Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

М Е Ш О В И Т А  Г Р А Ђ А  (M i s c e l l a n e a)

(излази од 1956. године)

 

 

 

 

 
 

 
     
     

 

Редакцију Мешовите грађе чине:

др Срђан Катић (Одговорни уредник)

др Владета Петровић

др Драгана Амедоски

др Исидора Точанац Радовић

др Јелена Илић Мандић

проф. др Габриела Шуберт (Институт за славистику Универзитета у Јени, Немачка)

проф. д.и.н. Лилиана Симеонова (Балканолошки институт Бугарске Академије Наука)

проф. др Људмила Кузмичева (Историјски факултет Универзитета Ломоносов, Москва, Русија)

Преглед садржаја свих бројева:

» Библиографија Мешовите грађе (Miscellanea) I–XXXVIII (1956–2017)

Мешовита грађа (Miscellanea) у бази CEEOL - Link ceeol


Упутство за ауторе (.pdf)  можете преузети ОВДЕ «««

Уређивачка и етичка политика - Мешовита грађа (Miscellanea)

Ауторска изјава - Мешовита грађа (Miscellanea)

Уговор о преносу ауторских права - Мешовита грађа (Miscellanea)

 

   Download (.pdf)

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 39 (2018) pdf - 6.53 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 38 (2017) pdf - 3.65 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 37 (2016) pdf - 2.11 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 36 (2015) pdf - 2.78 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 35 (2014) pdf - 4.01 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 34 (2013) pdf - 4.28 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 33 (2012) pdf - 8.37 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 32 (2011) pdf - 8.68 Mb

Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 31 (2010) pdf - 6.13 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 30 (2009) pdf - 1.38 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 29 (2008) pdf - 5.36 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 28 (2007) pdf - 3.10 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 27 (2006) pdf - 9.96 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 26 (2005) pdf - 18.80 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 25 (2005) pdf - 0.64 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 24 (2005) pdf - 2.52 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 23 (2004) pdf - 3.10 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 22 (2004) pdf - 15.67 Mb
 
Мешовита грађа (Miscellanea)
Нова серија Књ. 21 (2003) pdf - 2.19 Mb