др Биљана Стојић

виши научни сарадник
e-mail: biljana.stojic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Прибоју (1984). Основну школу и гимназију завршила је у Новој Вароши. Дипломирала је 2008. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Француска и Балкански ратови (1912–1913) одбранила је 2015. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2011. године.
У оквиру програма Erasmus Mundus Green Tech у периоду 2017–2018. завршила пост-докторске студије на Универзитету Порто у Португалу. Од 2021. сарађује на COST акцији „Worlds of Related Coercions in Work” (WORCK). Члан је редакције часописа Мешовита грађа и Истраживања.

Област истраживања: односи између Француске и балканских држава у другој половини 19. и на почетку 20. века.   

Монографије:

Кордун : од Војне границе до Републике Српске Крајине 1881–1995 / гл. и одг. ур. Момчило Павловић. – Београд : Институт за савремену историју : Завичајни клуб Кордунаша Београд, 2018, 19–134. – Поглавље: Кордун – од развојачења до уједињења (1881–1918).

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Б. Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Француска и балкански ратови (1912–1913). – Београд : Историјски институт, 2017. – 499 стр. – (Посебна издања ; 69)


Расправе, чланци и прилози:

Питање ратних злочина у балканским ратовима и њихова савремена интерпретација // Синеза: часопис за хуманистичке и друштвене науке, Филозофски факултет у Бањалуци 3, 2 (2022) 9–32. – Summary.

Тодор Стефановић Виловски између Београда и Беча током Анексионе кризе / Б. Стојић, Данијел Радовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 191–210. – Summary.

Merging incompatibilities: social and national diversity in first Yugoslavia // Construção do Estado, Movimentos Sociais e Economia Política (Conferência internacional) Lisboa, 5 e 6 de dezembro de 2019) / ed. Joana Dias Pereira, Ana Sofia Ferreira, Manuel Loff. – Lisboa: Instituto de História Contemporânea 2020, 118–129. – Summary.

La politique française pendant la Crise de Shkodër (1912-1913) // La France et la Serbie les défis de l'amitié éternelle : hommage au 180e anniversaire des relations –diplomatiques franco-serbes / ed. Sacha Markovic, Aleksandra Kolaković. – Belgrade : Institut d'études politiques, 2021, 77–93. – Summary.

Yugoslav Ruling of Rijeka (Fiume) in 1918, Seen by Stanislaw Krakow // Historický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Forum Historiaw 15, 1 (2021) (Italy and Post-Habsburg Central Europe / eds. Michal Kšiňan, Michal Ďurčo)

Georges Clemenceau and Creation of Yugoslavia // Крај Великог рата – пут ка новој Европи / ур. Александар Растовић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2020, 235–255. – Резиме. – (Зборник радова : 41)

Дипломатски контакти Србије/Југославије и Португалије (1882–1924) // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 157–170. – Summary.

The International Dimension of a local problem: Serbian Goals Versus Italian Aspiration in Albania (1912–1914) // War, Peace, Nation-Building (1853–1918) / Eds. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Rome : Sapienza University of Rome, Reswearch center CEMAS, 2020, 205–222. – Riassunto; Резиме: Међународна димензија локалног проблема: циљеви Србије насупрот италијанским претензијама у Албанији (1912–1914). – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Солунски фронт у мемоарима француских војника // Велики рат 1914–1918 у мемоарима и ратним дневницима : тематски зборник радова са међународним учешћем, Ниш, 12–13. октобар 2018. / ур. Љубодраг П. Ристић. – Ниш : Народни музеј 2020, 97–115. – Summary.

Солунски фронт у мемоарским белешкама генерала Мориса Сараја и маршала Франше Д'Епереа // Историјски часопис 69 (2020) 443–469. – Summary.

Српска православна црква на Кордуну (1881–1918) // Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219–2019) : историјско, богословско и културно наслеђе : зборник радова међународног научног скупа. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2020, 301–314. – Summary.

Краљ Петар I (1903-1921) у француској политици и јавности // Од Карађорђа до Версајског мира : тематски зборник радова са научног скупа одржаног 25. јула 2019. у Великој Плани / ур. Предраг Георгијев, Југослав Тодоровић, Милан Гулић]. – Велика Плана : Центар за културу „Масука“ ; Старо Село : Дом културе „Влада Марјановић“ ; Београд : Институт за савремену историју, 2019, 79–103. – Summary.

Станислав Краков у ратовима за ослобођење и уједињење (1912–1918) // Историјски часопис 68 (2019) 349–382. – Summary.

Добровољачки гласник (1828-1941) – заступник права добровољаца из Великог рата // Добровољци у Великом рату 1914–1918 / ур. Срђан Рудић, Далибор Денда, Ђорђе Ђурић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 347–372. - Summary.

Кордун у Великом рату // Грађански рат у Хрватској (1991–1995.) : зборник радова. 14, Реферати са Научног скупа поводом 100-годишњице од оснивања Краљевине СХС са посебним освртом на тему Српска Крајина у Југославији и Хрватској / прир. Милојко Будимир. – Београд : Удружење Срба из Хрватске : Србска читаоница „Др Јован Рашковић“ ; Книн ; Београд : Српско културно друштво „Зора“, 2018, 55–65.

Искушења француско-руског савезништва у 1915. години // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 181–202.

Морис Палеолог (1859–1944) – последњи француски амбасадор у царској Русији // Историјски часопис 66 (2017) 477–507. – Summary.

French Military Missions in Serbia during 1915 // The Great War in 1915 / Dalibor Denda, Mario Christian Ortner, Belgrade (eds.). – Beograd : Institut za strategijska istraživanja ; Beč : Heeresgeschichtliches Museum, 2017, 254–274.

Генерал Пијарон де Мондезир и Српска голгота // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1, Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 405–427. – Summary.

Сазнања великих сила о стварању балканског савеза 1912. године // Историјски часопис 65 (2016) 385–402. – Summary.

Француске војне мисије у балканским ратовима (1912‒1913) // Војно-историјски гласник 1 (2016) 26‒44. ‒ Summary.

French diplomacy toward Romania during the Balkan Wars (1912–1913) // Balkan Entanglements – Peace of Bucharest / Matei Gheboianu, Cosmin Ioniţă (eds.). – Bucarești : Universităţii din Bucarești 2016, 31–53.

Балкан у спољној политици Француске у предвечерје Великог рата // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 87–108. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

Italy and France in the Austro-Serbian Crisis of July 1914. / Giordano Merlicco, B. Stojić // The First World War : Analysis and Interpretation. 2 / Antonello Biagini, Giovanna Motta (eds.). – Cambridge : Cambridge Scholars Publishing 2015, 285–299.

Скопље од Кумановске битке до успостављања српске власти // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 303–319. – Summary.

Француска и стварање албанске државе (1912–1914) // Први балкански рат 1912–1913. : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства : [зборник радова] / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 187–201. – Summary. – (Научни скупови ; 147. Одељење историјских наука ; 35)

Француска лекарске мисије у Србији 1915. / Б. Стојић, Александра Колаковић // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 6 : зборник радова / ур. Надежда Педовић. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 6, 79–87. – Summary.

Мисија црвеног крста у Балканским ратовима (1912–1913) // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 4, зборник радова / ур. Надежда Педовић. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2013, 153–163. – Summary.

Први балкански рат у очима француског јавног мњења // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. Александар Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 1, 341–355. – Summary.

Гргур Јакшић и пропагандна активност Србије у Француској (191–1913) / Б. Стојић, Александра Колаковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 413–432. – Summary.

Помоћ белгијског Црвеног крста Краљевини Србији током Балканских ратова // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 529–542. – Summary.  

Biljana Stojić, Ph.D.
Senior Research Associate
e-mail: biljana.stojic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work Serbia and France in July Crises of 1914 in 2008.
Ph. D. thesis France and the Balkan Wars (1912-1913), 2015.
Working in the Institute of History since 2011.
Field of Research: history of international relations, relations between Serbia and France in 19th and 20th centuries.
Languages: French, English. 


Monographs:

Кордун : од Војне границе до Републике Српске Крајине 1881–1995 / гл. и одг. ур. Момчило Павловић. – Београд : Институт за савремену историју : Завичајни клуб Кордунаша Београд, 2018, 19–134. – Chapter: Кордун – од развојачења до уједињења (1881–1918).

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Б. Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 p.

Француска и балкански ратови (1912–1913) = France and the Balkan Wars. – Београд : Историјски институт, 2017. – 498 p. – Summary. – (Monographs ; 69)


Articles and essays:

Питање ратних злочина у балканским ратовима и њихова савремена интерпретација // Синеза: часопис за хуманистичке и друштвене науке, Филозофски факултет у Бањалуци (Synesis : journal for the Humanities and Social sciences) 3, 2 (2022) 9–32. – Summary: Issue of war crimes in Balkan Wars and the their contemporary interpretation.

Тодор Стефановић Виловски између Београда и Беча током Анексионе кризе / Б. Стојић, Данијел Радовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 191–210. – Summary: Todor Stefanović Vilovski between Belgrade and Vienna during Annexation Crisis.

Merging incompatibilities: social and national diversity in first Yugoslavia // Construção do Estado, Movimentos Sociais e Economia Política (Conferência internacional) Lisboa, 5 e 6 de dezembro de 2019) / ed. Joana Dias Pereira, Ana Sofia Ferreira, Manuel Loff. – Lisboa : Instituto de História Contemporânea 2020, 118–129. – Summary.

La politique française pendant la Crise de Shkodër (1912-1913) // La France et la Serbie les défis de l'amitié éternelle : hommage au 180e anniversaire des relations –diplomatiques franco-serbes / ed. Sacha Markovic, Aleksandra Kolaković. – Belgrade : Institut d'études politiques, 2021, 77–93. – Summary.

Yugoslav Ruling of Rijeka (Fiume) in 1918, Seen by Stanislaw Krakow // Historický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Forum Historiaw 15, 1 (2021) (Italy and Post-Habsburg Central Europe / eds. Michal Kšiňan, Michal Ďurčo)

Georges Clemenceau and Creation of Yugoslavia // Крај Великог рата – пут ка новој Европи / ур. Александар Растовић, Миљан Милкић = The End of the Great War – the Road to New Europe / Eds. Aleksandar Rastović, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2020, 235–255. – Резиме. – (Collection of Works ; 41)

Дипломатски контакти Србије/Југославије и Португалије (1882–1924) // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 157–170. – Summary: Diplomatic Contacts Between Serbia/Yugoslavia and Portugal (1882–1924)

Солунски фронт у мемоарима француских војника // Велики рат 1914–1918 у мемоарима и ратним дневницима : тематски зборник радова са међународним учешћем, Ниш, 12–13. октобар 2018. / ур. Љубодраг П. Ристић. – Ниш : Народни музеј 2020, 97–115. – Summary: Thessaloniki Front in the Memoirs of French Soldiers.

Солунски фронт у мемоарским белешкама генерала Мориса Сараја и маршала Франше Д'Епереа // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 443–469. – Summary: Thessaloniki Front in Memoires of General Maurice Sarrail and Marechal Franchet D’esperey.

Српска православна црква на Кордуну (1881–1918) // Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219–2019) : историјско, богословско и културно наслеђе : зборник радова међународног научног скупа. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2020, 301–314. – Summary.

Краљ Петар I (1903–1921) у француској политици и јавности // Од Карађорђа до Версајског мира : тематски зборник радова са научног скупа одржаног 25. јула 2019. у Великој Плани / ур. Предраг Георгијев, Југослав Тодоровић, Милан Гулић]. – Велика Плана : Центар за културу „Масука“ ; Старо Село : Дом културе „Влада Марјановић“ ; Београд : Институт за савремену историју, 2019, 79–103. – Summary.

Станислав Краков у ратовима за ослобођење и уједињење (1912–1918) // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 349–382. – Summary: Stanislav Krakow in the Wars for Liberation and Unification (1912–1918).

Добровољачки гласник (1828–1941) – заступник права добровољаца из Великог рата // Добровољци у Великом рату 1914–1918 = The Volunteers in the Great War 1914–1918 / Eds. Srđan Rudić, Dalibor Denda, Đorđe Đurić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 347–372. – Summary: Dobrovoljački glasnik as a Proponent of the Grest War Volunteers’ Rights (1928–1941). – (Collection of Works ; 36)

Кордун – од развојачења до уједињења (1881–1918) // Кордун : од Војне границе до Републике Српске Крајине 1881–1995 / гл. и одг. ур. Момчило Павловић. – Београд : Институт за савремену историју : Завичајни клуб Кордунаша Београд, 2018, 19–134.

Кордун у Великом рату // Грађански рат у Хрватској (1991–1995.) : зборник радова. 14, Реферати са Научног скупа поводом 100-годишњице од оснивања Краљевине СХС са посебним освртом на тему Српска Крајина у Југославији и Хрватској / прир. Милојко Будимир. – Београд : Удружење Срба из Хрватске : Србска читаоница „Др Јован Рашковић“ ; Книн ; Београд : Српско културно друштво "Зора", 2018, 55–65.

Искушења француско-руског савезништва у 1915. години // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 181–202. – Summary: Temptations of the Franco-Russian Alliance in 1915.

Морис Палеолог (1859–1944) – последњи француски амбасадор у царској Русији // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 477–507. – Summary: Maurice Paléologue (1859–1944) – the Last French Ambassador in Tsarist Russia.

French Military Missions in Serbia during 1915 // The Great War in 1915 / Dalibor Denda, Mario Christian Ortner (eds.). – Beograd : Institut za strategijska istraživanja ; Beč : Heeresgeschichtliches Museum, 2017, 254–274.

Генерал Пијарон де Мондезир и Српска голгота // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 405–427. – Summary: General Piarron de Mondésir and Serbian Golgotha.

Сазнања великих сила о стварању балканског савеза 1912. године // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 385–402. – Summary: Great Powers’ Knowledge about the Creation of the Balkan Alliance in 1912.

Француске војне мисије у балканским ратовима (1912‒1913) // Војноисторијски гласник (Military Historical Review) 1 (2016) 26‒44. ‒ Summary: French Military Missions in the Balkan Wars, 1912–1913.

French diplomacy toward Romania during the Balkan Wars (1912–1913) // Balkan Entanglements – Peace of Bucharest / Matei Gheboianu, Cosmin Ioniţă (eds.). – Bucarești : Universităţii din Bucarești 2016, 31–53.

Генерал Пијарон де Мондезир и Српска голгота // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 405–427. – Summary: General Piarron de Mondésir and Serbian Golgotha.

Сазнања великих сила о стварању балканског савеза 1912. године // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 385–402. – Summary: Great Powers’ Knowledge about the Creation of the Balkan Alliance in 1912.

Француске војне мисије у балканским ратовима (1912‒1913) // Војноисторијски гласник (Military Historical Review) 1 (2016) 26‒44. ‒ Summary: French Military Missions in the Balkan Wars, 1912–1913.

French diplomacy toward Romania during the Balkan Wars (1912–1913) // Balkan Entanglements – Peace of Bucharest / Matei Gheboianu, Cosmin Ioniţă (eds.). – Bucarești : Universităţii din Bucarești 2016, 31–53.

Балкан у спољној политици Француске у предвечерје Великог рата // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 87–108. – Summary: French Policy in the Balkan Peninsula on the Eve of the Great War.

Italy and France in the Austro-Serbian Crisis of July 1914 / B. Stojić, Giordano Merlicco // The First World War : Analysis and Interpretation, Vol. 2 / ed. by Antonello Biagini, Giovanna Motta. – Cambridge Scholars Publishing, 2015, 285–299.

Скопље од Кумановске битке до успостављања српске власти // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 303–319. – Summary: Skopje from the Battle of Kumanovo until the Establishment of the Serbian Authority.

Француска и стварање албанске државе (1912–1914) // Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства = The First Balkan War 1912–1913 : Historical Processes and Problems in the Light of the Centennial Experience / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд = Belgrade : Српска академија наука и уметности = Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 187–201. – Summary: France and the creation of the Albanian state (1912–1914).

Француске лекарске мисије у Србији 1915. године / Б. Стојић, Александра Колаковић // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књига 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 79–87. – Summary.

Мисија Црвеног крста у Балканским ратовима (1912–1913) // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књига 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2013, 153–163.

Први балкански рат у очима француског јавног мњења // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I = International Thematic Collection The First Balkan War: Social and Cultural Meaning (on the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912). Book 1 / editor Aleksandar Rastović. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 341–355. – Summary: The First Balkan War as Seen by the French Public Opinion.

Гргур Јакшић и пропагандна активност Србије у Француској (1912–1913) / Б. Стојић, Александра Колаковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 413–432. – Summary: Grgur Jakšić and Serbian Public Diplomacy in France (1912–1913)

Помоћ белгијског Црвеног крста Краљевини Србији током Балканских ратова // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 529–542. – Summary: Belgian Red Cross Aid to Kingdom of Serbia during the Balkan Wars.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Website Builder Software