др Јована Блажић Пејић

научни сарадник
e-mail: jovana.blazic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1986) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2009. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, 2010. одбранила мастер рад Руски панслависти и Балкан (1875–1878). На истом факултету одбранила је докторску дисертацију Московски словенски комитет и српско питање (1858–1875) 2021. године.
Као стипендиста Министарства науке и образовања Руске федерације, обавила је вишемесечни студијски боравак на Московском педагошком државном универзитету (фебруар–јул 2011). Током 2011. краће време је радила у гимназији.
У Историјском институту ради од 2012. године.

Област истраживања: историја српско-руских односа у 19. и почетком 20. века.  

Монографије:

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Ј. Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.


Расправе, чланци и прилози:

Писма Милана Ђ. Милићевића Нилу Александровичу Попову (1867–1877) // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 109–140. – Summary.

Московски словенофили и „Србима. Посланица из Москве” // Sborník Konference mladých slavistů „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů“ / ed. Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda. – Červený Kostolec/Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021, 137–149. – Summary.

Из историје српско-руских веза: Московско попечитељство за школовање Словена (1889–182) // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 171–192. – Summary

Русија и просветно питање код Срба (1856-1878) // Русија/СССР и државност Србије/Југославије / одг. ур. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ур. Ј. Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 99–116. – Резюме. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 37)

Нил Попов и Србија // Србија и Русија 1814–1914–2014 : међународни научни скуп = Serbia and Russia 1814–1914–2014 / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 41–57. – Summary. – (Научни скупови ; 155. Одељење историјских наука ; 38)

Нова сведочанства из живота митрополита Михаила: од свргнућа до поновног повратка (1881–1889) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 123–157. – Summary.

Ростислав Фадјејев и Источно питање // Историјски часопис 65 (2016) 205–227. – Summary.

Предлог о оснивању Словенског друштва узајамне помоћи у Москви из 1889. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 275–288. – Summary.

Руска словенска добротворна друштва и Српско подворје у Москви // Историјски часопис 54 (2015) 337–361. – Summary.

Писма митрополита Михаила грофици А. Д. Блудовој: прилог проучавању руско-српских односа (1871–1874) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 121–138. – Summary.

Преписка митрополита Михаила и грофице А. Д. Блудове о догађајима у Србији 1868. године / Ј. Блажић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 193–218. – Summary.

Московски словенски комитет и школовање српских и бугарских питомица (1876–1877) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 301–314. – Summary.

Руски словенофили и балкански одметници: почетак Велике источне кризе (1875–1876) // Sborník Konference mladých slavistů „Slovanský areála Evropa“ / ed. Vaclav Čermak a Marek Příhoda. – Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 191–203. – Summary. 

Jovana Blažić Pejić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: jovana.blazic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1986.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work Russian slavophiles and the beginning of the Great Eastern Crisis (1875–1876) in 2009.
Master's degree: Russian Panslavists and the Balkans (1875-1878), 2010.
Ph. D. thesis: The Moscow Slavic Committee and the Serbian Question (1858–1875).
Working in the Institute of History since 2012.
Field of Research: History of Serbian-Russian relations in the 19th and early 20th centuries, history of the Balkans, history of political ideas (especially in Russia) in the 19th and early 20th centuries.
Languages: English, Russian.

Monographs:

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Ј. Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 p.


Articles and essays:

Писма Милана Ђ. Милићевића Нилу Александровичу Попову (1867–1877) // Мешовита грађа (Miscellanea) 43 (2022) 109–140. – Summary: The Letters of Milan Đ. Milićević to Nil Alexandrovich Popov (1867–1877).

Московски словенофили и „Србима. Посланица из Москве” // Sborník Konference mladých slavistů „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů“ / ed. Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda. – Červený Kostolec/Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021, 137–149. – Summary.

Из историје српско-руских веза: Московско попечитељство за школовање Словена (1889–182) // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 171–192. – Summary: From the History of Serbian-Russian Relations: the Guardianship Over the Slavic Pupils in Moscow (1889–1892).

Русија и просветно питање код Срба (1856–1878) // Русија/СССР и државност Србије/Југославије = Россия/СССР и государственность Сербии/Югославии / отв. ред. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ред. Ј. Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 99–116. – Резюме: Россия и просветительный вопрос у Сербов (1856–1878). – Summary: Russia and Educational Question among the Serbs (1856–1878). – (Сборник статей ; 37)

Нил Попов и Србија // Србија и Русија 1814–1914–2014 : међународни научни скуп / ур. Михаило Војводић = Serbia and Russia 1814–1914–2014 : International Symposium 13–14, October 2014 / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 41–57. – Summary: Nil Popov and Serbia. – (Scientific Conferences ; 155. Department of Historical Sciences ; 38)

Нова сведочанства из живота митрополита Михаила: од свргнућа до поновног повратка (1881–1889) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 123–157. – Summary: New Testimonies from the Life of Metropolitan Mihailo: from Overthrow to Reappointment (1881–1889).

Ростислав Фадјејев и Источно питање // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 205–227. – Summary: Rostislav Fadeev and the Eastern Question.

Предлог о оснивању Словенског друштва узајамне помоћи у Москви из 1889. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 275–288. – Summary: Proposal of the Establishment of the Moscow Slavic Mutual Aid Society in 1889.

Руска словенска добротворна друштва и Српско подворје у Москви (1874–1917) // Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 337–361. – Summary: Russian Slavic Benevolent Societies and the Metochion of the Serbian Orthodox Church in Moscow (1874–1917).

Писма митрополита Михаила грофици А. Д. Блудовој: прилог проучавању руско-српских односа (1871–1874) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 121–138. – Summary: Metropolitan Mihailo's Letters to the Countess A. D. Bludova: Contribution to the Study of Russian-Serbian Relations (1871–1874).

Преписка митрополита Михаила и грофице Блудове о догађајима у Србији 1868. године / Ј. Блажић, Јекатерина Владимировна Блудова // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 193–218. – Summary: The Correspondence Between Serbian Metropolitan Mihailo and Countess A. D. Bludova on Events in Serbia in 1868.

Московски словенски комитет и школовање српских и бугарских питомица (1876–1877) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 301–314. – Summary: Moscow Slaviccommittee and the Education of young serbian and bulgarian Ladies (1876–1877).

Руски словенофили и балкански одметници: Почетак Велике источне кризе (1875–1876) // Sborník Konference mladých slavistů „Slovanský areál a Evropa“ / ed. Vaclav Čermak a Marek Příhoda. – Praha 2010, 191–203.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Mobirise