Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

 

________________________________________________________________________

 

пројекат ИИИ47025

 

ЕТНОГЕНЕЗА СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ:

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ИСТОРИЈСКО-КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,

ГЕНЕТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА МАТЕРИЈАЛНЕ КУЛТУРЕ

СА АСПЕКТА АНАЛИТИЧКЕ ХЕМИЈЕ

 

Реализатори истраживања

Археолошки институт у Београду

Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о.

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду

Историјски институт у Београду

 

др Ирена Цвијановић, научни сарадник (руководилац пројекта)

др Дејан Булић, научни сарадник

др Владета Петровићнаучни сарадник

др Драгана Кунчер, истраживач сарадник

мр Игор Стојић, истраживач сарадник

Дејан Црнчевићистраживач сарадник

________________________________________________________________________

 

пројекат ОИ177029

 

СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ (13-15. век):

ПОЛИТИЧКИ, ПРИВРЕДНИ, ДРУШТВЕНИ И ПРАВНИ ПРОЦЕСИ

 

Реализатори истраживања

• Историјски институт у Београду

Српска академија наука и уметности

Филозофски факултет у Београду

 

др Ђуро Тошић, научни саветник (руководилац пројекта)

др Срђан Рудићвиши научни сарадник

др Невен Исаиловић, научни сарадник

др Милош Ивановић, научни сарадник

др Ивана Коматина, научни сарадник

др Александар Крстићнаучни сарадник

др Александар Узелац, научни сарадник

др Александра Фостиков, научни сарадник

др Јелена Глушац, истраживач сарадник

Драгић Живојиновић, истраживач сарадник

Александар Јаковљевић, истраживач сарадник

др Марица Маловић-Ђукић, виши научни сарадник у пензији

др Биљана Марковићвиши научни сарадник у пензији

академик Десанка Ковачевић Којић (Српска академија наука и уметности)

Проф. др Небојша Порчић (Филозофски факултет у Београду)

________________________________________________________________________

 

пројекат ОИ177030

 

ОД УНИВЕРЗАЛНИХ ЦАРСТАВА КА НАЦИОНАЛНИМ ДРЖАВАМА.

ДРУШТВЕНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ И НА БАЛКАНУ

 

Реализатори истраживања

Историјски институт у Београду

Филозофски факултет у Нишу

Филозофски факултет у Новом Саду

 

др Петар В. Крестићнаучни саветник (руководилац пројекта)

др Срђан Катићвиши научни сарадник

др Бојана Миљковић-Катић, виши научни сарадник

др Ана Столић, виши научни сарадник

др Драгана Амедоски, научни сарадник

др Александра Вулетић, научни сарадник

др Владимир Јовановић, научни сарадник

др Татјана Катић, научни сарадник

др Милић Ј. Милићевић, научни сарадник

др Јелена Илић Мандић, научни сарадник

др Гордана Гарић Петровић, научни сарадник

др Исидора Точанац Радовић, научни сарадник

Нино Делић, истраживач сарадник

Ненад Миленовић, истраживач сарадник

Ирена Ћировић, истраживач сарадник

проф. др Божица Младеновић (Филозофски факултет у Нишу)

проф. др Момир Самарџић, (Филозофски факултет у Новом Саду)

________________________________________________________________________

 

пројекат ОИ177031

 

ЕВРОПА И СРБИ (1804-1918):

ПОДСТИЦАЈИ И ИСКУШЕЊА ЕВРОПСКЕ МОДЕРНЕ

 

Реализатори истраживања

Историјски институт у Београду

Филозофски факултет у Нишу

Филозофски факултет у Београду

Институт за славистику Руске академије наука

 

др Славенко Терзић, научни саветник (руководилац пројекта)

др Недељко В. Радосављевић, научни саветник

др Александар Растовићнаучни саветник

др Радомир Ј. Поповић, виши научни сарадник

др Биљана Вучетић, научни сарадник

др Биљана Стојић, научни сарадник

др Урош Татић, научни сарадник

др Јована Шаљић, научни сарадник

др Василије Драгосављевић, истраживач сарадник

Милун Стијовић, истраживач сарадник

Милан Кутлешић, истраживач сарадник

Јована Блажић Пејић, истраживач сарадник

проф. др Мирјана Маринковић, (Филолошки факултет у Београду)

др Никифоров Константин Владимирович (Институт за славистику РАН, Москва)

________________________________________________________________________