Драгић М. Живојиновић

истраживач сарадник
e-mail: dragic.zivojinovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1974) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2000. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Од Универзитета у Београду добио је награду као најбољи студент генерације Филозофског факултета. На истом факултету у Београду уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Политички односи Другог бугарског царства и Српске државе (1186–1396).
У школској 2002/03. години боравио је на двосеместралном специјалистичком усавршавању у Паризу (Université Paris IV Sorbonne) код професора Жан-Клод Шенеа (Jean-Claude Cheynet).
Један је од оснивача „Центра за напредне средњовековне студије”, његов први председник (од 2011) и одговорни уредник часописа Иницијал – Часопис за средњовековне студије (од 2013).
У Историјском институту ради од 2000. године.

Област истраживања: српска средњовековна дипломатика, политички односи Бугарске и Србије у развијеном средњем веку, просопографија српске цркве у периоду од 13. до 15. века, превођење стручне литературе. 

Расправе, чланци и прилози:

Стефан Душан и манастир Светог Јована Претече на Меникејској гори код Сера // Историјски часопис 70 (2021) 69–90. – Summary.

Jean-Pierre Arrignon (1943–2021) : In Memoriam // Историјски часопис 70 (2021) 637–639.

The Medieval South Slavic Documents in the Athonite Archives // Lire les Archives de l’Athos : Actes du colloque réuni à Athènes du 18 au 20 novembre 2015 à l’occasion des 70 ans de la collection refondée par Paul Lemerle / eds. Olivier Delouis, Kostis Smyrlis. – Paris : Collège de France : Institut d’Études Byzantines : Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2019, 579–606, 668. – Résumé. – (Travaux et mémoires ; 23/2)

Доротеј Хиландарски и питање његовог начелствовања Светом Гором // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 159–169. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 25)

Средњовековне повеље за келију Светог Саве у Кареји и пирг Светог Василија у Хрусији: прилог њиховом проучавању // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп / гл. ур. Гордана Јовановић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 91–102. – Summary. – (Дани српскога духовног преображења ; 24)

Писмо видинског цара Јована Страцимира брашовским трговцима // Иницијал : часопис за средњовековне студије 4 (2016) 187–194. – Summary.

О цару Петру из повеља Светом Ђорђу Скопском // Историјски часопис 64 (2015) 43–53. – Summary.

Хрисовуља бугарског цара Јована Александра манастиру Зографу // Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 185–195. – Summary.

Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik / Žarko Vujošević, Nebojša Porčić, D. Živojinović // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel– und Wappenkunde – Beiheft 14 : Digital Diplomatics. The Computer as a Tool for the Diplomatist? / eds. Antonella Ambrosio, Sébastien Barret, Georg Vogeler. – Köln, Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 2014, 133–147, 311–312. – Summary.

Хоризма бугарског цара Јована Асена II Дубровнику // Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 229–239. – Summary.

Повеља великог слуге Јована Оливера манастиру Светог Димитрија у Кочанима // Стари српски архив 11 (2012) 25–32. – Résumé.

Акт Хиландарског братског сабора о продаји аделфата // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 39–49. – Summary.

Архиепископ Никодим I // Историјски часопис 60 (2011) 97–112. – Summary.

Простагма краља Душана кефалији Рајку // Стари српски архив 10 (2011) 29–36. – Résumé.

Повеља краља Милутина за Хиландар претходно приписивана његовом брату Драгутину // Стари српски архив 9 (2010) 3–17. – Résumé.

Фалсификовани акт Хиландарског братског сабора и игумана Саве о аделфатима за башту Андонија // Стари српски архив 8 (2009) 57–67. – Résumé.

Велика прилепска хрисовуља цара Стефана Душана Карејској келији светог Саве (Хил. 149) // Стари српски архив 7 (2008) 71–90. – Résumé.

Скопска хрисовуља цара Душана за Келију светог Саве Јерусалимског у Кареји (Хил. 31) // Стари српски архив 7 (2008) 59–70. – Résumé.

Простагма цара Стефана Душана хиландарском игуману Калинику // Стари српски архив 6 (2007) 103–111. – Résumé.

Хрисовуља краља Стефана Душана Хрусијском пиргу о поклону села Гаидарохора // Стари српски архив 6 (2007) 83–101. – Résumé.

Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију светог Саве Јерусалимског // Стари српски архив 5 (2006) 11–41. – Résumé.

Регеста грчких повеља српских владара // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 57–99.

Хрисовуља цара Стефана Душана за Хиландар о Лужачкој метохији // Стари српски архив 5 (2006) 99–113. – Résumé.

Акт архиепископа Никодима I за Келију светог Саве Јерусалимског у Кареји // Стари српски архив 4 (2005) 23–50. – Résumé.

Калиник, игуман манастира Хиландара // Историјски часопис 52 (2005) 109–134. – Résumé.

Акт Хиландарског братског сабора о давању Келије светог Саве Јерусалимског у Кареји царици Јелени // Стари српски архив 3 (2004) 89–105. – Résumé.

Kарејске хрисовуље Стефана Душана // Историјски часопис 50 (2004) 33–51. – Summary.

Повеља братског сабора манастира Хиландара о аделфатима за карејску келију Светог Саве Јерусалимског // Стари српски архив 2 (2003) 41–54. – Résumé.

Хрисовуља Стефана Уроша II Милутина Карејској келији светог Саве из 1317/18. године и однос келија – манастир у светлу аделфата // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 68–69 (2002–2003) 11–123.

Хрисовуља цара Стефана Душана келији светога Саве Јерусалимског у Кареји (Хил. 30) // Стари српски архив 1 (2002) 69–78. – Résumé.


Преводи:

Словени у европској историји и цивилизацији / Френсис Дворник ; превели с енглеског Д. Живојиновић (I–XV), Небојша Порчић (XVI–XX). – Београд : Clio, 2001. – 844 стр.

Историја средњовековне цркве / Џозеф Линч ; превели с енглеског Д. Живојиновић, Бранислав Танчић. – Београд : Clio, 1999. – 564 стр. 

Dragić M. Živojinović,
Research Assistant
e-mail: dragic.zivojinovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1974.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work The Charters to the Kareian Kelia of St. Sava – a Diplomatic Analysisin 2000.
Ph. D. thesis (in progress): Political Relations between the Second Bulgarian Empire and Serbian State (1186-1396).
Working in the Institute of History since 2000.
Field of Research : Relations between Serbia and Bulgaria in the High Middle Ages; Serbian Medieval diplomatics and sphragistics.
Languages: English, French, German, Latin, Old Greek, Old Slavonic.


Articles and essays: 

Стефан Душан и манастир Светог Јована Претече на Меникејској гори код Сера // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 69–90. – Summary: Stephen Dušan and the Monastery of St. John the Forerunner on the Mount Menoikeion by Serrai.

Jean-Pierre Arrignon (1943–2021) : In Memoriam // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 637–639.

The Medieval South Slavic Documents in the Athonite Archives // Lire les Archives de l’Athos : Actes du colloque réuni à Athènes du 18 au 20 novembre 2015 à l’occasion des 70 ans de la collection refondée par Paul Lemerle / eds. Olivier Delouis, Kostis Smyrlis. – Paris : Collège de France : Institut d’Études Byzantines : Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2019, 579–606, 668. – Résumé. – (Travaux et mémoires ; 23/2)

Доротеј Хиландарски и питање његовог начелствовања Светом Гором // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : IX научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018, 159–169. – Summary: Dorotheos of Chilandari and the Question of his Governance over the Holly Mount Athos. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week ; 25)

Средњовековне повеље за келију Светог Саве у Кареји и пирг Светог Василија у Хрусији: прилог њиховом проучавању // Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VIII научни скуп = The Middle Ages in Serbian Science, History, Literature and Arts : VIII Symposium / Ed.-in-Chief Gordana Jovanović. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017, 91–102. – Summary: Medieval Charters for the Kellion of St. Sabbas in Karyes and Pyrgos of St. Basil in Chryse: a Contribution to their Study. – (Дани српскога духовног преображења = Serbian Spiritual Revival Week ; 24)

Писмо видинског цара Јована Страцимира брашовским трговцима // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 4 (2016) 187–194. – Summary: The Letter of Vidin Tsar John Stratsimir for the Merchants of Braşov.

О цару Петру из повеља Светом Ђорђу Скопском // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 43–53. – Summary: About Tsar Peter from the Charters to St. George of Skopje.

Хрисовуља бугарског цара Јована Александра манастиру Зографу (март 1342, индикт X) // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 3 (2015) 185–195. – Summary: The Chrysobull of the Bulgarian Tsar John Alexander for the Monastery of Zographou (March 1342, Indiction X)

Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik / D. Živojinović, Ž. Vujošević, N. Porčić // Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde – Beiheft 14 : Digital Diplomatics. The Computer as a Tool for the Diplomatist?, eds. A. Ambrosio, S. Barret, G. Vogeler. – Köln ; Weimar ; Wien, 2014, 133–147, 311–312.

Хоризма бугарског цара Јована Асена II Дубровнику // Иницијал : часопис за средњовековне студије (Initial : a Review of Medieval Studies) 1 (2013) 229–239. – Summary: Horismos of Bulgarian Zsar John Asen II for Ragusa.

Повеља великог слуге Јована Оливера манастиру Светог Димитрија у Кочанима : [1332–1241] децембар 7 // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 11 (2012) 25–32. – Résumé: Charte de grand serviteur Jovan Oliver en faveur du monastere Saint-Dimitri a Kočani : [1332–1241] décembre 7.

Простагма краља Душана кефалији Рајку : [септембар – децембар 1345] // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 10 (2011) 29–36. – Résumé: Prostagma du roi Stefan Dušan adressé au képhale Rajko : [septembre – décembre 1345]

Акт Хиландарског братског сабора о продаји аделфата // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 39–49. – Summary: An Act of the Council of Brethern of the Hilandar Monastery Concerning the Sale of Adelphata.

Архиепископ Никодим // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 97–112. – Summary: Archbischop Nicodemus I.

Повеља краља Милутина Хиландару претходно приписивана његовом брату Драгутину : [око 1299] // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 9 (2010) 3–17. (Charte du roi Milutin pour Chilandar préalablement attribuée à son frère Dragutin.)

Фалсификовани акт хиландарског братског сабора и игумана Саве о аделфатима за башту Андонија // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 8 (2009) 57–67. (Acte falsifié de la confrérie de Chilandar et de l'higoumène Sava concernant les adelphata pour le Bašta Andonije.)

Велика прилепска хрисовуља цара Стефана Душана Карејској келији Светог Саве // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 71–90. (Grande charte de Prilep de l'empereur Dušan pour le kellion de Saint Sabbas de Jérusalem à Karyès (Hil. 149).)

Скопска хрисовуља цара Душана за келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 7 (2008) 59–70. (Chrysobulle skopiote de l'empereur Dušan pour le kellion de Saint Sabbas de Jérusalem à Karyès (Hil. 31).)

Хрисовуља краља Стефана Душана Хрусијском пиргу о поклону села Гаидарохора // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 6 (2007) 83–101. (Chrysobulle du roi Stefan Dušan en faveur du pyrgos de Chryse sonsernant la donation du village de Gaidarochorion.)

Простагма цара Стефана Душана хиландарском игуману Калинику // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 6 (2007) 103–111. (Prostagma de l'empereur Stefan Dušan délivré à l'attention de l'higoumene de Chilandar.)

Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију Светог Саве // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 5 (2006) 11–41. (Chrysobulle interpolé du roi Milutin pour la cellule de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès.)

Регеста грчких повеља српских владара // Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 57–99.

Хрисовуља цара Стефана Душана за Хиландар о Лужачкој метохији // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 5 (2006) 99–113. (Chrysobulle de l'empereur Dušan délivré au Chilandar concernant le métoque de Lužac.)

Акт архиепископа Никодима I за келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 4 (2005) 23–50. (Acte de l'archevêque Nikoldim Ier pour la cellule de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès.)

Калиник, игуман манастира Хиландара // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 109–134. – Résumé: Kallinikos, higoumène du monastère de Chilandar.

Kарејске хрисовуље Стефана Душана // Историјски часопис (Historical Review) 50 (2004) 33–51. – Summary: The Carian Chartres of Stefan Dušan.

Акт хиландарског братског сабора о давању келије Светог Саве Јерусалимског у Кареји царици Јелени // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 3 (2004) 89–105. (Acte de l'assemblée des moines de Chilandar sur la donation de la cellule de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès à l'impératrice Jelena.)

Повеља братског сабора манастира Хиландара о аделфатима за карејску келију Светог Саве Јерусалимског // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 2 (2003) 41–54. (Charte de la confrérie du monastère de Chilandar concernant l'achant d'adelphata pour la cellule de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès.)

Хрисовуља Стефана Уроша II Милутина Карејској келији светог Саве из 1317/1318. године и однос келија – манастир у светлу аделфата // Прилози за КЈИФ 68–69 (2002–2003) 111–121.

Хрисовуља цара Стефана Душана келији светога Саве Јерусалимског у Кареји (Хил. 30) // Стари српски архив (Old Serbian Archives) 1 (2002) 69–78. (Le Chrysobulle de'emprereur Stefan Dušan de l'emprereur Stefan Dušan à la cellule de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès (Hil. 30).)


Translations:

Словени у европској историји и цивилизацији / Френсис Дворник ; превели с енглеског Д. Живојиновић (I–XV), Небојша Порчић (XVI–XX). – Београд : Clio, 2001. – 844 p.

Историја средњовековне цркве / Џозеф Линч ; превели с енглеског Д. Живојиновић, Бранислав Танчић. – Београд : Clio, 1999. – 564 p.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Drag & Drop Website Builder