др Александар Узелац

виши научни сарадник
e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1981) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Furor Tartarorum – Монголи и Татари у српским средњовековним изворима. Докторску дисертацију Србија, Бугарска и Татари у другој половини XIII века одбранио је 2013. на истом факултету.
Био је стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка, као и Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. Специјализовао се на Софијском универзитету „Св. Климент Охридски“ током 2007. године.
Спољни је сарадник Института „Марџани“ из Казања и „Центра за средњовековне студије” Историјског факултета у Великом Трнову. Регуларни је сарадник београдског Студентског културног центра, у својству координатора програма Међународног салона стрипа и организатора више циклуса предавања везаних за теме из историје, али и девете уметности. Члан је Редакције часописа Золотоордынское обозрение који издаје Институт „Марџани“ из Казања. Председник је Европског комитета Међународне асоцијације истраживача Златне хорде.
У Историјском институту ради од 2010. године.

Област истраживања: историја Златне хорде и татарског војног и политичког утицаја у југоисточној Европи током 13. и 14. века, српска и балканска средњовековна војна историја, путописи средњовековне и ране модерне епохе.

Монографије:

Крсташи и Срби (XI–XII век). – Београд : Утопија, 2018. – 221 стр. – Summary.

Под сенком пса : Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века. – Београд : Утопија, 2015. – 321 + 12 стр. илустр.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, А. Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Милион / Марко Поло ; превела Р. Мандић ; предговор, редакција превода и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија, 2011. – 264 стр.

Бродоломи / Алвар Нуњес Кабеса де Вака ; превео В. Нинковић ; предговор и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија, 2007. – 153 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Марија де Кајо. Сестра краљице Јелене // Између Подунавља и Средоземља. Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана / ур. Катарина Митровић, А. Узелац. – Пожаревац : Народни музеј ; Ниш : Центар за црквене студије, 2021, 187–206. – Summary.

Монголска инвазија и смрт Ивана Асена II: један занемарени извор // Историјски часопис 70 (2021) 15–29. – Summary.

Notes on the Capture of William Buchier by the Mongols in Hungary // Medieval History of Central Eurasia 1 (2020) 27–34.

Татарски походи у југоисточној Европи током XIII-XIVвека: занемарени војни аспекти // Владетел, държава и църква на Балканите презсредновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция,посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, T. 1 – Велико Търново : Фабер, 2020, 872–888. – Summary.

Улога Срба у логистици Барбаросиног крсташког похода // Војноисторијски гласник 1 (2020) 9–31. – Summary.

Ходочасник из Ирске на источној обали Јадрана почетком XIV века // Историјски часопис 69 (2020) 61–80. – Summary.

Downfall of the two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second half of the Fourteenth Century // Tърновската книжовна школа. T. 11 – Пространства на паметта, ред. И. Лазаров, Велико Търново : Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 516–531.

Каталански најамници Стефана Душана // Војноисторијски гласник 1 (2019) 9–27 – Summary.

Konstantinopolis Latin İmparatorluğu’ndaki Kumanlar // Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 3/1 (2019) 268–290.

Лазар Светогорац – српски монах и часовничар између историје и мита // Београдски историјски гласник 10 (2019) 77–90. – Summary.

Татары в Дунайско-Днестровском междуречье во второй половине XIV в. // Золотоордынское обозрение 7/3 (2019) 416–433. – Summary.

Cumans in the Latin Empire of Constantinople // Zolotoordynskoe obozrenie 7/1 (2019) 8–21.

Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту / Ивана Башић, А. Узелац // Гласник Етнографског института САНУ LXVI, 1 (2018) 155–176. – Summary.

An Empire within an Empire? Ethnic and Religious Realities in the Lands of Nogai (c. 1270-1300) // Chronica: Annual of the Institute of History, University of Szeged 18 (2018) 271–283.

Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of Tsar Simeon // Emperor Symeon's Bulgaria in the History of Europe's South-East: 1100 years from the Battle of Achelous, T. I / ed. by A. Nikolov, N. Kanev. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univesity Press, 2018, 236–245.

Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Поглавља: Паракинов Брод, 181–182; Равно, 182–183; Хлапова пољана, 199; Путеви и трговина / Синиша Мишић, А. Узелац, 277–286.

Echoes of the Conflict between Tokhta анд Nogai in the Christian World // Золотоордынское обозрение 5/3 (2017) 509–521.

Западните пътешественици в ‘Deserta Bulgariae’ преди Първия кръстоносен поход // Епохи 25/1 (2017) 196–202. – Summary: Western Travelers in the ‘Deserta Bulgariae’ before the First Crusade.

Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 357-380. – Summary.

Атламиш – кумански цар из Српске Александриде // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 221–228 – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Золотая Орда и Балканы (XIII–XIV века) // Золотая Орда в мировой истории, Коллективная монография / ed. И. Миргалеев, М. Фаверо-Думежу. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016, 384–403.

Монгольская империя и татары в «Дубровницкой летописи» Джакомо Лукари // Золотоордынское обозрение 1 (2016) 26–38 – Summary.

The Port of Maurocastro, Emperor Theodore Svetoslav and the Tatar Elite in the Pontic Steppes // Историјски часопис 65 (2016) 45–59. – Резиме.

The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th – Beginning of the 14th Century) // Великите Асеневци : сборник с доклади от конференция посветена на 830 години от въстанието на братята Петар и Асен, началото на Второ българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патрияршия / ed. П. Павлов & Н. Канев. – Велико Търново 2016, 272–280.

Источна и југоисточна Европа у делу Анонимног тосканског географа // Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012) / ур. Синиша Мишић. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 237–248 – Summary.

Камиле у српским средњовековним земљама // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 23–34. – Summary.

Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century // Золотоордынское обозрение 3 (2015) 62–76.

Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview // Београдски историјски гласник 6 (2015) 69–89. – Резиме.

War and Peace in the Pontic Steppes (1300–1302) // Золотоордынское обозрение 2 (2015) 65–80.

О српској принцези и бугарској царици Ани (прилог познавању бракова краља Милутина) // Историјски часопис 63 (2014) 29–46. – Summary.

Папа Бонифације VIII, Magnus Miles Симон Роси и краљ Стефан Урош II Милутин // Београдски историјски гласник 5 (2014) 93–103. – Summary.

Сербские письменные источники о татарах и Золотой Орде (первая половина XIV в.) // Золотоордынское обозрение 1[3] (2014) 101–118. – Summary.

Српске војске у ратовима у Европи и Малој Азији (XII–XIV век) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 9–29. – Summary.

Цртице за историју Браничева у XIV веку // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 305–318. – Summary.

Почеци Ногајеве власти у западној степи и на Доњем Дунаву // Историјски часопис 62 (2013) 11–34. – Summary.

Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века // Београдски историјски гласник 4 (2013) 23–37. – Summary

Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама – неколико нових запажања / А. Узелац, Бојана Радовановић // Свети цар Константин и хришћанство : међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта. 2 // ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2013, 593–608. – Summary.

Балдуин од Еноа и ‘номaдска дипломатија’ Латинског царства // Историјски часопис 61 (2012) 45–65. – Summary.

Барон Унгерн: живот, пад, легенда // Кюстендилски четения 2010 – Провалите в историята / съст. Х. Беров, В. Станев. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет 2012, 197–215. – Summary.

Europe asseen through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Travеler // Кюстендилски четения 2007 – Заедно или разделени: Европа на съюзите, личностите, регионите. – Кюстендил : РИМ ; София : Исторически факултет, 2012, 34–39.

Један опис Београда и југоисточне Европе у енглеској књижевности XV века / А. Узелац, Бојана Радовановић // Београдски историјски гласник 3 (2012) 255–265. – Summary.

„Тигрови на доњем Дунаву” – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана // Браничевски гласник 8 (2012) 7–23. – Summary.

Најамничке војске краља Стефана Уроша II Милутина // Војно-историјски гласник 2 (2011) 9–27. – Summary.

„Чувај се Белијалових синова и отровних стрела!” – Поморавље у другој половини XII века // Стефан Немања и Топлица : тематски зборник / ур. Драгиша Бојовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2011, 97–107. – Summary.

Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century // Revista de Istorie Militară 5–6 (2011) 9–20.

Друга Европа’ – источна и југоисточна Европа у савременој британској и англо-америчкој медиевистици // Домети српске и европске историографије у последње две деценије (1990–2009) : зборник радова са Семинара / ур. Синиша Мишић, Мира Радојевић. – Београд : Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, 2010, 43–61.

Европа виђена очима једног несторијанског путника с краја XIII века // Црквене студије 7 (Ниш 2010) 307–321. – Summary.

Историја српске средњовековне цркве у делима Миодрага Пурковића // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац 2010, 35–42. – Summary.

„Скитски разбојници у Бугарској пустињи“ – поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI века // Историјски часопис 59 (2010) 59–75. – Summary.

‘Кан’ Ногај, краљ Милутин и српско-татарски сукоби крајем XIII века // Војно-историјски гласник 1 (2009) 9–31. – Summary.

Ко је спалио Жичу? // Браничевски гласник 6 (2009) 1–12. – Summary.

Кумани у средњовековној Србији // Гласник. Историјски архив Ваљево 43 (2009) 5–17. – Summary.

Браничево и околне земље пре и после монголске инвазије (1241–1242) // Међународни научни скуп Браничево у историји Србије : зборник радова. III/6 / гл. и одг. ур. Драган Алексић. – Пожаревац : Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008, 167–180. – Summary. – (Свеске ; 6)

Куманите в средновековна Сърбия // Анамнеза 6 (2008) 163–179. – Summary.

Источњачки најамници у Србији почетком XIV века // Весник. Војни музеј. Београд 34 (2007) 29–37. – Summary.

Од Енглеске до Константинопоља у „Књизи чудеса света Јована Мандевила“ // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 197–211. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands / редактор С. Мишић. – Београд : Завод за уџбенике, 2010 – Одреднице: Галич, 80; Дебрц, 94; Јањево, 123–124; Копривац, 140; Лесковац, 165; Паракинов брод, 209–210; Равно, 234–235; Соко, 274; Стон, 288–291; Хлапова пољана, 310.

Прилози за Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља // Београдски историјски гласник 1 (2010). – Одреднице: Бељин, 181–182; Вишесав, 183; Зајача, 183–184; Крупањ, 184–186; Липник, 186; Устиколина, 186–187; Црнча, 187–188.


Преводи:

Џ. Б. Бјури, Варварска инвазија на Европу. Германи и Римско царство 375–575 / превео и приредио А. Узелац. – Београд : Утопија 2010. – 214 стр.

Aleksandar Uzelac, Ph. D.
Senior Research Associate 
e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1981.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2005.
M.A. thesis: Furor Tartarorum – Mongols and Tatars in Serbian Medieval Sources in 2008.
Ph.D. thesis: Serbia, Bulgaria and the Tartars in the Second Half ot the 13th Century in 2013. 
Working in the Institute of History since 2010.
He received annual scholarships from the Ministry of Science of the Republic of Serbia (2006-08, 2009-10) and the Republic of Bulgaria (2007); participated in numerous conferences, mainly in Bulgaria and Russia; has been lecturer at summer school Hungarian tradition (Magyar Örökség) in Barót, Romania (2015).
Member of the editorial board of the Golden Horde Review, published by Institute Marjani, Kazan.
Fields of Research: Late-medieval nomads in South-Eastern Europe, Golden Horde, medieval travelers, Medieval Serbia, Serbian-Bulgarian relations.
Languages: English, Italian, Bulgarian, Russian, Latin, Old Church Slavonic.


Monographs:

Бродоломи / Алвар Нуњес Кабеса де Вака ; превео В. Нинковић ; предговор и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија, 2007. – 153 p.
Милион / Марко Поло ; превела Р. Мандић ; предговор, редакција превода и коментари А. Узелац. – Београд : Утопија, 2011. – 264 p.
Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, А. Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 p. – Summary: Descriptio Europae Orientalis – The Description of Eastern Europe. – (Sources for Serbian History ; 13. Latin sources ; 2)
Под сенком пса : Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века. – Београд : Утопија, 2015. – 321 p. – Summary: Under the Shadow of the Dog : Tatars and South Slavic Lands in the Second Half of the Thirteenth Century.
Крсташи и Срби (XI–XII век). – Београд : Утопија, 2018. – 221 стр. – Summary: Crusaders and Serbs.

Articles and Essays:

Источњачки најамници у Србији почетком XIV века // Весник. Војни музеј (Military Museum) 34 (2007) 29–37. – [Summary: The Oriental mercenaries in the beginning of the 14th century.]
Од Енглеске до Константинопоља у Књизи чудеса света Јована Мандевила // Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007,197–211. – Summary: From England to Constantinople in the Book of Travels of Sir John Mandeville.
Браничево и околне земље пре и после монголске инвазије (1241–1242) // Браничево у историји Србије : зборник радова са међународног научног скупа / прир. Ј. Николић. – Пожаревац 2008, 167–180.
Куманите в средновековна Сърбия, Анамнеза 6 (2008) 163–179 (=Кумани у средњовековној Србији) // Гласник Историјског архива. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 43 (2009) 5–17.
Ко је спалио Жичу? // Браничевски гласник 6 (2009) 1–12.
‘Кан’ Ногај, краљ Милутин и српско-татарски сукоби крајем XIII века // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2009) 9–31.
”Друга Европа’ – источна и југоисточна Европа у савременој британској и англо-америчкој медиевистици” // Домети српске и европске историографије / прир. С. Мишић – Н. Самарџић. – Београд 2010, 43–61.
Историја српске средњовековне цркве у делима Миодрага Пурковића // Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело живот и дело : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Пожаревац Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац, 2010, 35–42.
Европа виђена очима једног несторијанског путника с краја XIII века // Црквене студије 7 (2010) 307–321. (Скраћена верзија: Europe as seen through the Eyes of a Late Thirteenth Century Nestorian Travеler // Кюстендилски четения 2007 – Заедно или разделени: Европа на съюзите, личностите, регионите, Кюстендил – София, 2012, 34–39.)
“Скитски разбојници у Бугарској пустињи” – поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI века // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 59–75. – Summary: Scythian Brigands in Bulgarian Desert: a Pilgrim's View of Great Morava Valley in Mid 11th Century.
“Чувај се Белијалових синова и отровних стрела!” – Поморавље у другој половини XII века // Стефан Немања и Топлица (тематски зборник) / ур. Д. Бојовић. – Ниш 2011, 97–107.
Најамничке војске краља Стефана Уроша II Милутина // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2011) 9–27. – Summary: Mercenary Armies of King Stephen Uroš II Milutin.
Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century // Revista de Istorie Militară 5–6 (2011) 9–20.
Барон Унгерн: живот, пад, легенда // Кюстендилски четения 2010 – Провалите в историята, edd. Х. Беров – В. Станев. – Кюстендил – София 2012, 197–215.
“Тигрови на доњем Дунаву” – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана // Браничевски гласник 8 (2012) 7–23.
Један опис Београда и југоисточне Европе у енглеској књижевности XV века / А. Узелац, Бојана Радовановић // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 3 (2012) 255–265. – Summary: One Description of Belgrade and Southeastern Europe in the Fifteenth Century English Literature.
Балдуин од Еноа и ‘номaдска дипломатија’ Латинског царства // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 45–65. – Summary: Baldwin of Hainaut and "the Nomadic Diplomacy" of the Latin Empire.
Георгије Вернадски и његова Кијевска Русија // Кијевска Русија / Г. Вернадски. – Београд : Утопија, 2013, 419–422.
Крым, Латинская империя и Улус Джучи (Золотая Oрда) в середине XIII в. // V научные чтения памяти У. Боданинского. Бахчисарай КРУ „Бахчисарайский историко-культурный заповедник“ 23–27 октября 2013 г. Международная научная конференция – Тезисы докладов и сообщений. – Симферополь 2013, 70–71.
Почеци Ногајеве власти у западној степи и на Доњем Дунаву // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 11–34. – Summary: The Beginnings of Nogai's Rule in the Western Steppes and in the Lower Danube (c. 1267–1273).
Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 4 (2013) 23–37. – Summary: Serbia and Mamluk Egypt during the 13th and 14th centuries.
Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама – неколико нових запажања / А. Узелац, Бојана Радовановић // Свети цар Константин и хришћанство : међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта. – Ниш : Центар за црквене студије, 2013, 593–608.
О српској принцези и бугарској царици Ани (прилог познавању бракова краља Милутина) // Историјски часопис (Historical Review) 63 (2014) 29–46. – Summary: About the Serbian Princess and Bulgarian Empress Anne (a Contribution to the Study of the Marriages of King Milutin).
Папа Бонифације VIII, Magnus Miles Симон Роси и краљ Стефан Урош II Милутин // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 5 (2014) 93–103. – Summary: Pope Boniface VIII, Magnus Miles Simone Rossi and King Stephen Uroš II Milutin.
Српске војске у ратовима у Европи и Малој Азији (XII–XIV век) // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2014) 9–29. – Summary: Serbian Armies in the Wars in Europe and Asia Mimor (12th–14th Centuries).
Сербские письменные источники о Татарах и Золотой орде (первая половина XIV в.) // Золотоордынское обозрение 2/1[3] (Казань 2014) 101–118.
Цртице за историју Браничева у XIV веку // Власт и моћ. Властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers / ed. Siniša Mišić. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета, 2014, 305–318. – [Summary:] Sketches for the History of Braničevo During the Fourteenth Century.
Источна и југоисточна Европа у делу анонимног тосканског географа // Споменица академика Милоша Благојевића = Homage to Academician Miloš Blagojević / ed. S. Mišić. – Београд: Центар за историјску географију и демографију Филозофског факултета, 2015, 237–248 – Summary: Eastern and Southeastern Europe in the Anonymous Tuscan Geography.
Камиле у српским средњовековним земљама // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 23–34. – Summary: Camels in Serbian Medieval Lands.
Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century // Золотоордынское обозрение (Golden Horde Review) 3 (2015) 62–76.
Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 6 (2015) 69–89. – [Резиме.]
War and Peace in the Pontic Steppes (1300–1302) // Zolotoordynskoe obozrenie (Golden Horde Review) 2 (2015) 65–80.
Атламиш – кумански цар из Српске Александриде // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 221–228 – Summary: Atlamiš – Cuman Emperor from the Serbian Redaction of Alexander Romance. – (Collection of Works ; 32)
Золотая Орда и Балканы (XIII–XIV века) // Золотая Орда в мировой истории, Коллективная монография / ed. И. Миргалеев, М. Фаверо-Думежу. – Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016, 384–403.
Mongol’skaya imperiya i tatary v Dubrovnitskoy letopisi Dzhakomo Lukari // Zolotoordynskoe obozrenie 1 (2016) 26–38. – Summary: The Mongol Empire and the Tatars in the Ragusan Chronicle of Giacomo Luccari.
The Port of Maurocastro, Emperor Theodore Svetoslav and the Tatar Elite in the Pontic Steppes // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 45–59. – Резиме.
The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th – Beginning of the 14th Century) // Великите Асеневци : сборник с доклади от конференция посветена на 830 години от въстанието на братята Петар и Асен, началото на Второ българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на българската патрияршия / ed. П. Павлов & Н. Канев. – Велико Търново 2016, 272–280.
Држава Немањића у географским представама западноевропских савременика // Српска краљевства у средњем веку : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) = Serbian Kingdom in the Middle Ages : Proceedings of the International Scientific Conference Held on the Occasion of the 800th Anniversary of the Coronation of Stefan Nemanjić (the First-Crowned) / Ed. Siniša Mišić. – Београд : Филозофски факултет, Одељење за историју, Центар за историјску географију и историјску демографију ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју ; Ниш : Центар за византијско-словенске студије ; Краљево : Град Краљево, 2017, 357–380. – Summary: The Nemanjić State in Geographis Representations of the Western European Contemporaries.
Echoes of the Conflict between Tokhta анд Nogai in the Christian World // Золотоордынское обозрение 5/3 (2017) 509–521.
Западните пътешественици в ‘Deserta Bulgariae’ преди Първия кръстоносен поход // Епохи 25/1 (2017) 196–202. – Summary: Western Travelers in the 'Deserta Bulgariae' before the First Crusade.
Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту / Ивана Башић, А. Узелац // Гласник Етнографског института САНУ (Bulletin of the Institute of Ethnography) LXVI, 1 (2018) 155–176. – Summary: Basilisk (Cockatrice) and its Symbolism in the General and South Slavic Context.
An Empire within an Empire? Ethnic and Religious Realities in the Lands of Nogai (c. 1270–1300) // Chronica: Annual of the Institute of History, University of Szeged 18 (2018) 271–283.
Prince Michael of Zahumlje – a Serbian ally of Tsar Simeon // Emperor Symeon's Bulgaria in the History of Europe's South-East: 1100 years from the Battle of Achelous, T. I / ed. by A. Nikolov, N. Kanev. – Sofia : St. Kliment Ohridski Univesity Press, 2018, 236–245.
Шумадија у XV веку : колективна монографија / ур. Синиша Мишић, Марија Копривица. – Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију, 2018. – Chapters: Паракинов Брод, 181–182; Равно, 182–183; Хлапова пољана, 199; Путеви и трговина / Синиша Мишић, А. Узелац, 277–286.
Downfall of the two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second half of the Fourteenth Century // Tърновската книжовна школа, T. 11 – Пространства на паметта, ред. И. Лазаров, Велико Търново : Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 516–531.
Каталански најамници Стефана Душана // Војноисторијски гласник 1 (2019) 9–27 – Summary: Catalan Mercenaries of Stephen Dušan.
Konstantinopolis Latin İmparatorluğu’ndaki Kumanlar // Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 3/1 (2019) 268–290.
Лазар Светогорац – српски монах и часовничар између историје и мита // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 10 (2019) 77–90. – Summary: Lazar the Athonite – the Serbian Monk and Clockmaker between History and Myth.
Татары в Дунайско-Днестровском междуречье во второй половине XIV в. // Золотоордынское обозрение 7/3 (2019) 416–433. – Summary: Tatars in the Danube-Dniester Interfluve in the Second half of the 14th Century.
Cumans in the Latin Empire of Constantinople // Zolotoordynskoe obozrenie 7/1 (2019) 8–21.
Notes on the Capture of William Buchier by the Mongols in Hungary // Medieval History of Central Eurasia 1 (2020) 27–34.
Татарски походи у југоисточној Европи током XIII–XIVвека: занемарени војни аспекти // Владетел, държава и църква на Балканите презсредновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция,посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов, T. 1 – Велико Търново : Фабер, 2020, 872–888. – Summary.
Ходочасник из Ирске на источној обали Јадрана почетком XIV века // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 61–80. – Summary: A Pilgrim from Ireland at the Eastern Adriatic Coast in the Beginning of the Fourteenth Century.

Encyclopedic entries:

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља = Lexicon of Towns and Marcet Places in the Medieval Serbian Lands) / редактор С. Мишић. – Београд : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Галич, 80; Дебрц, 94; Јањево, 123–124; Копривац, 140; Лесковац, 165; Паракинов брод, 209–210; Равно, 234–235; Соко, 274; Стон, 288–291; Хлапова пољана, 310.

Прилози за Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 1 (2010). – Entries: Бељин, 181–182; Вишесав, 183; Зајача, 183–184; Крупањ, 184–186; Липник, 186; Устиколина, 186–187; Црнча, 187–188.

Translations:

Варварска инвазија на Европу. Германи и Римско царство 375–575 / Џ. Б. Бјури ; превео и приредио А. Узелац. – Београд : Утопија, 2010. – 214 p.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Built with ‌

Offline Website Builder