Сарадници Историјског института Београд

др Биљана Вучетић, научни саветник 

др Петар В. Крестић, научни саветник

др Радомир Ј. Поповић, научни саветник  

др Недељко В. Радосављевић, научни саветник 

проф. др Александар Растовић, научни саветник 

др Срђан Рудић, научни саветник 

др Славенко Терзић, научни саветник у пензији 


др Драгана Амедоски, виши научни сарадник

др Александра Вулетић, виши научни сарадник

др Гордана Гарић Петровић, виши научни сарадник

др Милош Ивановић, виши научни сарадник 

др Јелена Илић Мандић, виши научни сарадник

др Невен Исаиловић, виши научни сарадник

др Владимир Јовановић, виши научни сарадник 

др Срђан Катић, виши научни сарадник 

др Татјана Катић, виши научни сарадник

др Ивана Коматина, виши научни сарадник

др Александар Крстић, виши научни сарадник

др Милић J. Милићевић, виши научни сарадник 

 др Владета Петровић, виши научни сарадник 

др Биљана Стојић, виши научни сарадник

др Ана Столић, виши научни сарадник

др Александар Узелац, виши научни сарадник 

др Александра Фостиков, виши научни сарадник 

др Јована Шаљић Ратковић, виши научни сарадник


др Марија Андрић, научни сарадник 

др Дејан Булић, научни сарадник 

др Јована Блажић Пејић, научни сарадник

др Жарко Вујошевић, научни сарадник

др Јелена Глушац, научни сарадник

др Нино Делић, научни сарадник

др Василије Драгосављевић, научни сарадник 

 др Драгана Кунчер, научни сарадник 

др Јелена Радосављевић, научни сарадник

др Урош Татић, научни сарадник 

др Исидора Точанац Радовић, научни сарадник 

др Ирена Ћировић, научни сарадник

др Бењамин Хекић, научни сарадник

др Ирена Цвијановић, научни сарадник 


др Маријана Мишевић, истраживач сарадник

Јелица Вујовић, истраживач сарадник

Марко Гавриловић, истраживач сарадник 

Ненад Миленовић, истраживач сарадник 

Кристина Миличић, истраживач сарадник

Oгњен Тутић, истраживач сарадник

Радован Фемић, истраживач сарадник


мр Игор Стојић, виши стручни сарадник 

Драгић Живојиновић, виши стручни сарадник

Александар Јаковљевић, виши стручни сарадник

Милан Кутлешић, виши стручни сарадник

Милун Стијовић, виши стручни сарадник

Дејан Црнчевић, виши стручни сарадник


Библиотека

Славица Мереник - дипл. библиотекар, саветник

Милица Јованчићевић - библиотекар 


Администрација

Данијела Зах - руководилац правних, кадровских и административних послова 

Снежана Ристић - правни сарадник, секретар Редакције издања 

Слободан Симић - графички дизајнер, технички сарадник Редакције 

Слађана Михаиловић - шеф рачуноводства 

Драгица Миловић - хигијеничар

Mobirise
1. новембар 2017.

Mobirise

...

No Code Website Builder