Научно-истраживачки пројекти

CoNatPat

Concepts of Nationalism
and Patriotism in Serbian
Political Discourse: Medieval, Modern, Contemporary
............................................
Концепти национализма
и патриотизма у српском политичком дискурсу – средњи век, нови век, савремено доба

Nobility

Reshaping Nobility:
Formation of the New Christian Elite in Ottoman Serbia
(15th-18th Century)
............................................
Преображај племства: Формирање нове хришћанске елите у османској Србији
(15-18. век)

EU-PoTaRCh

Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash
............................................ 
Мрежа за нуспродукте шума, 
дрвени угаљ, пепео, катран и смолу

GOLDEME

У потрази за сребром и златом: Рано нововековни предузетници у рударским насељима османског Балкана (15–16. век)

Mobirise

HTML Website Creator