Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

И З Д А В А Ч К А  Д Е Л А Т Н О С Т

 

 

ПЕРИОДИЧНА ИЗДАЊА

Историјски часопис

 

Мешовита грађа (Miscellanea)

 

СЕРИЈЕ 

Посебна издања

 

Studia Historica Collecta

 

Студије

 

Зборници радова

 

Извори за српску историју

 

КАТАЛОЗИ

Каталог издања Историјског института (до 2017.)

 

БИБЛИОТЕКА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИЗДАЊА ИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУТА (Google Books)

Линк

 

                                                                                                      

За информације о томе где могу да се купе издања Историјског института:

Bookbridge d.o.o,  - Центар за дистрибуцију књига

Дубљанска 47, Београд
Тeл: +381 11 344 99 66, 344 99 67, 344 99 68
bookbridge@bookbridge.rs     www.bookbridge.rs