Информације за ауторе

Историјски часопис / Istorijski časopis 

Адреса: Кнеза Михаила 36, II, 11000 Београд, Србија
Телефон: + 381 11 2181589
Email: istoriјski.casopis@iib.ac.rs

Address: Kneza Mihaila 36, II, 11000 Belgrade, Serbia
Phone: + 381 11 2181589
Email: istoriјski.casopis@iib.ac.rs

Drag and Drop Website Builder