Јелица Вујовић

истраживач сарадник
e-mail: jelica.vujovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Краљеву 1996. године, где је завршила основну школу и гимназију. Године 2018. дипломирала је на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду, где је 2019. године завршила и мастер академске студије. Од школске 2019/2020. године похађа докторске студије на истом факултету. Тему докторске дисертације Il governo della Repubblica di Venezia a Cattaro dal 1420 al 1573 – gli aspetti amministrativi, militari, economici, legali e sociali (Управа Венецијанске републике у Котору од 1420. до 1573. године – административни, војни, економски, правни и социјални аспекти) пријавила је у мају 2021. године. Израда докторске дисертације спороводи се у оквиру Међународног заједничког менторства између Универзитета у Београду и Универзитета у Падови (у сарадњи са Универзитетом Ca’ Foscari у Венецији). Од јуна 2020. до децембра 2021. године била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од октобра 2021. до маја 2023. године радила је истраживање у Државном архиву Венеције (Archivio di Stato di Venezia), захваљујући стипендији Министарства спољних послова и међународне сарадње Владе Италије (MAECI) током двеју академских година. У Историјском институту ради од октобра 2023. године.

Област истраживања: друштвене, економске и политичке структуре Венецијанске републике, посебно њена управа на простору Боке которске (15–18. века)

Расправе, чланци и прилози:


Jelica Vujović
Research Assistant
e-mail: jelica.vujovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1996.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2018.
Master thesis in 2019.
Working in the Institute of History since 2023.
Field of Research: Social, economic and political structures of the Republic of Venice in the Late Middle Ages and in Early Modern Age, especially the government of the Republic in the area of the Bay of Kotor.
Languages: Italian, English, Latin.


Articles and essays: 


Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Builder