html templates

ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС

Историјски часопис, званично гласило Историјског института, излази од 1948. године. Објављује оригиналне научне радове на српском и другим језицима. Примењује систем „слепих“ рецензија два рецензента. Тематски оквир часописа обухвата економску, друштвену, политичку и културну историју српског народа, као и његове везе са јужнословенским и осталим балканским народима, и истовремено унапређује све гране историјске науке. Хронолошки оквир је омеђен на период од средњег века до почетка 20. века, односно до 1918. године и стварања Краљевине СХС.

Mobirise

Редакциони одбор Историјског часописа:

проф. др Александар Растовић, главни и одговорни уредник
академик Михаило Војводић (Српска академија наука и уметности),
др Ивана Коматина (Историјски институт Београд),
др Александар Крстић (Историјски институт Београд),
академик Јованка Калић (Српска академија наука и уметности),
др Бојана Миљковић Катић (Историјски институт Београд),
проф. др Ангелики Константакопополу (Универзитет у Јањини, Грчка)
проф. др Тамаш Керменди (Универзитет Лоранда Етвеша, Институт за историју, Будимпешта, Мађарска)
др Ђузепе Мота (Сапиенца Универзитет, Рим, Италија)
др Константин Никифоров (Институт за словенске студије, Руска академија наука, Москва, Русија)
проф. др Хатиџе Оруч (Факултет за језик, историју и географију, Универзитет у Анкари, Турска)
др Срђан Рудић (Историјски институт Београд)
проф. д.и.н. Илија Тодев (Историјски институт Бугарске академије наука)
проф. др Љубомира Хавликова (Институт за славистичке студије, Праг, Чешка)
др Јована Шаљић (Историјски институт Београд),

Mobirise
Mobirise

Историјски часопис Књ. 61 (2012)

Тибор Живковић, НЕРЕТЉАНИ – ПРИМЕР РАЗМАТРАЊА ИДЕНТИТЕТА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Марко Драшковић, МЕТОДИ ВРБОВАЊА ЗАПАДНОЕВРОПСКИХ НАЈАМАНИКА У ВИЗАНТИЈИ (1081-1185)
Александар Узелац, БАЛДУИН ОД ЕНОА И „НОМАДСКА ДИПЛОМАТИЈА“ ЛАТИНСКОГ ЦАРСТВА
Дејан Булић, Дејан Црнчевић, СРЕДЊОВЕКОВНО УТВРЂЕЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ГРАДИНА У РАДАЉЕВУ КОД ИВАЊИЦЕ
Марица Маловић Ђукић, ДЕЛАТНОСТ УЛЦИЊСКОГ ТРГОВЦА НИКА РОГА У КОТОРУ У ТРИДЕСЕТИМ ГОДИНАМА 15. ВЕКА
Александар Крстић, КРАЉ ЖИГМУНД У БОРЧИ, ИЛИ КАДА ЈЕ И КАКО БЕОГРАД ПРЕДАТ УГРИМА 1427. ГОДИНЕ?
Огњен Крешић, ПЕТРОВИЋЕВ САНЏАК
Недељко В. Радосављевић, ЈОАНИКИЈЕ, МИТРОПОЛИТ РАШКО – ПРИЗРЕНСКИ
Радомир Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић, СРПСКИ ГРОБОВИ У ЦРКВИ СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ
У ИСТАНБУЛСКОМ КВАРТУ ХАСКОЈ
Александар Растовић, БРИТАНСКА ДИПЛОМАТИЈА О СТАЊУ У КОСОВСКОМ ВИЛАЈЕТУ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
Пламена Стојанова, КРАТАК ПОГЛЕД НА ИСТОРИЈУ ЦИГАНА У БУГАРСКИМ ЗЕМЉАМА ДО КРАЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Историјски часопис Књ. 60 (2011)

Драгана Кунчер, ПОРТРЕТ ДАЛМАТИНСКОГ ЕПИСКОПА КРАЈЕМ 6. ВЕКА
Тибор Живковић, ВРЕМЕ НАСТАНКА АЈНХАРДОВОГ ДЕЛА VITA CAROLI IMPERATORIS
Дејан Булић, ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ГРАДА БРВЕНИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Драгић М. Живојиновић, АРХИЕПИСКОП НИКОДИМ I
Марица Маловић-Ђукић, БРАТА, УДОВИЦА ПАШКА БУГОНОВА (БУГОНА)
Валентина Живковић, ПРЕТЊЕ КАЗНОМ ИЗОПШТЕЊА У КОТОРУ (XIII – XV ВЕК)
Биљана Марковић, КРИВИЧНО ДЕЛО ПАЉЕВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА ПРЕМА РУКОПИСИМА СТАРИЈЕ РЕДАКЦИЈЕ
Невен Исаиловић, НЕКОЛИКО НОВИХ ПОДАТАКА ИЗ 1436. ГОДИНЕ О ФАМИЛИЈАРИМА ХРВАТИНИЋА У ЖУПАМА ЗЕМУНИК И ГЛАЖ
Ђуро Тошић, СОЦИЈАЛНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ У ТРЕБИЊСКОЈ ОБЛАСТИ У ПРВИМ ГОДИНАМА ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ
Александар Крстић, ВРШАЦ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ II ДЕО: ОД ПОЧЕТКА 15. ДО СРЕДИНЕ 16. СТОЛЕЋА
Александар Јаковљевић, СЕЛО ДУБНИЦА У НАХИЈИ СЕНИЦЕ:  НАСЕЉЕ, СТАНОВНИШТВО И ОБИЧАЈ ПРОСЛАВЕ ПЕТРОВДАНА ПОЧЕТКОМ 17. ВЕКА
Гордана Гарић Петровић, ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНАРСТВА У СРБИЈИ
Viktorija Popovska-Korobar, Dragi Gorgiev, ICONS FROM THE MUSEUM OF MACEDONIA WITH OTTOMAN PRAYER INSCRIPTIONS
Недељко В. Радосављевић, AНТИМ ЗЕПОС, УЖИЧКО-ВАЉЕВСКИ МИТРОПОЛИТ 1802-1814
Радомир Ј. Поповић, ВЛАДАРСКА И ЧИНОВНИЧКА ЗАКЛЕТВА У СРБИЈИ У 19. ВЕКУ
Милан Кутлешић, ПРЕОКРЕТ У ПОЛИТИЦИ ЛОРДА ПАЛМЕРСТОНА ПРЕМА РУСИЈИ И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ (1827-1833)
Јелена Пауновић-Штерменски, ДВА СРПСКА КНЕЗА, ОТАЦ И СИН – СЛИКЕ ИЗ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Бојана Миљковић-Катић, КРЕДИТНА ПОЛИТИКА УСТАВОБРАНИТЕЉА
Милош Ковић, МИСИЈА РОБЕРТА ЛОЈДА-ЛИНДЗИЈА У СРБИЈИ 1876. ГОДИНЕ
Момир Самарџић, О СПОРАЗУМУ СРПСКЕ ВЛАДЕ И ШТАТСБАНА О ИЗГРАДЊИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У СРБИЈИ 1879. ГОДИНЕ
Александар Растовић, ИЗВЕШТАЈИ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТА О УПАДУ АЛБАНАЦА У СРБИЈУ 1878-1897. ГОДИНЕ
Милош Јагодић, ПЛАНОВИ О ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ ПРЕМА СТАРОЈ СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ (1878-1885)
Зорница Велинова-Тренчева, КАК БЕЛГРАДЧАНИ И СОФИЯНЦИ ПОСРЕЩНАХА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
Љубодраг П. Ристић, ЧЕДОМИЉ МИЈАТОВИЋ И ЕНГЛЕСКО ЈАВНО МЊЕЊЕ (1895-1900. ГОДИНЕ)
Сузана Рајић, НОВА ПОЛИТИЧКА ЗАЈЕДНИЦА И ВЛАДЕ МИХАИЛА ВУЈИЋА 1901/2. ГОДИНЕ
Божица Младеновић, Милић Ј. Милићевић, ’’BEOGRADSKE NOVINE’’ – ОГЛЕД О ПАРАЛЕЛНИМ ДРУШТВИМА У ВОЈНО-ГЕНЕРАЛНОМ ГУВЕРНМАНУ СРБИЈА 1915-1918.

Историјски часопис Књ. 59 (2010)

Tibor Živković, THE ‘ORIGINAL’ AND THE ‘REVISED’ ANNALES REGNI FRANCORUM
Александар Узелац, СКИТСКИ РАЗБОЈНИЦИ У БУГАРСКОЈ ПУСТИЊИ: ПОГЛЕД ЈЕДНОГ
ХОДОЧАСНИКА НА ПОМОРАВЉЕ СРЕДИНОМ XI ВЕКА
Александар Крстић, ВРШАЦ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ I део: од раног средњег века до краја 14. столећа
Дејан Булић, Дејан Црнчевић, ЗВУК И ГРАЂЕЊЕ: ПРИМЕРИ АКУСТИЧКИХ СУДОВА ИЗ ЦРКВЕ
МАНАСТИРА ДАВИДОВИЦА 
Владета Петровић, ГОРА ПРОЗРАК И ДВОР НЕРОДИМЉА 
Марица Маловић Ђукић, ТОМА БУГОН, КОТОРСКИ ВЛАСТЕЛИН И ТРГОВАЦ (14. ВЕК)
Ђуро Тошић, НИКОЛА БОКШИЋ (на странпутици пословне каријере)
Радмило Пекић, ПОСЛОВАЊЕ ИТАЛИЈАНСКОГ ТРГОВЦА ЂОРЂА ГУЧИЈА У ДУБРОВНИКУ (1414-1428)
Срђан Катић, Татјана Катић, РУДНИК ЖЕЖНА И РУДАРСТВО РОГОЗНЕ И ПОДБУКОВИКА У 16. ВЕКУ
Драгана Амедоски, ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У НАХИЈИ БОВАН КАО ПРИМЕР ДЕПОПУЛАЦИЈЕ РУМЕЛИЈЕ У 16. ВЕКУ
Марија Коцић, БИТКА КОД ЛЕПАНТА КАО ПРЕКРЕТНИЦА У ОДНОСИМА НА МЕДИТЕРАНУ
Гордана Гарић Петровић, ДЕМОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ И МРЕЖА ПАРОХИЈА У БЕОГРАДСКОЈ ЕПАРХИЈИ ОД 1718. ДО 1739. ГОДИНЕ
Недељко В. Радосављевић, AРХИМАНДРИТ ХАЏИ РУВИМ НЕШКОВИЋ (1752-1804) -прилози за биографију- 
Милош Јагодић, КРАГУЈЕВАЦ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА У СВЕТЛУ СТАТИСТИКЕ
Милић Ј. Милићевић, НЕВЕРНА ЦАЈА ИЛИ РАЗВОД ЈЕДНОГ ОФИЦИРСКОГ БРАКА
Александар Растовић, МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ У БРИТАНСКОМ ПАРЛАМЕНТУ 1903-1908
Ненад Урић, СРПСКО-ЦРНОГОРСКИ ОДНОСИ И ПИТАЊЕ УСТАНКА У ТУРСКОЈ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ИЗВЕШТАЈЕ НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА ОКАНА (1860-1866)

Историјски часопис Књ. 58 (2009)

Игор Стојић, ФИЗИЧКО-АНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗА СКЕЛЕТА ИЗ АВАРСКЕ НЕКРОПОЛЕ СА ЛОКАЛИТЕТА СТАРЧЕВО ЛИВАДЕ
Tibor Živković – Bojana Radovanović, TITRE DE TRPIMIR SELON LES DIRES DE GOTTSCHALK
Владета Петровић – Дејан Булић, ПРОБЛЕМ УБИКАЦИЈЕ СРЕДЊОВЕКОВНОГ РУДНИКА
Биљана Марковић, ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ ПРЕМА ЗАКОНОДАВСТВУ ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА
Марица Маловић Ђукић, ПЕТАР КАТЕНА, КОТОРСКИ ТРГОВАЦ (14. ВЕК)
Гордана Томовић, ПОСЕД СРПСКОГ ВЛАСТЕЛИНА ДЕТОША У 14. ВЕКУ
Марко Шуица, БИТКА КОД НИКОПОЉА У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА ФИЛОЗОФА
Невен Исаиловић, О ФАМИЛИЈАРИМА ХРВОЈА ВУКЧИЋА ХРВАТИНИЋА У СПЛИТУ (1403-1413)
Ђуро Тошић, БОСАНСКИ „ЛУТАЈУЋИ ВИТЕЗОВИ“ ПАШТРОВИЋИ
Срђан Рудић, НЕКОЛИКО НОВИХ ПОДАТАКА О РЕСТОЈУ МИЛОХНИ
Валентина Живковић, КУЛТОВИ СВЕТИТЕЉА ЗАШТИТНИКА ОД КУГЕ У КОТОРУ (XIV-XVI ВЕК)
Срђан Катић, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОСМАНСКОМ РУДАРСТВУ И МЕТАЛУРГИЈИ
Татјана Катић, „СИРОТЕ КУДЕЉНИЦЕ” И БАШТИНИЦЕ: ДВА ТИПА ХРИШЋАНСКИХ УДОВИЧКИХ
ДОМАЋИНСТАВА У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ - НА ПРИМЕРУ ПРИЗРЕНСКОГ САНЏАКА У 16. ВЕКУ -
Недељко Радосављевић, БЕОГРАДСКА МИТРОПОЛИЈА ПО ПОПИСУ ИЗ 1826.
Мирјана Маринковић, ТАЈНИ МЕМОАР АЛЕКСАНДРА КАРАТЕОДОРИ-ПАШЕ СА БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
Александар Растовић, РЕФОРМСКИ ПАКЕТ ЕДВАРДА ГРЕЈА ЗА МАКЕДОНИЈУ 1908. ГОДИНЕ
Драгољуб Р. Живојиновић, ВУДРО ВИЛСОН И ЛОНДОНСКИ ПАКТ 1915. ГОДИНЕ

Историјски часопис Књ. 57 (2008)

Тибор Живковић, Constantine Porphyrogenitus’ Kastra oikoumena in the Southern Slavs Principalities 
Дејан Булић, Утврђење Градина – Кончулић код Рашке
Игор Стојић, Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Манастирак код Рековца
Дејан Црнчевић, Градитељско дело, контекст, значење: приступи проучавању на примеру архитектуре Моравске Србије
Есад Куртовић, Дубравчићи, Власи Угарци са подручја Љубомира
Срђан Катић, Производња бакра у Мајданпеку шездесетих и седамдесетих година 16. века
Драгана Амедоски, Лесковачки вакуфи у периоду од османског освајања до краја XVI века
Јелена Илић, Земунско становништво према попису из 1776. г
Недељко Радосављевић, Херцеговачки митрополити 1766-1878
Драган Новаковић, Начертаније о духовним властима као први закон о Српској православној цркви у Србији
Бојана Миљковић-Катић, Пореска политика Уставобранитеља
Радомир Ј. Поповић, Аврам Петронијевић и српски покрет у Војводини 1848-1849. године
Ненад Урић, Српска школа у Вишеграду (1865-1875)
Александра Вулетић, Брачна политика у Кнежевини Србији. Између традиционализма и модернизма
Арсен Ђуровић, Образовање у време владавине краља Милана
Славенко Терзић, Конзулат Kраљевине Србије у Битољу (1889-1897) 
Милош Јагодић, Нуфуско питање: проблем званичног признавања српске нације у Турској 1894-1910. 
Александар Растовић, Велика Британија према српским акцијама у Македонији 1903-1907
Ненад Миленовић, Србија и Друга конференција мира у Хагу 1907. г. 
Биљана Вучетић, Богдан Раденковић и Милан Ракић
Драгољуб Живојиновић, Томаш Г. Масарик у борби за независност Чеха и Словака 1914-1918. године

Историјски часопис Књ. 56 (2008)

Славица Мереник, Александра Фостиков, Невен Исаиловић, БИБЛИОГРАФИЈА РУЖЕ ЋУК
Сима Ћирковић, ИЗ СТАРОГ ДУБРОВНИКА: ГРАЂАНИ РОЂЕНИ И ГРАЂАНИ СТЕЧЕНИ
Десанка Ковачевић-Којић, КАТАЛОНЦИ У ПОСЛОВИМА БРАЋЕ КАБУЖИЋ (CABOGA) 1426–1433
Момчило Спремић, ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ И «ГОСПОДИН» ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ
Мирјана Живојиновић, ЦРКВЕЊАЦИ НА СВЕТОЈ ГОРИ И ЊИХОВЕ ДУЖНОСТИ
Богумил Храбак, ПОСЛОВАЊЕ КАТАЛОНАЦА ИЗ МАНФРЕДОНИЈЕ У ДУБРОВНИКУ ОД 1420. ДО 1520. ГОДИНЕ 
Игнациј Воје, ПРИЛОГ ТРГОВИНИ ЦРВЦЕМ (CHERMESIUM) У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ДУБРОВНИКУ 
Ненад Фејић, ЈЕДАН ПОГЛЕД НА РАТОВЕ ДУБРОВНИКА
Ђуро Тошић, ФРАГМЕНТИ ИЗ ЖИВОТА ХЕРЦЕГА ВЛАТКА КОСАЧЕ
Радивој Радић, О ВЕРНИЦИМА И ПРЕВЕРНИЦИМА (ДВЕ ЦРТИЦЕ ИЗ XIV ВЕКА)
Петар Рокаи, ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ ДЕСПОТА ЛАЗАРА БРАНКОВИЋА 
Tibor Živković, Dragana Kunčer, ROGER, THE FORGOTTEN ARCHBISHOP OF BAR 
Марица Маловић Ђукић, КОТОРСКА ПОРОДИЦА МЕКША У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Биљана Марковић, КРИВИЧНО ДЕЛО ОТМИЦЕ ДЕВОЈАКА И ЖЕНА У ЗАКОНОДАВСТВУ ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА 
Гордана Томовић, ДУБРОВАЧКА ГРАЂА О ЦРКВИ ГРЛИЦИ У ПОЛИМЉУ 
Ема Миљковић, Александар Крстић, НА РАСКРШЋУ ДВЕ ЕПОХЕ: КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ СТРУКТУРЕ У БРАНИЧЕВУ У 15. ВЕКУ
Душан И. Синдик, О ПРВОМ ПОМЕНУ БРСКОВА 
Станоје Бојанин, КРСТ У СЕОСКОМ АТАРУ: САКРАЛНА ТОПОГРАФИЈА И ЊЕНА ДРУШТВЕНА ФУНКЦИЈА
У ПАРОХИЈИ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ
Срђан Рудић, О КУЋИ ХРВОЈА ВУКЧИЋА ХРВАТИНИЋА У ДУБРОВНИКУ
Небојша Порчић, СЛУЧАЈ УРСА ПЕРКЛУЗА 
Невен Исаиловић, МИХАИЛО КАБУЖИЋ, ДУБРОВАЧКИ ОДМЕТНИК – БОСАНСКИ ДИПЛОМАТА

Историјски часопис Књ. 55 (2007)

Биљана Марковић, О ЗИДАЊУ КУЋЕ ПРЕМА ЗАКОНУ ЦАРА КОНСТАНТИНА ЈУСТИНИЈАНА
Tibor Živković, THE GOLDEN SEAL OF STROIMIR
Ирена Цвијановић, ПУТОПИС ХАРУН ИБН ЈАХЈЕ
Дејан Булић, ГРАДИНА – КАЗНОВИЋЕ, РЕЗУЛТАТИ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Ружа Ћук, ДУБРОВАЧКА ПОРОДИЦА ЦИЦЕРОВИЋ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Марица Маловић-Ђукић, BISTE DE PRIMUTIS, КОТОРСКИ ВЛАСТЕЛИН (XIV ВЕК)
Ђуро Тошић, ПО ДРУГИ ПУТ О ТВРТКОВОМ ПРОТОВЕСТИЈАРУ ТРИПИ БУЋИ
Александар Крстић, ГРАД НЕКУДИМ И НЕКУДИМСКА ВЛАСТ
Срђан Рудић, О ЖЕНИ ВОЈВОДЕ ВУКМИРА ЗЛАТОНОСОВИЋА
Невен Исаиловић, ЦРТИЦЕ О КАЧИЋИМА У МАКАРСКОМ ПРИМОРЈУ У XV ВЕКУ
Срђан Катић, РУДНИК ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ У XV И XVI ВЕКУ
Драгана Амедоски, ОРИЈЕНТАЛНЕ ГРАЂЕВИНЕ КРУШЕВЦА ОД ОСМАНСКОГ ОСВАЈАЊА ДО КРАЈА XVI ВЕКА
Јелена Мргић, ЛИЈЕВЧЕ ПОЉЕ – БЕЛЕШКЕ О НАСЕЉИМА И ПРИРОДИ 15 – 19. ВЕК
Исидора Точанац, БЕОГРАДСКА И КАРЛОВАЧКА МИТРОПОЛИЈА ПРОЦЕС УЈЕДИЊЕЊА (1722-1731)
Недељко Радосављевић, БЕОГРАДСКИ МИТРОПОЛИТИ ОД 1739. ДО 1804. ГОДИНЕ
Радомир Ј. Поповић, ЦРНИ ЂОРЂЕ ИЛИ КАРА ЂОРЂЕ (О надимку Ђорђа Петровића)
Александар Растовић, КРАЉ МИЛАН КРОЗ ПРИЗМУ БРИТАНСКЕ ПОЛИТИКЕ
Биљана Вучетић, ПРИЛОГ ЗА БИОГРАФИЈУ АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА (1880-1971)

Историјски часопис Књ. 54 (2007)

Tibor Živković, ON THE FOUNDATION OF RAGUSA
Игор Стојић, АНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗА СКЕЛЕТНИХ ОСТАТАКА СА ЛОКАЛИТЕТА СУВИ РИД КОД ВРАЊА
Дејан Булић, РАНОВИЗАНТИЈСКО УТВРЂЕЊЕ ГРАДИНА-ЛИСИНА НА ЗАПАДНОМ КОПАОНИКУ
Дејан Црнчевић, О ПРВОБИТНОЈ ФУНКЦИЈИ ЦРКВЕ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СМЕДЕРЕВУ
Владета Петровић, O TRYPHNÏE SVETAGO KRALÄ
Катарина Митровић, SERVITIUM COMMUNE У КОТОРСКОЈ ЕПИСКОПИЈИ
Ђуро Тошић, СУДСКИ ПРОЦЕС ПРОТИВ ДВОЈИЦЕ МАРТОЛОСА 1477. ГОДИНЕ
Невен Исаиловић, ОМИШ У ПЕРИОДУ ПРЕВИРАЊА У ДАЛМАЦИЈИ 1413-1416
Тамара Стоилова, РУСИЈА И ДУБРОВНИК ПОЧЕТКОМ ХVІІІ ВЕКА
Недељко Радосављевић, ГЕРАСИМ ДОМНИН, УЖИЧКО-ВАЉЕВСКИ МИТРОПОЛИТ (1863-1831)
Петар В. Крестић, КНЕЗ И КРАЉ МИЛАН У МЕМОАРИСТИЦИ
Александар Растовић,ЕНГЛЕСКА ЈАВНОСТ О УСТАНКУ У МАКЕДОНИЈИ 1903. ГОДИНЕ
Иван Балта, ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖЕЛЕЗНИЦА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ТЕ ДЕЛУ ХРВАТСКЕ ДО
ОКУПАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Историјски часопис Књ. 53 (2006)

Биљана Марковић, ПРАВО АЗИЛА У ВИЗАНТИЈСКОСРПСКОЈ ПРАВНОЈ КОМПИЛАЦИЈИ ЗАКОНУ ЦАРА КОНСТАНТИНА ЈУСТИНИЈАНА
Ирена Цвијановић, ТИПОЛОГИЈА РАНОВИЗАНТИЈСКИХ ЦРКВИ САЛОНИТАНСКЕ МИТРОПОЛИЈЕ OД IV ДО VI ВЕКА
Дејан Булић, MАНАСТИР ИЛИЊЕ КОД ОВЧАР БАЊЕ РАНОВИЗАНТИЈСКО И СРЕДЊОВЕКОВНО УТВРЂЕЊЕ
Марко Шуица, ПРИПОВЕСТИ О СРПСКО-ТУРСКИМ ОКРШАЈИМА И «СТРАХ ОД ТУРАКА» 1386. ГОДИНЕ
Александар Крстић, ПОСЕДИ МАНАСТИРА ДРЕНЧЕ И ЖДРЕЛА У БРАНИЧЕВУ ИЗ ВРЕМЕНА КНЕЗА ЛАЗАРА
Tibor Živković, CONSTANTINE PORPHYROGENITUS AND THE RAGUSAN AUTHORS BEFORE 1611
Марица Маловић-Ђукић, ПРИЛОГ НАСТАНКУ НАХИЈЕ ПИВА
Срђан Рудић, REIP(UBLICAE) RAGUSI(NAE) EIUSQ(UE) OPTIMATUM INSIGNIA 
Момир Самарџић, ПОГРАНИЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОДНОСИМА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ 1879–1884. КОРЕНИ, РАЗВОЈ, ЗНАЧАЈ
Александар Растовић, БАЛКАНСКИ КОМИТЕТ О МАКЕДОНИЈИ
Веселин Костић, ДАВИД УРКАРТ, ПИСАЦ ПРВЕ ЕНГЛЕСКЕ ИСТОРИЈЕ СРБИЈЕ
Ненад Миленовић, ЧЕКИЋ ИЛИ НАКОВАЊ? Немачка после прве мароканске кризе 1905/06
Божица Младеновић, СРБИ У ДЕЛУ НЕМАЧКЕ ШТАМПЕ 1912-1913.
Slavenko Terzić, ABOUT EASTERN AND WESTERN PANSLAVISM (in the XIX-th and the beginning of the XX-th century) 
Александар Јаковљевић, САВРЕМЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА И ТУМАЧЕЊЕ НАСТАНКА ОСМАНСКЕ ДРЖАВЕ
Биљана Вучетић, СРПСКА РЕВОЛУЦИОНАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

Историјски часопис Књ. 52 (2005)

Тибор Живковић, Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I
Гордана Томовић, О глагољском натпису из Конавала
Станко Андрић, Самостан Светог крижа у Франкавили (Манђелосу)
Биљана Марковић, Зајам и залога у Јустинијановом закону као делу кодекса цара Стефана Душана
Драгић М. Живојиновић, Калиник, игуман манастира Хиландара
Небојша Порчић, Осврт на спољнополитичке мотиве у делима Даниловог зборника
Александар Крстић, Сеоска насеља у подунављу и посавини Србије и јужне Угарске у XV и првој трећини XVI века
Драгана Амедоски, Земун и земунска нахија у XVI веку
Александар Фотић, Институција амана и примање подаништва у османском царству: пример сремских манастира 1693-1696  
Недељко Радосављевић, Тимочка епископија по попису из 1836.
Момир Самарџић, Мисија архимандрита Нићифора Дучића у Цариграду и на Светој гори 1882. године
Јелена Милојковић-Ђурић, Алекса П. Милојковић: Учесник и сведок Тимочке буне 1883
Петар В. Крестић, Срби из Угарске - добротвори и чланови патроната српског привредног друштва Привредник
Александар Растовић, Србија на лондонској изложби 1907. године
Ана Столић, Ненад Миленовић, Порицање и одбрана историје. Постмодернизам, постструктурализам и историјска наука  

Историјски часопис Књ. 49 (2002)

Тибор Живковић, Поход бугарског цара Самуила на Далмацију 
Миодраг Петровић, Свети Сава као састављач и преводилац Законоправила - српског номоканона 
Александра Фостиков, О Дмитру Краљевићу
Катарина Митровић, Которски бискуп Марин Контарено и српска деспотовина
Ђорђе Бубало, Средњовековне повеље у архиву манастира Савине
Ема Миљковић Бојанић, О значају османских пописних књига као историјских извора - на примеру дефтера Смедеревског санџака
Александар Крстић, Кучево и Железник у светлу османских дефтера
Недељко Радосављевић, Видинска митрополија 1739-1834.
Михаило Војводић, Стојан Новаковић о Берлинском конгресу
Радослав Распоповић, Задаци руске спољне политике на Балкану у другој половини XIX вијека и међународно правни значај одлука у Сан Стефану и Берлину за Србију и Црну Гору
Александар Растовић, Погледи Велике Британије и Србије на проблем Македоније 1903-1908. године
Божица Младеновић, Српска елита у Првом светском рату
Čedomir Antić, Pluralistic approach and a new history of the Balkans

Историјски часопис Књ. 48 (2001)

Тибор Живковић, Тактикон Успенског и тема Далмација
Ђорђе Бубало, Епископ призренски Георгије (О «презименима» средњовековних архијереја)
Ружа Ћук, Дубровачка породица Жаретић пореклом из Бара у средњем веку 
Марица Маловић-Ђукић, Которски властелин Тома Павла Тома 
Миодраг М. Петровић, Константин Философ – Костенечки о бабунима – богомилима у Београду у 15. веку 
Срђан Рудић, О првом помену презимена Мрњавчевић
Биљана Марковић, Облици кривичног дела крађе у неким српским споменицима византијског порекла
Ема Миљковић-Бојанић, Сеоска привреда у Смедеревском санџаку (1476-1560)
Срђан Катић, Турско утврђење Кучајна од оснивања 1552/53. до аустријског освајања 1718. године
Исидора Точанац, Прописи за свештенике и парохијане архиепископа и митрополита београдско-карловачког Мојсија Петровића 
Александар Растовић, Британски краљ Едвард VII и дипломатски бојкот Србије 1903-1906.
Биљана Вучетић, Србија и Британија 1903-1906. године очима савремене британске штампе
Недељко Радосављевић, Село и сељаштво у упитним листовима Матице српске из 1903. 

Mobirise