Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Срђан Рудић

виши научни сарадник

 

e-mail: srdjan.rudic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1968. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1994. дипломским радом Владарска идеологија у Даниловом зборнику. Магистрирао 2000. године радом Властела Илирског грбовника, а докторску дисертацију  Босанска властела у XV векуодбранио 2005. У Историјском институту ради од 1996. године, a oд 2010. је директор и главни и одговорни уредник Редакционог одбора издања Историјског института.

 

Област истраживања: национална историја средњег века.

 

Језици: енглески, италијански.

 

Библиографија:

 

Монографије: 

 

Властела Илирског грбовника. - Београд : Историјски институт, 2006. - 387 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља (13-17. мај 1996), у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 534.

Белешке са историјско-географских истраживања Призрена и околине од 18. до 24. маја 1997. године, у: Историјски часопис 44 (1997) 1998, 390-391.

Прибојски крај у прошлости / Владета Петровић, С. Рудић, у: Становништво општине Прибој. – Београд : Географски факултет, 1998, 44-58.

Пљеваљски крај у путописима XVI века, у: Гласник Завичајног музеја Пљевља 2 (2001) 129-137.

Породица Пикјеломеновић и Илирски грбовник, у: Историјски часопис 47 (2000) 2002, 77-87.

О првом помену презимена Мрњавчевић, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 89-95.

Боровинићи : властеоска породица из источне Босне, у: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 259-278.

Повеља бана Твртка Котроманића кнезу Влатку Вукославићу, у: Стари српски архив 2 (2003) 69-83.

Историјски и демографски развој, у: Сјенички крај : антропогеографска проучавања : научна монографија. - Београд : Географски факултет Универзитета у Београду, 2004, 139-157.

Повеља краља Стефана Томаша синовима Иванца Јурчинића, у: Стари српски архив 3 (2004) 141-150.

Повеља краља Стефана Дабише кћерци Стани, у: Стари српски архив 4 (2005) 173-192.

Повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић, у: Стари српски архив 5 (2006) 157-171.

Reip(ublicae) Ragusi(nae) eisq(ue) optimatum insignia, у: Историјски часопис 53 (2006) 173-194.

О жени војводе Вукмира Златоносовића, у: Историјски часопис 55 (2007) 113-117.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919-1924. године / Биљана Вучетић, С. Рудић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2007) 341-364.

Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику – 17. јул 1392, у: Стари српски архив 6 (2007) 167-182.

Извештај Антуна Винћигуере као извор за историју средњовековне Босне, у: Зборник за историју БиХ 5 (2008) 149-156.

О кући Хрвоја Вукчића Хрватинића у Дубровнику, у: Историјски часопис 56 (2008) 353-369.

Повеља краља Стефана Томашевића којом наређује својим људима да не ометају дубровачке трговце, у: Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 165-170. 

Повеља краља Стефана Томашевића којом одобрава да се у Босни користе дубровачки новци, у: Стари српски архив 7 (2008) 187-194.

Повеља Радича и Стефана Црнојевића Дубровнику, у: Стари српски архив 7 (2008) 157-161.

Неколико нових података о Рестоју Милохни, у: Историјски часопис 58 (2009) 173-180.

О лажним династијама и витешким редовима / С. Рудић, Биљана Вучетић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143-162

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровнику, у: Стари српски архив 8 (2009) 101-110.

Повеља Ђурђа I Балшића Дубровчанима, у: Стари српски архив 8 (2009) 111-117.

Повеља краља Стефана Томашевића Дубровнику, Јајце, 1461, 23. новембар, у: Грађа o прошлости Босне 2 (2009) 153-168. 

Прилог познавању правних односа између Босанског краљевства и Дубровника, у: Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. - Београд : САНУ, 2009, 217-232.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића - I део (1908-1913) / Биљана Вучетић, С. Рудић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399-426.

О потомцима војводе Јурја (Ђурђа) Радивојевића - прилог родослову Влатковића, u: Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 233-242.

Повеља Балшића Дубровчанима : на Мати, 1368, 17. јануар, у: Стари српски архив 9 (2010) 93-98.

Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од заоставштине кнеза Браила Тезаловића у Дубровнику - (I) Дубровник, 1466, јануар 1. - април 25, (II) Дубровник, 1466, април 25, (III) [Дубровник], 1468, фебруар 5., у: Грађа о прошлости Босне 3 (2010) 153-162.  

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : II део (1918-1921) / С. Рудић, Биљана Вучетић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561-579.

Повеља Балше II којом потврђује Дубровчанима привилегије добијене од брата му Ђурђа : Ратац, 1379, новембар 20., у: Стари српски архив 10 (2011) 103-107.

Потврда да је Јурај Богишић синовац Браила Тезаловића - [Дубровник] 5. фебруар 1468 – 14. јануар 1469, у: Грађа о прошлости Босне 4 (2011) 151-160.

Прилог познавању неких исламизованих босанских породица, у: Споменица академика Симе Ћирковића. - Београд : Историјски институт, 2011, 425-439.

Петар Павловић - Војвода Хумски и Крајине, у: Зборник за историју БиХ 7 (2012) 49-60.

Повеља дуке драчког Балше II Дубровчанима : Тузи, 1385, април 24., у: Стари српски архив 11 (2012) 101-106.

Потврда Влатка Поповића и Јурја Богишића да су примили камату од заоставштине кнеза Браила Тезаловића : Дубровник, 1469, јануар 14., у: Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 99-102. 

Балшићи и Дубровник : прилог познавању правних односа, у: Историјски часопис 62 (2013) 35-46.

Тестамент Кларе, супруге војводе Петра Павловића / С. Рудић, Јелена Тодоровић, у: Зборник МС за историју 88 (2013) 93-100.

Потврде браће Драгишић да су подигли свој део од поклада Сандаља Хранића : (I) Дубровник, 1437, 20. април (II) Хум, 1438, 20. јул (III) Хум, 1436, 20. јул, у: Грађа о прошлости Босне 6 (2013) 103-117.

Јелена - супруга кнеза Павла ПетровићаИницијал : часопис за средњовековне студије 2 (2014) 137-143.

Радојевићи-Мирковићи властеоска средњовековна босанска породица, у: Историјски часопис 63 (2014) 47-58.

Ћирилички документи породице Боровинић, у: Грађа о прошлости Босне 7 (2014) 59-72. 

Владимирићи, у: Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 373-380.

Властела Павловића на повељама босанских краљева, у: Историјски часопис 64 (2015) 223-236.

Повеља краља Стефана Томаша Доротеји Благајској : Сутјеска, 1446, мај 25., у: Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 59-71.

Повеља угарског краља Жигмунда Рестоју Милохни (18. јануар 1436. године) / С. Рудић, Јелена Тодоровић, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 211-224.

Прилог познавању страдања босанске властеле након пропасти краљевства, у: Пад Босанског краљевства 1463. године. – Београд : Историјски институт ; Сарајево : Филозофски факултет ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2015, 273-290.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. - Одреднице: Гласник Међуопштинског историјског архива у Ваљеву (Гласник МИА Ваљево), 72-73; Нумизматичар, 96; Радови Научног друштва Босне и Херцеговине, Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине (Радови НД БиХ + АНУБиХ), 99-100; Ружичић Никанор, 629; Стојаковић Момчило, 654.

 

Лексикон српског средњег века. – Београд : Knowledge, 1999. - Одреднице: Грб / Сима Ћирковић, С. Рудић, 131-133; Послуга / Сима Ћирковић, С. Рудић, 560-561.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иваниш Драгишић, 42; Иваниш Павловић, 43. 

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља према писаним изворима. - Београд : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Бијело Поље, 44; Бобовац, 47-50; Борач, 50-52; Вратар, 77-78; Врбовац, 78; Ђурђевац, 106; Жир / С. Рудић, Марија Копривица, 108-109; Каменица, 125-126; Медведград, 179; Нови, 198; Олово, 204-205; Остружница, 208; Павловац, 209; Прача, 217; Соко / С. Рудић, Марија Копривица, Катарина Митровић, 274; Топлик, 296; Ћеће, 302; Ходидјед, 310-311; Хртар, 314.

 

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Аноним, 243; Батало Шантић, 628; Батић Мирковић, 630.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вардићи, средњовековна властеоска породица, 104; Вего, Марко, археолог, историчар, епиграфичар, 175; Верна служба и вера господска, 278; Високи, град у средњовековној жупи Босна, 446; Витез, 453; Владимирићи, средњовековна властеоска породица, 500; Владислав Галешић, велики војвода (XIV в.), 505; Владислав Клешић, војвода, 506; Владислав Павловић, властелин (XIV в.), 507; Владоје, логотет, 514–515; Влатко Вуковић, војвода / Нада Милошевић-Ђорђевић, С. Рудић, 535–536; Влатко Тумрлић, дипломата, 536–537; Војислава, супруга босанског бана Кулина, 650; Враговићи, влашки катун, 740; Вук Штитковић, војвода, 856; Вукас Распудић, војвода, 867–868; Вукман Југовић, кнез, 881; Вукмир Семковић, жупан, 884; Вучихна Влатковић, војвода, 960; Вучихна Тепчић, жупан, тепчија, 960.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мастан Бубањић, босански војвода, 264; Милиша Николић, босански властелин, 541; Милтен Драживојевић, хумски жупан, 679; Милша Упорница, хумски властелин, 711; Миотош Цурић, кнез, дворски писар Павловића, 748; Мирко Радојевић, босански кнез, 751.

 

 

Остало:

 

Др Тибор Живковић. Мостар, 11. март 1966 – Београд, 26. март 2013. : комеморација у Историјском институту, 05. новембра 2013. године, у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 17-18.

.