Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

З Б О Р Н И Ц И  Р А Д О В А

 

 

СПОМЕНИЦА ТИБОРА ЖИВКОВИЋА

с а д р ж а ј

 
2016, isbn 978-86-7743-110-5, ћир/лат, 309 стр.

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ - Двеста година од Другог српског устанка

с а д р ж а ј

 
2016, isbn 978-86-7743-116-7, ћир/лат, 242 стр.

ПАД БОСАНКОГ КРАЉЕВСТВА 1463. ГОДИНЕ

с а д р ж а ј

 
2015, isbn 978-86-7743-110-5, ћир/лат, 309 стр.

SERBIAN-ITALIAN RELATIONS.
HISTORY AND MODERN TIMES

с а д р ж а ј  


2015, isbn 978-86-7743-109-9, енгл, 309 стр.

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ.
СРБИЈА, БАЛКАН И ВЕЛИКЕ СИЛЕ

 с а д р ж а ј

 

2015, isbn 978-86-7743-111-2, ћир/лат, 549 стр.

СПОМЕНИЦА

ДР ДАНИЦЕ МИЛИЋ

 

с а д р ж а ј

 

2014, isbn 978-86-7743-105-1, ћир/лат, 346 стр.

БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912-1913:

нова тумачења и виђења

 

с а д р ж а ј

 

2014, isbn 978-86-7743-103-7, ћир/лат, 467 стр.

СПОМЕНИЦА

АКАДЕМИКА СИМЕ ЋИРКОВИЋА

 

с а д р ж а ј

 

2011, isbn 978-86-7743-091-7, ћир/лат, 463 стр.

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

до Другог светског рата

 

с а д р ж а ј

 

2011, isbn 978-86-7743-089-4, ћир/лат, 604 стр.

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ У МЕМОАРИСТИЦИ

 

с а д р ж а ј

 

2008, isbn 978-86-7743-066-5, ћир, 389 стр.

СРПСКО СЕЛО

Могућности и даљи правци истраживања

 

с а д р ж а ј

 

2003, isbn 86-7743-041-5, ћир, 150 стр.

ОБРАЗОВАЊЕ КОД СРБА КРОЗ ВЕКОВЕ

 

с а д р ж а ј

 

2003, isbn 86-7743-033-4, ћир, 329 стр.

КРАЉ ВЛАДИСЛАВ И СРБИЈА 13. ВЕКА

 

с а д р ж а ј

 

2003, isbn 86-7743-030-Х, ћир, 180 стр.