Марија Андрић

истраживач сарадник
e-mail: marija.andric@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1991), где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2014. године на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду радом Визуелне персонификације Венецијанске републике у доба ренесансе. Мастер рад Битка код Лепанта у визуелној култури Венеције одбранила је 2015. године на истом одељењу Филозофског факултета у Београду. Уписала је докторске студије на Одељењу за историју на истом факултету и пријавила тему под насловом Венеција и трговци са османског Балкана (16–18. век). Истраживала је у Државном архиву у Венецији у периоду од фебруара до јула 2018. године, у склопу стипендије Владе Италије за истраживачки пројекат: Le relazioni mercantili tra Venezia e i Balcani nei tempi dell'Impero Ottomano (secc. XVI-XVIII), под менторством проф. др. Марије Пие Педани. У Историјском институту ради од децембра 2018. године.

Област истраживања: економска и друштвена историја османског Балкана и Медитерана у рано модерно доба, посебно економско-друштвени односи Венецијанске републике и Османског царства (16–18. век)
 

Расправе, чланци и прилози:

Трговина и кријумчарење дувана између Венеције и османског Балкана // Историјски часопис 70 (2021) 253–282. – Summary.

Један примерак венецијанских уговора о трговини говедима и трговци из Сарајева (1784–1785) // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 51–71. – Summary.

Fondaco dei Turchi у Венецији: смештај за муслиманске трговце између правила и праксе // Зборник МС за историју 100 (2) (2019) 9–23. – Summary. 

Marija Andrić
Research Assistant
e-mail: marija.andric@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1991.
Graduated from the Department of History of Art at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2014,
Master thesis in 2015. 
Working in the Institute of History since 2018.
Field of Research: Economic and social history of Ottoman Balkan and Mediteranian in early Modern age, with focus on relations of Venetian Republic and Ottoman Empire
Languages: Italian, English.


Bibliography:

Articles and essays:


Један примерак венецијанских уговора о трговини говедима и трговци из Сарајева (1784–1785) // Мешовита грађа (Miscellanea) 40 (2019) 51–71. – Summary: One Example of Venetian Contracts for Beef Trade and Merchants from Sarajevo (1784–1785).

Fondaco dei Turchi у Венецији: смештај за муслиманске трговце између правила и праксе // Зборник МС за историју 100 (2) (2019) 9–23. – Summary: Fondaco dei Turchi in Venice: Lodging for Muslim Merchants Between Regulations and Reality.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Designed with ‌

Website Building Software