др Биљана Вучетић

виши научни сарадник
e-mail: biljana.vucetic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1971) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1997. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2006. одбранила магистарску тезу Богдан Раденковић. Докторску дисертацију Амерички прогресивизам и Србија одбранила је 2013. на истом факултету.
Од 1998. ради у Историјском институту у Београду као стипендиста Министарства за науку и технологију, а од 2001. као истраживач.
Члан је Редакционог одбора Историјског часописа.
Председница је Научног већа Историјског института од 2017.

Област истраживања: историја Балкана, македонско питање, историја Срба у Турској, односи Сједињених Америчких Држава и Србије крајем 19. и почетком 20. века.  

Монографије:

Crna Gora u američkoj štampi = Montenegro in the American press 1918–1919. / prir. Radoslav Raspopović, B. Vučetić. – Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2022. – 405 str. – (Biblioteka Posebna izdanja)

Богдан Раденковић (1874–1917) : судбина једног српског националисте. – Београд : Историјски институт, 2018. – 355 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 70)

Elles l’ont combattu : Femmes contre le totalitarisme au XXe siècle / Marc Crapez, B. Vučetić, Veronica Vives, Delphine Denuit. – Paris : Les éditions du Cerf, 2018. – 272 p.

Наша ствар у Османском царству. – Београд : Историјски институт, 2012. – 180 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 10. Историја XIX и XX века ; 5)


Расправе, чланци и прилози:

Сећања Аћима Јелића на догађаје у Кочанима у лето 1912. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 211–231. – Summary.

Рапалски уговор (1920) у очима америчке штампе // Историјски часопис 70 (2021) 461–492. – Summary.

Љиљана Алексић-Пејковић (1926–2020) : In Memoriam // Историјски часопис 70 (2021) 631–632.

Осврт на рад Болница америчких жена у Србији крајем и након Великог рата // Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави : [тематски зборник са међународним учешћем, Чачак, 7–8. децембар 2018] / ур. Љубодраг П. Ристић. – Чачак : Међуопштински историјски архив ; Ljubljana : Inštitut za kulturne i spominske študije ; Београд : Центар за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета, 2021, 287–303. – Summary.

„Serbia Surrenders Only to God” Амерички Црвени крст и Србија, 1916–1919. године // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. / ур. Михаило Војводић. – Београд Српска академија наука и уметности, 2021, 435–448. – Summary. – (Научни скупови ; 192. Одељење историјских наука ; 41)

The American Red Cross Humanitarian Efforts in Montenegro (1915–1919) // Историјски часопис 69 (2020) 471–493. – Резиме: Хуманитарни рад Америчког Црвеног крста у Црној Гори (1915–1919).

Извештај чланова Санитарне комисије Америчког Црвеног крста о стању у Србији и Македонији у децембру 1915. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 265–281. – Summary.

Roadside Memorials and National Identity in 19th Century Serbia / Vladimir Jovanović, B. Vučetić // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. B. Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 101–121. – Riassunto; Резиме: Крајпуташи и национални идентитет у Србији 19. века. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Србија и Срби у Првом светском рату у личним белешкама америчких добровољаца (1914–1915) // Велики рат 1914–1918. у мемоарима и ратним дневницима, Тематски зборник радова са међународним учешћем Ниш, 12–13. октобар 2018. / ур. Љубодраг П. Ристић. – Ниш : Народни музеј, 2020, 87–96. – Summary.

„Србија у агонији“: запажања америчких хуманитараца крајем Великог рата // Крај Великог рата – пут ка новој Европи / ур. Александар Растовић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2020, 299–314. – Summary. – (Зборник радова ; 41)

Одјек Источне кризе у јавности Сједињених Држава (1876–1878) // Велика источна криза и српско питање / ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2019, 57–82. – Summary. – (Зборник радова ; 39)

Pogledi američke štampe na ulazak Crne Gore u jugoslovensku državu (1918-1919) // Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost / ur. Zoran Stojanović. – Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2019, 203–214. – Summary. – (Naučni skupovi ; 154)

Srpsko-američki odnosi u Prvom svetskom ratu kroz prizmu srpske istoriografije, Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji // Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji / ur. Vesna Aleksić, Radina Vučetić. – Beograd : Institut ekonomskih nauka : Filozofski fakultet, 2019, 27–40. – Summary.

Le totalitarisme vu par les écrivains femmes nord-américaines // Femmes, totalitarisme& tyrannie / ed. Marc Crapez. – Paris : Les editiones du Cerf, 2019, 203–216.

Američko javno mnjenje o Srbiji u Prvom svetskom ratu // The Great War 1914–1918, The Kingdom of Serbia, the United States of America and the Serbian American Diaspora / ed. by Krinka Vidaković Petrov. – Alhambra, California : Sebastian Press, Western American Diocese of the Serbian Orthodox Church, Series Serbica Americana no. 9, 2018, 197–208.

Јован Ћирковић у Успоменама о људима и догађајима у Македонији Стевана Симића // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 233-258. – Summary.

On ne plaisante pas chez les communistes Ženi Lebl (1927–2009) // Revue d'information trimestrielle de la France Libre Parution 68 (Juin 2018) 20–21. – (Actes du colloque Femmes contre le totalitarisme)

Serbia and the Macedonian Question: The Intertwining of Politics and Science // Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century / Ed. Giuseppe Motta. - Cambridge Scholars Publishing, 2018, 235–247.

„Sestras Americana“ – америчке медицинске сестре у Србији у Првом светском рату // Историјски часопис 67 (2018) 339–355. – Summary.

Some considerations on the emergence of the Serbian Chetnik movement in Macedonia during the last period of Ottoman rule // Историјски записи LXXXVIII, 3–4 (2015) 2018, 113–128.

Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 461–475. – Summary.

Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914–1916 // Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso / Ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. – Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 101–122.

„Out of the East Christ Came“: Serbia in the Eeys of American Women in the Great War // Историјски часопис 66 (2017) 437–451. – Резиме.

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији : идентитет, значај, угроженост. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 67–68. – (Галерија САНУ ; 141)

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 365–378.

Србија и Русија у америчком јавном мњењу у лето 1914. године: Пример Чикаго Трибјуна // Велики рат 1914–1918 : узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016). Књ. 1 / прир. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 431–445. – Summary.

Америчко јавно мњење о Србији у Првом светском рату // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 387–400. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

An Overview of Serbian Historiography on Serbian-Italian Relations // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. B. Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 299–309.– Резиме. – Sommario. – (Collection of Works ; 28)

Relations between Italy and Serbia throughout History / B.Vučetić, Jovana Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (Edited by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.

Просветни рад Србије у Турској од 1820. до 1912. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 167–204. – Summary.

Американци о Србији у Балканским ратовима // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 263–275. – Summary. – (Зборник радова ; 26)

Писма из Цариграда Михаило Г. Ристић – Светиславу Симићу (1894) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 337–348. – Summary.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – II део (1918–1921) / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561–579. – Summary.

Школовање питомаца Министарства иностраних дела Краљевине Србије 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 491–505. – Summary.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – I део (1908–1913) / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399–426. – Summary.

Извештаји „америчке маркизе“ о Николи I Петровићу // Историјски записи 83, 4 (2010) 275–288. – Summary.

Јавност Сједињених Америчких Држава о Црној Гори у Балканским ратовима // Историјски записи 83, 3 (2010) 79–95.

Погледи на организацију Српске одбране у Македонији у 1906. години // Весник. Војни музеј 37 (Београд 2010) 165–170. – Summary.

Српска историографија о македонском питању // Македонскиот идентитет низ историјата. – Скопје : Институт за национална историја, 2010, 293–305.

Извештаји обавештајца дипломати. Писма Богдана Раденковића Милану Ракићу (1907–1912) // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2009) 153–169. – Summary.

О лажним династијама и витешким редовима / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143–162. – Summary.

О нападу Бугара на село Рудник 1907. године // Весник. Војни музеј. Београд 53, 34 (2007) 112–116. – Summary.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919–1924. године / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341–364. – Summary.

Прилог за биографију Антонија Тодоровића (1880–1971) // Историјски часопис 55 (2007) 265–277. – Summary.

Примери економског бојкота као вида борбе „Српске одбране“ у Османском царству // Баштина 23 (Приштина 2007) 235–245. – Summary.

Сећања Антонија Тодоровића на револуционарну акцију српског народа у Турској 1904–1914. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 265–306. – Summary.

Богдан Раденковић и Милан Ракић // Историјски часопис 57 (2008) 413–426. – Summary.

Српска револуционарна организација у Османском царству на почетку XX века // Историјски часопис 53 (2006) 359–374. – Summary.

Србија и Британија 1903–1906. очима савремене британске штампе // Историјски часопис 48 (2001) 2002, 186–201. – Summary.

Насиље над историјом : поводом књиге Ноела Малколма Косово. Кратка историја, Лондон 1998 // Историјски записи LXXII, 1–2 (1999) 243–249.


Прилози у енциклопедијама:

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд :Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Верковић, Стефан, 277; Веселиновић, Милојко, 299.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Јанковић, Глигорије, 273; Јовановић, Павле, адвокат, сенатор, градоначелник, 593–594.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Авакумовић, Јован, 3; Веснић, Миленко, 168; Грујић, Јеврем, 257; Грујић, Сава, 257–258; Дневни лист, 292; Докић, Лазар, 296; Живановић Живан, 364; Митесер, Јозеф Паул, 671; Мићић, Јован, 675; Монастерлија, Јован, 692; Монден, Иполит, 692.


Уџбеници:

Историја : уџбеник са одабраним изворима : за III разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа // Милић Милићевић, Б. Вучетић. – Београд : Завод за уџбенике, 2022. – 218 стр. 

Biljana Vučetić, Ph. D.
Senior Research Associate
e-mail: biljana.vucetic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1971.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbia and Britain 1903-1906 in the light of contemporary press in 1997.
M. A. thesis: Bogdan Radenković, 2006
Ph. D. thesis: American Progressivism and Serbia, 2013
Working in the Institute of History since 1998.
Field of Research: History of Balkan peoples; Macedonian Question; History of the Serbs in the Ottoman Empire; Modern US political and social history; Serbian – American relations in the in the Progressive Era.
Languages: English, Russian, German.

Monographs:

Crna Gora u američkoj štampi = Montenegro in the American press 1918–1919. / prir. Radoslav Raspopović, B. Vučetić. – Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2022. – 405 p. – (Biblioteka Posebna izdanja)

Богдан Раденковић (1874–1917) : судбина једног српског националисте = Bogdan Radenković (1874–1917) : Destiny of a Serbian Nationalist. – Београд : Историјски институт, 2018. – 355 p. – Summary. – (Monographs ; 70)

Elles l’ont combattu : Femmes contre le totalitarisme au XXe siècle / Marc Crapez, B. Vučetić, Veronica Vives, Delphine Denuit. – Paris : Les éditions du Cerf, 2018. – 272 p.

Наша ствар у Османском царству = Our Issue in the Ottoman Empire : Serbian Propaganda in Macedonia (1885–1893). – Београд : Историјски институт, 2012. – 180 p. – Summary. – (Sources for Serbian history ; 10. History of XIX and XX century ; 5)


Articles and essays:

Сећања Аћима Јелића на догађаје у Кочанима у лето 1912. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 211–231. – Summary: The Reminiscences of Aćim Jelić of the Events in Kočani in 1912.

Рапалски уговор (1920) у очима америчке штампе // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 461–492. – Summary: The Treaty of Rapallo (1920) in the Light of Contemporary American Press.

Љиљана Алексић-Пејковић (1926–2020) : In Memoriam // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 631–632.

Осврт на рад Болница америчких жена у Србији крајем и након Великог рата // Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави : [тематски зборник са међународним учешћем, Чачак, 7–8. децембар 2018] / ур. Љубодраг П. Ристић. – Чачак : Међуопштински историјски архив ; Ljubljana : Inštitut za kulturne i spominske študije ; Београд : Центар за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета, 2021, 287–303. – Summary.

„Serbia Surrenders Only to God” Амерички Црвени крст и Србија, 1916–1919. године // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. = The End of the War, Serbs and the Creation of Yugoslavia : Proceedings of the International Conference held on November 29–30, 2018 / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд Српска академија наука и уметности, 2021, 435–448. – Summary: „Serbia Surrenders Only to God” the American Red Cross and Serbia (1916–1919). – (Scientific Meetings; 192. Department of Historical Sciences ; 41)

The American Red Cross Humanitarian Efforts in Montenegro (1915–1919) // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 471–493. – Резиме.

Извештај чланова Санитарне комисије Америчког Црвеног крста о стању у Србији и Македонији у децембру 1915. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 265–281. – Summary: Report of Members of the Sanitary Commission of the American Red Cross About the Situation in Serbia and Macedonia in december 1915.

Roadside Memorials and National Identity in 19th Century Serbia / Vladimir Jovanović, B. Vučetić // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. B. Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 101–121. – Riassunto: I lapidary ai bordi delle strade e l'identità nazionale nella Serbia del XIX secolo; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Србија и Срби у Првом светском рату у личним белешкама америчких добровољаца (1914–1915) // Велики рат 1914–1918. у мемоарима и ратним дневницима, Тематски зборник радова са међународним учешћем Ниш, 12–13. октобар 2018. / ур. Љубодраг П. Ристић. – Ниш : Народни музеј, 2020, 87–96. – Summary: American Volunteer' Personal Accounts of Serbia and the Serbs in WWI (1914–1915).

„Србија у агонији“: запажања америчких хуманитараца крајем Великог рата // Крај Великог рата – пут ка новој Европи / ур. Александар Растовић, Миљан Милкић = The End of the Great War – the Road to New Europe / Eds. Aleksandar Rastović, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2020, 299–314. – Summary: “Serbia on the Rack”: Some Remarks of American Humanitarians at the End of the Great War. – (Collection of Works ; 41)

Одјек Источне кризе у јавности Сједињених Држава (1876–1878) // Велика источна криза и српско питање / ур. Срђан Рудић = The Great Eastern Crisis and the Serbian Question / Ed. in Chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2019, 57–82. – Summary: Echo of the Eastern Crisis Among the Public of the United States (1876–1878). – (Collection of Works ; 39)

Pogledi američke štampe na ulazak Crne Gore u jugoslovensku državu (1918–1919) // Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost / ur. Zoran Stojanović. – Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2019, 203–214.

Srpsko-američki odnosi u Prvom svetskom ratu kroz prizmu srpske istoriografije, Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji // Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji / ur. Vesna Aleksić, Radina Vučetić. – Beograd : Institut ekonomskih nauka : Filozofski fakultet, 2019, 27–40. – Summary: Serbian-American Relations in World War I through the Prism of Serbian Historiography.

Američko javno mnjenje o Srbiji u Prvom svetskom ratu // The Great War 1914–1918, The Kingdom of Serbia, the United States of America and the Serbian American Diaspora / ed. by Krinka Vidaković Petrov. – Alhambra, California : Sebastian Press, Western American Diocese of the Serbian Orthodox Church, Series Serbica Americana no. 9, 2018, 197–208.

Јован Ћирковић у Успоменама о људима и догађајима у Македонији Стевана Симића // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 233–258. – Summary: Jovan Ćirković in The Memories about People and Events in Macedonia by Stevan Simić.

On ne plaisante pas chez les communistes Ženi Lebl (1927–2009) // Revue d'information trimestrielle de la France Libre Parution 68 (Juin 2018) 20–21. – (Actes du colloque Femmes contre le totalitarisme)

Serbia and the Macedonian Question: The Intertwining of Politics and Science // Dynamics and Policies of Prejudice from the Eighteenth to the Twenty-first Century / Ed. Giuseppe Motta. – Cambridge Scholars Publishing, 2018, 235–247.

„Sestras Americana“ – америчке медицинске сестре у Србији у Првом светском рату // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 339–355. – Summary: „Sestras Americana“ – American Nurses in Serbia during the First World War.

Some considerations on the emergence of the Serbian Chetnik movement in Macedonia during the last period of Ottoman rule // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) LXXXVIII, 3–4 (2015) 2018, 113–128.

Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 461–475. – Summary: Stanley Hart Osborn, an American Doctor in Serbia in 1915.

Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914 – 1916 // Al fronte. La Grande Guerrа fra interventissimo, cronaca e soccorso / ed. Andrеa Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini. – Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 101–122.

„Out of the East Christ Came“: Serbia in the Eeys of American Women in the Great War // Историјски часопис (Historical Review) 66 (2017) 437–451.

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији : идентитет, значај, угроженост. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 67–68. – (Галерија Српске академије наука и уметности ; 141)

У доба турске власти (1455–1912) / Татјана Катић, Б. Вучетић // Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији : историја, идентитет, угроженост, заштита. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 365–377.

Америчко јавно мњење о Србији у Првом светском рату // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 387–400. – Summary: American Public Opinion on Serbia during WWI.

An Overview of Serbian Historiography on Serbian-Italian Relations // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / Eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; Ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 299–309. – Sommario: La storiografia Serba e i rapporti tra la Serbia e l' Italia.

Relations between Italy and Serbia throughout History / B.Vučetić, Jovana Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (Edited by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.

Србија и Русија у америчком јавном мњењу у лето 1914. године: Пример Чикаго Трибјуна // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења. Књига I : Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу. Р. Живојиновићу (1934–2016) = The Great War 1914–1918: Causes, Consequences, Interpretations. Book 1 : International thematic Collection Pappers in Honour of academic Dragoljub R. Živojinović (1934–2016) / ed. Aleksandar Rastović. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 431–445. – Summary: Serbia anr Russia in American Public Oppinion in the Summer of 1914: the Example of Chicago Tribune.

Просветни рад Србије у Турској од 1820. до 1912. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 167–204. – Summary: Educational Work of Serbia in Turkey from 1820 to 1912.

Американци о Србији у Балканским ратовима // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења = The Balkan Wars 1812/913: New Views and Interpretations / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 263–275. – Summary: The Americans on Serbia`s Participation in the Balkan Wars. – (Collection of Works / The Institute of History ; 26)

Писма из Цариграда Михаило Г. Ристић – Светиславу Симићу (1894) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 337–348. – Summary: Letters from Constantinople Mihailo G. Ristić to Svetislav Simić (1894)

Школовање питомаца Министарства иностраних дела Краљевине Србије 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 491–505. – Summary: Training of Cadets of the Kingdom of Serbia's Ministry of Foreign Affairs in 1891.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : II део (1918–1921) / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561–579. – Summary: Jagić's Letters to Vladimir Ćorović (2nd part)

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : I део (1908–1913) / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399–426. – Summary: Jagić's Letters to Vladimir Ćorović (1st part)

Јавност Сједињених Америчких Држава о Црној Гори у Балканским ратовима // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) 83, 3 (2010) 79–95. – Summary: The United States' Public Attitudes on Montenegro in the Balkan Wars 1912–1913.

Погледи на организацију Српске одбране у Македонији у 1906. години // Весник. Војни музеј (Military Museum) 37 (Београд 2010) 165–170. – Summary: Some Views on the Orgaization Srpska odbrana in Macedonia in 1906.

Српска историографија о македонском питању // Македонскиот идентитет низ историјата. – Скопје : ИНИ, 2010, 293–305.

Извештаји обавештајца дипломати. Писма Богдана Раденковића Милану Ракићу (1907–1912) // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 153–169. – Summary: Report of an Intelligencer to a Diplomat Letters of Bogdan Radenković to Milan Rakić (1907–1912)

О лажним династијама и витешким редовима / Срђан Рудић, Б. Вучетић // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143–162. – Summary: On False Dynasties and Equestrian Orders.

Богдан Раденковић и Милан Ракић // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 413–426. – Summary: Bogdan Radenković and Milan Rakić.

О нападу Бугара на село Рудник 1907. године // Весник. Војни музеј (Military Museum) 53, 34 (Београд 2007) 112–116. – Summary: On the Bulgarian Attack on Village Rudnik in 1907.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919–1924. године / Б. Вучетић, Срђан Рудић // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341–364. – Summary: Correspondence from Milan Rešetar to Vladimir Ćorović (1919–1924)

Прилог за биографију Антонија Тодоровића (1880–1971) // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 265–277. – Summary: A Contribution to the Biography of Antonije Todorović (1880–1971)

Примери економског бојкота као вида борбе "Српске одбране" у Османском царству // Баштина 23 (Приштина 2007) 235–245. – Summary.

Сећања Антонија Тодоровића на револуционарну акцију српског народа у Турској 1904–1914. године// Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 265–306. – Summary: Commentaries of Antonije Todorović on Serbian Revolutionary Action in Turkey 1904–1912.

Српска револуционарна организација у Османском царству на почетку XX века // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 359–374. – Summary: The Serbian Revolutionary Organization in the Ottoman Empire at the Beginning of the Twentieth Century.

Србија и Британија 1903–1906. очима савремене британске штампе // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 186–201. – Summary: Serbia and Great Britain from 1903 to 1906 as Seen by the British Press.

Насиље над историјом : Поводом књиге Ноела Малколма Косово. Кратка историја, Лондон 1998 // Историјски записи (Ecrits historiques : organe de l'Institut historique et de la Societe des historiens du Montenegro) 72, 1–2 (1999) 243–249. (Noel Malcolm, Kosovo: A Short History, Macmillan, London 1998, 492.)


Encyclopedic entries:

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Верковић, Стефан, 277; Веселиновић, Милојко, 299.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Јанковић, Глигорије, 273; Јовановић, Павле, адвокат, сенатор, градоначелник, 593–594.

Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Авакумовић, Јован, 3; Веснић, Миленко, 168; Грујић, Јеврем, 257; Грујић, Сава, 257–258; Дневни лист, 292; Докић, Лазар, 296; Живановић Живан, 364; Митесер, Јозеф Паул, 671; Мићић, Јован, 675; Монастерлија, Јован, 692; Монден, Иполит, 692.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Builder