Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

Б И Б Л И О Т Е К А

 

Библиотека Историјског института је специјална библиотека затвореног типа, која има за циљ прикупљање, обраду, чување и коришћење библиотечке грађе као и пружање информација и података  из области историјске и њој сродних наука.

Фондови

Укупан фонд Библиотеке чини преко 40.000 књига и близу 450 наслова домаћих и око 270 страних периодичних публикација.
 
Библиотека се налази у саставу Института од његовог оснивања. Формирана је с циљем да буде добро опремљена приручна библиотека, али је убрзо бројала неколико хиљада наслова захваљујући томе што се неколико великих библиотека слило у њен фонд. То се односи на целокупну богату збирку Станоја Станојевића, Јована Томића, а касније и других међу којима су збирке Виљема Букшега, Михајла Ристића и Саве Косановића.
 
С обзиром да се истраживачи у Историјском институту баве проучавањем историје српског народа и његових веза са јужнословенским и осталим балканским народима од раног средњег века до 1918. године, главни део фонда Библиотеке чине публикације из ове области на готово свим савременим европским, као и старим језицима. Библиотека има збирку старих и ретких књига, и вредну збирку историјско-географских карата. Богат је и фонд референ
тне литературе (речници, лексикони, енциклопедије, библиографије). Фонд се проширује разменом са 54 домаће и 64 стране институције.

У Библиотеци раде:

управник библиотеке, историчар Славица Мереник

библиотекар, историчар Милица Јованчићевић

 

Библиотека  је отворена за кориснике сваког радног дана од 9 до 15 часова.