best css templates

Историјски часопис

Историјски институт Београд

О Историјском часопису

Историјски часопис, званично гласило Историјског института, излази од 1948. године. Објављује оригиналне научне радове на српском и другим језицима.

више...

Преглед бројева

Преглед последњих бројева Историјског часописа, архива издања и библиографије више...

Информације

Опште информације о Историјском часопису, упутства за ауторе и документа за преузимање више...

Адреса:
Историјски институт Београд
Кнез Михаилова 36/II
11000 Београд
Србија
www.iib.ac.rs

Контакт:
Email: istoriјski.casopis@iib.ac.rs
Email: istorinst@iib.ac.rs
тел.: +381 11 2181589
тел.: +381 11 2638418
www.iib.ac.rs/istorijskicasopis/index.html

Историјски часопис:
UDC 93/94
ISNN 0350–0802
DOI 10.34298