др Дејан М. Булић

научни сарадник
e-mail: dejan.bulic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1972) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2001. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранио магистарску тезу Жупа Брвеник – средњовековна археолошка налазишта. Докторску дисертацију Насеља и становништво „Земље” Моравице (XIV – средина XVI века), одбранио је 2014. на истом факултету.
У Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву радио је 2002. године.
У Историјском институту ради од 2003. године.
Секретар Српског археолошког друштва био је од 2003. до 2005. године. Један је од покретача Археолошког прегледа (нова серија).

Област истраживања: материјални трагови (утврђења, цркве, некрополе...) средњовековне епохе на тлу Србије у периоду од 6. до 15. века.  

Расправе, чланци и прилози:

Земљано-палисадне и сухозидне адаптације и градње раносредњовековних утврђења на тлу Србије // Балканы, Подунавье и Восточная Европа в римское время и эпоху Средневековья: Материалы II российско-сербской археологической конференции «Славяне в мире Балкан и Восточной Европы: историко-археологическая панорама» (14–21 мая 2017, г. Москва) // редакторы Ольга Румянцева Станко Трифунович. – Москва : Институт археологии Российской академии наук ; Нови Сад : Музей Воеводины, 2022, 208–228. – Summary.

Град – Лопаш, утврђење код Пожеге // Београдски историјски гласник 12 ( 2021) 57-81. – Summary.

Доњи Таор – утврда и црква / Д. Булић, Радивоје Арсић // Гласник Српског археолошког друштва 37 (2021) 195 - 235. – Summary.

Старовлашке нахије Бобољ и Остатија (15–18. век) / Срђан Катић, Д. Булић // Историјски часопис 70 (2021) 215–251. – Summary.

Слободностојећи камени крстови – археолошки докази // Између Подунавља и Средоземља : тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана / ур. Катарина Митровић, Александар Узелац. – Пожаревац : Народни музеј : Ниш : Центар за црквене студије Ниш, 2021, 381–412. – Summary.

Две цркве османског доба из западне Србије // Гласник Српског археолошког друштва 36 (2020) 307–332. – Summary.

Надгробни споменици из збирке Народног музеја у Смедеревској Паланци / Д. Булић, Ненад Шошкић // Натписи и записи 6 (2020) 35–46. – Summary.

Узгајање ситне стоке у кадилуку Ужице 1596. године / Драгана Амедоски, Д. Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 31–52. – Summary.

Археолошки рекогнисцирање општине Осечина // Гласник Српског археолошког друштва 35 (2019) 195–235. – Summary

Османски попис овчарине и торовине у кадилуку Мала Пожега из 1596. године / Драгана Амедоски, Д. Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 7–18. – Summary.

Островица на Руднику // Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни : тематски зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић, Дејан Радичевић, Марко Шуица. – Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“ ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета, 2018, 177-206. – Summary.

Археолошка истраживања локалитета Гробљице у Косјерићу // Гласник Српског археолошког друштва 32 (2016) 183–204. – Summary.

Градина – Ерчеге: Средњовекодни град на Јавору / Д. Булић, Срђан Катић // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 243–271. – Summary. – (Зборник радова ; 32)

Неки примери средњовековне импортоване керамике са запада // Велики Прасак : сто година од атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. Владета Петровић, Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 99–107.

Црква у Радошићима // Историјски часопис 64 (2015) 85–133. – Summary.

Прилог проучавању властеоске сахране у Моравској Србији / Дејан Радичевић, Д. Булић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : зборник радова са научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека Крушевац ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 113–136. – Summary.

Градина старијег гвозденог доба Вито из села Брезовице код Ваљева / Радивоје Арсић, Д. Булић, Владимир Пецикоза // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево : Завод са заштиту споменика културе, 2013, 125–131. – Summary.

Културно наслеђе СЗ Србије: локалитети типа „обровац“ четрдесет година касније / Бобан Трипковић, Момир Церовић, Д. Булић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево: Завод са заштиту споменика културе, 2013, 45–56. – Summary.

Нови резултати истраживања у близини Пријепоља – Заштитна археолошка истраживања локалитета Градина – Чадиње / Д. Булић, М. Алексић-Чеврљаковић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама : [зборник радова] / ур. Војислав Филиповић, Радивоје Арсић, Драгана Антоновић. – Београд : Српско археолошко друштво ; Ваљево: Завод са заштиту споменика културе, 2013, 213– 224. – Summary.

The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine period on the later territory of the South-Slavic principalities, and their re-occupation // The World of the Slavs : Studies on the Eastern, Western and South Slavs : Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade: The Institute of History, 2013, 137–233. – (Monographs ; 64)

Црква у Шумнику нови поглед на датовање // Историјски часопис 62 (2013) 47–78. – Summary.

Надгробни епитафи из манастира Грачаница код Ваљева / Д. Булић, Милоје Николић // Мiscellanea 33 (2012) 37–56. – Summary.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис 61 (2012) 67–103. – Summary.

Истраживања ваљевске Грачанице 2011. године / Д. Булић, Дејан Радичевић, Радивоје Арсић // Гласник Међуопштинског историјског архива. Ваљево 45 (2011) 105–116. – Summary.

Манастир Боговођа из аспекта археолошких истраживања / Д. Булић, Радивоје Арсић // Гласник Међуопштинског историјског архива. Ваљево 45 (2011) 93–104. – Summary.

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања // Историјски часопис 60 (2011) 57–96. – Summary.

Звук и грађење: примери акустичних судова из цркве манастира Давидовице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис 59 (2010) 103–130. – Summary.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Д. Булић, Владета Петровић // Војно-историјски гласник 1 (2010) 105–110. – Summary.

Проблем убикације средњовековног Рудника / Владета Петровић, Д. Булић // Историјски часопис 58 (2009) 43–62. – Summary.

Једна могућа остава из подграђа града Брвеника // Наша прошлост 8 (2008) 17–28. – Summary.

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке // Историјски часопис 57 (2008) 29–58. – Summary.

Градина Казновиће, резултати археолошких истраживања // Историјски часопис 55 (2007) 45–62. – Summary.

Рановизантијско утврђење Градина – Лисина на Западном Копаонику // Историјски часопис 54 (2007) 43–62. – Summary.

Заштитно ископавање у улици 29. новембра у Новом Пазару / Д. Булић, Александар Матовић // Археолошки преглед 4 (2006) 194–195. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања локалитета Трг – Чачак / Гордана Тошић, Д. Булић, Душан Рашковић, Александар Матовић // Археолошки преглед 4 (2006) 176–178. – Summary.

Mанастир Илиње код Овчар Бање, рановизантијско и средњовековно утврђење // Историјски часопис 53 (2006) 53–91. – Summary.

Нови прилози проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Александровачки зборник 1 (2006) 45–64.

Сондажна истраживања Градине – Трешњевица код Ивањице // Археолошки преглед 4 (2006) 191–193. – Summary.

Извештај са сондажних археолошких истраживања локалитета Градина – Лисина // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 80–81. – Summary.

Извештај са сондажног истраживања локалитета Градина – Казновићи // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 108–110. – Summary.

Извештај са истраживања локалитета Градина у селу Кончулић // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 78–79. – Summary.

Извештај са сондажних истраживања Богут града // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 72–73. – Summary.

Истраживање манастира Дренча 2005. године / Гордана Тошић, Д. Булић // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 104–105. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања града Брвеника // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 101–103. – Summary.

Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње // Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 106–107. – Summary.

Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине код Ивањице // Археолошки преглед 1 (2003) 55–57.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Тибор Живковић, Вујадин Иванишевић, Владета Петровић, Д. Булић // Археолошки преглед 1 (2003) 47–49.

Прилог проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Гласник Друштва конзерватора Србије 27 (2003) 74–76.

Трагови средњевековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици // Историјски часопис 50 (2003) 153–204. – Summary. 

Dejan Bulić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: dejan.bulic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1972.
Graduated from the Department of Medieval Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Results of archaeological research of the Monastery of Davidovica in 2002.
M. A. thesis: Župa Brvenik – Medieval Archaeological Sites, 2007.
Ph. D. thesis: The Land of Moravice. Settlements and Population (14th-early 16th Centuries) in 2014.
Worked in the Institute for Protection of monuments in Kraljevo during 2002.
Working in the Institute of History since December 2002.
Field of Research: Medieval archaeology.
Languages: English.

Articles and essays: 

Земљано-палисадне и сухозидне адаптације и градње раносредњовековних утврђења на тлу Србије // Балканы, Подунавье и Восточная Европа в римское время и эпоху Средневековья: Материалы II российско-сербской археологической конференции «Славяне в мире Балкан и Восточной Европы: историко-археологическая панорама» (14–21 мая 2017, г. Москва) // редакторы Ольга Румянцева Станко Трифунович. – Москва : Институт археологии Российской академии наук ; Нови Сад : Музей Воеводины, 2022, 208–228. – Summary: Early Medieval Breastworks and Stone Fortifications in Serbia: Construction and Secondary Use.

Град – Лопаш, утврђење код Пожеге // Београдски историјски гласник (Belgrade Historical Review) 12 (2021) 57-81. – Summary: Town – Lopaš, Fortress near Požega.

Доњи Таор – утврда и црква / Д. Булић, Радивоје Арсић // Гласник Српског археолошког друштва (Journal of the Serbian Archaeological Society) 37 (2021) 195–235. – Summary: Donji Taor – the fortification and the church.

Старовлашке нахије Бобољ и Остатија (15–18. век) / Срђан Катић, Д. Булић // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 215–251. – Summary: The Districts of Bobolj and Ostatija in Stari Vlah (15th–18th Century).

Слободностојећи камени крстови – археолошки докази // Између Подунавља и Средоземља : тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана = Between the Danube and the Mediterranean : A Festschrift Dedicated to Prof. Dr. Siniša Mišić on the Occasion of his 60th Birthday / ур. Катарина Митровић, Александар Узелац. – Пожаревац : Народни музеј : Ниш : Центар за црквене студије Ниш, 2021, 381–412. – Summary: Free-Standing Stone Crosses. The Archeological Evidence.

Две цркве османског доба из западне Србије // Гласник Српског археолошког друштва (Journal of the Serbian Archaeological Society) 36 (2020) 307–332. – Summary: Two Churches from the Ottoman Period in West Serbia.

Надгробни споменици из збирке Народног музеја у Смедеревској Паланци / Д. Булић, Ненад Шошкић // Натписи и записи (Inscriptions & Scriptures) 6 (2020) 35–46. – Summary: Tombstones from the National Museum Collection in Smederevska Palanka.

Узгајање ситне стоке у кадилуку Ужице 1596. године / Драгана Амедоски, Д. Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 31–52. – Summary: Small Livestock Breeding in the Kazá of Užice in the Year 1596.

Археолошки рекогнисцирање општине Осечина // Гласник Српског археолошког друштва (Journal of the Serbian Archaeological Society) 35 (2019) 195–235. – Summary: Archaeological field survey of the municipality of Osečina.

Османски попис овчарине и торовине у кадилуку Мала Пожега из 1596. године / Драгана Амедоски, Д. Булић // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 7–18. – Summary: Ottoman Tax Register of Sheep and Flock in the Kaza of Mala Požega Dating to Year 1596.

Островица на Руднику // Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни : тематски зборник радова са научног скупа = Rudnik and Venčac Mountains with their Surroundings in the Middle Ages and the Early Modern Age / Eds. in chief Siniša Mišić, Dejan Radičevićвић, Marko Šuica. – Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“ ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета, 2018, 177–206. – Summary: Ostrovica on Rudnik Mountain.

Археолошка истраживања локалитета Гробљице у Косјерићу // Гласник Српског археолошког друштва (Journal of the Serbian Archaeological Society) 32 (2016) 183–204. – Summary: Archaelogocal Excavations on the Site Grobljice in Kosjerić.

Градина Ерчеге, средњовековни град на Јавору / Д. Булић, Срђан Катић // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 243–271. – Summary: Gradina – Erčege, Medieval Town in Javor. – (Collection of Works ; 32)

Неки примери средњовековне импортоване керамике са запада // Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа / ур. за Средњи век Владета Петровић ; ур. за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 99–107.

Црква у Радошићима // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 85–133. – Summary: Church in Radošić.

Прилог проучавању властеоске сахране у Моравској Србији / Дејан Радичевић, Д. Булић // Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers / ed. Siniša Mišić. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 113–135. – Summary: Addendum to the Research of the Feudal Landowners' Funeral in the Moravian Serbia.

Градина старијег гвозденог доба Вито из Брезовице код Ваљева / Д. Булић, Радивоје Арсић, Владимир Пецикоза // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама. – Београд : Српско археолошко друштво, 2013, 125–131.

Културно наслеђе северозападне Србије: локалитети типа "обровац" четрдесет година касније / Д. Булић, Бобан Трипковић, Момир Церовић // Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама. – Београд : Српско археолошко друштво, 2013, 45–56.

The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine Period on the Later Territory of the South-Slavic Principalities, and their re-occupation // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). – Belgrade : Institut of History, 2013, 345–368. – (Monographs ; 64)

Црква у Шумнику : нови поглед на датовање // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 47–78. – Summary: The Church in Šumnik, a New Viepoint od Dating.

Надгробни епитаф из манастира Грачаница код Ваљева / Д. Булић, Милоје Николић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 37–56. – Summary: Sepulchral Epitaf of Gracanica Monastery near Valjevo.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 67–103. – Summary: Medieval Fortification in Gradina Site in Radaljevo near Ivanjica.

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 57–96. – Summary: Supplement to the Research of the Town of Brvenik from an Archaeological Perspective.

Звук и грађење: примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица / Д. Булић, Дејан Црнчевић // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 103–130. – Summary: Sound and Construction: Example of Acoustic Resonators in the Church of the Davidovica Monastery.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Д. Булић, Владета Петровић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2010) 105–110. – Summary: Location of the Medieval Fortress Nevade.

Проблем убикације средњовековног Рудника / Владета Петровић, Д. Булић // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 43-62. – Summary: Ubication Issues concerning Rudnik in the Middle Ages.

Заштитно ископавање у улици 29. новембра у Новом Пазару / Д. Булић, Александар Матовић // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 4 (2006) 2008, 194–195.

Извештај са археолошких истраживања града Брвеника // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 101–103. – Summary: Archaeological Excavation of Brvenik.

Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 106–107. – Summary: Report on the Archaeological Excavations of the Ilinje Monastery.

Извештај са истраживања локалитета Градина у селу Кончулић // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 78–79. – Summary: Report on the Reserch of the Site of Gradina in Village Končulić.

Извештај са сондажних археолошких истраживања локалитета Градина – Лисина // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 80–81. – Summary: Report on the Archaeological Research of the Site Gradina – Lisina.

Извештај са сондажних истраживања Богут града // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 72–73. – Summary: Excavation Report from the Site of Bogut Grad.

Извештај са сондажног истраживања локалитета Градина – Казновићи // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 108–110. – Summary: Report on the Archaeological Research of the Site Gradina – Kaznovići.

Истраживање манастира Дренча 2005. године / Гордана Тошић, Д. Булић // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 104–105.

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 29–58. – Summary: The Fortress of Gradina-Končulić, near Raška.

Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине код Ивањице // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 1 (2003) 2007, 55–57. – Summary: Archaeological Research of Hadži-Prodan's Cave in Ivanjica. At www.areports.com

Градина Казновиће, резултати археолошких истраживања // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 45–62. – Summary: Gradina-Kazanoviće, Results of archeological Research.

Једина могућа остава из предграђа града Брвеника // Наша прошлост (Our Past) 8 (Краљево 2007) 17–28. – Summary: The Only Possible Storeroom from the Suburbium of the Fortress of Brvenk.

Рановизантијско утврђење Градина – Лисина на Западном Копаонику // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 43–62. – Summary: The Early Byzantine Fortification Gradina-Lisina, on the West Kopaonik.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања / Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић, В. Петровић // Археолошки преглед (Archaeological Reports) 1 (2003) 2007, 47–49. – Summary: Report on the Trench Type Excavations at Velika Gradina Site in the Village of Zamčanja. At www.areports.com

Манастир Илиње код Овчар бање рановизантијско и средњовековно утврђење // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 53–92. – Summary: Monastery Ilinje near Ovčar Banja: Early Byzantine and Medieval Fortress.

Нови прилози проучавању манастира Дренча / Г. Тошић, Д. Булић // Александровачки зборник 1 (2006) 45–64.

Трагови средњoвековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици // Историјски часопис (Historical Review) 50 (2003) 2004, 153–204. – Summary: Traces of Medieval Material Culture at the Gradina Site on Jelica Mountain.

Прилог проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић // Гласник Друштва конзерватора Србије 27 (2003) 74–76.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Builder