Дејан Црнчевић

истраживач сарадник
e-mail: dejan.crncevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Шапцу (1972). Основну и средњу школу завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду где је уписао докторске академске студије историје уметности и пријавио докторску дисертацију Смедерево деспота Ђурђа Бранковића: Урбана структура, црквена архитектура и сакрална топографија престонице.
Члан је уредништва теолошког годишњака Саборност.
У Историјском институту ради од 2006. године.

Област истраживања: историја византијске и српске архитектуре средњег века, сакрална топографија и значењска структура средњовековног града. 

Расправе, чланци и прилози:

Metallurgy in the Medieval Branicevo / Dragana Spasić-Djurić, Radiša Đurić, D. Crnčević // Mining and Metallurgy Engineering Bor 3-4 (2017) 91-102.

Библиографија Тибора Живковића / Славица Мереник, Д. Црнчевић // Споменица др Тибора Живковића / ур. Ирена Р. Цвијановић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2016, 11–16. – (Зборник радова ; 32)

Метални накит XII–XIII столећа на „Земљишту радње Немањине“ / Дејан Радичевић, Д. Црнчевић // Стефан Немања – Преподобни Симеон Мироточиви : зборник радова II / ур. Милан Радујко. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Институт за историју уметности, Филозофски факултет : Институт за српски језик САНУ, 2016, 417–445. – Summary.

Ђурине ћелије на Руднику: Прелиминарни резултати археолошких истраживања у 2014. и 2015. години / Дејан Радичевић, Владан Миливојевић, Д. Црнчевић // Гласник Српског археолошког друштва 31 (2015) 233–255.

Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th – 11th Centuries) // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD) / ed. Srđan Rudić. – Belgrade : Institut of History, 2013, 37–136. – (Monographs ; 64)

Камени ступчић олтарске преграде из манастира Светог Архангела Михаила на Превлаци // Старинар 63 (2013) 153–171. – Summary.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице / Дејан Булић, Д. Црнчевић // Историјски часопис 61 (2012) 67–103. – Summary.

Звук и грађење : примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица / Дејан Булић, Д. Црнчевић // Историјски часопис 59 (2010) 103–130. – Summary.

Градитељско дело, контекст, значење: приступи проучавању на примеру архитектуре Моравске Србије // Историјски часопис 57 (2008) 93–106. – Summary.

О могућој првобитној функцији цркве Успења Пресвете Богородице у Смедереву // Историјски часопис 54 (2007) 63–91. – Summary.

О сакралној топографији последње српске средњовековне престонице – утврђеног града Смедерева // Моравска Србија : историја – култура – уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 249–263. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Вишеградски мост (Мост Мехмед-паше Соколовића), 475–476; Војновића мост, 705–706.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2011. – Одреднице: Беркасово, 98–99; Богородичина црква у Бистрици, 275–276.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Арача, 306; Баношор, 576. 

Dejan Crnčević
Research Assistant
e-mail: dejan.crncevic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1972.
Graduated from the Department of History of Art at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2005 with the work The Architecture of the Church of the Assumption of the Virgin in Smederevo.
Ph. D. thesis (in progress): Smederevo of despote Đurađ Branković : Urban Stucture, Ecclesiastical Architecture and Sacral Topography of a Capital.
Working at the Institute of History in Belgrade since 2006.
Field of Research: Sacral topography and structure of Medieval towns.
Languages: English, Italian.


Articles and essays: 

Metallurgy in the Medieval Branicevo / Dragana Spasić-Djurić, Radiša Đurić, D. Crnčević // Mining and Metallurgy Engineering Bor 3–4 (2017) 91–102.

Библиографија Тибора Живковића / Славица Мереник, Д. Црнчевић // Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković / Ed. Irena R. Cvijanović ; Ed.-in-chief Srđan Rudić. – Београд : Историјски институт, 2016, 11–16. – (Collection of works ; 32)

Метални накит XII–XIII столећа на Земљишту радње Немањине / Дејан Rадичевић, Д. Црнчевић // Стефан Немања – Преподобни Симеон Мироточиви : зборник радова II / уредник Милан Радујко. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Институт за историју уметности, Филозофски факултет : Институт за српски језик САНУ, 2016, 417–445. – Summary: Metal Jewerly on the XII and XIII Centuries in Nemanja's Realm.

Ђурине ћелије на Руднику: прелиминарни резултати археолошких истраживања у 2014. и 2015. години / Дејан Радичевић, Владан Миливојевић, Д. Црнчевић // Гласник Српског археолошког друштва 31 (2015) 2016, 233–255. – Summary: Đurine Ćelije at the Rudnik Mountain: Preliminary Results of Archaeological Research in 2014 and 2015.

Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th – 11th Centuries) // The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). – Belgrade : Institut of History, 2013, 37–136. – (Monographs ; 64)

Камени ступчић олтарске преграде из манастира Светог Архангела Михаила на Превлаци // Старинар (Starinar) 63 (2013) 153–171. – Summary: A Small Stone Column of the Altar Screen from the Treasures of St Archangel Michael's Monastery in Prevlaka.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице / Дејан Булић, Д. Црнчевић // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 67–103. – Summary: Medieval Fortification in Gradina Site in Radaljevo near Ivanjica.

Звук и грађење: примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица / Дејан Булић, Д. Црнчевић // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 103–130. – Summary: Sound and Construction: Example of Acoustic Resonators in the Church of the Davidovica Monastery.

Градитељско дело, контекст, значење: приступи проучавању на примеру архитектуре моравске Србије // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 93–106. – Summary: Architectural Work, Context, Meaning: Approaches to the Study of Architecture of Moravian Serbia.

О могућој првобитној функцији цркве Успења Пресвете Богородице у Смедереву // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 63–91. – Summary: On the possible primary Function of the Church of Ascension of the Holy Mother of God in Smederevo.

О сакралној топографији последње српске средњовековне престонице – утврђеног града Смедерева // Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа / ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 249–263. – Summary: About the Sacral Topography of the Last Serbian Medieval Capital – Smederevo Fortress.


Encyclopedic entries:

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Вишеградски мост (Мост Мехмед-паше Соколовића), 475–476; Војновића мост, 705–706.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. – Entries: Беркасово, 98–99; Богородичина црква у Бистрици, 275–276.

Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. – Entries: Арача, 306; Баношор, 576.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

HTML Generator