проф. др Александар Растовић

научни саветник
e-mail: aleksandar.rastovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Земуну (1969).
Основну школу завршио је на Новом Београду, а гимназију у Земуну.
Дипломирао је 1993. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1999. одбранио магистарску тезу Велика Британија и Србија 1878–1889. Докторску дисертацију Велика Британија и Србија 1903–1914. одбранио је 2003. на истом факултету.

Од 1994. до 2008. године био је запослен у Историјском институту. Јануара 2004. боравио је у Лондону у посети Центру за Југоисточно-европске студије (Centre for South East European Studies, School of Slavonic and Slavonic and East European Studies, College London) на позив др Wendy Bracewell, директора SSEES-UCL. У академској 2006/07, био је ангажован као предавач на предмету Општа историја нови век II на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Од 2008. до 2016. године радио је на Филозофском факултету у Нишу, где је биран за доцента, ванредног и редовног професора. Предаје на Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије. На Филозофском факултету у Косовској Митровици, на докторским студијама, предаје Историју међународних односа у 19. веку и Историју Балкана 1770–1878. Од 2014. запослен је у Историјском институту у Београду са половином, а од 2016. са пуним радним временом.

Био је председник Управног одбора Народног музеја у Ужицу, члан Управног одбора Института за савремену историју у Београду и потпредседник и члан Управног одбора Историјског института. Посебни саветник министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије био је 2013/14. године.

Председник је Управног одбора Архива Србије, члан је Одбора за историју XX века САНУ, Одељења за друштвене науке Матице српске и Научног савета Фонда за науку Републике Србије. Од новембра 2019. директор је Историјског института Београд, главни уредник Историјског часописа и свих издања Историјског института.

Један је од аутора Српског биографског речника и Српске енциклопедије.
  

Област истраживања: општа историја новог века; историја Европе (16–20. век); односи Велике Британије и Србије у 19. и 20. веку (политички, економски, културни); историја дипломатије; историја Балкана у 19. и 20. веку; историја штампе.

Монографије:

Дневник. 4 : (1. април 1882 – 31. децембар 1891) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао А. Растовић. – Београд : Државни архив Србије, 2024. – 676 стр.

Британски интелектуалци о српском и југословенском питању (пример Роберта Вилијама Ситона Вотсона) - Београд: Историјски институт, 2023. - 808 стр. - (Посебна издања ; 78). - Summary.

Народна скупштина : огледало воље народа Србије = National Assembly : Mirroring the Will of Serbian People / А. Растовић, Мирјана Ротер Благојевић, Игор Борозан. – Нови Сад : Православна реч ; Београд : Генерални секретаријат Народне скупштине Републике Србије, 2022. – 479 стр. – Summary.

Разнолики историјски списи. 1–5 / Милорад Екмечић ; приредили Петар В. Крестић, А. Растовић. – Нови Сад : Православна реч : Архив Војводине, 2021. – 631; 671; 615; 991; 719 стр. – (Сабрана дела ; 11–15)

Визионар модерне полиције / приредили Ивана Крстић Мистриџеловић, Рената Самарџић, Никола Кенш, А. Растовић. – Београд : Завод за уџбенике : Криминалистичко-полицијски универзитет, 2019. – XXVI, 476 стр. – (Родолф Арчибалд Рајс. Изабрана дела ; 3)

Срби о Рајсу / приредили А. Растовић, Ивана Крстић Мистриџеловић, Рената Самарџић. – Београд : Завод за уџбенике : Криминалистичко-полицијски универзитет, 2019. – VII, 494 стр. – (Родолф Арчибалд Рајс. Изабрана дела ; 5) Поговор: Родолф Арчибалд Рајс – објективни сведок српског страдања у Великом рату / А. Растовић, 425–439.

Дневник из Првог светског рата / Момчило Јеротић ; приредио А. Растовић. – Београд : Ars Libri : Задужбина Владете Јеротића, 2017. – 292 стр.

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили А. Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Енглези и Балкан 1837–1914. – Београд: Завод за уџбенике, 2015. – 269 стр.

Велика Британија и Косовски вилајет 1877–1912. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 254 стр. – Summary.

English – Serbian Children s Home 1926–2011 / А. Rastović, Мarija Randjelović. – Belgrade : Institute for Economy and Law, 2014. – 112 str.

Енглеско српски дечји дом. Дом ученика средњих школа Ниш 1926–2011. – Ниш : Студентски културни центар, 2012. – 83 стр.

Енглеско српски дечји дом. Дом ученика средњих школа Ниш 1926–2011. – Ниш : Студентски културни центар, 2012. – 83 стр.

Парламентарне странке у Краљевини СХС-Југославији. Партијски програми, II / Драги Маликовић, А. Растовић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Београд : Трећи миленијум 2008. – 369 стр.

Парламентарне странке у Краљевини СХС Југославији. Књига I, Настанак, развој и партијски системи / Драги Маликовић, А. Растовић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Београд : Трећи миленијум, 2007. – 261 стр.

Велика Британија и Србија 1903–1914. – Београд : Историјски институт : Чигоја штампа, 2005. – 557 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 50)

Велика Британија и Србија 1878–1889. – Београд : Службени лист СРЈ : Историјски институт САНУ, 2000. – 241 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 32)


Расправе, чланци и прилози:


Велике силе, Црна Гора и југословенско уједињење 1918. године // Велика народна скупштина. Подгоричка скупштина уједињења 1918. године / уредници Емило Лабудовић, Александар Растовић. - Подгорица: Српска кућа; Београд: Историјски иснтитут Београд, 2023, 107-127.

Историјски значај Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори - Подгоричке скупштине 1918. године // Велика народна скупштина. Подгоричка скупштина уједињења 1918. године / уредници Емило Лабудовић, Александар Растовић. - Подгорица: Српска кућа; Београд: Историјски иснтитут Београд, 2023, 7-14.

Алекса Јанковић (1806–1869) : председник Друштва српске словесности у два мандата: 1847–1848. године и 1854. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 1 / главни уредник Зоран Кнежевић ; уредник Живорад Чековић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 51–61.

Ситон Вотсон о српском и југословенском питању на страницама Тајмса // Глас САНУ 434. Одељење историјских наука 19 (2023) 349–370. – Summary.

Стојан Бошковић (1833–1908) : председник Српског ученог друштва 1876–1877. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 1 / главни уредник Зоран Кнежевић ; уредник Живорад Чековић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 315–341.
Велике силе о уједињењу Србије и Црне Горе-пример Велике Британије // Српско уједињење (ни)је илузија : међународна научна конференција, Подгорица, 11. децембар 2021. године / [прир. Будимир Алексић]. – Никшић : Институт за српску културу ; Подгорица : Српска кућа, 2022, 89–107.

Српско-британски односи у светлу русофобије // Савремени човек и савремени свет : [зборник радова] 6. / ур. Драган Станић, Селимир Радуловић. – Нови Сад : Матица српска, 2022, 143–161.

Југословенско питање у британском парламенту 1917–1920. године // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. / ур. Михаило Војводић. – Београд Српска академија наука и уметности, 2021, 189–204. – Summary. – (Научни скупови ; 192. Одељење историјских наука ; 41)

Реч на промоцији књиге „Казнено-поправни заводи у Србији – пример Казнено-поправног завода Пожаревац, Забела 1918–1945, књига друга“ // Записи : годишњак Историјског архива Пожаревац 10, 2 (2021) 286–289.

19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Sırbistan’da Britanyalı Kadın Gezi Yazarları // Kültür ve İletişim Bağlamında-Bati Balkanlar. – Ankara 2020, 79–104.

British Press Coverage of Serbia 1890–1895 (Based on Reports of the Serbia Legation in London) // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief A. Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 123–135. – Riassunto; Резиме: Британска штампа о Србији 1890–1895. (на основу извештаја српског посланства у Лондону. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Реч на промоцији зборника радова о Стојану Новаковићу : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2020] // Трибина Библиотеке САНУ 8, 8 (2020) 63–68.

Савремена тумачења Велике источне кризе и Берлинског конгреса у англосаксонској историографији // Велика источна криза и српско питање / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2019, 129–152. – Summary. – (Зборник радова ; 39)

Случај лажног атентата на краља Александра Обреновића 1893. године // Историјски записи XC, 3–4 (2017) 2019, 75–85. – Summary.

Srbija i Crna Gora na razmeđu 19. i 20. veka – britanska percepcija // Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost / urednik Zoran Stojanović. – Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2019, 188–201. – Summary. – (Naučni skupovi ; 154)

British Humanitarian and Medical Missions in Serbia in the 1914–1918 // Al fronte. La Grande Guerra fra interventismo / cronaca e soccorso a cura di Andra Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. – Roma 2018, 123–131.

Душан Чкребић, Коминтерна. Бурни догађаји и њихове последице по СФРЈ и Србију, Београд, 2018 = Dušan Čkrebić, The Comintern. Turbulent Events and their Consequences for the SFRY and Serbia, Beograd, 2018 // Sociološki pregled 52, 4 (2018) 1501–1510.

Косово и Метохија у вртлогу историје // Косово и Метохија : јуче, данас, сутра / гл. и одг. ур. Драган Станић. – Нови Сад : Матица српска, 2018, 123–132.

Ситон Вотсон о српској политичкој елити // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 375–395. – Summary.

Стојан Новаковић као министар просвете // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 89–108. – Summary. – (Научни скупови ; 172. Председништво ; 11)

Први балкански рат – сто година после : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд] // Трибина Библиотеке САНУ 5, 5 (2017) 235–240.

Стојан Новаковић : живот, дело, време : поводом 175 година од рођења / ур. Марко Анђелковић, Михаило Војводић, Александар Костић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – Поглавља: Стојан Новковић као историчар, 127–169; Из преписке Стојана Новаковића, 319–333; Повеље, укази, признања, 335–355.

Stojan Novaković : Life, Work, Times : on the Occasion of the 175th Anniversary of Stojan Novaković / eds. Marko Anđelković, Mihailo Vojvodić, Aleksandar Kostić. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017. – Chapters: Stojan Novaković as a Historian, 127–169; From the Correspondence of Stojan Novaković, 319–333; Charters, Decrees, Accolades, 335–354.

Теоријско методолошке поставке академика Чедомира Попова // Споменица академику Чедомиру Попову / ур. одбор Василије Крестић... [и др.] ; гл. и одг. ур. Љубомирка Кркљуш. – Нови Сад : Матица српска, 2017, 97–100. – Summary.

Британци о Русији на основу српских дипломатских извештаја из Лондона 1885. године // Србија и Русија 1814–1914–2014 : међународни научни скуп 13–14. октобар 2014. године / ур. Михаио Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 93–102. – Резюме.

Ратни дневник Нинка Петровића о приликама на Косову и Метохији крајем 1915. године / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1, Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 325–338. – Summary.

Српски дипломата Љубомир Михаиловић о југословенском питању у Првом светском рату / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016). Књ. 1 / прир. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 39–51. – Summary.

Страдање свештенства Нишке епархије у Великом рату // Зборник радова са међународног научног скупа Алексинац и околина у прошлости, 500 година од првог писаног помена 1516–2016. / гл. и одг. ур. Сузана Рајић. – Алексинац : Завичајни музеј, 2016, 407–420. – Summary.

TIMES о Македонији 1908. године // Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија : (зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30ти-31ви октомври во Битола). – Битола : Конзулат на Република Србија во Република Македонија, 2016, 565–581. – (Библиотека Зборници на трудови од одржаните научни средби)

AngloSaxon Historiography about the Responsibility for the Great War/Англосаксонска историографија о одговорности за Први светски рат // Теме XXXIX, 2 (Ниш, април – јун 2015) 581–591. – Summary.

Британска јавност о Србији у Првом балканском рату // Глас САНУ 425. Одељење историјских наука 17 (2015) 277–284. – Summary.

Британско-српски односи у 19. и 20. веку // Казивања о Србима кроз векове. Од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / прир. Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 231–247.

Енглеске болнице у Србији 1914–1918 / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Православни свет и Први светски рат : зборник радова међународног научног скупа / ур. Владислав Пузовић. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2015, 416–428. – Summary.

Одјек Првог балканског рата у британском парламенту // Први балкански рат 1912–1913. : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства : [зборник радова] / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 213–224. – Summary. – (Научни скупови ; 147. Одељење историјских наука ; 35)

Полемика између Роберта Ситона-Вотсона и Мери Дарам око одговорности за рат 1914–1918 // Срби и Први светски рат : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Драгољуб Живојиновић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 635–646. – Summary. (Научни скупови ; 150. Одељење историјских наука ; 37)

Robert Seton-Watson Mary Edith Durham, Polemics on Responsibility for the Great War // The Serbs and the First World War 1914–1918 : Proceedings of the International Conference / ed. Dragoljub Živojinović. – Belgrade : SASA, 2015, 435–445. – (Scientific Meetings ; 149. Department of historical sciences ; 36)

Савремена тумачења Великог рата у англосаксонској историографији // Први светски рат : зборник радова / ур. Слободан Владушић, Ђорђе Ђурић. – Нови Сад : Матица српска, 2015, 225–235. – Summary.

Ситуација у Македонији 1907. године на страницама „Times”a // Вардарски зборник 10 (2015) 239–249. – Summary.

Срби, Руси и Први светски рат – један пример ревизије историје // Историјски часопис 64 (2015) 363–375. – Summary.

Србија или Југославија? Сто година касније / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Тематски зборник радова [са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет]. 2, Државност, демократизација и култура мира / гл. и одг. ур. Бојанa Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет, 2015, 21–31. – Summary. – (Научни скупови ; 2)

Србија у Првом светском рату 1914–1918. године // Phlogiston 23 (2015) 113–131. – Summary.

Уместо предговора : Чедомир Попов (1936–2012) // Од Версаја до Данцига / Чедомир Попов. – Београд : Завод за уџбенике, 2015, IX–XXXIII.

The Great Powers in the First Balkan War with Special Survvey on the Activities of the British Diplomacy // SouthEast European Diplomacy : 100 Years since the Balkan Wars / eds. Ionut Cojocaru, Abidin Temizer. – Bucharest : The University of SouthEast Europe Lumina and The Academy of the Romanian Scientist, 2014, 250–260.

Сербский вопрос в политике Великобритании и России. 1912–1913 гг. // Из Истории Сербии и РусскоСербских связей 1812–1912–2012 / ед. Константин Никифоров. – Москва : Институт славяноведения РАН, 2014, 177–190.

Transposition of Teaching of Modern European History at Universities in SerbiaNew Methodological Approach // Balkan Тarihi Araştirmalarina Metodolojik Yaklaşimla / ed. Abidin Temizer. – Istanbul : UBTAS, 2014, 85–97.

Britanska percepcija Beograda : modernizacija u XIX veku // Limes plus 2 (Beograd 2013) 27–39. – Summary.

Британска политика према Србији у Првом балканском рату // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 73–86. – Summary.

Британска штампа о успесима српске војске у Првом балканском рату // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 73–87. – Summary. – (Зборник радова ; 26)

Драма једне цивилизације // Летопис Матице српске 189, 491, 4 (април 2013) 550–556.

Енглези о бунама у Кнежевини Србији 1842–1844. године // Историјски часопис 62 (2013) 229–243. – Summary.

Engleske humanitarne misije u Srbiji tokom i posle završetka Prvog svetskog rata // Along Clios Ways…Topical Problems of Modern Historical Science / eds. Mijo Vojnović, Saša Kožuh. – Koper : Faculty of Education, University of Primorska, 2013, 117–135.

Историја 19. и 20. века у новим уџбеницима основних и средњих школа // Хуманизација Универзитета : тематски зборник радова / гл. и одг. ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет 2013, 366–375. – (Научни скупови ; 1. Наука и савремени универзитет ; 2)

Мери Дарам и Ребека Вест о културној баштини Косова и Метохије // Културно наслеђе Косова и Метохије : историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности / ур. Урош Шуваковић [и др.]. – Београд : Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије ; Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Приштини, 2013, 415–424.

Оснивање и рад Енглеско-српског дечјег дома у Нишу између два светска рата // Братство 16 (Београд 2013) 191–206. – Summary.

Прогони професора Призренске богословије у извештајима енглеских конзула // Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140. годишњице од оснивања) : [зборник радова са научног скупа] / прир. Славиша Недељковић. – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 67–75. – (Библиотека Научни скупови)

Просвета и култура као фактор повезивања Србије и Републике Српске // Политеа 6 (Бањалука 2013) 113–120.

Британска дипломатија о стању у Косовском вилајету после Берлинског конгреса // Историјски часопис 61 (2012) 187–203. – Summary.

Британская пресса о Балканских войнах // Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1912) : Сборник Модернизация vs. Война / ур. Андреј Шемякин. – Москва : Институт славяноведения РАН, 2012, 421–430.

Britanski putopisci o Beogradu u 19. i 20. veku // Limes plus 1–2 (Beograd 2012) 25–35. – Summary.

Британско-српски односи 1837–1914. године // Teme 4 (Niš, oktobar – decembar 2012) 1913–1929. – Summary.

British Diplomats about Russian Influence in Serbia in the Nineteenth Century // Power and Influence in SouthEastern Europe 16th–19th Century : Publication of the Center of Excellence in the Humanities „Alma Mater“ / ed. Maria Baramova. – Sofia : Faculty of History, 2012, 375–380.

Edward Grey and The First Balkan War // Journal of Social Sciences, vol. 27 (Isparta 2012) 162–168. – Summary.

Енглези о Србима и Србији у XIX и почетком XX века // Други о Србима – Срби о другима : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног 11. и 12. децембра 2009. на Филозофском факултету у Нишу]. – Ниш : Филозофски факултет, 2012, 11–25.

Енглези, Пашић и Косово и Метохија 1912–1913. године // Косово и Метохија 1912–2012. : међународни тематски зборник / ур. Бранко Јовановић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2012, 637–649. – Summary.

Један опис Босне и Херцеговине Виљема Милера из 1898. године // Зборник за историју БиХ 7 (2012) 257–266. – Summary.

Политичке прилике у Ибарском Колашину од 1878. до 2000. године // Стари Колашин : тематски зборник. – Зубин Поток : Стари Колашин, 2012, 117–138.

Прилике у западном делу Рашке области почетком двадесетог века (политичко-дипломатски извештаји) // Милешевски записи 9 (2012) 167–182. – Summary. – (Зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот / ур. Синиша Мишић)

Ребека Вест о југословенству и Хрватима // Глас САНУ 420. Одељење историјских наука 16 (2012) 439–447. – Summary.

Россия и Балканы в XIX веке – Британское восприятие // Россия и Балканы в XIX веке – Британское восприятие, Россија и Балканы втечение последних 300 лет : Јубилейное издание, посвјушенное трехсотлетоју черногорско-русских отношений 1711-2011. = Русија и Балкан. Током последња три стољећа. Јубиларно издање посвећено три стотој годишњици црногорскоруских односа 1711–2011 / ур. Радослав Распоповић. – Подгорица : Историјски институт Црне Горе ; Москва : Фонд Поддержки Публичной дипломатии имени А. М. Горчакова : Институт Российской истории РАН : Институт Славјановеденија РАН, 2012, 159–169.

Russia and Great Britain in the 19th Century – the Balkan Pattern // Россия и запад : диалог култур : сборник статей посвящается 300летию со бня пождения Михаила Васильевича Ломоносова / ур. А. В. Павловская. – Москва : МГУ, 2012, 396–403.

Седамдесетгодишњица битке на Козари // Козара : споменик нашех памћења / ур. одбор Рајко Срдић [и др.]. – Београд : Свет књиге : Представништво Републике Српске у Србији, 2012, 7–52.

Times о устанку у Македонији 1903. године // Београдски историјски гласник 2 (2012) 223–242. – Summary.

Британска балканска русофобија осамдесетих година XIX века // Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века : међународни научни скуп / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 163–174. – Summary. – (Научни скупови ; 136. Одељење историјских наука ; 34)

Британска политика на Балкану у радовима Богумила Храбака // Живот и дело академика Богумила Храбака : међународни тематски зборник / ур. и прир. Драги Маликовић, Марко Атлагић, Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2011, 399–412. – Summary.

Европска искуства у модернизацији Београда осамдестих година XIX века // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић Катић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 569–589. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

Енглеске дипломате о прогону истакнутих Срба у Косовском вилајету 1880–1888. године // Косовскометохијски зборник 4 (2011) 67–76. – Summary.

Извештаји британских дипломата о упаду Албанаца у Србију 1878–1897. године // Историјски часопис 60 (2011) 419–433. –Summary.

The Married Couple Dickinson-Berry on Serbia // Београдски историјски гласник 2 (2011) 221–230. – Резиме: Брачни пар Дикинсон-Бери о Србији.

Ustasa Ideology and Genocide against Serbs / A. Rastovic, Uros Suvakovic // Systems of Concentration Camps and Execution Sites of the Croatian State for the Extermination of Serbs, Jews and Gypsies in WWII: The Fifth international Conference / ed. Smilja Avramov. – Banja Luka : Public Institution Memorial Aria Donja Gradina, 2011, 257–270.

Британска научна мисао о Србији на почетку двадесетог векаисторијски осврт // Медији и култура мира на Балкану : [зборник радова] / ур. Бранислав Стевановић, Љубиша Митровић. – Ниш : Филозофски факултет, 2010, 197–211.

Британске дипломате о Косовском вилајету 1878–1912 // Косово и Метохија у цивилизацијским токовима : међународни тематски зборник. 3, Историја. Историја уметности / ур. Марко Атлагић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, 275–293.

Британске дипломате у Београду о односима Србије и Црне Горе 1878–1910 // Историјски записи LXXXIII, 1 (2010) 127–143. – Summary.

The English about Belgrade in the 19th and the Beginning of the 20th Century // Београдски историјски гласник 1 (2010) 169–179. – Summary.

Македонско питање у британском Парламенту 1903–1908 // Историјски часопис 59 (2010) 365–387. – Summary.

Неколико забелешки британских путница о баштини Косова и Метохије у другој половини XIX и у XX веку // Kултурно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања : [зборник радова] / ур. Чедомир Ребић. – Лепосавић : Институт за српску културу, 2010, 131–147.

Неколико нових података о Миодрагу Пурковићу // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић . – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац, 2010, 111–121. – Summary.

Политика Велике Британије према Балкану крајем XIX и почетком XX века // Историјски записи LXXXIII, 4 (2010) 89–101. – Summary.

Реферат Јована Јовановића о односу Србије према реформској акцији у Солунском, Битољском и Косовском вилајету // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 325–385. – Summary.

Британска политика према анексији Босне и Херцеговине // Стогодишњица анексије Босне и Херцеговине : зборник радова / гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Раде Михаљчић. – Бањалука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2009, 291–311. – (Научни скупови ; 16. Одјељење друштвених наука ; 21)

Реформски пакет Едварда Греја за Македонију 1908. године // Историјски часопис 58 (2009) 261–274. – Summary.

Formiranje i uspešnost političkih partija u prvim godinama postojanja Kraljevine SHS / A. Rastović, Uroš Šuvaković // Jugoslavija v času : devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države / ur. Bоjan Balkovec. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, 119–133. – (Historia ; 15)

Велика Британија према српским акцијама у Македонији 1903–1907 // Историјски часопис 57 (2008) 355–373. – Summary.

Два британска погледа на Србију у Првом балканском рату // Зборник МС за историју 77–78 (2008) 101–113. – Summary.

Енглези о умешаности Србије у сарајевски атентат // Зборник за историју БиХ 5 (2008) 261–271. – Summary.

Британци о Косовском вилајету 1903–1913 // Косово и Метохија : прошлост, садашњост, будућност : зборник радова с међународног научног скупа / ур. Коста Михаиловић. – Београд : САНУ, 2007, 95–107. – (Научни скупови ; 115. Одељење друштвених наука ; 28)

Енглеска јавност о устанку у Македонији 1903. године // Историјски часопис 54 (2007) 215–227. – Summary.

Обреновићи у мемоарима српских дипломата из Лондона // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа] / ур. Петар В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт, 2007, 99–120. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

Балкански комитет о Македонији // Историјски часопис 53 (2006) 217–235. – Summary.

Програм Југословенске народне странке // Зборник МС за историју 74 (2006) 125–133. – Summary.

Британске новине о Србији за време анексије // Зборник МС за историју 71–72 (2005) 101–117. – Summary.

Србија на Лондонској изложби 1907. године // Историјски часопис 52 (2005) 317–347. – Summary.

Тридесет осма глава књиге Владана Ђорђевића, Председник општине београдске // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 223–254. – Summary.

Британске новине о мајском преврату // Настава и историја, 2 (Нови Сад 2004) 18–32. – Summary.

Британски путописци у Босни и Херцеговини у другој половини XIX и почетком XX века // Зборник за историју БиХ 4 (2004) 273–296. – Summary.

Косовски вилајет у делима Мери Дарам // Косово и Метохија у светлу етнологије : зборник радова / ур. Мирјана Менковић. – Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини : Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne, 2004, 417–435.

Мери Дарам о Србима // Историјски часопис 51 (2004) 129–157. – Summary.

Британски вицеконзул Бекер о положају Јевреја и Муслимана у Нишу 1879. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 103–120. – Summary.

Велика Британија за време дипломатског штрајка 1903–1906 // Настава и историја 1 (Нови Сад 2003) 7–22. – Summary.

Србија у огледалу британске штампе током балканских ратова // Историјски часопис 50 (2003) 131–153. – Summary.

Британски путописци у Србији почетком XX века // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 103–123. – Summary.

Погледи Велике Британије и Србије на проблем Македоније 1903–1908. године // Историјски часопис 49 (2002) 221–242. – Summary.

Британски краљ Едвард VII и дипломатски бојкот Србије 1903–1906 // Историјски часопис 48 (2001) 165–185. – Summary.

Велика Британија и српско питање 80их година XIX века // Европа и Источно питање (1878–1923) : политичке и цивилизацијске промене : [зборник радова] / одг. ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 2001, 309–319. – Summary. – (Зборник радова ; 18)

Velika Britanija o balkanskoj federaciji osamdesetih godina XIX veka // Smisao 13/14 (Beograd 2001) 139–146.

Meri Daram o Albancima // Jugoslovenski istorijski časopis XXXIV, 1–2 (2001) 53–63. – Summary.

Посета комисије београдске општине Лондону 1884. године // Историјски часопис 45–46 (1998–1999) 177–196. – Summary.

Односи Србије и Велике Британије 1876–1886 : према извештајима посланика из Београда и Лондона // Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницима / ур. Никола Пантелић. – Београд : Етнографски институт, 1998, 231–263. – (Посебна издања ; 44)


Уџбеници:

Историја : уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе / А. Растовић, Предраг М. Вајагић, Бранка Бечановић, Бојана Лазаревић. – Београд : Герундијум, 2020. – 217 стр.  

Aleksandar Rastović, Ph. D.
Full Professor
Principal Research Fellow
e-mail: aleksandar.rastovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in Zemun (1969), completed primary school in New Belgrade and grammar school in Zemun. In 1993, he graduated from the Faculty of Philosophy of Belgrade University, Department of History, where in 1999, he defended his M.A. thesis Great Britain and Serbia 1878–1889, and in 2003 his doctoral dissertation Great Britain and Serbia 1903–1914.
From 1994 to 2008, he worked at the Institute of History. In January 2004, he visited the School of Slavonic and East European Studies (SSEES) of University College London (UCL), on invitation of dr Wendy Bracewell, director of SSEES-UCL. In the academic 2006/07 year, he taught World History in the Modern Times II at the Faculty of Philosophy of Priština University. From 2008 to 2016, he worked at the Faculty of Philosophy in Niš, as an assistant professor, associate and full professor. He teaches at the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia. He teaches History of International Relations in the 19th Century and History of the Balkans 1770–1878 at the doctoral studies at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica. From 2014, he worked at the Institute of History in Belgrade part-time, and has been employed full-time as of 2016.
He was the President of the Steering Comittee of the National Museum in Užice, member of the Steering Comittee of the Institute for Contemporary History in Belgrade, and Vice-President and member of the Steering Comittee of the Institute of History. He was a special advisor of the Minister of Education, Science and Technological Development in the Government of the Republic of Serbia in 2013/14.
He is the President of the Steering Comittee of the Archives of Serbia, member of the Board for the History of the 20th Century of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Department for Humanities of Matica Srpska and member of the Scientific Council of the Science Fund of the Republic of Serbia. Since November 2019, he has been the Director of the Institute of History Belgrade, editor-in-chief of The Historical Review and all other issues of the Institute of History.
He is one of authors of the Serbian Biographic Dictionary and the Serbian Encyclopaedia.

Research area: World history of the modern times, history of Europe (16–20th centuries), relations between Great Britain and Serbia in the 19th and 20th centuries (political, economic, cultural), history of diplomacy, history of the Balkans in the 19th and 20th centuries, history of the press.


Monographs:

Дневник. 4 : (1. април 1882 – 31. децембар 1891) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао А. Растовић. – Београд : Државни архив Србије, 2024. – 676 p.

Британски интелектуалци о српском и југословенском питању (пример Роберта Вилијама Ситона Вотсона) = British Intellectuals on the Serbian and Yugoslav Question (Case of Robert William Seton-Watson) - Београд: Историјски институт, 2023. - 808 p. - (Monographs ; 78). - Summary.

Народна скупштина : огледало воље народа Србије = National Assembly : Mirroring the Will of Serbian People / А. Растовић, Мирјана Ротер Благојевић, Игор Борозан. – Нови Сад : Православна реч ; Београд : Генерални секретаријат Народне скупштине Републике Србије, 2022. – 479 p. – Summary.

Разнолики историјски списи. 1–5 / Милорад Екмечић ; приредили Петар В. Крестић, А. Растовић. – Нови Сад : Православна реч : Архив Војводине, 2021. – 631; 671; 615; 991; 719 p. – (Сабрана дела ; 11–15)

Визионар модерне полиције / приредили Ивана Крстић Мистриџеловић, Рената Самарџић, Никола Кенш, А. Растовић. – Београд : Завод за уџбенике : Криминалистичко-полицијски универзитет, 2019. – XXVI, 476 p. – (Родолф Арчибалд Рајс. Изабрана дела ; књ. 3)

Срби о Рајсу / приредили А. Растовић, Ивана Крстић Мистриџеловић, Рената Самарџић. – Београд : Завод за уџбенике : Криминалистичко-полицијски универзитет, 2019. – VII, 494 p. – (Родолф Арчибалд Рајс. Изабрана дела ; књ. 5) Поговор. Родолф Арчибалд Рајс – објективни сведок српског страдања у Великом рату / А. Растовић, 425–439.

Дневник из Првог светског рата / Момчило Јеротић ; приредио А. Растовић. – Београд : Ars Libri : Задужбина Владете Јеротића, 2017. – 292 p.

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили А. Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 p.

Велика Британија и Косовски вилајет 1877–1912. године. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 254 p. – Summary.

Енглези и Балкан 1837–1914. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 269 p.

English – Serbian Children s Home 1926–2011 / А. Rastović, Мarija Randjelović. – Belgrade : Institute for Economy and Law, 2014. – 112 p.

English – Serbian Children s Home 1926–2011 / А. Rastović, Мarija Randjelović. – Belgrade : Institute for Economy and Law, 2014. – 112 p.

Енглеско-српски дечји дом Дом ученика средњих школа Ниш 1926–2011. – Ниш : Студентски културни центар, 2012. – 83 p. – Summary.

Велика Британија и македонско питање 1903–1908 = Great Britain and the Macedonian Question 1903–1908. – Београд : Историјски институт, 2011. – 247 p. – (Monographs ; 60). – Summary.

Парламентарне странке у Краљевини СХС-Југославији. Партијски програми, II / Драги Маликовић, А. Растовић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Београд : Трећи миленијум 2008. – 369 p.

Парламентарне странке у Краљевини СХС-Југославији. Настанак, развој и партијски системи, I / Драги Маликовић, А. Растовић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Београд : Трећи миленијум 2007. – 272 p.

Велика Британија и Србија 1903–1914 = Great Britain and Serbia 1903–1914. – Београд : Историјски институт, 2005. – 519 p. – (Monographs ; 50). – Summary.

Велика Британија и Србија 1878–1889 = Great Britain and Serbia 1878–1889. – Београд : Службени лист СРЈ : Историјски институт САНУ, 2000. – 241 p. – (Monographs ; 32). – Summary.


Articles and essays:

Велике силе, Црна Гора и југословенско уједињење 1918. године // Велика народна скупштина. Подгоричка скупштина уједињења 1918. године = Great People's Assembly. Podgorica Assembly of Unification of 1918 / Editors Emilo Labudović, Aleksandar Rastović. - Podgorica: Srpska kuća; Beograd: Institute of History Belgrade, 2023, 107-127.

Историјски значај Велике народне скупштине српског народа у Црној Гори - Подгоричке скупштине 1918. године // Велика народна скупштина. Подгоричка скупштина уједињења 1918. године = Great People's Assembly. Podgorica Assembly of Unification of 1918 / Editors Emilo Labudović, Aleksandar Rastović. - Podgorica: Srpska kuća; Beograd: Institute of History Belgrade, 2023, 7-14.

Алекса Јанковић (1806–1869) : председник Друштва српске словесности у два мандата: 1847–1848. године и 1854. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 1 = Presidents of the Society of Serbian Letters, Serbian Learned Society, Serbian Royal Academy, Serbian Academy of Sciences and the Serbian Academy of Sciences and Arts, vol. 1/ Editor-in-chief Zoran Knežević ; Editor Živorad Čeković. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 51–61.

Ситон Вотсон о српском и југословенском питању на страницама Тајмса // Глас САНУ 434. Одељење историјских наука 19 (2023) 349–370. – Summary: Seton-Watson on Serbian and Yugoslav Question on Pages of The Times.

Стојан Бошковић (1833–1908) : председник Српског ученог друштва 1876–1877. године // Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности, том 1 / = Presidents of the Society of Serbian Letters, Serbian Learned Society, Serbian Royal Academy, Serbian Academy of Sciences and the Serbian Academy of Sciences and Arts, vol. 1/ Editor-in-chief Zoran Knežević ; Editor Živorad Čeković. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2023, 315–341.

Велике силе о уједињењу Србије и Црне Горе-пример Велике Британије // Српско уједињење (ни)је илузија : међународна научна конференција, Подгорица, 11. децембар 2021. године / [прир. Будимир Алексић]. – Никшић : Институт за српску културу ; Подгорица : Српска кућа, 2022, 89–107.

Српско-британски односи у светлу русофобије // Савремени човек и савремени свет : [зборник радова] 6. / ур. Драган Станић, Селимир Радуловић. – Нови Сад : Матица српска, 2022, 143–161.

Југословенско питање у британском парламенту 1917–1920. године // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. = The End of the War, Serbs and the Creation of Yugoslavia : Proceedings of the International Conference held on November 29–30, 2018 / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд Српска академија наука и уметности, 2021, 189–204. – Summary: Yugoslav Question in the British Parliament 1917–1920. – (Scientific Meetings; 192. Department of Historical Sciences ; 41)

Реч на промоцији књиге „Казнено-поправни заводи у Србији – пример Казнено-поправног завода Пожаревац, Забела 1918–1945, књига друга“ // Записи : годишњак Историјског архива Пожаревац 10, 2 (2021) 286–289.

19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Sırbistan’da Britanyalı Kadın Gezi Yazarları // Kültür ve İletişim Bağlamında-Bati Balkanlar. – Ankara 2020, 79–104.

British Press Coverage of Serbia 1890–1895 (Based on Reports of the Serbia Legation in London) // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief A. Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 123–135. – Riassunto: Stampa britannica sulla Serbia 1890–1895. (in base alla relazione dell'ambasciata serba a Londra; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Реч на промоцији зборника радова о Стојану Новаковићу : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 26. март 2029] // Трибина Библиотеке САНУ 8, 8 (2020) 63–68.

Савремена тумачења Велике источне кризе и Берлинског конгреса у англосаксонској историографији // Велика источна криза и српско питање / ур. Срђан Рудић = The Great Eastern Crisis and the Serbian Question / Ed. in Chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2019, 129–152. – Summary: Contemporary Interpretations of the Great Eastern Crisis and the Congress of Berlin in Anglo-Saxon Historiofraphy. – (Collection of Works ; 39)

Случај лажног атентата на краља Александра Обреновића 1893. године // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) XC, 3–4 (2017) 2019, 75–85. – Summary: The Case of False Coup d'Etat on King Aleksandar Obrenović in 1893.

Srbija i Crna Gora na razmeđu 19. i 20. veka – britanska percepcija // Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost = Foreign Policy of Montenegro – History and Contemporaneity / Ed. Zoran Stojanović. – Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2019, 188–201. – Summary: Serbia and Montenegro at the Crossroad of the 19th and the Beginning of the 20th Century – The British Perception.

British Humanitarian and Medical Missions in Serbia in the 1914–1918 // Al fronte. La Grande Guerra fra interventismo / cronaca e soccorso a cura di Andra Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. – Roma 2018, 123–131.

Душан Чкребић, Коминтерна. Бурни догађаји и њихове последице по СФРЈ и Србију, Београд, 2018 = Dušan Čkrebić, The Comintern. Turbulent Events and their Consequences for the SFRY and Serbia, Beograd, 2018 // Sociološki pregled 52, 4 (2018) 1501–1510.

Косово и Метохија у вртлогу историје // Косово и Метохија : јуче, данас, сутра / гл. и одг. ур. Драган Станић. – Нови Сад : Матица српска, 2018, 123–132.

Ситон Вотсон о српској политичкој елити // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 375–395. – Summary: Seton-Watson about the Serbian Political Elite.

Стојан Новаковић као министар просвете // Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година рођења : научни скуп = Stojan Novaković : Regarding One Hundred and Seventy Five Years since Birth : Scientific Meeting. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2018, 89–108. – Summary: British and French Evaluations of Stojan Novaković's Government's Foreign Policy (1895–1896).

Први балкански рат – сто година после : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд] // Трибина Библиотеке САНУ 5, 5 (2017) 235–240.

Стојан Новаковић : живот, дело, време : поводом 175 година од рођења / ур. Марко Анђелковић, Михаило Војводић, Александар Костић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – Поглавља: Стојан Новаковић као историчар, 127–169; Из преписке Стојана Новаковића, 319–333; Повеље, укази, признања, 335–355.

Stojan Novaković : Life, Work, Times : on the Occasion of the 175th Anniversary of Stojan Novaković / eds. Marko Anđelković, Mihailo Vojvodić, Aleksandar Kostić. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017. – Chapters: Stojan Novaković as a Historian, 127–169; From the Correspondence of Stojan Novaković, 319–333; Charters, Decrees, Accolades, 335–354.

Теоријско методолошке поставке академика Чедомира Попова // Споменица академику Чедомиру Попову / гл. и одг. ур. Љубомирка Кркљуш. – Нови Сад : Матица српска, 2017, 97–110. – Summary: Theoretical and Methodological Postulates of the Academian Čedomir Popov.

Британци о Русији на основу српских дипломатских извештаја из Лондона 1885. године // Србија и Русија 1814–1914–2014 : међународни научни скуп 13–14. октобар 2014. године / ур. Михаило Војводић = Serbia and Russia 1814–1914–2014 : International Symposium 13–14, October 2014 / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 93–102. – Резюме: Англичане о России на основании сербских дипломатических отчетов из Лондона, 1885 г.

Ратни дневник Нинка Петровића о приликама на Косову и Метохији крајем 1915. године / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. Књ. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 325–338. – Summary: Ninko Petrovic' WarDiary on the Situation in Kosovo at the end of 1915.

Српски дипломата Љубомир Михаиловић о југословенском питању у Првом светском рату / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016). Књ. 1 / прир. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 39–51. – Summary.

Страдање свештенства Нишке епархије у Великом рату // Зборник радова са међународног научног скупа Алексинац и околина у прошлости, 500 година од првог писаног помена 1516–2016. / гл. и одг. ур. Сузана Рајић. – Алексинац : Завичајни музеј, 2016, 407–420. – Summary.

TIMES о Македонији 1908. године // Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р. Србија : (зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти 31-ви октомври во Битола) / редакциски одбор Силјан Мицевски ... [и др.]. – Битола : Конзулат на Република Србија во Република Македонија, 2016, 565–581.

Anglo-Saxon Historiography about the Responsibility for the Great War/Англосаксонска историографија о одговорности за Први светски рат // Теме XXXIX, No 2 (Ниш, април – јун 2015) 581–591. – Summary.

Британска јавност о Србији у Првом балканском рату // Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 17 (2015) 277–284. – Summary: British Public on Serbia in the First Balkan War.

Британско-српски односи у 19. и 20. веку // Казивања о Србима кроз векове од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / приредио Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 231–247.

Енглеске болнице у Србији 1914–1918 // Православни свет и Први светски рат : зборник радова међународног научног скупа / ур. Владислав Пузовић. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2015, 416–428. – Summary.

Одјек Првог Балканског рата у британском парламенту // Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства = The First Balkan War 1912–1913 : Historical Processes and Problems in the Light of the Centennial Experience / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 212–224. – Summary: The impact of the First Balkan war on the British Parliament.

Полемика између Роберта Ситона-Вотсона и Мери Дарам око одговорности за рат 1914–1918 // Срби и Први светски рат 1914–1918 : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13–15. јуна 2014. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 635–646. – Summary: Robert Seton-Watson – Mary Edith Durham polemics on the responsibility for the Great War.

Robert Seton-Watson – Mary Edith Durham Polemics on the Responsibility for the Great War // The Serbs and the First World War 1914–1918 : Proceedings of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, June 13–15, 2014. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 435–445.

Савремена тумачења Великог рата у англосаксонској историографији // Први светски рат : зборник радова / прир. Слободан Владушић, Ђорђе Ђурић. – Нови Сад : Матица српска, 2015, 225–235. – Summary.

Ситуација у Македонији 1907. године на страницама „Times“-а // Вардарски зборник (Recueil de Vardar) 10 (2015) 239–249. – Summary: Situation in Macedonia in 1907 on the pages of the ”Times“.

Срби, Руси и Први светски рат – један пример ревизије историје // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 363–374. – Summary: The Serbs, Russians and the First World War – an Example of Revision of History.

Србија или Југославија? Сто година касније / А. Растовић, Стефан Стаменковић // Тематски зборник радова [са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет]. Том 2 : Државност, демократизација и култура мира / гл. и одг. ур. Бојанa Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет, 2015, 21–31. – Summary.

Србија у Првом светском рату 1914–1918. године // Phlogiston 23 (Београд 2015) 113–131. – Summary.
Уместо предговора : Чедомир Попов (1836–2012) // Од Версаја до Данцига / Чедомир Попов. – Београд : Завод за уџбенике, 2015, 9–33.

The Great Powers in the First Balkan War with Special Survvey on the Activities of the British Diplomacy // SouthEast European Diplomacy : 100 Years since the Balkan Wars / eds. Ionut Cojocaru, Abidin Temizer. – Bucharest : The University of SouthEast Europe Lumina and The Academy of the Romanian Scientist, 2014, 250–260.

Сербский вопрос в политике Великобритании и России. 1912–1913 гг. // Из Истории Сербии и РусскоСербских связей 1812–1912–2012 / ед. Константин Никифоров. – Москва : Институт славяноведения РАН, 2014, 177–190.

Transposition of Teaching of Modern European History at Universities in Serbia-New Methodological Approach // Balkan Rarihi Araştirmalarina Metodolojik Yaklaşimlar / ed. A. Temizer. – Istanbul 2014, 85–97.

Британска политика према Србији у Првом балканском рату // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао : (поводом стогодишњиве ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 73–86.

Британска штампа о успесима српске војске у Првом балканском рату // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења = The Balkan Wars 1812/913: New Views and Interpretations / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 253–262. – Summary: British Press about Successes of the Serbian Army in the First Balkan War. – (Collection of Works / The Institute of History ; 26)

Драма једне цивилизације // Летопис Матице српске 189, 491, 4 (април 2013) 550–556.

Енглези о бунама у Кнежевини Србији 1842–1844. године // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 229–243. – Summary: The English about Political Riots in the Principality of Serbia 1842–1844.

Engleske humanitarne misije u Srbiji tokom i posle završetka Prvog svetskog rata // Along Clios Ways… Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper : Faculty of Education, University of Primorska, 2013, 117–135.

Историја 19. и 20. века у новим уџбеницима основних и средњих школа // Хуманизација Универзитета : тематски зборник радова. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 366–375.

Мери Дарам и Ребека Вест о културној баштини Косова и Метохије // Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине на Косову и Метохији и изазови будућности. – Косовска Митровица : Филозофски факултет у Приштини : Универзитет у Приштини ; Београд : Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије 2013, 415–424.

Оснивање и рад Енглеско-српског дечјег дома у Нишу између два светска рата // Братство 16 (Београд 2013) 191–206.

Прогони професора Призренске богословије у извештајима енглеских конзула // Историја и значај Призренске богословије (поводом 140. годишњице од оснивања) : [зборник радова са научног скупа одржаног од 31. октобра до 1. новембра 2011. године у Нишу]. – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 67–75.

Просвета и култура као фактор повезивања Србије и Републике Српске // Политеа 6 (Бањалука 2013) 113–120.

Британска дипломатија о стању у Косовском вилајету после Берлинског конгреса // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 187–203. – Summary: British Diplomacy on the Situation in Kosovo Vilayets after the Berlin Congress.

Британская пресса о Балканских войнах // Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1912) ур. Андрей Шемякин. – Москва : Институт славяноведения Росийской академии наук, 2012, 421–430.

Britanski putopisci o Beogradu u 19. i 20. veku // Limes plus 1–2 (Beograd 2012) 25–35.

Британско-српски односи 1837–1914. године // Teme XXXVI 4 (Niš, oktobar – decembar 2012) 1913–1929.

British Diplomats about Russian Influence in Serbia in the Nineteenth Century // Power and Influence in South-Eastern Europe 16th–19th Century : Publication of the Center of Excellence in the Humanities “Alma Mater” / ed. Maria Baramova. – Sofia : Faculty of History, 2012, 375–380.

Edward Grey and The First Balkan War, Journal of Social Sciences // Journal of Social Sciences 27, Special Issue on Balkans (Isparta 2012) 162–168.

Енглези о Србима и Србији у XIX и почетком XX века // Други о Србима – Срби о другима : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног 11. и 12. децембра 2009. на Филозофском факултету у Нишу]. – Ниш : Филозофски факултет, 2012, 11–25.

Енглези, Пашић и Косово и Метохија 1912–1913. године // Косово и Метохија 1912–2012. године : међународни тематски зборник = Kosovo and Metohija 1912–2012 : Thematic Collection of Papers of Internationl Significance / [ур. Бранко Јовановић, Урош Шуваковић]. – Приштина, Косовска Митровица : Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2012, 637–649. – Summary.

Један опис Босне и Херцеговине Виљема Милера из 1898. године // Зборник за историју БиХ (Historical Review) 7 (2012) 257–266. – Summary: Description of Bosnia and Herzegovina Published in 1898 by William Miller.

Политичке прилике у Ибарском Колашину од 1878. до 2000. године // Стари Колашин : (тематски зборник) / ур. Драгиша Бојовић. – Зубин Поток : Стари Колашин, 2012, 117–138.

Прилике у западном делу Рашке области почетком двадесетог века (политичко-дипломатски извештаји // Милешевски записи = (Mileševa Writings) 9 (Пријепоље 2012) 167–182. – Conditions in the Western Part of Raška Early Twentieth Century (Political and Diplomatic Reports).

Ребека Вест о југословенству и Хрватима // Глас САНУ CDXX, Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 16 (2012) 439–447. – Summary: Rebecca West on the Jugoslavianism and the Croats.

Россия и Балканьі б XIX веке-Британское восприятие // Россия и Балканы в XIX веке – Британское восприятие, Россија и Балканы втечение последних 300 лет : Јубилейное издание, посвјушенное трехсотлетоју черногорско-русских отношений 1711-2011. = Русија и Балкан. Током последња три стољећа. Јубиларно издање посвећено три стотој годишњици црногорскоруских односа 1711–201 /, ур. Радослав Распоповић. – Подгорица : Историјски институт Црне Горе ; Москва : Фонд Поддержки Публичной дипломатии имени А. М. Горчакова : Институт Российской истории РАН : Институт Славјановеденија РАН, 2012, 159–169.

Russia and Great Britain in the 19th Century – the Balkan Pattern // Сборник статей XIV международной конференции РОССИЯ И ЗАПАД: ДИАЛОГ КУЛТУР, 24–26. ноября 2011 года. Посвящается 300-летию со бня пождения Михаила Васильевича Ломоносова. – Москва 2012, 396–403.

Седамдесетгодишњица битке на Козари // Козара : споменик нашег памћења. – Београд : Свет књиге : Представништво Републике Српске у Србији, 2012, 7–52.

Times о устанку у Македонији 1903. године // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 3 (2012) 223–242.

Британска политика на Балкану у радовима Богумила Храбака // Живот и дело академика Богумила Храбака : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2011, 399–412. – Summary: British Policy in the Balkan in Bogumila Hrabak' Works.

Британска балканска русофобија осамдесетих година XIX века // Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века : међународни научни скуп, 23–25. септембар 2010, Београд = Serbian-Russian Relations from the Beginning of the 18th to the end of the 20th Century : International Symposium, 23–25, September 2010. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 163–174. – Summary: British and Balkan Russophobia in the 80's of the XIX Century.

Европска искуства у модернизацији Београда осамдестих година XIX века // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) = The Spatial Planning in Southeastern Europe (Until the Secong World War) / Ed. Bojana Miljković-Katić ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 569–589. – Summary: European Experience Applied to Modernization of Belgrade in 1880's. – ((Collection of Works / Institute of History ; 24. Special Editions / Institute for Balkan Studies SASA ; 114)

Енглеске дипломате о прогону истакнутих Срба у Косовском вилајету 1880–1888. године // Косовско-метохијски зборник (Recueil de Kosovo et Metohija) 4 (2011) 67–76. – Summary: English Diplomats on Persecution of the Prominent Serbs in Kosovo Vilayet 1880–1888.

Извештаји британских дипломата о упаду Албанаца у Србију 1878–1897. године // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 419–433. – Summary: British Diplomats Reports about Albanian Invasions of the Serbian Frontiers and Territories 1878–1897.

The Married Couple Dickinson-Berry on Serbia // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 2 (2011) 221–230.

Ustasa Ideology and Genocide against Serbs, The Fifth international Conference on the Systems of Concentration Camps and Execution Sites of the Croatian State for the Extermination of Serbs / A. Rastovic, Uros Suvakovic // Jews and Gypsies in WWII, Banja Luka, 24th and 25th May 2011. – Banja Luka 2011, 257–270.

Британска научна мисао о Србији на почетку двадесетог века-историјски осврт, Медији и култура мира на Балкану : [зборник радова]. – Ниш : Филозофски факултет, 2010, 197–211.

Британске дипломате о Косовском вилајету 1878–1912 // Косово и Метохија у цивилизацијским токовима : међународни тематски зборник. Књ. 3, Историја ; Историја уметности. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, 275–293. – Резюме: Британские дипломаты о Косовском вилайете 1878–1912.

Британске дипломате у Београду о односима Србије и Црне Горе 1878–1910. године // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) LXXXIII, 1 (2010) 127–143. – Summary: British Diplomats in Belgrade about Relationships between Serbia and Montenegro between 1878 and 1910.

The English about Belgrade in the 19th and the Beginning of the 20th Century // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 1 (2010) 169–179.

Македонско питање у британском Парламенту 1903–1908 // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 365–386. – Summary: Macedonian Issue in the British Parliament 1903–1908.

Неколико забелешки британских путница о баштини Косова и Метохије у другој половини XIX и у XX веку // Научни скуп Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања : Лепосавић, 15. децембар 2009. / [ур. Чедомир Ребић]. – Приштина, Лепосавић : Институт за српску културу, 2010, 131–147.

Неколико нових података о Миодрагу Пурковићу // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело : зборник радова са научног скупа одржаног 26. септембра 2009. у Пожаревцу. – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац, 2010, 111–121.

Политика Велике Британије према Балкану крајем XIX и почетком XX века // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) LXXXIII, 4 (2010) 89–102. – Summary: The British Politics according to the Balkans at the end of 19th and at the Beggining of the 20th Century.

Реферат Јована Јовановића о односу Србије према реформској акцији у Солунском, Битољском и Косовском вилајету // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 355–385.

Британска политика према анексији Босне и Херцеговине // Стогодишњица анексије Босне и Херцеговине = One Hundred Year since the Annexation of Bosnia and Herzegovina / Ed. in chief Rajko Kuzmanović ; Ed. associate Dragoljub Mirjanić ; Ed. Rade Mihaljčić. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2009, 291–311. – Summary: British Politics with Regards to Annexation of Bosnia and Herzegovina.

Енглези о умешаности Србије у Сарајевски атентат // Зборник за историју БиХ (Historical Review) 5 (2008) 261–271. – Summary: The English on the Involvement of the Serbs in the Sarajevo Assassination.

Осма седница Савеза комуниста Србије историјски угао // Осма седница ЦК СКС : Двадесет година после : зборник радова са истоименог научног скупа, одржаног у Београду, Центар „Сава“, 24. септембра 2007 / [прир. и ур. Урош Шуваковић]. – Београд : Теоријски часопис „Смисао“ : Удружење "Слобода", 2009, 167–181.

Реформски пакет Едварда Греја за Македонију 1908. године // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 261–274. – Summary: Edward Grey's Reform Package from 1908 Concerning Macedonia.

Formiranje i uspešnost političkih partija u prvim godinama postojanja Kraljevine SHS / A. Rastović, Uroš Šuvaković // Jugoslavija v času : devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države / ur. Bоjan Balkovec. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, 119–133.

Велика Британија према српским акцијама у Македонији 1903–1907 // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 355–373. – Summary: Great Britain in Relation to the Serb Activities in Macedonia, 1903–1907.

Два британска погледа на Србију у Првом балканском рату // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 77–78 (2008) 101–113. – Summary: Two British Views on Serbia in the First Balkan War.

Британци о Косовском вилајету 1903–1913 // Косово и Метохија. Прошлост, садашњост, будућност : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду 16–18. марта 2006. године = Kosovo and Metohija : Past, Present, Future : Papers Presented at the International Scientific Conference Held in Belgrade, March 16–18, 2006 / Ed. Kosta Mihailović. – Београд : САНУ, 2007, 95–107.

Енглеска јавност о устанку у Македонији 1903. године // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 215–227. – Summary: English Public Opinion about the 1903 Macedonian Uprising.

Неауторизоване магнетоскопске белешке: Зборник докумената грађе: Зборник радова са међународног научног скупа, књ. 1, 2, XXX седница Председништва Централног комитета Савеза комуниста Србије, Београд 18–19. септембар 1987. године. – 1. [фототипско] изд. / ур. и прир. Жарко Обрадовић, А. Растовић. – Београд 2007.

Обреновићи у мемоарима српских дипломата из Лондона // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду] = New Age Serbian Dynasties in Memoirm Writting / Ed. Petar V. Krestić ; Ed.-in-chief Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2007, 99–120. – Summary: Obrenovićs in Memoirs of the Serbian Diplomats in London. – (Collection of Works ; 23)

Балкански комитет о Македонији // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 217–235. – Summary: The Balkan Committee on Macedonia.

Енигма Извољски: Дипломатско маневрисање у питању анексије // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 73 (2006) 79–88. – Summary: The Izvoljski Enigma: Diplomatic Maneuvring in the Annexation Issue.

Британске новине о Србији за време анексије // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 71–72 (2005) 101–117. – Summary: British Newspapers about Serbia during the Annexation.

Србија на Лондонској изложби 1907. године // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 317–347. – Summary: Serbia at the Balkan States Exhibition in London 1907.

Тридесет осма глава књиге Владана Ђорђевића, председника општине Београдске // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 223–254.

Srpski intelektualci i tradicija, Intelektualci i društvena stvarnost // Beogradski forum 14 (2005) 121–132.

Британске новине о Мајском преврату // Настава и Историја 2 (Нови Сад 2004) 18–32.

Косовски вилајет у делима Мери Дарам // Косово и Метохија у светлу етнологије : зборник радова. – Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини : Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne, 2004, 417–435.

Британски путописци у Босни и Херцеговини у другој половини XIX и почетком XX века // Зборник за историју (Recueil de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) БиХ 4 (Београд 2004) 273–296. – Summary: British Travel Writers in Bosnia and Herzegovina in the Second Half of 19th and 20th Century.

Мери Дарам о Србима // Историјски часопис (Historical Review) 51 (2004) 129–155. – Summary: Mary Durham on the Serbs.

Британски вицеконзул Бекер о положају Јевреја и муслимана у Нишу 1879. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 103–120.

Велика Британија о Србији за време дипломатског штрајка 1903–1906 // Настава и Историја I, 1 (2003) 7–22.

Србија у огледалу британске штампе током балканских ратова // Историјски часопис (Historical Review) 50 (2003) 131–152. – Summary: Reflection of Serbia in the British Press During the Balkan Wars.

Британски путописци у Србији почетком XX века // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 65–66 (2002) 103–121. – Summary: British Travel-Writers in Serbia at the Beginning of the 20th Century.

Погледи Велике Британије и Србије на проблем Македоније 1903–1908. године // Историјски часопис (Historical Review) 49 (2002) 221–242. – Summary: Views of Great Britain and Serbia on the Macedonian Problem 1903–1908.

Британски краљ Едвард VII и дипломатски бојкот Србије 1903–1906 // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 165–183. – Summary: The British King Edward VII and Diplomatic Boycott of Serbia 1903–1906.

Велика Британија и српско питање 80-их година XIX века // Европа и Источно питање (1878–1923). Политичке и цивилизацијске промене : међународни научни скуп 9–11. децембар 1998. = Europe and the Eastern Question (1878–1923) : Political and Civilizational Changes : International Scientific Conference December 9–11, 1998 / Ed.-in-chief Slavenko Terzić. – Београд : Историјски институт САНУ, 2001, 309–319. – Summary: Great Britain and Serbian Question in the 1880s.

Velika Britanija o balkanskoj federaciji osamdesetih godina XIX veka // Smisao 13/14 (Beograd 2001) 139–146.

Meri Daram o Albancima, // Jugoslovenski istorijski časopis (Yugoslav Historical Magazine) XXXIV, 1–2 (2001) 53–63. – Summary: Mary Durham on the Albanians.

Посета делегације београдске општине Лондону 1884. године // Историјски часопис (Historical Review) 45–46 (1998–1999) 177–196. – Summary: A Visit of the Commission of Belgrade Municipality to London in 1884.

Односи Србије и Велике Британије 1878–1886. : (према извештајима посланика из Београда и Лондона) // Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. – Београд : Етнографски институт, 1998, 231–263. – Summary: Relations between Serbia and Great Britain 1878–1886 : (According to reports of deputies from Belgrade and London).

Односи Србије и Велике Британије 1878–1886. : (према извештајима посланика из Београда и Лондона) // Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. – Београд : Етнографски институт, 1998, 231–263. – Summary: Relations between Serbia and Great Britain 1878–1886 : (According to reports of deputies from Belgrade and London).

„Uzimanje mere istoriji“ : [intervju] // Borba (Beograd 17. oktobar 1996) 6.

Veliki srpski diplomata Milovan Milovanović // Student 12 (Beograd 1994) 40–41.

Istorija borbe Srba za naziv jezika u Hrvatskoj 1848–1914. godine // Student 7 (Beograd 1994) 34–35.

Odlazak velikog srpskog pisca istorije: Radovan Samardzić (1922–1994) : [in memoriam] // Student 8 (Beograd 1994) 40.

Teze o obnovi Hrvatske pravoslavne crkve // Student 3 (Beograd 1993) 38–39.


Textbooks:

Историја : уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе / А. Растовић, Предраг М. Вајагић, Бранка Бечановић, Бојана Лазаревић. – Београд : Герундијум, 2019. – 217 p. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Builder