Историјски часопис

Историјски институт Београд

информације

О часопису, уређивачка и етичка политика, упутства за ауторе и документа за преузимање

више...

претходни бројеви

Преглед последњих бројева Историјског часописа, архива издања и библиографије


више...

последњи број

Историјски часопис књ. 72 (2023)преглед...

Историјски институт Београд
Кнез Михаилова 36, 11000 Београд, Србија
Email: istorinst@iib.ac.rs
www.iib.ac.rs

Email: istoriјski.casopis@iib.ac.rs
тел.: +381 11 2181589
тел.: +381 11 2638418
www.iib.ac.rs/istorijskicasopis/index.html

УДК 93/94
ISSN 0350–0802
eISSN 2956-1774
DOI 10.34298/IC

HTML Website Builder