Историјски часопис књ. 67 (2018)
The Historical Review, vol. 67 (2018)

Радомир Ј. Поповић, Ана Столић

ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ 1947–2017. ГОДИНЕ

>>> Преузмите чланак (.pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766013P

УДК: 94(497.11)„1917“(093.3)

стр. 13-25

језик: српски



Radomir J. Popović, Ana Stolić 

THE INSTITUTE OF HISTORY 1947-2017. 

>>> Download article ( .pdf)


UDC 93/94 ISNN 0350–0802

DOI: 10.34298/IC1766013P

UDC: 94(497.11)„1917“(093.3)

pp. 13-25

language: serbian



Offline Website Software