Зборници радова

MobiriseЗборник радова

КРАЉЕВО - ГРАД И ЉУДИ

2023,
isbn 9788677431488,
ћир, 328 стр.

MobiriseBELGRADE 1521-1867


2018,
isbn 978-86-7743-132-7,
енгл, 516 стр.

садржај

Mobirise

ВЕЛИКА ИСТОЧНА КРИЗА
И СРПСКО ПИТАЊЕ

2019,
isbn 978-86-7743-135-8,
ћир, 152 стр.

садржај

Mobirise

УРБАНИЗАЦИЈА У ИСТОЧНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

2019,
isbn 978-86-7743-134-1,
срп/рус, 256 стр.  

садржај 

Mobirise

КРАЈ ВЕЛИКОГ РАТА - ПУТ КА НОВОЈ ЕВРОПИ

2020,
isbn 978-86-7743-138-9 (ИС)
isbn 978-86-8112-125-2 (ИСИМО),
ћир/енгл, 372 стр. 

садржај 

Mobirise

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ И ЊЕГОВО ДОБА

2020,
isbn 978-86-7743-139-6,
ћир/енгл, 465 стр. 

садржај 

Mobirise

WAR, PEACE AND
NATION-BUILDING (1853–1918)

2020,
isbn 978-86-7743-140-2,
енгл, 412 стр.

садржај 

Mobirise


СПОМЕНИЦА ТИБОРА ЖИВКОВИЋА

2016,
isbn 978-86-7743-110-5,
ћир/лат, 309 стр.

садржај

Mobirise

ДРЖАВА И ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА (18-20. ВЕК)


2017,
isbn 978-86-7743-120-4,
ћир, 301 стр.

садржај

Mobirise

STATE AND SOCIETY IN THE BALKANS.
Before and After Establishment of Ottoman Rule

2017,
isbn 978-86-7743-125-9,
енгл, 349 стр.  

садржај 

Mobirise

СЕЛО БАЛКАНА.
КОНТИНУИТЕТИ И ПРОМЕНЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

2017,
isbn 978-86-7743-124-2,
ћир/енгл, 412 стр. 

садржај 

Mobirise

ДОБРОВОЉЦИ У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914-1918

2018,
isbn 978-86-7743-129-7,
ћир/енгл, 465 стр. 

садржај 

Mobirise

РУСИЈА/СССР И ДРЖАВНОСТ СРБИЈЕ/ЈУГОСЛАВИЈЕ

2018,
isbn 978-86-7743-131-0,
ћир, 371 стр.

садржај 

Mobirise

БАЛКАНСКИ РАТОВИ 1912-1913:
нова тумачења и виђења

2014,
isbn 978-86-7743-103-7,
ћир/лат, 467 стр.

садржај

Mobirise

СПОМЕНИЦА ДР ДАНИЦЕ МИЛИЋ

2014,
isbn 978-86-7743-105-1,
ћир/лат, 346 стр.

садржај

Mobirise

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ.
СРБИЈА, БАЛКАН
И ВЕЛИКЕ СИЛЕ

2015,
isbn 978-86-7743-111-2,
ћир/лат, 549 стр.

садржај

Mobirise


SERBIAN-ITALIAN RELATIONS.
HISTORY AND MODERN TIMES

2015,
isbn 978-86-7743-109-9,
енгл, 309 стр.

садржај

Mobirise

ПАД БОСАНСКОГ КРАЉЕВСТВА 1463. ГОДИНЕ

2015,
isbn 978-86-7743-110-5,
ћир/лат, 309 стр.

садржај

Mobirise

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ -
Двеста година
од Другог српског устанка

2016,
isbn 978-86-7743-116-7,
ћир/лат, 242 стр.

садржај

Mobirise

КРАЉ ВЛАДИСЛАВ
И СРБИЈА 13. ВЕКА

2003,
isbn 86-7743-030-Х,
ћир, 180 стр

садржај

Mobirise

ОБРАЗОВАЊЕ КОД СРБА КРОЗ ВЕКОВЕ

2003,
isbn 86-7743-033-4,
ћир, 329 стр.

садржај

Mobirise

СРПСКО СЕЛО
Могућности и даљи правци истраживања

2003,
isbn 86-7743-041-5,
ћир, 150 стр.

садржај

MobiriseНОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ У МЕМОАРИСТИЦИ

2008,
isbn 978-86-7743-066-5,
ћир, 389 стр.

садржај

Mobirise

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
до Другог светског рата

2011,
isbn 978-86-7743-089-4,
ћир/лат, 604 стр.

садржај

Mobirise

СПОМЕНИЦА
АКАДЕМИКА СИМЕ ЋИРКОВИЋА

2011,
isbn 978-86-7743-091-7,
ћир/лат, 463 стр.

садржај

Mobirise

AI Website Generator