Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

И С Т О Р И Ј С К И  Ч А С О П И С


 

     
     
 
Историјски часопис, званично гласило Историјског института, излази од 1948. године. Објављује оригиналне научне радове на српском и другим језицима. Примењује систем „слепих“ рецензија два рецензента. Тематски оквир часописа обухвата економску, друштвену,  политичку и културну историју српског народа, као и његове везе са јужнословенским и осталим балканским народима, и истовремено унапређује све гране историјске науке. Хронолошки оквир је омеђен на период од средњег века до почетка 20. века, односно до 1918. године и стварања Краљевине СХС.


 

Редакцијa Историјског часописа:

др Срђан Рудић, главни и одговорни уредник

др Ана Столић

др Татјана Катић

др Биљана Вучетић

др Невен Исаиловић

академик Јованка Калић

академик Михаило Војводић

проф. др Љубомира Хавликова (Институт за славистичке студије, Праг, Чешка)

проф. др Ангелики Константакопопулу  (Универзитет у Јањини, Грчка)

проф. д.и.н. Илија Тодев (Историјски институт Бугарске Академије Наука)

др Константин Никифоров (Институт за словенске студије, Руска академија наука)

др Ђузепе Мота (Сапиенца Универзитет Рим, Италија)

 

Преглед радова објављених у Историјском часопису

» Библиографија Историјског часописа I - L (1949-2004) ( .pdf)
»
Преглед садржаја Историјског часописа I - LXVI (1949-2017) ( .pdf)

Историјски часопис у бази CEEOL - Link  ceeol

Упутство за ауторе (.pdf)  можете преузети ОВДЕ «««

Уређивачка и етичка политика - Историјски часопис

Ауторска изјава - Историјски часопис

Уговор о преносу ауторских права - Историјски часопис


Download
(.pdf)

Историјски часопис
Књ. 67 (2018) pdf - 6.13 Mb

Историјски часопис
Књ. 66 (2017) pdf - 14.71 Mb

Историјски часопис
Књ. 65 (2016) pdf - 5.27 Mb

Историјски часопис
Књ. 64 (2015) pdf - 10.71 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 63 (2014) pdf - 1.31 Mb

Историјски часопис
Књ. 62 (2013) pdf - 7.32 Mb

Историјски часопис
Књ. 61 (2012) pdf - 8.25 Mb

Историјски часопис
Књ. 60 (2011) pdf - 9.28 Mb

Историјски часопис
Књ. 59 (2010) pdf - 4.08 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 58 (2009) pdf - 1.85 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 57 (2008) pdf - 5.97 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 56 (2008) pdf - 3.13 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 55 (2007) pdf - 2.69 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 54 (2007) pdf - 2.42 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 53 (2006) pdf - 7.51 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 52 (2005) pdf - 2.07 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 51 (2004) pdf - 3.08 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 50 (2003) pdf - 5.73 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 49 (2002) pdf - 4.40 Mb
 
Историјски часопис
Књ. 48 (2001) pdf - 2.75 Mb