Марко Гавриловић

истраживач сарадник
e-mail: marko.gavrilovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Ужицу (1993). Основну школу и гимназију завршио је у Бајиној Башти. Дипломирао је 2016. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2017. завршио мастер студије. Докторске студије на истом факултету уписао је школске 2017/2018. године, где је пријавио тему под називом Западноевропски наративни извори о Србији и њеним становницима (XI–XV век): слика другог. У Историјском институту ради од 2018. године.

Област истраживања: слика другог у средњем веку (Срби у сведочанствима западноевропских наративних извора), српско-угарски односи (XII–XV век), установе средњовековне Србије. 

Расправе, чланци и прилози:

О Србима у Далимиловој хроници // Историјски часопис 69 (2020) 13–37. – Summary.

Срби у делима аустријског хроничара Томаса Ебендорфера // Зборник МС за историју 98 (2018) 7–29. – Summary.  

Marko Gavrilović
Research Assistant
e-mail: marko.gavrilovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1993.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2016.
Master thesis in 2017.
Working in the Institute of History since 2018.
Field of Research: Image of the Other in the Middle Ages (Serbs in the testimonies of Western European narrative sources), relations between Serbia and Hungary (XII–XV century), institutions of medieval Serbia.
Languages: English, Latin, Old Slavonic.


Articles and essays: 

О Србима у Далимиловој хроници // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 13–37. – Summary: About Serbs in The Chronicle of Dalimil.

Срби у делима аустријског хроничара Томаса Ебендорфера // Зборник МС за историју 98 (2018) 7–29. – Summary: Serbs in the Works of the Austrian Chronicler Thomas Ebendorfer. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

No Code Website Builder