develop free website

научни скупови

РАТ, МИР И ОБЛИКОВАЊЕ НАЦИЈА (1853–1918)

18–19. јун 2019. Београд, Србија
Српска академија наука и уметности

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ И ЊЕГОВО ДОБА

22–23. новембар 2018. године,  Београд, Србија
Српска академија наука и уметности

УРБАНИЗАЦИЈА
У ИСТОЧНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

26. октобар 2018. године. Београд, Србија
Српска академија наука и уметности

ВЕЛИКА ИСТОЧНА КРИЗА И СРПСКО ПИТАЊЕ

4. октобар 2018. године, Београд, Србија
Српска академија наука и уметности

КРАЈ ВЕЛИКОГ РАТА:
ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ И МИРОВНИ УГОВОРИ

25 – 26. септембар 2018. године, Београд, Србија
Централни Дом Војске Србије

BELGRADE 1521-1867

22–23. новембар 2018. Београд, Србија

РУСИЈА/СССР
И ДРЖАВНОСТ СРБИЈЕ/ЈУГОСЛАВИЈЕ

8. септембар 2017. године. Београд, Србија
Српска академија наука и уметности

СЕЛО БАЛКАНА.
КОНТИНУИТЕТИ И ПРОМЕНЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

10 - 11. јун 2016. године,  Сирогојно, Србија

STATE AND SOCIETY IN THE BALKANS
BEFORE AND AFTER ESTABLISHMENT
OF OTTOMAN RULE

25 - 26. мај 2016. године. Београд, Србија

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА
И ОБНОВА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ
двеста година од Другог српског устанка

7. јун 2015. године

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЈ II И СРБИЈА. СТОГОДИШЊИЦА ПОЧЕТКА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Округли сто у организацији Фонда историјске перспективе из Москве, Института за стратегијска истраживања из Москве, Архива Српске Патријаршије и Историјског института Београд
14. новембар 2014. године
Српска академија наука и уметности

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ,
СРБИЈА, БАЛКАН И ВЕЛИКЕ СИЛЕ

24 – 25. септембар 2014. године, Београд, Србија
Српска академија наука и уметности

СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ :
Историја и савремено доба

28. мај 2014. године, Београд, Србија

БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912/1913:
НОВА ВИЂЕЊА И ТУМАЧЕЊА 

24. и 25. октобар 2012. године, Београд, Србија

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ (ДО ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА)

27. и 28. новембар 2009. године,  Београд, Србија

Mobirise