Научна трибина Историјског института Београд

март - мај 2024.

21. март 2024.
Јелица Вујовић
КОТОРСКО РАЗДОБЉЕ У КАРИЈЕРИ АЛВИЗЕA/АЛОЈЗИЈА РЕНИЈЕРА (1492–1560)

4. април 2024.
Кристина Миличић
БУЏЕТ КРОЗ ЕКОНОМСКУ МИСАО У СРБИЈИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА

18. април 2024.
Максим Олегович Онуфријенко
РУСИЈА И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У XVI И XVII ВЕКУ. ОПШТИ ПРЕГЛЕД РУСКО-БАЛКАНСКИХ ВЕЗА У УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ ПОСТВИЗАНТИЈСКОГ ДОБА

9. мај 2024.
Иштван Петровић
УРБАНИ РАЗВОЈ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ КРАЉЕВИНИ УГАРСКОЈ: СЛУЧАЈ СЕГЕДИНА
(URBAN DEVELOPMENT IN THE MEDIEVAL KINGDOM OF HUNGARY: THE CASE OF SZEGED)

23. мај 2024.
Јована Шаљић Ратковић
ИЗМЕЂУ ФЕСА И ШЕШИРА: ЈУГОСЛОВЕНСКИ МУСЛИМАНИ И АТАТУРКОВЕ РЕФОРМЕ


септембар - новембар 2023.

28. септембар
др Исидора Точанац-Радовић, др Марија Андрић, др Јелена Илић Мандић
ЦИЉЕВИ, ИСТРАЖИВАЊА И ИСКУСТВА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА CoNatPat
У ОКВИРУ ПРОГРАМА ИДЕЈЕ

12. октобар
др Татјана Катић
ЦИЉЕВИ, ИСТРАЖИВАЊА И ИСКУСТВА У ПИСАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Nobility У ОКВИРУ ПРОГРАМА ИДЕНТИТЕТИ

26. октобар
Огњен Тутић
НА ПУТУ КА НЕБЕСКОМ ЈЕРУСАЛИМУ: ИКОНОГРАФИЈА И СИМБОЛИЧНО ЗНАЧЕЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ КАПИТЕЛА СТУБОВА ИЗ ЕПИСКОПСКЕ БАЗИЛИКЕ У СТОБИЈУ

7. новембар
др Емир Филиповић
ВИТЕШТВО У СРЕДЊОВЈЕКОВНОЈ БОСНИ

21. новембар
др Владимир Поломац
ПИСАНИ ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ У ЕРИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Аутоматско рашчитавање помоћу софтверске платформе Transkribus

март - мај 2023.

30. март 2023.
проф. др Радмило Пекић
ПРАВОСЛАВЉЕ У ХУМСКОЈ ЗЕМЉИ И ТРЕБИЊСКОЈ ОБЛАСТИ (XIV-XVI ВЕК)

13. април 2023.
др Александар Крстић
ЂУРАЂ И ВУКАШИН АРБАНАС ОД КАРАШЕВА:
ЦРТИЦЕ О ЈЕДНОЈ ПЛЕМИЋКОЈ ПОРОДИЦИ ИЗ 15. ВЕКА СА ПРОСТОРА БАНАТА

27. април 2023.
др Недељко В. Радосављевић
ПЕЋКИ ПАТРИЈАРХ ЈОАНИКИЈЕ III

11. мај 2023.
др Исидора Точанац Радовић
КАРЛОВАЧКА МИТРОПОЛИЈА НА КРАЈУ 18. ВЕКА – демографски преглед –

25. мај 2023.
др Данијел Радовић
ЈОВАН РИСТИЋ КАО ,,ПОУЗДАНИ НЕПРИЈАТЕЉˮ АУСТРОУГАРСКЕсептембар - новембар 2022.

доц. др Мирослав Павловић,
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
ASAKIR-I SERHAD - ЧУВАРИ ИМПЕРИЈЕ У ДОБА НЕИЗВЕСНОСТИ: ОСМАНСКИ ОДБРАМБЕНИ БЕДЕМ НА САВИ И СРЕДЊЕМ ДУНАВУ У 18. ВЕКУ

6. октобар 2022.
проф. др Ивана Крстић-Мистриџеловић,
Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд
ПИОНИРИ ФОРЕНЗИКЕ У СРБИЈИ

20. октобар 2022.
др Пjотр Крeнзел (Piotr Kręnzel),
Катедра за словенску филологију, Универзитет у Лођу, Пољска
МЕМОАРИ СИМЕОНА ПИШЧЕВИЋА КАО НЕПОЗНАТИ ИЗВОР
ЗА ИСТОРИЈУ ПОЉСКО-ЛИТВАНСКЕ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У 18. ВЕКУ

3. новембар 2022.
проф. др Боривоје Милошевић,
Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 1918. ГОДИНЕ - од нада до разочарења-

17. новембар 2022.
др Предраг Коматина,
Византолошки институт САНУ
СРПСКО-ВИЗАНТИЈСКИ ОДНОСИ КРАЈЕМ 11. И ПОЧЕТКОМ 12. ВЕКА 

март - мај 2022.

17. март 2022.
др Александра Фостиков
ПРОТОИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ
СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 14. И 15. ВЕКА

31. март 2022.
Александар Јаковљевић
МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У ОКВИРУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОСМАНСКОГ КРАЈИШТА КРАЈЕМ 15. И ТОКОМ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 16. ВЕКА:
ПРИМЕР СРЕДЊЕДАЛМАТИНСКОГ ЗАЛЕЂА

14. април 2022.
др Јована Блажић Пејић
МОСКОВСКИ СВЕСЛОВЕНСКИ КОНГРЕС:
ИЗМЕЂУ СЛОВЕНСКЕ УЗАЈАМНОСТИ И ПОЛИТИЧКЕ ПРАГМАТИЧНОСТИ

28. април 2022.
Ирена Ћировић
ПОРТРЕТИ ЖЕНА И ЈАВНОСТ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ 19. ВЕКА

12. мај 2022.
др Биљана Стојић
БАЛКАНСКИ РАТОВИ И ПИТАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА.
ИЗВЕШТАЈ КАРНЕГИЈЕВЕ КОМИСИЈЕ И ЊЕГОВА САВРЕМЕНА ТУМАЧЕЊА

октобар - децембар 2021.

7. октобар 2021.
Драгић Живојиновић
ΣΕΡΒΟΚΡΑΤΊΑ НА СВЕТОЈ ГОРИ АТОНСКОЈ: ПРИМЕР ПРОТА ДОРОТЕЈА

21. октобар 2021.
Дејан Црнчевић
КУЛЕ У ФОРТИФИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОДБРАНЕ
СРЕДЊОВЕКОВНОГ УТВРЂЕНОГ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

4. новембар 2021.
Игор Стојић
ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ СТАНОВНИКА СРЕДЊЕВОКОВНЕ ГОМОЛАВЕ (АНТРОПОЛОШКИ ПРИСТУП)

18. новембар 2021.
Нино Делић
ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДСТВА СРБИЈЕ И ТАМИШКОГ БАНАТА

2. децембар 2021.
Милан Кутлешић
БРИТАНСКИ РОМАНТИЧАРИ И ПУТОПИСЦИ КАО ИНСТРУМЕНТ БРИТАНСКЕ ПОЛИТИКЕ

март - мај 2020.

5. март 2020.
др Василије Драгосављевић
ТЕРОР У ИДЕОЛОГИЈИ И ПРАКСИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАЦИОНАЛИСТА (1921‒1929) 

септембар - октобар 2019.

19. септембар 2019.
Јелена Н. Радосављевић
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ И ИНТЕГРАЦИЈА ОСЛОБОЂЕНИХ ОБЛАСТИ 1878–1879.

3. октобар 2019.
Бењамин Хекић
УЗОРИ И ПАРАЛЕЛЕ У ФОРМАТИВНОМ ПЕРИОДУ НЕМАЊИЋКЕ СИГИЛОГРАФСКЕ ПРАКСЕ

17. октобар 2019.
Марко Гавриловић
СРБИЈА У ОЧИМА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ ОД 11. ДО 15. ВЕКА – ПРАВЦИ ПРОУЧАВАЊА

31. октобар 2019.
Марија Андрић
СМЕШТАЈ ЗА МУСЛИМАНСКЕ ТРГОВЦЕ У ВЕНЕЦИЈИ: FONDACO DEI TURCHI ИЗМЕЂУ ПРАВИЛА И ПРАКСЕ

Mobirise

Mobirise.com