Историјски институт Београд


english
 

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Василије Драгосављевић

истраживач сарадник

 

e-mail: vasilije.dragosavljevic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

Рођен 1984. године. Дипломирао на Филозофском факултету у Београду - Група за историју у септембру 2010. радом Идеолошки утицаји европског фашизма на ЈНП Збор (1934-1940). Докторску дисертацију под насловом Идеолошки утицаји европског фашизма на југословенске интегралистичке покрете радикалне деснице у међуратном периоду (1921-1941) одбранио је 2018. године. У Историјском институту ради од 2013. године

Oбласт истраживања: европска историја 19. и 20. века, српско-немачки односи, настанак и развој тоталитарних идеологија у европским државама у првој половини 20. века и рефлексија тих идеологија на подручију Балкана и Источне Европе.

Језици: енглески и немачки.

 

Библиографија:

Чланци и расправе:

Идеолошки утицаји европског фашизма за ЈНП Збор (1934-1940), у: Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије : историјска трибина. - Београд : Институт за новију историју Србије, 2013, 93-109.

Influences of Italaian Fascism on the Ideology and Political Practice of the Organisation of Yugoslav Nationalists (ORJUNA), u: Serbian-Italian Relations: History and Modern Times. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 231-241. – Резиме: Утицаји италијанског фашизма на идеологију и политичку праксу Организације југословенских националиста (ОРЈУНА).

.