др Драгана Кунчер

научни сарадник
e-mail: dragana.kuncer@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1976) где је завршила основну и средњу школу. На Одељењу за класичне науке на Филозофском факултету у Београду дипломирала је 2001. На истом факултету 2018. oдбранила је докторску дисертацију Писма папе Григорија I као сведочанство латинофоне комуникације на тлу римске Далмације.
Краћи период после завршетка студија радила је као професор латинског језика у гимназији у Београду.
У Историјском институту ради од 2002. године.

Област истраживања: издавање и превођење латинских извора који се тичу историје Србије и Балкана.

Монографије:

Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Анонимов Опис источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац ; критичко издање текста на латинском језику, превод и филолошка анализа Д. Кунчер ; ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Gesta Regum Sclavorum. [Т. 1, Критичко издање и превод] / [приредила и превела Д. Кунчер] ; ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт ; [Никшић] : Манастир Острог, 2009. – X + 192 стр. – (Извори за српску историју ; 7. Латински извори ; 1)


Расправе, чланци и прилози:

Deconstructing “Balkan Latin” // Community and Identity at the Edges of the Classical World / ed. Aaron W. Irvin. – Hoboken, NJ : Wiley, 2021, 225–241.

CIL III 9527 as Evidence of Spoken Latin in the Sixth-Century Dalmatia // Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 56 (2020) 99–106.

Istorijski izveštaj o Požarevačkom miru od Vendramina Bjankija sekretara Senata / ur. M. Đorđević ; prevod sa latinskog D. Kunčer. – Požarevac : Narodni muzej : Fondacija „Požarevački mir 1718“, 2008. – 292 str.

Tabella plumbea Traguriensis an example of rural magic from Dalmatia? // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2017) 83-97.

Религијска пракса становника космајских рудника у доба Царства // Историјски часопис 64 (2015) 13–32. – Summary.

Профил далматинског епископа у 6. веку // Историјски часопис 60 (2011) 13–24. – Summary.

Roger – The Forgotten Archbishop of Bar / Тибор Живковић, Д. Кунчер // Историјски часопис 56 (2008) 191–209. – Резиме.


Преводи:

O kratkoći života / Seneka Lucije Anej ; prevod i komentar D. Kunčer // Dijalozi / Lucije Anej Seneka. – Beograd : Mono : Manana, 2002, 45–95.

Земљотреси у Антици : (Метеорологика II, 7 – 8) / Аристотел ; превод с грчког Д. Кунчер // Крајина II, 6 (Бања Лука 2003) 195–200.

Докторска дисертација ‘О оружаном пропагирању вере’ Јованa Стефановa Балевићa, Хале на Зали, Хилигер, 1752 / превод с латинског Д. Кунчер // Шћепан Мали : загонетка је решена / Растислав В. Петровић. – Београд : Стручна књига, 2001, 106–167.

Биографија Атанасија Николића верно својом руком написана / прир. Милоје Сарић, Александар Петровић ; превод са латинског Д. Кунчер // Флогистон 11 (2001) 238–240.

Statut Opus Dei / prevod sa latinskog D. Kunčer // Opus Dei : novi krstaški pohod Vatikana / Smilja Avramov. – Veternik : LDIJ, 2000, 213–257.

Dragana Kunčer, Ph.D. 
Research Associate 
e-mail: dragana.kuncer@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2001 with the work Earthquakes in the Antiquity.
Ph. D. thesis (in progress): The Collection of Letters of Pope Gregory I as a Source for Determining the Forms of Latin Communication in late 6th Century in the Roman Province of Dalmatia.
Working in the Institute of History since 2002.
Field of Research: Medieval Latin sources (6th -15th centuries).
Languages: French, English, Latin, Greek, German, Italian.

Monographs:


Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац; критичко издање и превод Д. Кунчер. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 p. – Summary: Descriptio Europae Orientalis – The Description of Eastern Europe. – (Sources for Serbian History ; 13. Latin sources ; 2)

Gesta Regum Sclavorum. Том I : критичко издање и превод / издање приредила и текст превела Д. Кунчер . – Београд : Историјски институт ; [Никшић] : Манастир Острог, 2009. – 192 p. – (Sources for Serbian History ; 7. Latin sources ; 1)


Articles and essays:

Deconstructing “Balkan Latin” // Community and Identity at the Edges of the Classical World / ed. Aaron W. Irvin. – Hoboken, NJ : Wiley, 2021, 225–241.

CIL III 9527 as Evidence of Spoken Latin in the Sixth-Century Dalmatia // Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 56 (2020) 99–106.

Tabella plumbea Traguriensis an example of rural magic from Dalmatia? // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2017) 83–97.

Религијска пракса становника космајских рудника у доба царства // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 13–32. – Summary: Religious Practice of the Inhabitants of the Kosmaj Mines in the Period of the Empire.

Профил далматинског епископа у 6. веку // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 13–24. – Summary: The Profile of a Dalmatian Bishop at the end of th 6th Century.

Roger – The Forgotten Archbishop of Bar / Tibor Živković, D. Kunčer // Историјски часопис (Historical Review) 56 (2008) 191–209.


Translations:

Istorijski izveštaj o Požarevačkom miru od Vendramina Bjankija sekretara Senata / urednik: M. Đorđević, prevod sа italijanskog Zoran Radosavljević, Predrag Bojanić; prevod sa latinskog D. Kunčer ; komentar Jovan Pešalj. – Požarevac : Narodni muzej : Fondacija "Požarevački mir 1718", 2008. – 292 p.

Земљотреси у Антици (Метеорологика II, 7 – 8) / Аристотел, Крајина 2, 6 (Бања Лука 2003) 195–200.

O kratkoći života // Dijalozi / Lucije Anej Seneka ; prevod i komentar J. Pešić, D. Kunčer. – Beograd : Mono : Manana, 2002, 45–95.

Докторска дисертација О оружаном пропагирању вере, Јована Стефанова Балевића, Хале на Зали, Хилигер, 1752 // Шћепан Мали: загонетка је решена / Растислав В. Петровић – Београд: Стручна књига, 2001, 106–167.

Биографије Атанасија Николића верно својом руком написана / (приредили Милоје Сарић и Александар Петровић) ; превод са латинског Д. Кунчер, Флогистон 11 (2001) 238–240.

Statut Opus Dei // Opus Dei: Novi krstaški pohod Vatikana / Smilja Avramov. – Veternik : LDIJ, 2000, 213–257.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

No Code Website Builder