Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

П О С Е Б Н А  И З Д А Њ А

 

Редакцију Посебних издања чине:

академик Десанка Ковачевић-Којић, академик Драгољуб Живојиновић,

 др Петар В. Крестић, др Недељко В. Радосављевић

др Срђан Рудић, главни и одговорни уредник

 

 

Ивана Коматина

 

ЦРКВА И ДРЖАВА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА ОД XI ДО XIII ВЕКА

 

о  к њ и з и

 

2016, isbn 978-86-7743-113-6, ћир, 466 стр.

Crkva i Drzava

 

Бојана Миљковић Катић

 

ПОЉОПРИВРЕДА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ (1834-1867)

 

о  к њ и з и

 

2014, isbn 978-86-7743-106-8, ћир, 383 стр.

PoljoprivredaKS

 

Tibor Živković Dejan Crnčević, Dejan Bulić, Vladeta Petrović, Irena Cvijanović, Bojana Radovanović

 

THE WORLD OF THE SLAVS

Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD)

 

о  к њ и з и

 

2014, isbn 978-86-7743-104-4, ћир, 468 стр.

 

Владимир Јовановић

 

ТАЈНА ПОЛИЦИЈА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ

(Политичко насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века)

 

о  к њ и з и

 

2012, isbn 978-86-7743-101-3, ћир, 185 стр.

 

Славенко Терзић

 

СТАРА СРБИЈА (19-20. век)

Драма једне цивилизације

 

о  к њ и з и

 

2012, isbn 978-86-7743-096-2, лат/енгл, 240 стр.

Заједничко издање:

Православна реч и Историјски институт Београд

 

Тибор Живковић

 

DE CONVERSIONE CROATORUM ET SERBORUM

A Lost Source

 

о  к њ и з и

 

2012, isbn 978-86-7743-096-2, лат/енгл, 240 стр.

БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА СИМЕ ЋИРКОВИЋА

 

Приредили:

Славица Мереник, Невен Исаиловић, Властимир Ђокић

 

о  к њ и з и

 

2011, isbn 978-86-7743-092-4, ћир, 156 стр.

Александар Растовић

 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ

1903-1908. ГОДИНЕ

 

о  к њ и з и

 

2010, isbn 978-86-7743-088-7, ћир, 247 стр.

Есад Куртовић

 

ИЗ ХИСТОРИЈЕ БАНКАРСТВА БОСНЕ И ДУБРОВНИКА У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ

 

о  к њ и з и

 

2010, isbn 978-86-7743-083-2, ћир, 173 стр.

Татјана Катић

 

ОПШИРНИ ПОПИС ПРИЗРЕНСКОГ САНЏАКА ИЗ 1571. ГОДИНЕ

 

о  к њ и з и

 

2010, isbn 978-86-7743-081-8, ћир, 640 стр.

Недељко Радосављевић

 

ШЕСТ ПОРТРЕТА ПРАВОСЛАВНИХ МИТРОПОЛИТА 1766-1891

 

о  к њ и з и

 

2009, isbn 978-86-7743-078-8, ћир, 188 стр.

Михаило Војводић

 

ПЕТРОГРАДСКЕ ГОДИНЕ СТОЈАНА НОВАКОВИЋА

(1900-1905)

 

о  к њ и з и

 

2009, isbn 978-86-7743-076-4, ћир, 188 стр.

 

БАРАЊА (1918-1923)

Петар Глибоњски - сећања

 

приредили:

Петар В. Крестић, Василије Ђ. Крестић

 

о  к њ и з и

 

2009, isbn 978-86-7743-077-1, ћир, 138 стр.

Јелена Мргић

 

СЕВЕРНА БОСНА У 13. И 16. ВЕКУ

 

о  к њ и з и

 

2008, isbn 978-86-7743-071-9, ћир, 469 стр.

Тибор Живковић

 

FORGING UNITY

The South Slavs Between East and West 550-1150

 

о  к њ и з и

 

2008, isbn 978-86-7558-573-2, лат, 350 стр.

Исидора Точанац

 

СРПСКИ НАРОДНО-ЦРКВЕНИ САБОРИ (1718-1735)

 

о  к њ и з и

 

2008, isbn 978-86-7743-068-9, ћир, 304 стр.

Недељко Радосављевић

 

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У БЕОГРАДСКОМ ПАШАЛУКУ 1766-1831

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 978-86-7743-065-8, ћир, 509 стр.

Срђан Рудић

 

ВЛАСТЕЛА ИЛИРСКОГ ГРБОВНИКА

 

о  к њ и з и

 

2006, isbn 86-7743-055-5, ћир, 387 стр.

Божица Младеновић

 

ПОРОДИЦА У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТКОМ РАТУ

 

о  к њ и з и

 

2006, isbn 86-7743-056-3, ћир, 220 стр.

Александар Растовић

 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРБИЈА 1903-1914

 

о  к њ и з и

 

2005, isbn 86-7743-052-0, ћир, 557 стр.

Станоје Бојанин

ЗАБАВЕ И СВЕТКОВИНЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

од краја XII до краја XV века

 

о  к њ и з и

 

2005, isbn 86-7743-048-2, ћир, 435 стр.

Арсен Ђуровић

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1905-1914

 

о  к њ и з и

 

2004, isbn 86-7743-047-4, ћир, 808 стр.

Ема Миљковић Бојанић

 

СМЕДЕРЕВСКИ САНЏАК 1476-1560

земља - насеља - становништво

 

о  к њ и з и

 

2004, isbn 86-7743-045-8, ћир, 355 стр.

Милош Јагодић

 

НАСЕЉАВАЊЕ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ 1861-1880

 

о  к њ и з и

 

2004, isbn 86-7743-046-6, ћир, 204 стр.

Тибор Живковић

 

ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА

(РАНИ СРЕДЊИ ВЕК)

 

о  к њ и з и

 

2004, isbn 86-7743-044-Х, ћир, 238 стр.

Радомир Ј. Поповић

 

ТОМА ВУЧИЋ ПЕРИШИЋ

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 987-86-7743-039-3, ћир, 349 стр.

Љубинка Трговчевић

 

ПЛАНИРАНА ЕЛИТА

О студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-040-7, ћир, 316 стр.

Василије Ђ. Крестић

 

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ШТАМПЕ У УГРАСКОЈ (1791 - 1914)

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-038-5, ћир, 611 стр.

Душко М. Ковачевић

 

СРБИЈА И РУСИЈА 1878-1889

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-036-9, ћир, 393 стр.

Ана Столић

 

ЂОРЂЕ СИМИЋ, ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ ДИПЛОМАТА 19. ВЕКА

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-032-6, ћир, 318 стр.

Милош Антоновић

 

ГРАД И ЖУПА У ЗЕТСКОМ ПРИМОРЈУ И СЕВЕРНОЈ АЛБАНИЈИ У 14. И 15. ВЕКУ

 

о  к њ и з и

 

2003, isbn 86-7743-031-8, ћир, 373 стр.

Тибор Живковић

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ ПОД ВИЗАНТИЈСКОМ ВЛАШЋУ (600-1025)

 

о  к њ и з и

 

2002, isbn 86-7743-027-Х, ћир, 512 стр.

Владимир Јовановић

 

СРБИЈА И БУГАРСКА 1886-1896

 

о  к њ и з и

 

2002, isbn 86-7743-026-1, ћир, 180 стр.

Бојана Миљковић-Катић

 

СТРУКТУРА ГРАДСКОГ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

 

о  к њ и з и

 

2002, isbn 86-7743-028-8, ћир, 221 стр.

Александра Вулетић

 

ПОРОДИЦА У СРБИЈИ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

 

о  к њ и з и

 

2002, isbn 86-7743-025-3, ћир, 221 стр.

Петар В. Крестић

 

СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ПРИВРЕДНИК" (1897-1918)

 

о  к њ и з и

 

2002, isbn 86-7743-024-5, ћир, 238 стр.