мр Игор Стојић

истраживач сарадник
e-mail: igor.stojic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1969) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1999. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2003. одбранио магистарску тезу Методологија и резултати антрополошке анализе масовне сахране на примеру гроба бр. 4924 са античког Виминацијума. На Филозофском факултету у Београду уписао је докторске академске студије археологије и пријавио докторску дисертацију Скелетни показатељи физичке активности: средњовековна некропола у Гомолави.
У Археолошком институту у Београду био је запослен од 2003. до 2006. године.
У Историјском институту ради од 2006. године.

Област истраживања: физичка антропологија, археологија и културна антропологија средњег века. 

Монографије:

Грачаница, црква и некропола код Ваљева = Gračanica, Church and Necropolis near Valjevo. – Београд : Историјски институт, 2010. – 130 p. – Summary. – (Studies ; 5)


Articles and essays:

Могуће представе комета у српској средњовековној уметности / И. Стојић, М. Димитријевић, Е. Бон, В. Мијатовић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба, 8 = Proceedings of the Conference Development of Astronomy among Serbs, VIII / ed. by Milan S. Dimitrijević. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2016, 551–559.

Possible representations of comets in Serbian religiosus medieval art / I. Stojic, M. Dimitrijevic, E. Bon, V. Mijatovic // European Journal of Science and Theology 12, 3 (2016) 181–188.

Astronomical motives in Christian Art / E. Bon, M. Dimitrijevic, I. Stojic, V. Mijatovic // Romanian Astronomical Journal 25, 3 (Bucharest 2015) 225–232.

Астрономија и катастрофизам кроз митове и старе текстове / Е. Бон, М. Ћирковић, И. Стојић // Развој Астрономије код Срба, 6 = Development of Astronomy among Serbs, VI / ур. М. С. Димитријевић. – Београд : Астрономска опсерваторија : Астрономско друштво "Руђер Бошковић", 2011, 555–567.

Astronomy and catastrophes through myth and old texts / I. Stojić, E. Bon, M. Ćirković, N. Gavrilović // Memorie della Societa Astronomica Italiana, Supplements Vol. 15 (2011) 219–223.

Мотиви астрономских појава у хришћанској уметности / Е. Бон, М. Димитријевић, И. Стојић, В. Мијатовић // Развој Астрономије код Срба, 6 = Development of Astronomy among Serbs, VI / ур. М. С. Димитријевић. – Београд : Астрономска опсерваторија : Астрономско друштво "Руђер Бошковић", 2011, 931–941.

Извештај о обављеној антрополошкој анализи скелетних остатака са редњовековне некрополе на локалитету Суви рид, код Владичног Хана / И. Стојић, Гордана Стојичић // Врањски гласник 34 (2010) 195–206. – Summary: The Report on the anthropological Analysis of the skeletal Remains from the medieval Necropolis on the Suvi Rid Site near Vladičin Han.

Физичко-антрополошка анализа скелета из аварске некрополе са локалитета Старчево ливаде // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 9–32. – Summary: Physico-anthropological Analysis of the Skeletons from the Avar Necropolis of the Locality of Starčevo Livada.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Манастирак код Рековца // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 59–91. – Summary: Anthropological Analysis of the Skeletal Remains from the Manastirak Site near Rekovac.

Антрополошка анализа скелeтних остатака са локалитета Суви Рид код Врања // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 27–43. – Summary: Anthropological Analysis of the Skeletal remains from the Suvi Rid, near Vranje.

Скелети из касноантичке гробнице у Дражњу // Годишњак града Београда (Annual of the City of Belgrade) 51 (2004) 31–39. – [Summary:] Skeletons from the Late Antiquity Tomb in Dražanj.

Igor Stojić, M. A.
Research Assistant
e-mail: igor.stojic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1969.
Graduated from the Department of Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1999 with the work Gračanica. The Church and Necropolis.
M. A. thesis: Anthropological methodology of mass graves on example of grave no. 4924 from ancient Viminacium, 2003.
Ph. D. thesis (in progress): Skeletal Indicators of Physical Activity: Medieval Necropolis in Gomolava.
Worked in the Institute of Archaeology in Belgrade from 2003 to 2006.
Working in the Institute of History since 2006.
Field of Research: Physical Anthropology, Archaeology, Cultural Anthropology of the Middle Ages.
Languages: English, German.

Monographs:


Грачаница, црква и некропола код Ваљева = Gračanica, Church and Necropolis near Valjevo. – Београд : Историјски институт, 2010. – 130 p. – Summary. – (Studies ; 5)

Articles and essays:

Скелети из касноантичке гробнице у Дражњу // Годишњак града Београда (Annual of the City of Belgrade) 51 (2004) 31–39. – [Summary:] Skeletons from the Late Antiquity Tomb in Dražanj.
Антрополошка анализа скелeтних остатака са локалитета Суви Рид код Врања // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 27–43. – Summary: Anthropological Analysis of the Skeletal remains from the Suvi Rid, near Vranje.
Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Манастирак код Рековца // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 59–91. – Summary: Anthropological Analysis of the Skeletal Remains from the Manastirak Site near Rekovac.
Физичко-антрополошка анализа скелета из аварске некрополе са локалитета Старчево ливаде // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 9–32. – Summary: Physico-anthropological Analysis of the Skeletons from the Avar Necropolis of the Locality of Starčevo Livada.
Извештај о обављеној антрополошкој анализи скелетних остатака са редњовековне некрополе на локалитету Суви рид, код Владичног Хана / И. Стојић, Гордана Стојичић // Врањски гласник 34 (2010) 195–206. – Summary: The Report on the anthropological Analysis of the skeletal Remains from the medieval Necropolis on the Suvi Rid Site near Vladičin Han.
Астрономија и катастрофизам кроз митове и старе текстове / Е. Бон, М. Ћирковић, И. Стојић // Развој Астрономије код Срба, 6 = Development of Astronomy among Serbs, VI / ур. М. С. Димитријевић. – Београд : Астрономска опсерваторија : Астрономско друштво "Руђер Бошковић", 2011, 555–567.
Astronomy and catastrophes through myth and old texts / I. Stojić, E. Bon, M. Ćirković, N. Gavrilović // Memorie della Societa Astronomica Italiana, Supplements Vol. 15 (2011) 219–223.
Мотиви астрономских појава у хришћанској уметности / Е. Бон, М. Димитријевић, И. Стојић, В. Мијатовић // Развој Астрономије код Срба, 6 = Development of Astronomy among Serbs, VI / ур. М. С. Димитријевић. – Београд : Астрономска опсерваторија : Астрономско друштво "Руђер Бошковић", 2011, 931–941.
Astronomical motives in Christian Art / E. Bon, M. Dimitrijevic, I. Stojic, V. Mijatovic // Romanian Astronomical Journal 25, 3 (Bucharest 2015) 225–232.
Могуће представе комета у српској средњовековној уметности / И. Стојић, М. Димитријевић, Е. Бон, В. Мијатовић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба, 8 = Proceedings of the Conference Development of Astronomy among Serbs, VIII / ed. by Milan S. Dimitrijević. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2016, 551–559.
Possible representations of comets in Serbian religiosus medieval art / I. Stojic, M. Dimitrijevic, E. Bon, V. Mijatovic // European Journal of Science and Theology 12, 3 (2016) 181–188.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Creator