Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

S T U D I A  H I S T O R I C A  C O L L E C T A

 

 

Љубомир Максимовић

 

ВИЗАНТИЈСКИ СВЕТ И СРБИ

 

о  к њ и з и

 

2009, isbn 987-86-7743-072-6, ћир, 535 стр.

Драгољуб Р. Живојиновић

 

ЕВРОПА И ДУБРОВНИК

У 17. И 18. ВЕКУ

 

о  к њ и з и

 

2008, isbn 987-86-7743-070-2, ћир, 478 стр.

Михаило Војводић

 

ИЗАЗОВИ СРПСКЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 987-86-7743-063-4, ћир, 436 стр.

Сима Ћирковић

 

О ИСТОРИОГРАФИЈИ И МЕТОДОЛОГИЈИ

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 987-86-7743-060-3, ћир, 373 стр.

Десанка Ковачевић-Којић

 

ГРАДСКИ ЖИВОТ У СРБИЈИ И БОСНИ (XIV-XV ВИЈЕК)

 

о  к њ и з и

 

2007, isbn 987-86-7743-059-7, ћир, 494 стр.

Јованка Калић

 

ЕВРОПА И СРБИ

Средњи век

 

о  к њ и з и

 

2006, isbn 86-7743-058-Х, ћир, 710 стр.