Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Владимир Јовановић

научни сарадник

 

e-mail: vladimir.jovanovic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1966. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1992. дипломским радом Србија и Илинденски устанак. Магистрирао 1997. радом Србија и Бугарска 1886-1896, а  докторску дисертацију Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије (1882-1903) одбранио 2005. У Историјском институту ради од 1993. године.

 

Област истраживања: друштвена историја српског народа у 19. и почетком 20. века, чиновништво, бугарско-српски односи.

 

Језици: енглески, бугарски и руски.

 

Библиографија:

 

Монографије:  

 

Србија и Бугарска : 1886-1896. – Београд : Историјски   институт : Службени гласник, 2002. – 180 стр. 

У време Првог српског устанка. - Београд : Креативни центар, 2009. - 32 стр.

Тајна полиција Кнежевине Србије. – Београд : Историјски институт, 2012. – 185 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Проституција у Београду током 19. века, у: Годишњак за друштвену историју 1 (1997) 7-24.

Устав “од корица до корица”, неки мање познати детаљи око Устава из 1888. године, у: Зборник МС за историју 56 (1997) 208-211.

Србија и Илинденски устанак, у: Balcanica 29 (1998) 189-207.

Лекари Kраљевине Србије у мемоарима, у: Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 173-181.

Мисија Николе Пашића у Софији 1889. године, у: Југословенски историјски часопис 1-2 (1999) 53-58.

Светислав Симић и македонски комитети, у: Вардарски зборник 1 (1999) 53-67.

Тодоровићеве Мале новине (допринос развоју савременог српског новинарства у 19. веку), у: Пера Тодоровић : зборник радова. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 1999, 337-349.

Хиландар између Србије и Бугарске на прелаку XIX у XX век. у: Трећа казивања о Светој Гори. – Београд : Просвета, 1999, 145-169.

Juvenile Delinquency in Serbia at the End of the 19th Century, u: Childhood in South East Europe : Historical Perspective on Growing Up in the 19th and 20th century. – Belgrade ; Graz, 2001, 111-124.

Малолетничко преступништво у Србији крајем XIX века, у: Годишњак за друштвену историју 1-2 (2001) 19-30.

Надзор над приватном преписком током владавине династије Обреновића, у: Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 95-106.

Жандарми и практиканти : образовни профил полицијског служитеља у Краљевини Србији, у: Образовање код Срба кроз векове. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 199-210.

Владе Србије 1805-2005. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. - 595 стр. - Поглавља: Министарски савет 1903-1904, Влада Саве Грујића, 205-206; Министарски савет 1904, Влада Саве Грујића, 206-207; Министарски савет 1904-1905, Влада Николе Пашића, 208-209; Министарски савет 1906, Влада Саве Грујића, 214; Министарски савет 1906-1907, Влада Николе Пашића, 215-216; Министарски савет 1907-1908, Влада Николе Пашића, 216-217; Министарски савет 1908, Влада Николе Пашића, 218-219; Министарски савет 1909-1911, Влада Николе Пашића, 222-224; Министарски савет 1903-1904, Влада Милована Миловановића, 224-226; Министарски савет 1912, Влада Милована Миловановића, 227-228; Министарски савет 1912, Влада Марка Трифковића, 228-230; Министарски савет 1912-1914, Влада Николе Пашића, 230-233; Министарски савет 1914-1917, Влада Николе Пашића, 233-236; Министарски савет 1917-1918, Влада Николе Пашића, 236-238; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 238-239; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 240-241.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. - Београд : Clio, 2006. - 1030 стр. - Поглавља: Државна власт и појединац, 54-88; Здравље и нега тела, 359-384; Алкохол - задовољство, навика или порок, 567-590; Отпадништво и отпадници, 660-677; Затвори у Србији, 683-707; Полицијски чиновник, 759-776.

Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обрановић, у: Годишњак за друштвену историју 1-3 (2007) 31-46.

Писмо једног разочараног чиновника Јовану Ристићу, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 28 (2007) 193-202.

Распис о школским "каштигама" из 1870. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 117-124.

Правила о Тајној полицији у Београду 1900. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 141-152.

Забрана политички неподобне литературе у Краљевини Србији 1891. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 237-257.

Оброк о трошку државе - болничка порција у Краљевини Србији крајем 19. века, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 215-236.

Критицизам и аутоцензура у Дневницима Николе Крстића, у: Српске студије 2 (2011) 51-63. 

Прогон скитница као мера контроле урбаног простора у Краљевини Србији, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 454-470.

"Good" Turks and "Evil" Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century, u: El Prezente Studies in Sephardic Culture. - Beer-Sheva : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben-Gurion University of the Negev, 2013, 77-94.

Homoseksualnost i srpsko društvo u 19. veku, u: Među nama : neispričane priče gej ilezbejskih života : [zbornik tekstova]. - Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 40-59.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Бугари, 143; Бугарско-српски односи / Д. Дон., В. Ј., 144-145; Давидовић, Љубомир, 262; Државна штампарија, 306; Државни Савет, 308; Егзархија бугарска, 342; Живковић, Љубомир, 365; Живковић, Петар, 366; Извољски, Александар Петрович, 405; Јевтић, Богољуб Д., 444; Јовановић, Богољуб, 452-453; Јовановић, Љубомир, 456; Лапчевић, Драгиша, 574; Мале новине, 609; Матић, Димитрије, 630; Министарство унутрашњих послова / Б. Д., В. Ј., 666-667; Пашић, Никола, 814; Петровић, Настас, 831, 833; Подгорина, 851; Полицијски гласник, 861; Предаја градова 1867., 887; Продановић, Јаша, 901; Ситон-Вотсон, Роберт Вилијам, 1008; Српско-бугарски рат (1885), 1074; Станојевић, Аца, 1081; Тимочка буна, 1129-1130; Устав из 1901., 1183; Устав из 1903., 1183; Царински рат, 1228.