Кристина Миличић

истраживач сарадник
e-mail: kristina.milicic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Бајиној Башти (1991), где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2016. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2017. завршила мастер студије. Докторске студије на истом факултету уписала је школске 2017/2018. где је пријавила тему под називом Буџети Кнежевине/Краљевине Србије од 1859. до 1903. године. На Катедри за историју српског народа у новом веку на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду била је ангажована од 2018. године као истраживач-приправник, а од 2020. и као истраживач сарадник. У Историјском институту ради од октобра 2023. године.

Област истраживања: историја српског народа у 19. веку, историјско-економске теме, историја државних финансија, буџетска политика. 

Расправе, чланци и прилози:

Popović Мiroslav, Miličić Kristina (2022) Organization and Work of the Čačak Country Court in the 1840s, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, LII/3. pp. 173-199.

Миличић, Кристина (2021) Царински приходи у Краљевини Србији од 1883. до 1903. године. Историјски часопис, 70. pp. 383-415.

Павловић Кристина Р., Илић Жарко Д. (2020) Рударство у Кнежевини Србији од 1859. до 1873. године, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, L/4. pp. 213-245.

Павловић, Кристина (2019) Царински приходи у Кнежевини/Краљевини Србији од 1864. до 1882. године, Српске студије, 10. pp. 80-107.

Павловић, Кристина (2018) Финансије нових крајева Србије (1878-1884). Пирот: од турске касабе до модерног града преко Берлина и Версаја, Историјски архив Пирот, Пирот, pp. 141-155.

Pavlović, Kristina (2018) Budžeti Kneževine Srbije od 1844. do 1858. godine. Limes plus, 1. pp. 103-134.

Kristina Miličić
Research Assistant
e-mail: kristina.milicic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1991. 
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2016.
Master thesis in 2017.
Ph. D. thesis (in progress): Budgets of Principality/Kingdom of Serbia from 1859. to 1903
Working in the Institute of History since 2023.
Field of Research: Serbian 19th century history, historical-economic themes, history of state finances, budget politics.


Articles and essays: 

Popović Мiroslav, Miličić Kristina (2022) Organization and Work of the Čačak Country Court in the 1840s, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, LII/3. pp. 173-199.

Миличић, Кристина (2021) Царински приходи у Краљевини Србији од 1883. до 1903. године. Историјски часопис, 70. pp. 383-415.

Павловић Кристина Р., Илић Жарко Д. (2020) Рударство у Кнежевини Србији од 1859. до 1873. године, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, L/4. pp. 213-245.

Павловић, Кристина (2019) Царински приходи у Кнежевини/Краљевини Србији од 1864. до 1882. године, Српске студије, 10. pp. 80-107.

Павловић, Кристина (2018) Финансије нових крајева Србије (1878-1884). Пирот: од турске касабе до модерног града преко Берлина и Версаја, Историјски архив Пирот, Пирот, pp. 141-155.

Pavlović, Kristina (2018) Budžeti Kneževine Srbije od 1844. do 1858. godine. Limes plus, 1. pp. 103-134.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

No Code Website Builder