Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

Н А У Ч Н А   Д Е Л А Т Н О С Т

 

 

 

 

>>> Научни скупови

  • 14. новембар 2014. године Округли сто: ИМПЕРАТОР НИКОЛАЈ II И СРБИЈА. СТОГОДИШЊИЦА ПОЧЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА  у организацији Фонда историјске перспективе из Москве, Института за стратегијска истраживања из Москве, Архива Српске Патријаршије и Историјског института Београд

 


-----------------------------------------------------------------------------------------

>>> Научна трибина

Програми Научних трибина у .pdf формату: