Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

И З В О Р И  З А  С Р П С К У  И С Т О Р И Ј У

 

 

Никола Стојановић, МЛАДОСТ ЈЕДНОГ ПОКОЛЕЊА (УСПОМЕНЕ 1880-1920) и ДНЕВНИК ОД ГОДИНЕ 1914. ДО 1918,

 

приредио: Миле Станић

 

о  к њ и з и

 

2015, isbn 978-86-7743-112-9, ћир, 407 стр.

HarackiTefterKapetanijeMacve

ХАРАЧКИ ТЕФТЕР КАПЕТАНИЈЕ МАЧВЕ ИЗ 1831. ГОДИНЕ

 

приредио: Радомир Ј. Поповић 

 

о  к њ и з и

 

2014, isbn 978-86-7743-108-2, ћир, 392 стр.

HarackiTefterKapetanijeMacve

 

ANONYMI DESCRIPTIO EUROPAE ORIENTALIS

АНОНИМОВ ОПИС ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

 

приредили: Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац

критичка анализа латинског текста: Драгана Кунчер

 

о  к њ и з и

 

2013, isbn 978-86-7743-102-0, ћир, 222 стр.

 

Недељко В. Радосављевић

 

СТАРА ЦРКВА У МИЛИЧИНИЦИ

Књига прихода и расхода (1846-1863)

 

о  к њ и з и

 

2012, isbn 978-86-7743-100-6, ћир, 152 стр.

Заједничко издање: Међуоштински историјски архив Ваљево и Историјски институт Београд

 

Божица Младеновић,

Милић Ј. Милићевић

 

ПИТОМЦИ ВОЈНЕ АKАДЕМИЈЕ

Списак свршених питомаца 1-46 класе 1855-1914. године

 

о  к њ и з и

 

2012, isbn 978-86-7743-095-5, ћир, 182 стр.

 

Биљана Вучетић

 

НАША СТВАР У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ

 

о  к њ и з и

 

2012, isbn 978-86-7743-095-5, ћир, 182 стр.

 

ЗБОРНИК СРЕДЊОВЕКОВНИХ ЋИРИЛИЧКИХ ПОВЕЉА И ПИСАМА СРБИЈЕ, БОСНЕ И ДУБРОВНИКА

Књига I 1186-1321

 

с а д р ж а ј

 

2011, isbn 978-86-7743-090-0, ћир, 652 стр.

 

Радомир Ј. Поповић

 

ПРОТОКОЛ И РЕГИСТАР ШАБАЧКОГ МАГИСТРАТА

ОД 1808. ДО 1812. ГОДИНЕ

 

о  к њ и з и

 

2010, isbn 978-86-7743-084-9, ћир, 336 стр.

Тибор Живковић

 

GESTA REGUM SCLAVORUM vol. II

 

о  к њ и з и

 

2009, isbn 978-86-7743-075-7, ћир, 430 стр.

Драгана Кунчер

 

GESTA REGUM SCLAVORUM vol. I

 

о  к њ и з и

 

2009, isbn 978-86-7743-073-3, ћир, 192 стр.

Петар В. Крестић

 

ИЗАБРАНИ ТЕКСТОВИ

ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 978-86-7743-064-1, ћир, 340 стр.

Недељко Радосављевић

 

ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ САРАЈЕВСКЕ (ДАБРОБОСАНСКЕ) МИТРОПОЛИЈЕ 1836-1878.

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 978-86-7743-061-0, ћир, 185 стр.

Божица Младеновић

 

ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917.

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 978-86-7743-062-7, ћир, 164 стр.

Синиша Мишић,

Татјана Суботин-Голубовић

 

СВЕТОАРХАНЂЕЛОВСКА ХРИСОВУЉА

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-034-2, ћир, 239 стр.

МОЈЕ УСПОМЕНЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

 

приредио: Милић Ј. Милићевић

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-035-0, ћир, 118 стр.