Посебна издањаРедакциони одбор Монографских издања:


академик Мирјана Живојиновић, САНУ
проф. др Мира Радојевић, дописни члан САНУ
др Петар Крестић (Историјски институт Београд)
др Недељко В. Радосављевић (Историјски институт Београд)
др Срђан Рудић (Историјски институт Београд)
др Ана Столић (Историјски институт Београд)
др Невен Исаиловић (Историјски институт Београд)
др Александар Крстић (Историјски институт Београд)
и проф. др Александар Растовић, главни и одговорни уредник (Историјски институт Београд)

MobiriseАлександар Растовић

БРИТАНСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ О СРПСКОМ И ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПИТАЊУ
(ПРИМЕР РОБЕРТА ВИЛИЈАМА СИТОНА ВОТСОНА)

2023,
isbn 978-86-7743-149-5,
ћир, 810 стр.

MobiriseАлександар Узелац

ОД УРАЛА ДО ЦАРИГРАДА
МОНГОЛСКИ ПОХОД НА ЕВРОПУ (1236–1243)

2023,
isbn 978-86-7743-151-8,
ћир, 415 стр.

MobiriseБиљана Вучетић

У ИМЕ ХУМАНОСТИ
АМЕРИЧКИ ЦРВЕНИ КРСТ У СРБИЈИ 1914–1920–1922

2023,
isbn 978-86-7743-153-2,
ћир, 260 стр.

Mobirise

Jeлена Илић Мандић

БАНАТСКА ВОЈНА КРАЈИНА (1764-1800)

2020,
isbn 978-86-7743-143-3,
ћир, 551 стр.

више о књизи

Mobirise

Славенко Терзић


НА КАПИЈАМА КОНСТАНТИНОПОЉА.
РУСИЈА И БАЛКАНСКО ПИТАЊЕ У 19. ВЕКУ

2021,
isbn 978-86-8164-813-1,
ћир, 742 стр.

више о књизи

Mobirise

Срђан Рудић


БОСАНСКА ВЛАСТЕЛА У XV ВЕКУ

2021,
isbn 978-86-7743-144-0,
ћир, 330 стр.

више о књизи

Mobirise

Ивана Коматина


КРАЉ СТЕФАН УРОШ I ВЕЛИКИ И ЊЕГОВ ВЕК

2021,
isbn 978-86-7743-145-7,
ћир, 403 стр.

више о књизи

Mobirise

Недељко В. Радосављевић

ДАБРОБОСАНСКА МИТРОПОЛИЈА
У ВАСЕЉЕНСКОЈ ПАТРИЈАРШИЈИ
(1766–1880)

2021,
isbn 978-86-7743-146-4,
ћир, 243 стр.

више о књизи...

Mobirise

Гордана Гарић Петровић


СТОЧАРСТВО СРБИЈЕ ОД 1878. ДО 1912. ГОДИНЕ

2022,
isbn 978-86-7743-147-1,
ћир, 199 стр.

више о књизи...

Mobirise

Биљана Стојић

ФРАНЦУСКА И БАЛКАНСКИ РАТОВИ (1912-1913)

2017,
isbn 978-86-7743-127-3, 
ћир, 498 стр.

више о књизи...

Mobirise

Владимир Јовановић
Александра Вулетић
Момир Самарџић

НАЛИЧЈА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
српска држава и друштво у време стицања независности


2017,
isbn 978-86-7743-126-6,
ћир, 505 стр.

више о књизи...

Mobirise

Биљана Вучетић

БОГДАН РАДЕНКОВИЋ
судбина једног српског националисте

2018,
isbn 978-86-7743-123-5, 
ћир, 355 стр.

више о књизи...

Mobirise

Драгана Амедоски
Владета Петровић

ГРАДСКА НАСЕЉА КРУШЕВАЧКОГ САНЏАКА (XV-XVI ВЕК)

2018,
isbn 978-86-7743-133-4,
ћир, 325 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александра Фостиков


ЗАНАТСТВО
СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ

2020,
isbn 978-86-7743-137-2,
ћир, 282 стр.

више о књизи...

Mobirise

Јована Шаљић Ратковић


ИЗ ТУРСКОГ ВАКТА
У НОВО ДОБА 
Муслиманско становништво Србије 1868–1912.

2020,
isbn 978-86-7743-141-9,
ћир, 204 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

DE CONVERSIONE CROATORUM
ET SERBORUM 
A Lost Source

2012,
isbn 978-86-7743-096-2,
лат/енгл, 240 стр.

више о књизи...

Mobirise

Славенко Терзић

СТАРА СРБИЈА (19-20. век)
Драма једне цивилизације

2012,
isbn 978-86-7743-101-3,
ћир, 185 стр.

више о књизи...

Mobirise

Владимир Јовановић

ТАЈНА ПОЛИЦИЈА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ
(Политичко насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века) 
 

2012,
isbn 978-86-7743-101-3,
ћир, 185 стр.

више о књизи...

Mobirise

Tibor Živković
Dejan Crnčević,
Dejan Bulić,
Vladeta Petrović,
Irena Cvijanović,
Bojana Radovanović

THE WORLD OF THE SLAVS 
Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD)

2014,
isbn 978-86-7743-104-4,
лат/енгл, 468 стр.

више о књизи...

Mobirise

Бојана Миљковић Катић

ПОЉОПРИВРЕДА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ (1834-1867)

2014,
isbn 978-86-7743-106-8,
ћир, 383 стр.

више о књизи...

Mobirise

Ивана Коматина

ЦРКВА И ДРЖАВА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА ОД XI ДО XIII ВЕКА

2016,
isbn 978-86-7743-113-6,
ћир, 466 стр.

више о књизи...

Mobirise

Михаило Војводић

ПЕТРОГРАДСКЕ ГОДИНЕ СТОЈАНА НОВАКОВИЋА
(1900-1905)

2009,
isbn 978-86-7743-076-4,
ћир, 188 стр.

више о књизи...

Mobirise

Недељко Радосављевић

ШЕСТ ПОРТРЕТА ПРАВОСЛАВНИХ МИТРОПОЛИТА 1766-1891

2009,
isbn 978-86-7743-078-8,
ћир, 188 стр.

више о књизи...

Mobirise

Татјана Катић

ОПШИРНИ ПОПИС ПРИЗРЕНСКОГ САНЏАКА ИЗ 1571. ГОДИНЕ

2010,
isbn 978-86-7743-081-8,
ћир, 640 стр.

више о књизи...

Mobirise

Есад Куртовић

ИЗ ХИСТОРИЈЕ БАНКАРСТВА БОСНЕ И ДУБРОВНИКА У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ

2010,
isbn 978-86-7743-083-2,
ћир, 173 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александар Растовић

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ
1903-1908. ГОДИНЕ

2010,
isbn 978-86-7743-088-7,
ћир, 247 стр.

више о књизи...

Mobirise

БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА СИМЕ ЋИРКОВИЋА

Приредили:
Славица Мереник,
Невен Исаиловић,
Властимир Ђокић

2011,
isbn 978-86-7743-092-4,
ћир, 156 стр.

више о књизи...

Mobirise

Срђан Рудић

ВЛАСТЕЛА ИЛИРСКОГ ГРБОВНИКА

2006,
isbn 86-7743-055-5,
ћир, 387 стр.

више о књизи...

Mobirise

Недељко Радосављевић

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
У БЕОГРАДСКОМ ПАШАЛУКУ 1766-1831

2007,
isbn 978-86-7743-065-8,
ћир, 509 стр.

више о књизи...

Mobirise

Исидора Точанац

СРПСКИ НАРОДНО-ЦРКВЕНИ САБОРИ (1718-1735)

2008,
isbn 978-86-7743-068-9,
ћир, 304 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

FORGING UNITY
The South Slavs Between East and West 550-1150

2008,
isbn 978-86-7558-573-2,
енлг, 350 стр.

више о књизи...

Mobirise

Јелена Мргић

СЕВЕРНА БОСНА У 13. И 16. ВЕКУ

2008,
isbn 978-86-7743-071-9,
ћир, 469 стр.

више о књизи...

Mobirise

БАРАЊА (1918-1923)
Петар Глибоњски - сећања

приредили:
Петар В. Крестић,
Василије Ђ. Крестић

2009,
isbn 978-86-7743-077-1,
ћир, 138 стр.

више о књизи...

Mobirise

Милош Јагодић

НАСЕЉАВАЊЕ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ 1861-1880

2004,
isbn 86-7743-046-6,
ћир, 204 стр.

више о књизи...

Mobirise

Ема Миљковић Бојанић

СМЕДЕРЕВСКИ САНЏАК
1476-1560 
земља - насеља - становништво

2004,
isbn 86-7743-045-8,
ћир, 355 стр.

више о књизи...

Mobirise

Арсен Ђуровић

MОДЕРНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
1905-1914

2004,
isbn 86-7743-047-4,
ћир, 808 стр.

више о књизи...

Mobirise

Станоје Бојанин

ЗАБАВЕ И СВЕТКОВИНЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ 
од краја XII до краја XV века

2005,
isbn 86-7743-048-2,
ћир, 435 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александар Растовић

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРБИЈА 1903-1914

2005,
isbn 86-7743-052-0,
ћир, 557 стр.

више о књизи...

Mobirise

Божица Младеновић

ПОРОДИЦА У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТКОМ РАТУ

2006,
isbn 86-7743-056-3,
ћир, 220 стр.

више о књизи...

Mobirise

Ана Столић

ЂОРЂЕ СИМИЋ, ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ ДИПЛОМАТА 19. ВЕКА

2003,
isbn 86-7743-032-6,
ћир, 318 стр.

више о књизи...

Mobirise

Душко М. Ковачевић

СРБИЈА И РУСИЈА 1878-1889

2003,
isbn 86-7743-036-9,
ћир, 393 стр.

више о књизи...

Mobirise

Василије Ђ. Крестић

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ШТАМПЕ
У УГAРСКОЈ (1791 - 1914)

2003,
isbn 86-7743-038-5,
ћир, 611 стр.

више о књизи...

Mobirise

Љубинка Трговчевић

ПЛАНИРАНА ЕЛИТА
О студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку

2003,
isbn 86-7743-040-7,
ћир, 316 стр.

више о књизи...

Mobirise

Радомир Ј. Поповић

ТОМА ВУЧИЋ ПЕРИШИЋ

2003,
isbn 987-86-7743-039-3,
ћир, 349 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
(РАНИ СРЕДЊИ ВЕК)

2004,
isbn 86-7743-044-Х,
ћир, 238 стр.

више о књизи...

Mobirise

Петар В. Крестић

СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ПРИВРЕДНИК" (1897-1918) 

2002,
isbn 86-7743-024-5,
ћир, 238 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александра Вулетић


ПОРОДИЦА У СРБИЈИ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

2002,
isbn 86-7743-025-3,
ћир, 221 стр.

више о књизи...

Mobirise

Бојана Миљковић-Катић

СТРУКТУРА ГРАДСКОГ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

2002,
isbn 86-7743-028-8,
ћир, 221 стр.

више о књизи...

Mobirise

Владимир Јовановић

СРБИЈА И БУГАРСКА 1886-1896


2002,
isbn 86-7743-026-1,
ћир, 180 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ ПОД ВИЗАНТИЈСКОМ ВЛАШЋУ
(600-1025)

2002,
isbn 86-7743-027-Х,
ћир, 512 стр.

више о књизи...

Mobirise


Милош Антоновић

ГРАД И ЖУПА У ЗЕТСКОМ ПРИМОРЈУ И СЕВЕРНОЈ АЛБАНИЈИ У 14. И 15. ВЕКУ


2003,
isbn 86-7743-031-8,
ћир, 373 стр.

више о књизи...

Mobirise

Drag and Drop Website Builder