Извори за српску историју

MobiriseДрагана Амедоски

СУМАРНИ ДЕФТЕР КРУШЕВАЧКОГ САНЏАКА
ИЗ 1516. ГОДИНЕ

2023,
isbn 978-86-7743-150-1,
ћир, 788 стр.

Mobirise

ANONYMI DESCRIPTIO EUROPAE ORIENTALIS
АНОНИМОВ ОПИС ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ   
приредили: Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац
критичка анализа латинског текста: Драгана Кунчер

2013,
isbn 978-86-7743-102-0,
ћир, 222 стр.

Mobirise

ХАРАЧКИ ТЕФТЕР КАПЕТАНИЈЕ МАЧВЕ ИЗ 1831. ГОДИНЕ  
приредио: Радомир Ј. Поповић

2014,
isbn 978-86-7743-108-2,
ћир, 392 стр.

Mobirise

Никола Стојановић,
МЛАДОСТ ЈЕДНОГ ПОКОЛЕЊА (УСПОМЕНЕ 1880-1920)
и ДНЕВНИК ОД ГОДИНЕ 1914. ДО 1918,

приредио: Миле Станић

2015,
isbn 978-86-7743-112-9,
ћир, 407 стр.  

Mobirise

ХАРАЧКИ ТЕФТЕР КАПЕТАНИЈЕ МАЧВЕ ИЗ 1832. ГОДИНЕ
приредио: Радомир Ј. Поповић

2018,
isbn 978-86-7743-130-3,
ћир/енгл, 437 стр. 

Mobirise


Татјана Катић,
ВОЈНУЧКИ ДЕФТЕР ИЗ 1455. ГОДИНЕ
за санџаке Крушевац, Вучитрн, Призрен, и вилајете Звечан, Јелеч, Рас, Сенице и Ходидед

2020,
isbn 978-86-7743-142-6,
ћир 342 стр.

Mobirise

Тибор Живковић

GESTA REGUM SCLAVORUM vol. II

2009,
isbn 978-86-7743-075-7,
ћир, 430 стр.

Mobirise

Радомир Ј. Поповић

ПРОТОКОЛ И РЕГИСТАР ШАБАЧКОГ МАГИСТРАТА
ОД 1808. ДО 1812. ГОДИНЕ

2010,
isbn 978-86-7743-084-9,
ћир, 336 стр.

Mobirise

ЗБОРНИК СРЕДЊОВЕКОВНИХ ЋИРИЛИЧКИХ ПОВЕЉА И ПИСАМА СРБИЈЕ, БОСНЕ И ДУБРОВНИКА
Књига I 1186-1321

2011,
isbn 978-86-7743-090-0,
ћир, 652 стр.

Mobirise

Биљана Вучетић

НАША СТВАР
У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ

2012,
isbn 978-86-7743-095-5,
ћир, 182 стр.

Mobirise

Божица Младеновић,
Милић Ј. Милићевић
ПИТОМЦИ ВОЈНЕ АKАДЕМИЈЕ
Списак свршених питомаца
1-46 класе 1855-1914. године

2012,
isbn 978-86-7743-095-5,
ћир, 182 стр.

Mobirise

Недељко В. Радосављевић

СТАРА ЦРКВА У МИЛИЧИНИЦИ
Књига прихода и расхода
(1846-1863)

2012,
isbn 978-86-7743-100-6,
ћир, 152 стр.

Mobirise

МОЈЕ УСПОМЕНЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

приредио: Милић Ј. Милићевић

2003,
isbn 86-7743-035-0,
ћир, 118 стр.

Mobirise

Синиша Мишић,
Татјана Суботин-Голубовић 

СВЕТОАРХАНЂЕЛОВСКА ХРИСОВУЉА

2003,
isbn 86-7743-034-2,
ћир, 239 стр.

Mobirise

Божица Младеновић

ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917.

2007,
isbn 978-86-7743-062-7,
ћир, 164 стр.

Mobirise

Недељко Радосављевић

ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ САРАЈЕВСКЕ (ДАБРОБОСАНСКЕ) МИТРОПОЛИЈЕ 1836-1878.

2007,
isbn 978-86-7743-061-0,
ћир, 185 стр.

Mobirise

Петар В. Крестић

ИЗАБРАНИ ТЕКСТОВИ
ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА

2007,
isbn 978-86-7743-064-1,
ћир, 340 стр.

Mobirise

Драгана Кунчер

GESTA REGUM SCLAVORUM vol. I

2009,
isbn 978-86-7743-073-3,
ћир, 192 стр. 

Mobirise

Best AI Website Creator