Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

У П Р А В А

 

Директор

др Срђан Рудић

 

Управни одбор

др Предраг Марковић - Институт за савремену историју, Београд (Председник)

проф. др Љубинка Трговчевић - Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

др Љубодраг Ристић, Балканолошки институт САНУ, Београд

др Александар РастовићИсторијски институт Београд

др Петар В. Крестић - Историјски институт Београд

др Недељко В. Радосављевић - Историјски институт Београд

др Срђан Катић - Историјски институт Београд

 

Научно веће

др Петар В. Крестић

др Недељко В. Радосављевић

др Срђан Катић, председник

др Бојана Миљковић Катић

др Радомир J. Поповић

др Срђан Рудић

др Ана Столић

др Невен Исаиловић

др Татјана Катић

др Милић J. Милићевић

др Владета Петровић