Историјски институт Београд

 

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

< назад

 

БИБЛИОГРАФИЈА

МЕШОВИТЕ ГРАЂЕ (MISCELLANEA)  I - XXX

 

 

 

Садржај по бројевима:

 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / уредник Илија Синдик. - (Грађа ; књ. 9)

Књ. 1 (1956)

Даница Миљковић, Прилози расветљавању привредних односа Србије и Русије у XIX веку, 1-87;

Првош Сланкаменац Документа о првим школским законима у Србији у времену од 1833-1843. г., 89-120;

Милан Живановић, Прилози за проучавање питања империјалистичких продирарања Аустро-Угарске у Србију – Од Берлинског конгреса (1878) до закључења трговинског уговора (1881), 121-166;

Владимир Стојанчевић, Прилози за познавање порекла становништва Источне Србије, 167-173;

Иван Божић, Француски дневник о походу Мустафе II 1696. године, 205-214.  

Rιsumι.–Регистри личних и географских имена уз сваки прилог.

               

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Реља Новаковић. - (Грађа ; књ. 11)

Књ. 2 (1973)

Душанка Бојанић, Фрагменти збирног пописа видинског санџака из 1466. године, 5-77, табле I-XXV;

Душанка Бојанић, Фрагменти опширног пописа видинског санџака из 1478-81. год., 79-177, табле I-XXV;

Радмила Тричковић, Попис харача Крајине и Кључа за 1153. године по Хиџри, 193-241, табле I-XVIII;

Радмила Тричковић, Катастарски попис Крајине и Кључа из 1741. године, 243-323, табле I-XXII.

Rιsumι.

           

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - (Грађа ; књ. 14)

Књ. 3 (1974)

Никола Петровић, О приликама у Банату после слома османлијске власти (1716-1718), 7-40;

Срета Пецињачки, Подаци о прописима и пореским дажбинама у Србији од 1717. до 1719. године, 41-74;

Срета Пецињачки, Прокламација генерала Енгелсхофена из 1737. године становништва Црне Реке и Тимочке крајине, 75-80;

Илија Николић, Мемоари Александре Петровић Мајзнер, 81-130.  

Регистар географских имена.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - (Грађа ; књ. 15)

Књ. 4 (1976)

Глигор Станојевић, Грађа за проучавање историје градских утврђења и тврђава у Далмацији и Боки Которској из средине XVIII вијека, 7-106;

Василије Крестић, Писма Антонија Орешковића генералу Иштвану Тиру (1864-1868), 107-133;

Драган Живојиновић, Грађа о италијанској окупацији Далмације 1918-1920. године, 135-219.  

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - (Грађа ; књ. 16)

Књ. 5 (1977)

Глигор Станојевић, Документи о нападу Млечана на Херцег-Нови 1572. године, 7-18;

Војин Дабић, Представке, жалбе и тужбе крајишника Банске крајине из прве половине XVIII века, 19-51;

Срета Пецињачки, Војна контрибуција југословенских и других земаља Аустријске царевине од 1700. до 1746. године, 53-56, табела;

Срета Пецињачки, Извештај К. А. Виртемберга о неким тврђавама и домаћој милицији аустријске „Краљевине Србије” у 1720. години, 57-69;

Глигор Станојевић, Грађа за привредну историју Боке Которске  у XVIII вијеку, 71-159;

Милан Ж. Живановић, О последњем необјављеном рукопису Јована Ристића: „Дворска завера у Београду 1. априла 1893“, 161-199. 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - (Грађа ; књ. 17)

Књ. 6 (1978)   

Бранислав М. Недељковић, Мешовита порота. Дубровачка документа XIV и XV века о пограничној пороти, 7-180; Азбучни регистар.

Душан Синдик, Српске повеље у светогорском манастару Светог Павла, 181-205, 10 табли са репродукцијама.  

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 18)

Књ. 7 (1979)

Милан Стевчић и  Милорад Радевић, Петар А. Мркоњић (Петар А. Карађорђевић): Дневни записци једног усташа о босанско-херцеговачком устанку 1875-1876. године, 7-148;

Именски регистар. – Регистар географских назива. -  Rιsumι.

Васо Војводић, Атанасије Николић: Опис радње по предмету општег споразумљења за устанак и сједињење, 149-254.

Rιsumι.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 19)

Књ. 8 (1980)

Ненад Фејић, Исправе которских нотара из XV столећа. Водени знаци у књигама Историјског архива у Котору XV век (SN III – SN XXII), 7-90;

Глигор Станојевић, Спор око шкоља Свети Гаврило средином XVIII вијека, 91-102;

Глигор Станојевић, Документи о граничним сукобима на млетачко-турској граници на Црногорском Приморју, 103-138;

Душан Синдик, Тестаменти Саве Владиславића, 139-159.  

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 20 [21!])

Књ. 9 (1981)

Радош Љушић, Попис пореских глава, кућа и чланова мировних судова из 1839. године, 7-192;

Даница Милић „Непокретна каса“ : Из предисторије банкарства у Србији (Непокретна класа / Владимир О. Савић, 201-203), 193-239.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 22)

Књ. 10 (1982)

Ненад Фејић, Документи о продаји и ослобађању робља из Босне и Дубровника  у Каталонији (XIV и XV век), 7-32; Душанка Бојанић, Султанска акта издата на захтев Дубровачке републике (1627-1647), 33-202.

Списак личних имена. – Списак имена места

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 23)

Књ. 11 (1983)

Војин С. Дабић, Грађа о бунама у Банији од краја XVII до половине XVIII века, 7-38;

Милица Николић, Три документа из Марсилијеве заоставштине у Болоњи, 39-49;

Глигор Станојевић, Статистика извоза из Боке 1724. и 1725. године, 51-72 ; Срета Пецињачки, Царински приходи и расходи Краљевине Србије 1730-1732. године, 73-133;

Драго Роксандић, Три извора из француских архива с почетка XIX стољећа, 135-158.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 24)

Књ. 12 (1983)

Марко Јачов, Аутобиографија Никодима Милаша, 7-130;

Даница Милојевић, Пет писама Владимира Јовановића Ђорђу Стратиморовићу 1864-1866 године, 131-143.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 25)

Књ. 13 (1984)

Лепосава Цвијетић, Попис становништва и имовине у Србији 1834. године, 7-118;

Владимир Стојанчевић, „Копија известија“ руских конзула о стању у Турској из 1864. године, 119-135.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 27)

Књ. 14 (1985)

Глигор Станојевић, Статистички подаци о извозу из Албаније у Венецију почетком XVIII вијека, 7-20;

Глигор Станојевић, Приручник о крајинама у Далмацији из 1783., 21-56;

Чарлс Јелавић, Србија и Црна Гора у уводницима New York Times-а 1875-1878., 57-111;

Душан Т. Батаковић, Сећања генерала Драгутина Милутиновића на командовање Албанским трупама 1915. године, 113-143.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Даница Милић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 28)

Књ. 15 (1986)

Бранка Кнежевић, Делови збирног пописа видинског санџака из 1466. године, 7-12, табеле;

Глигор Станојевић, Прва руска делегација у Венецији 1581. године, 13-21;

Глигор Станојевић, Један документ о Србима у Далмацији из 1790. године, 23-31;

Марко Јачов, Ученици српских православних школа у Далмацији од XVII века до 1919. године, 33-98;

Илија Николић, Белешке Љубомира Миљковића из српско-бугарског рата 1885. године, 99-115;

Душан Т. Батаковић, Мемоар Саве Дечанца о Високим Дечанима 1890. године, 117-136;

Крунослав Спасић, Дневник потпуковника П. В. Фурнијеа, француског војног аташеа за Србију и Црну Гору, о борбама за Битољ 1912. године, 137-152.  

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Славенко Терзић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 29)

Књ. 16 (1988)

Војин С. Дабић, Записници крајишких судова у Карловачком генералату 1668-1738. године, 7-48;

Глигор Станојевић, Попис становништва и земље у околини Задра из 1756. године, 49-126;

Славко Гавриловић, Грађа о Хаџи-Продановој буни 1814. године, 127-168;

Латинка Перовић, „Мисли о свештенству“ Живојина Жујовића, 169-187.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Славенко Терзић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 30)

Књ. 17-18 (1988)

Бранислав Ђурђев и Олга Зиројевић, Опширни дефтер Сегединског санџака, 7-79;

Славко Гавриловић, Списи из Ратног архива у Бечу о кријумчарењу оружја и муниције из Аустрије у Србију за време устанка 1815., 81-118;

Петар Крестић, Нова грађа о Светозару Милетићу у Народној странци, 119-160;

Владимир Стојанчевић, Две аутобиографије Филипа Христића, 161-177;

Славенко Терзић, Рат против Турске или револуција у земљи : Aide-Mιmoire Јована Ристића из 1876. године, 179-183;

Душан Т. Батаковић, Подаци српских војних власти о арбаншким првацима 1914., 185-206.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Славенко Терзић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 31)

Књ. 19 (1989)

Милица Николић, Српски летопис у заоставштини грофа Марсилија, 7-22;

Ненад Фејић, Предлог шпанском краљу из 1673. године за освајање Херцег-Новог и Котора и за покретање велике офанзиве против Турака, 23-33;

Војин С. Дабић, Упутство за региментског аудитора Карловачког генералата, 35-43;

Војин С. Дабић, Сењске градске повластице из 1727. године, 45-50;

Славко Гавриловић, Преводи турских фермана за регулисање односа са Аустријом у другој половини XVIII и почетком XIX века, 51-72;

Даница Петровић-Милојевић, Из „Мојих успомена“ Алимпија Васиљевића. У Русији 1850-1857, 1878, 1892-3 и 1894. године, 73-103;

Владимир Стојанчевић, Записи Тодора Станковића из балканских ратова, 105-118;

Љубинка Трговчевић, Дневник Станоја Станојевића (октобар 1915 - јули 1916), 119-154.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Славенко Терзић. - Историјски институт ; Просвета. - (Грађа ; књ. 32)

Књ. 20 (1990)

Олга Зиројевић, Кроз новобрдске махале 1664/65. године, 7-14;

Славко Гавриловић, Извештај Јозефа фон Окла од 15. маја 1812. године, 15-34;

Љубинка Трговчевић, Студенти из Србије у Хајдлбергу од 1844. до 1870. године, 35-47;

Љубинка Трговчевић, Студенти из Србије у Бону од 1870. до 1914. године, 49-59;

Јагода Војводић, Документи о покретању „Враголана“  и забрани четвртог броја из 1871. године, 61-72;

Латинка Перовић, Писма Пере Тодоровића и Драгише Станојевића краљу Милану, 73-86;

Љубинка Трговчевић, Студенти из Србије на универзитету у Цириху од 1905. до 1919. године, 87-104;

Душан Т. Батаковић, Мемоар француског вицеконзула у Скопљу о Арбанасима у Метохији 1908. године, 105-114;

Убавка Остојић-Фејић, Списак питомаца Serbian Relief Fund (1916-1918), 115-125;

Божица Младеновић, Два извора о одговорности Косте Пећанца за рад у српској герили и током топличког устанка, 127-138.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 21 (2003)

Недељко Радосављевић, Породична историја проте Лазара Поповића из Субјела, 9-20;

Радомир Ј. Поповић, Исповест Стефана Стефановића Тенке, 21-40;

Станиша Војиновић, Нештампани спис Симе Милутиновића Сарајлије о Ђаковој буни, 41-48;

Петар Крестић, Песма против "шваба", 48-56;

Петар Крестић, Два писма Светозара Милетића, 57-60;

Александра Вулетић, Љубинка Трговчевић, Аутобиографске белешке Радивоја Милојковића, 61-87;

Владимир Јовановић, Белешка Матије Бана о Радивоју Милојковићу из 1876. године, 89-93;

Миле Станић, Коста Протић о Русима, 95-101;

Александар Растовић, Британски вицеконзул Бекер о положају Јевреја и Муслимана у Нишу 1879. године, 103-120;

Сузана Рајић, Милан С. Пироћанац : За моју децу Београд 1895., 121-147.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 22 (2004)

Сима Ћирковић, Ружа Ћук, Андрија Веселиновић, Србија у дубровачким тестаментима у XV веку (I), 9-80;

Мирко Бабић, Гордана Томовић, Старосрпски натписи из Бијељине, 81-104;

Ружа Ћук, Тестамент Мароја Буће, 105-109;

Десанка Ковачевић-Којић, Писмо Бартоломеја Зопија и Франческа Ардовинија браћи Кабужић у Пезару 26. јула 1426. године, 111-116;

Марица Маловић-Ђукић, Додељивање которског грађанства Николи Квистићу, 117-122;

Ђуро Тошић, Примјер брачне бигамије "More bosignanorum et patarinorum", 123-127;

Ђуро Тошић, Изводи из благајничке књиге которске општине у XV вијеку, 129-140;

Ђуро Тошић, Уговор о закупу рударских постројења у мјесту Жеравице, 141-149.

Регистар имена. – Регистар топонима.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 23 (2004) : Овај број Мешовите грађе настао је поводом двестагодишњице Првог српског устанка

Славко Гавриловић, Додатак "Грађи бечких архива о Првом српском устанку", 9-61;

Радомир Ј. Поповић, Аутобиографске скице Лазара Арсенија Баталаке, 63-87;

Недељко Радосављевић, Извори за историју Првог српског устанка из породичне збирке Поповића, 89-113;

Станиша Војиновић, Бој суходолски из Србијанке Симе Милутиновића Сарајлије са коментарима његовог сина Драгутина, 115-123;

Чедомир Антић, Карађорђе и Велика Британија, 125-135;

Љубодраг Поповић, Мирољуб Јовановић, Стогодишњица Првог српског устанка 1904. године :  документи Владе, Министарства народне привреде и просвете Краљевине Србије, 137-179.

Именски регистар. – Географски регистар. 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 24 (2005)

Срђан Катић, Попис прихода Београдске канцеларије из 1708. године, 7-17;

Исидора Точанац, Пет писама карловачког митрополита Вићентија Поповића из 1719. године, 19-29;

Дејан Обрадовић, О датуму рођења кнеза Милоша, 31-34;

Недељко Радосављевић, Пресуда о једној породичној деоби из 1835., 35-43;

Славко Гавриловић, Предлог бечких српских трговаца С. Шићара и Т. Гереског из 1841. о унапређењу привреде Кнежевине Србије, 45-50;

Владан Гавриловић, Тужбе Георгија Зорића (1837) и његових кћери (1845) против кнеза Милоша Обреновића, 51-60;

Даница Милић, Бродолом на Црном мору, 61-74;

Радомир Поповић, Мемоар Ђорђа Протића из 1854. године, 75-162;

Петар Крестић, Три промеморије Ђорђа Стратимировића, 163-188;

Jелена Пауновић, Неколико докумената о предаји градова Србији из британских архива, 189-202;

Момир Самарџић, Статут Друштва Светог Саве из 1880. године, 203-222;

Александар Растовић, Тридесет осма глава књиге Владана Ђорђевића, Председник Општине београдске, 223-254;

Сузана Рајић, Из дневника Паје Михаиловића, 255-276;

Божица Младеновић, Недељко Радосављевић, Из ратних бележака потпоручника Иванка Обреновића (1915-1919), 277-286.

Именски регистар. – Географски регистар.

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 25 (2005)

Милан-Мито Ђуровић ; приредио Недељко Радосављевић, Успомене (1900-1944), 5-146.

Регистар географских појмова. – Регистар имена.

 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 26 (2005)

Душанка Бојанић-Лукач, Татјана Катић, Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу, 5-168.  

Регистар личних и географских имена.

 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 27 (2006)

Сима Ћирковић, Студије о Душановом законику, 7-41;

Небојша Порчић, Један незапажени податак о властелинској породици Паштровић, 43-55;

Драгић Живојиновић, Регеста грчких повеља српских владара, 57-99;

Марица Маловић-Ђукић, Тестамент Симона Миха Мекше, 101-104;

Гордана Томовић, Два старосрпска натписа из Косаничке Раче, 105-129;

Ђуро Тошић, Неколико примјера покатоличавања становништва из средњовјековне Босне, 131-147;

Ружа Ђук, Два тестамента породице Братославић, 149-156;

Ђуро Тошић, Примјер брачне бигамије (contre sacramentum matrimonii), 157-162;

Татјана Катић, Трговиште у османским пописима призренског санџака из 1530, с 1550. и 1571. године, 163-174;

Срђан Катић, Два извештаја о пословању рудника Мајданпек из 1566/67. и 1567/68. године, 175-186;

Драгана Амедоски, Два пописа земунске нахије из 1578/9. и 1588-1596. године, 187-234;

Срђан Катић, Обнављање рудника Нови Безистан у Трепчи 1664. године, 235-244;

Срђан Катић, Отварање рудника Самоков и Мајданпек 1691. године, 245-252;

Татјана Катић, Попис османске дворске апотеке из 1714. године, 253-271;

Драгана Амедоски, Закуп риболова дунавске моруне у XVI веку, 273-281;

Љиљана Чолић, Бујурулдија Мухамед Салих Веџихи-паше, 283-290.

Именски регистар. – Географски регистар

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 28 (2007)

Исидора Точанац, Општенародни тутори, 7-20;

Владан Гавриловић, Нови подаци о фрајкорском капетану Сави Демелићу, 21-30;

Недељко Радосављевић, Попис Тимочке епископије из 1836., 31-61;

Станиша Војиновић, Цариградска чписма Вукашина Радишића, 63-109;

Недељко Радосављевић, Два писма српског митрополита Михаила (Јовановића) Рилском манастиру, 111-116;

Владимир Јовановић, Распис о школским "каштигама" из 1870. године, 117-124;

Петар В. Крестић, Аутобиографија Константина Пејчића, 125-156;

Недељко Радосављевић, Писмо видинске црквене општине српском митрополиту Михаилу (Јовановићу) из септембра 1872. године, 157-163;

Милош Јагодић, Извод ратних страдалника у Србији 1876. године, 165-191;

Владимир Јовановић, Писмо једног разочараног чиновника Јовану Ристићу, 193-201;

Мира Радојевић, Ивањдански атентат и млађа интелигенција – Случај Божидара В. Марковића, 203-223;

Весна Зарковић, Распоред учитеља у Рашко-призренској епархији за 1905/06. школску годину, 225-246; Александар Растовић, Неколико докумената о учешћу Србије на изложби у Лондону 1907. године, 247-264;

Биљана Вучетић, Сећања Антонија Тодоровића на револуционарну акцију српског народа у Турској 1904-1914. године, 265-305;

Божица Младеновић, Записи Животе Живковића, 307-339;

Биљана Вучетић, Срђан Рудић, Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу (1919-1924), 341-364; Божица Младеновић, Живот и дела војводе Косте Пећанца (село Ђураковац), 365-377.

Именски регистар. – Географски регистар

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 29 (2008) 2009.

Невен Исаиловић, Записници са суђења Михаилу Кабужићу, ;

Марица Маловић Ђукић, Прилог историји мираза у Котору, ;

Драгана Амедоски, Крушевац у османском попису из 1536. године, ;

Срђан Катић, Обновa Београдске тврђаве 1565. године, ;

Татјана Катић, Дефтер овчарине и торовине кадилука Петруш из 1597/98. године, ;

Владан Гавриловић, Фрагменти прометног протокола контумаца у Параћину (1723, 1731. и 1733), ;

Јелена Илић, Невен Исаиловић, Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године, ;

Петар Крестић, О убиству кнеза Михаила Обреновића, ;

Недељко Радосављевић, Сећања бугарског добровољца Неша Брајкова на догађаје у Херцеговини из 1876., ;

Владимир Јовановић, Правила о Тајној полицији у Београду 1900. године,;

Биљана Вучетић, Извештаји обавештајца дипломати. Писма Богдана Раденковића Милану Ракићу (1907-1912), .

Именски регистар. – Географски регистар

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 30 (2009)

Станоје Бојанин, Израчунавање «Петровог месопуста» поклада и поста према рукопису АСАНУ no 24, ;

Срђан Катић, Документ о производњи шалитре у Румелији 1521. године, ;

Татјана Катић, Приходи кадилука Призрен од трговине свилом, рудника Коришe и осталог (1525-1544 године), ;

Драгана Амедоски, Попис џизје вилајета Бован, ;

Гордана Гарић Петровић, Постављање парохијалних свештеника: обавезе села, ;

Јована Шаљић, О једном сукобу Срба и Турака у Београду августа 1834., ;

Милош Јагодић, Два извештаја Артура Еванса о Старој Србији из 1883. године, ;

Сузана Рајић, Гувернадурство генерала Јована Мишковића 1890-1893., ;

Ненад Миленовић, Миленко Веснић на конференцији о болничким бродовима у Хагу 1904. године, 119-134;

Божица Младеновић, Списак српских ђака на школовању у Француској у 1916. години, ;

Срђан Рудић, Биљана Вучетић, О лажним династијама и витешким редовима, ;

Славица Мереник, Библиографија Мешовите грађе (MISCELLANEA) I-XXX, .

Именски регистар. – Географски регистар

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Петар В. Крестић

Нова серија Књ. 31 (2010)

Марица Маловић Ђукић, Прилог о наслеђивању у Грбљу у средњем веку; 

Невен Исаиловић, Два документа из XV века о вербалним деликтима Дубровчана и Босанаца;

Татјана Катић, Вилајет Пастриц (Паштрик) 1452/53. године;

Александар Фотић, Турски документи о Рустем-пашином вакуфу и «двоструком закупу»  (icareteyn) у Београду;

Срђан Катић, Закуп рудника и хасова Трепче 1585. године; 

Срђан Катић, Обрачуни ковнице златника у Кучајни из 1562/63. и 1570/71. године; 

Исидора Точанац Радовић, Писма карловачког митрополита Вићентија Поповића из Беча (1719-1720);

Војин С. Дабић, Сумарни попис насеља, имовине и становништва Пакрачког, Субоцког, Забрдског и Подборског војводства у Малој Влашкој из 1721. године;

Недељко В. Радосављевић, Попис Београдске митрополије из 1826;

Радомир Ј. Поповић, Мемоар Аврама Петронијевића из 1843. године;

Владимир Јовановић, Оброк о трошку државе - болничка порција у Краљевини Србији крајем 19. века;

Владимир Јовановић, Забрана политички неподобне литературе у Краљевини Србији 1891. године;

Милош Јагодић, Извештај Бранислава Нушића о путовању из Приштине у Скадар 1894. године;

Ненад Миленовић, Делегација Србије на Првој конференцији мира 1899. године –  упутства и извештаји;

Сузана Рајић, Из оставштине Краља Александра Обреновића; 

Александар Растовић, Реферат Јована Јовановића о односу Србије према реформској акцији у Солунском, Битољском и Косовском вилајету;

Арсен  Ђуровић, Документа о српско-бугарској просветној сарадњи – Резолуција донесена у Софији 11 – 13. септембра 1906. године на седници одбора српских и бугарских наставника;

Биљана Вучетић, Срђан Рудић, Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића - 1. део (1908-1913);

 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Недељко В. Радосављевић

Нова серија Књ. 32 (2011)

Сима Ћирковић, Студије о Душановом законику 2. Удвојени, раздељени и фрагментарни чланови раковачког рукописа;

Драгић М. Живојиновић, Акт Хиландарског братског сабора о продаји аделфата;

Биљана Марковић, Члан о школству у рукописима млађе Редакције јустинијановог закона;

Ђуро Тошић, Невен Исаиловић, Богоје радинчић из гацка – домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio);

Марица Маловић Ђукић, Deforis (de foris) у Котору у средњем веку (15. век);

Невен Исаиловић, Две ћирилске исправе Ивана VI (Aнжа) Франкопана омишанима;

Александар Крстић, Документи о угарским поседима Деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију 1444. године;

Татјана Катић, Гордана Гарић Петровић, Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године;

Александар Јаковљевић, Османска тапија (tapϋnβme) манастира Вољавча из 1538/9. године – прилог историји манастира;

Срђан Катић, Драгана Амедоски, Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година 16. века;

Татјана Катић, Срђан Катић, Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године;

Исидора Точанац Радовић, Резолуција цара Карла VI из 1720. године;

Владан Гавриловић, Попис потиске војне границе из 1748. године;

Недељко В. Радосављевић, Диплома митрополита Павла Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање милостиње из 1755.

Jелена Илић, Официри банатске земаљске милиције 1757. године;

Александра Вулетић, Становници Шапца 1819. године;

Мирјана Маринковић, Јована Шаљић, Турска писма кнегињи Љубици;

Радомир Ј. Поповић, Две белешке Илије Гарашанина о руским конзулима у Србији Данилевском и Левшину;

Јелена Пауновић – Штерменски, Два британска документа из Цариграда о промени на престолу Србије 1860. године;

Данко Леовац, Мере безбедности пре и после промене на српском престолу 1860. Године;

Милош Ковић, Британци и Хаџи-Лојина револуција: Конзул Едвард Фримен о побуни и окупацији Сарајева 1878.           

Петар В. Крестић, Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године;

Момир Самарџић, Сара Самарџић, Хајмерлеов пројекат тајне конвенције из 1881. године;

Сузана Рајић, Писма краљице Наталије коморнику Симоновићу из 1891. и 1892. године;

Биљана Вучетић, Школовање питомаца Министарства иностраних дела краљевине Србије 1891. године;

Ненад Миленовић, Извештаји делегацијe Србије са друге конференције мира у Хагу 1907. године;

Биљана Стојић, Помоћ Белгијског црвеног крста краљевини Србији током Балканских ратова;

Божица Младеновић, Милић Ј. Милићевић, О боравку српске војске на Крфу 1916. године;

Божица Младеновић, Милић Ј. Милићевић, Казивања Радоша Николића о Топличком устанку;

Биљана Вучетић, Срђан Рудић, Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића II део (1918-1921)

Именски регистар. – Географски регистар

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Недељко В. Радосављевић

Нова серија Књ. 33 (2012)

Марица Маловић Ђукић, Прилог титули “dominus” у Котору (14-15. век);

Александар Крстић, Београдско писмо краља Жигмунда грађанима Шопрона (7. новембар 1427. године);

Дејан Булић, Милоје Николић, Надгробни епитафи из манастира Грачаница код Ваљева;

Невен Исаиловић, Александра Фостиков, Повеља господина Ђурђа Бранковића којом потврђује слободе грађанима Дебрецина. Биа, 1429, 5. мај;

Александра Фостиков, Невен Исаиловић, Акта о исплати дела светодмитарског дохотка деспотици Јелени. Дубровник, 1463, мај 11 – Дубровник, 1463, новембар 11;

Станоје Бојанин, Пасхалија из требника рукописне збирке Пећке патријаршије (пећ № 76) из XV века;

Татјана Катић, Гордана Гарић Петровић, Османски алтин (алтун-или) 1477. године;

Драгана Амедоски, Гордана Гарић Петровић, Власи нахије Петруш у попису Влаха Смедеревског санџака из 1528. године;

Татјана Катић, Драгана Амедоски, Попис џелепа пиротског кадилука из 1581. године;

Владимир Абрамовић, Писмо команданта Београда генерала грофа Одвијера дворском ратном савету из 1719. поводом доласка турског гласника Мустафе аге;

Исидора Точанац Радовић, Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: I - Карловачки генералат;

Јелена Илић, Урбар насеља Ковин (1771. година);

Бојана Миљковић-Катић, Јелена Илић, Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века;

Радомир Ј. Поповић, Белешка Стефана Радичевића о првој владавини Кнеза Милоша;

Недељко В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић, Два прилога за историју православне цркве у Босни;

Петар В. Крестић, Два приватна писма Светозара Милетића;

Јована Блажић, Московски словенски комитет и школовање српских и бугарских питомица (1876-1877);

Јасмина Милановић, Аћим Чумић о узроцима пропасти мариновићевог кабинета;

Биљана Вучетић, Писма из Цариграда Михаило Г. Ристић – Светиславу Симићу (1894);

Милош Јагодић, Мицко Крстевић: писма из битољског затвора (1897-1899)

Весна Зарковић, Извештај Богдана Раденковића о боравку Виктора Машкова у Косовској Митровици, Ибарском Колашину и Новом Пазару 1901. године (I);

Милан Кутлешић, Два писма конзула Фонбланка о “Илирима” и Србима;

Славиша Недељковић, Дена Дебељковић о отварању грчке школе у Липљану 1907. године;

Биљана Стојић, Александра Колаковић, Гргур Јакшић и пропагандна активност Србије у Француској (1912–1913);

 

 

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Недељко В. Радосављевић

Нова серија Књ. 34 (2013)

Александра Фостиков, Невен Исаиловић, ДУБРОВАЧКО ПИСМО ΓΟСПОЂИ ЈЕВГЕНИЈИ (КНЕГИЊИ МИЛИЦИ) О ДУГОВИМА ЂЕРЂАША И НОВАКА МАЋЕДОНА 1399, март 5. (пре);

Александра Фостиков, АКТ МОНАХИЊЕ ЈЕВГЕНИЈЕ О РАЗРЕШЕЊУ РАЧУНА МАРИНА ЛЕБРОВИЋА 1402, мај 23, Ново Брдо;

Александар Јаковљевић, Невен Исаиловић, ПОПИС НАХИЈЕ КОСОВО ИЗ 1574. ГОДИНЕ

Драгана Амедоски, КАСАБА КРУШЕВАЦ 1584. ГОДИНЕ (ФРАГМЕНТ ИЗ ОПШИРНОГ ПОПИСА КРУШЕВАЧКОГ САНЏАКА);

Срђан Катић, ЗАКУПИ РУДНИКА И ХАСОВА ЖЕЖНА ИЗ 1585/6. И 1591/2. ГОДИНЕ

Гордана Гарић Петровић, ПОПИС СТАНОВНИКА СТАРОГ БЕЧЕЈА ИЗ 1744. ГОДИНЕ

Гордана Гарић Петровић, УРБАРИЈАЛНА РЕГУЛАЦИЈА СЕНТ ТОМАША 1771. ГОДИНЕ

Исидора Точанац Радовић, ПАРОХИЈЕ И СВЕШТЕНСТВО ГОРЊОКАРЛОВАЧКЕ ЕПАРХИЈЕ 1772. ГОДИНЕ: II - Банска крајина;

Радомир Ј. Поповић, ПРОЈЕКТ УСТАВА СРБИЈЕ МАТИЈЕ БАНА ИЗ 1846. ГОДИНЕ

Мирослав М. Поповић, ПРОЈЕКАТ ЗАКОНА О АДВОКАТИМА ОД 1854. ГОДИНЕ

Јована Блажић, Jeкатерина Владимировна Иванова, ПРЕПИСКА МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА И ГРОФИЦЕ А. Д. БЛУДОВЕ О ДОГАЂАЈИМА У СРБИЈИ 1868. ГОДИНЕ;

Јована Шаљић, ОБНОВА БЕОГРАДСКЕ БАЈРАКЛИ ЏАМИЈЕ 1868. ГОДИНЕ;

Недељко В. Радосављевић, СИМО СОКОЛОВ И СРПСКА ЕМИГРАЦИЈА У БУГАРСКОЈ 1883–1886. (ДОКУМЕНТИ);

Сузана Рајић, ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СРПСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ПИТАЊА;

Милун Стијовић, О УРЕЂЕЊУ СРПСКИХ НАРОДНИХ ШКОЛА У ТУРСКОЈ УОЧИ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА

Мешовита грађа (Miscellanea) / одговорни уредник Срђан Катић

Нова серија Књ. 35 (2014)

Драгана Амедоски, Срђан Катић, ВЕРСКЕ ЗАДУЖБИНЕ МУСЛИМАНА НАХИЈЕ ПИРОТ (ШЕХИРКОЈ) 1570/1571. ГОДИНЕ
Срђан Катић, Татјана Катић, НЕКОЛИКО ДОКУМЕНАТА О РУДНИКУ БРСКОВО У 16. ВЕКУ
Владан Гавриловић, Ненад Нинковић, ПИСМА АРХИМАНДРИТА МОЈСИЈА ПУТНИКА ИЗ АРАДСКЕ ЕПАРХИЈЕ 1754. ГОДИНЕ
Недељко В. Радосављевић, ЕПИСКОП КИРИЛ ЖИВКОВИЋ О РУКОПОЛОЖЕЊУ СВЕШТЕНИКА ЈОВАНА БАЛТИЋА И ПРИЛИКАМА У БОСНИ 1804.
Нино Делић, ПОПИС БАНАТСКЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ 1819. ГОДИНЕ
Радомир Ј. Поповић, ЦИРКУЛАР ИСПРАВНИЧЕСТВА ШАБАЧКОГ СРЕСКИМ КАПЕТАНИМА О ПРИКУПЉАЊУ ЂУРЂЕВСКОГ ПОРЕЗА 1835. ГОДИНЕ
Славиша Недељковић, СВЕДОЧЕЊЕ ХАЈДУКА РИСТЕ ИЛИЈИЋА О ПОБУНИ СРБА У НИШКОМ ПАШАЛУКУ 1841. ГОДИНЕ
Мирослав М. Поповић, ИЗВЕШТАЈ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И СТАТИСТИКА СУДСТВА ЗА ПЕРИОД 1844–1847. ГОДИНЕ 7 19 33 51 67 81 93 107
Јована Блажић, Jeкатерина Владимировна Иванова, ПИСМА МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА ГРОФИЦИ А. Д. БЛУДОВОЈ: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ РУСКО-СРПСКИХ ОДНОСА (1871–1874)
Горан Васин, СВЕШТЕНСТВО ШАБАЧКЕ ЕПАРХИЈЕ ПО ПОПИСУ ИЗ 1879. ГОДИНЕ
Милан Кутлешић, ДВА ПИСМА БРИТАНСКОГ ВИЦЕКОНЗУЛА НИКОЛЕ РАДОНИЋА ВАСОЈЕВИЋА КОНЗУЛУ САНДЕРСУ
Биљана Вучетић, ПРОСВЕТНИ РАД СРБИЈЕ У ТУРСКОЈ ОД 1820. ДО 1912. ГОДИНЕ
Јована Шаљић, Милун Стијовић, ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛСКИХ НАДЗОРНИКА О РАДУ СИЈАРИНСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА АЛБАНСКУ ДЕЦУ