Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Урош Татић

научни сарадник

 

e-mail: uros.tatic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен  1976. године. Студије историје на Филозофском факултет у Београдузавршио 2005. дипломским радом Француска у Источном питању 1875-1878. године. Одбранио је 2017. године докторску дисертацију под насловом Француска и Србија 1860-1868. У Историјском институту ради од 2005. године. 

 

Област истраживања: српско-француски односи у другој половини 19. и почетком 20. века.

 

Језици: француски, шпански.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Развој архивске делатности у Француској, у: Наша прошлост 10 (Краљево 2009) 209-219. 

Француска у Анексионој кризи, у: Зборник МС за историју 81 (2010) 23-42.

Покушај успостављања трговинских и привредних веза између 

Француске и Србије (1858-1858), у: Зборник МС за историју 84 (2012) 63-86.

Став Француске према испоруци оружја Србији 1862. године, у: Војно-историјски гласник 1 (2012) 21-36.

Француска и Србија и рат за уједињење Италије, у: Војно-историјски гласник 2 (2012) 23-45.

Илија Гарашанин и Француска, у: Историјски часопис 62 (2013) 245-275.

Иполит Монден у Србији. Први боравак (1853-1855), у: Војно-историјски гласник 1 (2013) 71-79.

Иполит Монден у Србији. Други боравак (1861-1865), у: Војно-историјски гласник 1 (2014) 59-84.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице:Данић, Данило, апелациони судија, 107-108; Данић, Данило Ј., члан Државног савета, 108; Ђелмаш, Љубомир П., 485; Ђорђевић, Мана, 562; Ђорђевић, Станоје, 585; Ђурић, Боривоје, 640-641.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иванић, Момчило, 37-38; Ивановић, Лазар, 97-98; Илић, Илија, 138; Исаковић, Константин, 200; Исаковић, Младен, 201;  Јанић, Душан, 258-259; Јанковић, Миливоје, 291; Јевремовић, Платон, 332; Јовановић, Василије, учитељ, писац, преводилац, 464; Јовановић, Драгутин, 489-490; Јовановић, Мата, 553-554; Јовановић, Петар И. / М. Бујас, У. Татић, 605-606; Јовановић, Теодор, 640; Јовановић Ресавац, Александар Ј., 656-657; Јовић, Драгутин, 667-668; Јовичић, Добросав, 679; Југовић, Јосиф, 755; Јуришић, Коста, 764; Јуришић-Штурм, Петар Е. / Б. Пророковић-Лазаревић, У. Татић, 769-770; Калабић, Јован, 781; Карађорђевић, Алекса, претендент за владара Србије, 829-830; Карађорђевић, Ђорђе, кнез, / Б. О. Поповић, У. Татић, 832-833; Карамарковић, Јоксим, 845-85-46; Карамарковић, Мата, 846; Карамарковић, Никола, 847; Караматић, Јован, 854; Карановић, Милутин, 856; Катић, Стеван, 903.

 

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад, : Матица српска , 2010. - Одреднице: Адолф од Карамана, 76; Алавантићева афера, 114; Арлов Сава, 312; Балкански савез 1866-1868, 500; Барловац Ђорђе, 607; Барловац Михајло / У. Татић, П. Маринковић, 607; Барковић Данило, 606; Белић Владимир, 687. 

 

Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад, : Матица српска , 2011. - Одреднице:

Берлински конгрес, 100-101; Бечки конгрес, 118-119; Блазнавац Војислав, 220-221; Блазнавац Живојин, 221; Богићевић Михаило, 260; Бонтуова афера, 366-367; Боп Огист, 367-368; Будимпештанска конвенција 1877, 631; Букурешки мир 1812,  654; Букурешки мир 1886, 654-655; Бутењев Аполинарије Петрович, 682.

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Киш Ерне, 70; Киш Пал, 71; Книћанин Антоније, 107; Ковановић Милан, 110-111; Којић Тома, 166; Коларац Илић Вуле, 170; Константиновић Живко, 207; Крчевинац Средоје, 403; Кузмановић Таса К., 412-413; Лешјанин Јовановић Стојан, 598; Лубри Шарл, 637-638; Мале, Мари Гијом Албер, 795-796.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вељковић, Јован, 250; Вукомановић, Алекса, 912.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маринков, Филип, 53-54; Маршићани, Будимир, 255; Медецијан, Јефта Ј., 352; Месаровић, Никола, 376; Мијатовић, Васа, 399; Миливојевић, Лазар, 497; Милијановић, Велимир, 501; Миловановић, Аврам, 546; Миловановић, Алекса Аца, 546; Михаиловић, Радојко, 880; Михаиловић, Ранко, 880.

.