Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

 

др Петар В. Крестић, научни саветник

др Недељко В. Радосављевић, научни саветник

др Славенко Терзић, научни саветник

др Ђуро Тошић, научни саветник

др Срђан Катић, виши научни сарадник

др Бојана Миљковић Катић, виши научни сарадник

др Радомир Ј. Поповић, виши научни сарадник

др Александар Растовић, виши научни сарадник

др Срђан Рудић, виши научни сарадник

др Ана Столић, виши научни сарадник

др Драгана Амедоски, научни сарадник

др Дејан Булићнаучни сарадник

др Александра Вулетић, научни сарадник

др Биљана Вучетић, научни сарадник

др Милош Ивановићнаучни сарадник

др Јелена Илић Мандићнаучни сарадник

др Невен Исаиловићнаучни сарадник

др Владимир Јовановић, научни сарадник

др Татјана Катић, научни сарадник

др Ивана Коматинанаучни сарадник

др Александар Крстићнаучни сарадник

др Милић J. Милићевић, научни сарадник

др Владета Петровићнаучни сарадник

др Исидора Точанац Радовићнаучни сарадник

др Александар Узелац, научни сарадник

др Ирена Цвијановић, научни сарадник

др Јелена Глушац, истраживач сарадник
др Биљана Стојић, истраживач сарадник
др Гордана Гарић Петровић, истраживач сарадник

др Јована Шаљић, истраживач сарадник

мр Игор Стојић, истраживач сарадник

Јована Блажић Пејић, истраживач сарадник
Нино Делић, истраживач сарадник

Василије Драгосављевић, истраживач сарадник

Драгић Живојиновић, истраживач сарадник

Александар Јаковљевић, истраживач сарадник

Драгана Кунчер, истраживач сарадник

Милан Кутлешић, истраживач сарадник

Ненад Миленовић, истраживач сарадник

Милун Стијовић, истраживач сарадник

Урош Татић,  истраживач сарадник

Ирена Ћировић, истраживач сарадник

Александра Фостиков, истраживач сарадник

Дејан Црнчевић, истраживач сарадник

Ненад Урић, стручни сарадник

 

Библиотека

Славица Мереник - управник библиотеке

Милица Јованчићевић - библиотекар

Администрација

Данијела Зах - технички секретар

Снежана Ристић - секретар Редакције издања

Слободан Симић - технички сарадник Редакције

Слађана Пауновић - шеф рачуноводства

Славица Мијатовић - хигијеничар