др Јелена Глушац

истраживач сарадник
e-mail: jelena984@hotmail.com

Mobirise

Рођена је у Земуну (1984) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2008. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, а 2009. одбранила је мастер рад Жена у јавности – очекивана или неочекивана појава у османском друштву од 16. до 18. века. Докторску дисертацију Српска православна црква у српској Деспотовини (1402–1459) одбранила је 2016. на истом факултету.
Од септембра 2009. до фебруара 2014. радила је у две средње школе у Београду.
У Историјском институту ради од 2014. године.

Област истраживања: историја српског народа и цркве у позном средњем веку и историја Османског царства.  


Монографије:

Храм успења Пресвете Богородице у Пецкој. – Осечина : Народна библиотека „Осечина“, 2022. – 103 стр.

Протојереј-ставрофор др Радомир Поповић : одабране студије са библиографијом радова до 2021. године. – Београд : Универзитет, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2021. – 91 стр. – (Библиогрфија српске теологије (БСТ))

Расправе, чланци и прилози:

Задужбине династије Бранковић манастиру Хиландару // Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве (1219–2019) : [зборник радова међународног научног скупа "Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219–2019): историјско, богословско и културно наслеђе", 10-14. децембар 2018. Православни богословски факултет, Београд]. 2 / [гл. ур. Владислав Пузовић, Владан Таталовић] – Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 2020, 181-192. – Summary.

Утицај Законоправила на стварање симфоничног односа између српске државе и цркве у средњем веку // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. Ивана Коматина. – Београд : Историјски институт, 2020, 363–378. – Summary. – (Зборник радова ; 42)

Задужбине духовних лица у српској Деспотовини // Богословље 2 (2015) 233–239. – Summary.

Кнез и деспот Стефан Лазаревић и манастир Велика Лавра Светог Атанасија на Светој Гори // Зборник МС за друштвене науке 153, 4 (2015) 739–746. – Summary.

Аделфати породице Лазаревић у манастиру Светог Пантелејмона на Светој Гори 1395. и 1396. године // Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών – Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πάτρα 2014) 56–67. – Summary.

Положај Српске Православне Цркве у последњим деценијама српске деспотовине // Богословље 1 (2014) 151–160.

Radne i novčane obaveze metoha svetogorskog manastira Lavre Svetog Atanasija u vreme vladavine kneza i despota Stefana Lazarevića // Svet rada 11, 3 (2014) 260–264.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Кнежевић Пахомије (Павле), 100, Кутовали Софроније, 458–459.
  

Jelena Glušac, Ph. D.
Research Assistant
e-mail: jelena984@hotmail.com

Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2008. with the work Жена у јавности – очекивана или неочекивана појава у османском друштву од 16. до 18. века.
Ph.D. thesis: Српска православна црква у српској Деспотовини (1402–1459), 2016.
Worked in two high schools in Belgrade from 2009 to 2014.
Working in the Institute of History since 2014. 
Field of Research: History of the Serbian People and Church in the Late Middle Ages; History of Ottoman Empire.  
Languages: English, Turkish, Old Slavonic and Latin

Monographs: 

Храм успења Пресвете Богородице у Пецкој. – Осечина : Народна библиотека „Осечина“, 2022. – 103 p.

Протојереј-ставрофор др Радомир Поповић : одабране студије са библиографијом радова до 2021. године = Ver. Rev. Radomir Popović, ThD : Selected studies with bibliography until 2021. – Београд : Универзитет, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2021. – 91 p. – (Bibliographia serbica theologica (BST))


Articles and essays:

Утицај Законоправила на стварање симфоничног односа између српске државе и цркве у средњем веку // Стефан Првовенчани и његово доба / ур. Александар Растовић ; ур. изд. Ивана Коматина = Stefan the First-Crowned and His Time / Ed. in chief Aleksandar Rastović ; Ed. Ivana Komatina. – Београд : Историјски институт, 2020, 363–378. – Summary: The Impact of Zakonopravilo on the Creation of a Symphonic Relationship between the State and the Church in the Middle Ages. – (Collection Works ; 42)

Задужбине духовних лица у српској Деспотовини // Богословље : Теоријско гласило Богослoвског факултета Српске православне цркве (Theology : Journal of the Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade) 2 (2015) 233–239. – Summary: Endowments of the clerics in Serbian Despotate.

Кнез и деспот Стефан Лазаревић и манастир Велика Лавра Светог Атанасија на Светој Гори // Зборник МС за друштвене науке (Matica srpska Social Sciences Quarterly) 153 (2015) 739–746. – Summary: Prince and Despot Stefan Lazarević and Monastery of Great Lavra of Saint Athanasius on Mount Athos.

Положај Српске Православне Цркве у последњим деценијама српске деспотовине // Богословље : Теоријско гласило Богослoвског факултета Српске православне цркве (Theology : Journal of the Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade) 1 (2014) 151–160. – Summary: The Position of the Serbian Orthodox Church in the Last Decades of Serbian Despotate.

Radne i novčane obaveze metoha svetogorskog manastira Lavre Svetog Atanasija u vreme vladavine kneza i despota Stefana Lazarevića // Svet rada 11, 3 (2014) 260–264.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Кнежевић Пахомије (Павле), 100, Кутовали Софроније, 458–459.  

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Offline Website Creator