др Јелена Радосављевић

научни сарадник
e-mail: jelena.radosavljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена je у Ужицу 1989. године.
Oсновну школу завршила је у Косјерићу, а гимназију у Пожеги.
Дипломирала је 2012. на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Докторску дисертацију Кнежевина Србија и бугарска Егзархија 1870–1878. одбранила је 2020. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду.
Радила је као истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, била је преводилац за персијски језик, а у Историјском институту ради од 2018.

Област истраживања: Историја Православне цркве у 19. веку; Бугарска егзархија и помесне православне цркве; Историја Балкана у 19. веку.

Расправе, чланци и прилози:

Краљевина Србија и Персија (1889–1903) // Историјски часопис 71 (2022) 433–447. – Summary.

Србија и Персија 1878–1889 : почетак дипломатске комуникације // Историјски часопис 70 (2021) 345–362. – Summary.

The Bulgarian Church question and Nation-Building in the Balkan Peninsula 1870–1878 // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 161–175. – Riassunto; Резиме: Бугарско црквено питање и обликовање нација на Балканском полуострву 1870–1878. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Грчки културни утицај на Србе крајем 18. и почетком 19. века // Српске студије 9 (2018) 38–49. – Summary.

Евстатије и успостављање српске црквене управе у Нишавској митрополији 1878 // Историјски часопис 67 (2018) 247–269. – Summary.

Нишавска митрополија од ослобођења од османске власти до Берлинског конгреса Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја : зборник радова / ур. Милош Јагодић. – Пирот : Историјски архив, 2018, 108–115. – Summary.

Богослужбена књига, даривање и откуп у српским земљама под османском влашћу (1788–1830) // Српске студије 6 (2015) 163 –180. – Summary.

Демографске прилике у селу Ченеј од 1779. до 1800. године // Српске студије 5 (2014) 35–53. – Summary.

Грачаница у сећањима проте Богољуба Н. Милошевића // Гласник Историјског архива. Ваљево 45 (2011) 117–124. – Summary.

Jelena Radosavljević
Research Associate
e-mail: jelena.radosavljevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1989.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Novi Sad. 
Master thesis;  Богослужбена књига, даривање и откуп на прелазу векова (18–19. век) у епархијама под јурисдикцијом Васељенске патријаршије, 2013.
Worked in Institute for Balkan Studies SASA and as a translator from Persian language
Working in the Institute of History since 2018.
Field of Research: History of Orthodox church in 19th century; history of Balkans in 19th century.
Languages: English, Persian, Greek, Russian and Bulgraian


Articles and essays: 

Краљевина Србија и Персија (1889–1903) // Историјски часопис (Historical Review) 71 (2022) 433–447. – Summary: The Kingdom of Serbia and Persia (1889–1903).

Србија и Персија 1878–1889 : почетак дипломатске комуникације // Историјски часопис (Historical Review) 70 (2021) 345–362. – Summary: Serbia and Persia 1878–1889: Initial Diplomatic Communication.

The Bulgarian Church question and Nation-Building in the Balkan Peninsula 1870–1878 // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 161–175. – Riassunto: L'autocefalia della chiesa bulgara e la formazione delle nazioni nella Penisola dei Balcani 1870–1878; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Митрополит Евстатије и успостављање српске црквене управе у Нишавској митрополији 1878 // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 247–269. – Summary: Metropolitan Eustatius and the Establishment of Serbian Church Administration in the Metropolis of Nishava in 1878.

Грчки културни утицај на Србе крајем 18. и почетком 19. века // Српске студије (Serbian Studies) 9 (2018) 38–49. – Summary: Greek Cultural Influence on Serbs at the End of the 18th and the Beginning of the 19th Centuries.

Нишавска митрополија од ослобођења од османске власти до Берлинског конгреса // Зборник радова са научног скупа Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја. – Пирот 2018, 108–115. – Summary: The Metropolis of Nišava from Its Liberation from Ottoman Rule Until the Congress of Berlin.

Богослужбена књига, даривање и откуп у српским земљама под османском влашћу (1788–1830) // Српске студије (Serbian Studies) 6 (2015) 163 –180. – Summary: Prayer Book, Donations and Purchases in Serbian Lands Under the Ottoman Rule 1788–1830.

Демографске прилике у селу Ченеј од 1779. до 1800. године // Српске студије (Serbian Studies) 5 (2014) 35–53. – Summary: Demographic Environment in the Village of Čenej from 1779 to 1800.

Црква Грачаница у сећањима проте Богољуба Н. Милошевића // Гласник Историјског архива. Ваљево (Herald. History Archive Valjevo) 45 (2011) 117–124. – Summary: Church of Gračanica According to memoires of Archpriest Bogoljub N. Milošević. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

No Code Website Builder