др Милић Ј. Милићевић

виши научни сарадник
e-mail: milic.milicevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1964) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1991. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1997. одбранио магистарску тезу Реформа српске војске 1897–1900. године. Докторску дисертацију Албанска операција 1912–1913. године одбранио је 2006. на Филозофском факултету у Бањалуци.
Радио је у више београдских основних и средњих школа (1991/92). У Историјском институту ради од 1993. године.
Председавао је Научним већем Историјског института од 2011. до 2013.
Године 2003, са колегом Љубодрагом Поповићем, за књигу Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије добио је награду Архива Србије из „Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленићˮ.

Област истраживања: војска Србије у периоду од 1804. до 1918. године.

Монографије:

Посвећеници и жртве : српски санитет у Ваљевској болници у Првом светском рату. – Ваљево : Међуопштински историјски архив Ваљево, 2021. – 187 стр.

Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године. – Београд : Музеј жртава геноцида, 2020. – 71 стр.

Од Ваљева до Јадрана са Дринском дивизијом другог позива : фељтон / приредио [и аутор предговора] М. Милићевић. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2022. – 67 стр.

Српска војска : огледи о војницима. – Београд : Српски генеалошки центар, 2019. – 170 стр. – (Етнолошка библиотека ; 95)

Српска војска : огледи о биткама. – Београд : Српски генеалошки центар, 2018. – 248 стр. – (Етнолошка библиотека ; 91)

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Друго допуњено издање. – Београд : Српски генеалошки центар, 2017. – 136 стр. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Војнички буквар / саставио Коста Јокић ; приредио [и аутор предговора] М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 114 стр.

На погрешној обали : пораз трупа Тимочке дивизије у бици код Чевртније (на Легету) 6. септембра 1914. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 136 стр.

Балкански ратови. – Београд : Завод за уџбенике, 2014. – 126 стр. + геогр. карта. – (Библиотека Херодотове заврзламе)

Питомци Војне академије : списак свршених питомаца 1–46 класе 1855–1914. године / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2012. – 87 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 11. Историја XIX и XX века ; 6)

Балкански ратови / фото-запис Самсон Чернов ; приредили Мирослав Перишић, М. Милићевић, Бранко Богдановић. – Београд : Архив Београда 2011. – 61 + 490 стр. – (Серија Визуелна историја ; 1)

Илустрована ратна кроника 1877–1878 / приређивач, уредник и писац уводне студије М. Ј. Милићевић. – Београд : Српски генеаолошки центар : Историјски институт, 2011. – 492 стр.

Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године) / М. Милићевић, Здравко Петровић. – Београд : Службени гласник, 2011. – 146 стр.

Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на приморју од 23. октобра 1912. до априла 1913. – Београд : Медија центар Одбрана, 2011. – 304 стр. – Summary.

Балкански рат у слици и реч 1912–1913 / приређивач, уредник и писац уводне студије М. Ј. Милићевић. – Београд : Српски генeалошки центар, 2008. – 509 стр.

Пруга ка Јадрану : кратка историја железничке кампање Србије за продор на Јадранско море. – Лепосавић : Српски културни центар, 2007. – 169. стр.

Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. – Београд : Војноиздавачки завод, 2003. – 268 стр.

Моје успомене из Првог светског рата / Стеван Б. Скокнић ; приредио М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 117 стр.

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Београд : Српски генеалошки центар : Етнографски музеј Србије, 2002. – 92 стр. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Реформа војске Србије 1897–1900. – Београд : Војноиздавачки завод, 2002. – 188 стр.

Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. – Београд : Војноиздавачки завод, 1997. – 196. стр.

Грб Србије: развој кроз историју. – Београд : Службени гласник, 1995. – 112. стр.


Расправе, чланци и прилози:

Војска Србије у време Првог намесништва 1839–1840. године // Војноисторијски гласник 2 (2022) 43–53. – Summary.

Жртве мионичког краја у ратовима 1912–1918. Анализа губитака борачког и неборачког становништва // Гласник. Историјски архив Ваљево 56 (2022) 129–137.

Ратне жртве и страдали у Првом светском рату 1914–1918. године / Вељко Ђурић Мишина, М. Ј. Милићевић // Гласник. Историјски архив Ваљево 56 (2022) 129–139.

Ђорђе Михаиловић или каријера једног заборављеног генерала // Војноисторијски гласник 1 (2021) 29–52. – Summary.

Набавка пољопривредних справа за Српско пољопривредно друштво на основу ратне одштете у Првом светском рату / Гордана Гарић Петровић, М. Милићевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 227–269. – Summary.

Осечански крај у ратовима 1912–1918. Анализа губитака борачког и неборачког становништва // Гласник. Историјски архив Ваљево 55 (2021) 89–97.

Списак г. официра налазећих се у страним државама у 1900-ој год. // Војноисторијски гласник 2 (2021) 237–243. – Summary.

Државне и друштвене промене за време председништва Владана Ђорђевића (октобарског режима) 1897–1900. године // Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2020, 293–306. – Summary. – (Научни скупови ; 189. Председништво ; 14)

Војни министри Краљевине Србије у ратном периоду (1914–1918) / М. Милићевић, Божица Младеновић // Војноисторијски гланик (2019) 87–98. – Summary. – (Посебно издање. Први светски рат – 100 година касније)

Губици старешинског кадра војске Србије (српске војске) у ратовима 19. века // Војноисторијски гласник 2 (2019) 9–21. – Summary.

Погинули и умрли српски официри у Кумановској бици 1912 // Годишњак за истраживање геноцида 11/2 (2019) 349–355.

Дневник Тошка Влаховића као историјски извор / Божица Б. Младеновић, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис 67 (2018) 357–370. – Summary.

Добровољци у Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић // Добровољци у Великом рату 1914–1918 / ур. Срђан Рудић, Далибор Денда, Ђорђе Ђурић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 185–192. – Summary.

Извештај о пуковима Дринске дивизијске области из новембра 1898. године // Гласник. Историјски архив Ваљево 51–52 (2018) 173–181. – Summary.

Битка на Легету (код Чеврнтије) као подстицај визуелног уобличавања једног места сећања у међуратном периоду / Игор Борозан, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис 66 (2017) 453–475. – Summary.

Битка код Чокешине // Гласник. Историјски архив Ваљево 50 (2016) 11–24. – Summary.

Регрутни састав војске Србије 1883–1912. Систем позива и неки његови друштвени аспекти // Војноисторијски глассник 1 (2016) 9–26. – Summary.

Илустровани часописи као наративни извори о Балканским ратовима // Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 333–347. – Summary. – (Научни скупови ; 147. Одељење историјских наука ; 35)

Старешински кадар Војске Србије у бици на Чеврнтији (Легету) септембра 1914. године // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 291–301. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

Почеци и прве акције ваздухопловства Краљевине Србије (до 1914) // Сто година српског ваздухопловства : зборник радова. Књ. 1, Историјски развој, Команда В и ПВО. – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2014, 13–26. – Summary.

Балкански ратови у српској илустрованој периодици / М. Милићевић, Божица Младеновић // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 425–448. – Summary. – (Зборник радова ; 26)

Четничка акција непосредно пре објаве и током првих дана Српско-турског рата 1912. године // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књ. I / ур. Александар Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 221–234. – Summary.

„BEOGRADSKE NOVINE“ – оглед о паралелним друштвима у Србији 1915–1918. / Божица Младеновић / М. Милићевић // Историјски часопис 60 (2011) 541–554. – Summary.

Казивања Радоша Николића о Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Милићевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 553–560. – Summary.

О боравку српске војске на Крфу 1916. године / Божица Младеновић, М. Милићевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 543-552. – Summary.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / М. Милићевић, Јована Шаљић // Војно-историјски гласник 1 (2011) 169–179. – Summary.

Два документа о раду и питомцима Војне академије // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 209–214. – Summary.

Историографија о Србима 19. века (1) // Домети српске и европске историографије последње две деценије (1990-2009) : зборник радова са Семинара одржаног 23. и 24. јануара 2010. на Филозофском факултету у Београду / ур. Синиша Мишић, Мира Радојевић. – Београд : Удружење настваника „Доситеј Обрадовић“, 2010, 155–179. – Summary.

Неверна Цаја или развод једног официрског брака // Историјски часопис 59 (2010) 341–363. – Summary.

Официрска задруга у Краљевини Србији и СХС/Југославији и проблеми њене дистрибутивне мреже // Војно-историјски гласник 2 (2010) 79–87. – Summary.

Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године //: Весник. Војни музеј. Београд 55, 36 (2009) 39–51. – Summary.

„Летећи одред за Сан Ђовани ди Медуа“ и битка код Љеша // Весник. Војни музеј 54, 35 (Београд 2008) 53-63. – Summary.

Војска Краљевине Србије у опсади Скадра // Баштина 22 (Приштина 2007) 137–160.

Јеромонах Јосиф Цвијовић у ратовима 1912–1918. године // Мудри орач њиве господње : споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског. – Лепосавић : Центар за српску културу ; Цетиње : Светигора, 2007, 35–42.

Српска управа у северној Албанији и на приморју током Првог балканског рата // Баштина 23 (Приштина 2007) 255–278.

Знаменити Пожаревљани у војсци Кнежевине и Краљевине Србије // Браничево кроз војну и културну иторију Србије. 1, 1 : зборник радова са научног скупа / гл. и одг. Јасмина Николић. – Пожаревац : Историјски архив, 2006, 203–213.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / прир. Ана Столић, Ненад Макуљевић. – Београд : Clio, 2006. – Поглавље: Официри, 737–758

„SGM“. Радови Живојина Мишића // Гласник. Историјски архив Ваљево 39 (2005) 106–131. – Summary.

История на автомобилизма в Србия в началото на 20. век // Балканистичен форум 12, 1–3 (2003) 22–40.

Официрска задруга Краљевине Србије // Војно-историјски гласник 1–2 (2003) 106–120. – Summary.

Подофицирске школе у Краљевини Србији // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 181–198. – Summary.

Генерали војске Србије // Даница 9 (2002) 136–145.

Наоружавање војске Србије крајем 19. века // Гласник Историјског архива. Ваљево 35 (2001) 57–71. – Summary.

Обука првих српских ваздухопловаца // Годишњак за друштвену историју 3 (2001) 233–246. – Summary.

Војна академија почетком 20. века // Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 103–115. – Summary.

Аутомобил у Србији почетком 20. века // Годишњак за друштвену историју 2 (1999) 139–155.

Имена српских пукова // Гласник Историјског архива. Ваљево 33 (1999) 115–121. – Summary.

Српски официри у мемоарским делима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 183–189. – Summary.

Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20. века // Гласник. Историјски архива. Ваљево 32 (1998) 99–109. – Summary.

Генерација 1903–1918 // Српске политичке генерације : чланци са Округлог столa 28–29. мај 1997. / ур. Славенко Терзић. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 113–120. – (Зборник радова ; 15)

Бројно стање и губици српске и турске војске на Мишару // Даница 4 (1997) 400–405.

Делиградска линија – европско утврђење // Од Делиграда до Делиграда 1806–1876 : зборник радова у част великих годишњица / ур. Слободан Бранковић. – Алексинац : Скупштина општине ; Београд : Завичајни клуб Алексинчана, 1997, 63–71.

Снабдевање и исплата оружја и војне опреме током Првог српског устанка // Гласник. Историјски архив Ваљево 31 (1997) 61–77. – Summary.

Исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века // Годишњак за друштвену историју 3 (1996) 161–181. – Summary.

Нови чинови у српској војсци 1897–1900 // Даница 3 (1996) 136–141.

Увођење нових чинова у време реформе српске војске 1897–1900 // Даница 3 (1996) 136–141.

Социјално порекло официрског кадра школованог у Србији 1850-1900. године // Годишњак за друштвену историју 2 (1995) 194–202. – Summary.

Витални чиниоци развоја српске војске током 19. века // Војно-историјски гласник 1–2 (1993) 46-56.


Прилози у енциклопедијама:


Српска енциклопедија. III/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2021. – Одреднице: Добојски логор, 295-296; Ђунис 899-900, Ђурић Димитрије, 934-935.

Српска енциклопедија. III/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2018. – Одреднице: Гвозденовић Анто, 146; Дамјановић Богдан, 927; Дамјановић Јован, 939; Делиград, 989-990.

Лексикон Првог светског рата у Србији. – Београд : Институт за савремену историју : Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2015. – Одреднице: Битка код Чеврнтије (Легет), 61; Српско повлачење преко Албаније (Албанска Голгота), 193–195; Живојин Мишић, Радомир Путник, Степа Степановић, Петар Бојовић, 259–267; Министарство војно, 268–269; Врховна команда – историјат, 270.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013. – Одреднице: Ванлић, Јован, 90; Ванлић, Михаило, 91; Варваринска битка, 99; Варешанин, Маријан, 104; Варјачић, Јован, 107–108; Васиљевац, 124; Веља Глава, 246–247; Војиновић, Ђорђе, 246–247; Војиновић, Емил, 702; Војска Србије, 714–717; Врангел, 744-745; Вранешевић, Адам, 746; Врбица, Блажо, 763; Вујић, Димитрије, 831; Вулићевић, Ђуша, 934.

Српска енциклопедија. 1/2. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Бинички, Стеван, 165; Бирчанин, Илија,185; Бирчанин, Маријан, 185; Божидаревић, Васа, 292; Бојиновић, Тодор, 314; Бошковић, Новак, 465.

Српска енциклопедија. 1/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2010. – Одреднице: Аганлија, 45; Алексић, Анђелко, 156; Алимпић, Ранко, 168; Аничић, Гаврило, 241–241; Апостоловић, Узун-Мирко, 277–278; Aрсенијевић, Ђорђе Емануел, 319; Аџић, Вуле, 422–423; Бабић, Ђорђе, 434; Барјакраревић, Илија, 604–605; Белички споразум (1815), 690.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Ивановић, Атанасије, 50–51; Исајев, Иван Иванович, 192; Јанковић, Божидар М., 268–269; Јовановић, Антоније, капетан, устаник, 452; Јовановић, Станко, капетан I класе, 633–634; Капарис, Димитрије, 815; Катић, Сима Прекодринац, 902.

Српски биографски речник 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Гојковић, Илија М., 733–734; Грубановић, Тодор, 824; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852–853.

Атанасијев // Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004, 29.

Модерна српска држава (1804-2004) : хронологија / [више аутора]. – Београд : Историјски архив Београда, 2004. – 534 стр.


Уџбеници:

Историја : уџбеник са одабраним историјским изворима : за III разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа // М. Милићевић, Биљана Вучетић. – Београд : Завод за уџбенике, 2022. – 218 стр.


Остало:

Грб Републике Србије : елементи и порекло : (плакат). – Београд : Српски генеаолошки центар, 2017.

Карта Првог српског устанка // Војно-историјски гласник 3 (1994) без пагинације.

Milić J. Milićević, Ph. D.
Senior Research Associate 
e-mail: milic.milicevic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1964.
Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbian Coat of Arms – development and history in 1991.
M. A. thesis: The Reform of the Serbian Army 1897-1900, 1997.
Ph. D. thesis: The Albanian operation 1912-1913, the Faculty of Philosophy in Banja Luka, 2006.
Working in the Institute of History since 1993.
Field of Research: Serbian military history in the 19th and 20th centuries.
Languages: English, German, Bulgarian.


Monographs:

Посвећеници и жртве : српски санитет у Ваљевској болници у Првом светском рату. – Ваљево : Међуопштински историјски архив Ваљево, 2021. – 187 р.

Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године. – Београд : Музеј жртава геноцида, 2020. – 71 р.

Од Ваљева до Јадрана са Дринском дивизијом другог позива : фељтон / приредио [и аутор предговора] М. Милићевић. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2022. – 67 р..

Српска војска : огледи о војницима. – Београд : Српски генеалошки центар, 2019. – 170 р. – (Етнолошка библиотека ; 95)

Српска војска : огледи о биткама. – Београд : Српски генеалошки центар, 2018. – 248 р. – (Етнолошка библиотека ; 91)

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Друго допуњено издање. – Београд : Српски генеалошки центар, 2017. – 136 р. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Војнички буквар / саставио Коста Јокић ; приредио [и аутор предговора] М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 114 р.

На погрешној обали : пораз трупа Тимочке дивизије у бици код Чеврнтије (на Легету) 6. септембра 1914. године. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 138 p.

Балкански ратови. – Београд : Завод за уџбенике, 2014. – 127 p.

Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године. – Београд : Музеј жртава геноцида, 2020. – 71 p.

Српска војска : огледи о војницима. – Београд : Српски генеалошки центар, 2019. – 170 р. – (Етнолошка библиотека ; 95)

Српска војска : огледи о биткама. – Београд : Српски генеалошки центар, 2018. – 248 p. – (Етнолошка библиотека ; 91)

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Друго допуњено издање. – Београд : Српски генеалошки центар, 2017. – 136 p. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Војнички буквар / саставио Коста Јокић ; приредио [и аутор предговора] М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 114 p.

Питомци Војне академије : списак свршених питомаца 1–46 класе 1855–1914. године = Cadets of Military Academy : List of graduated cadets Classes 1–46 of years 1855–1914 / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2012. – 87 p. – Summary. – (Sources for Serbian history ; 11. History of XIX and XX century ; 6)

Балкански ратови (Balkan Wars) / фото-запис Самсон Чернов (photo-record by Samson Chernov) ; приредили (produced by) Мирослав Перишић, М. Милићевић, Бранко Богдановић. – Београд : Архив Београда, 2011. – LXXVIII, 492 p. – (Series Visual History ; 1)

Илустрована ратна кроника 1877–1878 / [приређивач, уредник, и писац уводне студије М. Ј. Милићевић]. – Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2011. – 492 p.

Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године) / М. Милићевић, Здравко Петровић. – Београд : Службени гласник : Историјски институт, 2011. – 146 p. – Conclusion.

Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године. – Београд : Медија центар Одбрана, 2011. – 304 p. – Summary.

Балкански рат у слици и речи / приредио М. Ј. Милићевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – 640 p.

Моје успомене из Првог светског рата = My Memories from the First World War / Stevan B. Skoknić ; приредио М. Милићевић. – Београд Историјски институт : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 118 p.

Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије / М. Милићевић, Љубодраг Поповић. – Београд : Војноиздавачки завод, 2003. – 268 p.

Пруга ка Јадрану : кратка историја железничке кампање Србије за продор на Јадранско море. – Приштина ; Лепосавић : Институт за српску културу, 2007. – 172 p.

Реформа српске војске 1897–1900. – Београд : Војноиздавачки завод, 2002. – 188 p.

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем XIX и почетком XX века. – Београд : Српски генеалошки центар : Етнографски музеј Србије, 2002. – 92 p.

Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. – Београд : Војноиздавачки завод, 1997. – 196 p.

Грб Србије : развој кроз историју. – Београд : Службени гласник, 1995. – 112 p.


Articles and essays:

Војска Србије у време Првог намесништва 1839–1840. године // Војноисторијски гласник 2 (2022) 43–53. – Summary: The Army of Serbia at the Time of First Regency 1839–1840.

Жртве мионичког краја у ратовима 1912–1918. Анализа губитака борачког и неборачког становништва // Гласник. Историјски архив Ваљево 56 (2022) 129–137.

Ратне жртве и страдали у Првом светском рату 1914–1918. године / Вељко Ђурић Мишина, М. Ј. Милићевић // Гласник. Историјски Aрхив Ваљево 56 (2022) 129–139.

Ђорђе Михаиловић или каријера једног заборављеног генерала // Војноисторијски гласник (Military Historical Review) 1 (2021) 29–52. – Summary: Đorđe Mihailović or the Carrier of Forgotten Serbian General.

Набавка пољопривредних справа за Српско пољопривредно друштво на основу ратне одштете у Првом светском рату / Гордана Гарић Петровић, М. Милићевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 227–269. – Summary: Procurement of Agricultural Implements for the Serbian Agricultural Society Based on World War I Reparations.

Осечански крај у ратовима 1912–1918. Анализа губитака борачког и неборачког становништва // Гласник. Историјски архив Ваљево 55 (2021) 89–97.

Списак г. официра налазећих се у страним државама у 1900-ој год. // Војноисторијски гласник 2 (2021) 237–243. – Summary: The List of Serbian Officers Beeing Abroad in 1900.

Државне и друштвене промене за време председништва Владана Ђорђевића (октобарског режима) 1897–1900. године // Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : On the Occasion of the 176th Anniversary of His Birth. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2020, 293–306. – Summary: State and Social Changes during the Presidency of Vladan Đorđević (October Regime) 1897–1900. – (Scientific Meetings ; 189. Presidency ; 14)

Војни министри Краљевине Србије у ратном периоду (1914–1918) / М. Милићевић, Божица Младеновић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) (2019) 87–98. – (Посебно издање. Први светски рат – 100 година касније = Special Edition. World War One – 100 Years Later). – Summary: Army Ministers of Kingdom of Serbia During the War Period (1914–1918).

Дневник Тошка Влаховића као историјски извор / Божица Б. Младеновић, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 357–370. – Summary: Diary of Toško Vlahović as a Historical Source.

Добровољци у Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић // Добровољци у Великом рату 1914–1918 = The Volunteers in the Great War 1914–1918 / eds. Srđan Rudić, Dalibor Denda, Đorđe Đurić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 185–192. – Summary: Volunteers in the Toplica Uprising. – (Collection of Works ; 36)

Извештај о пуковима Дринске дивизијске области из новембра 1898. године // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 51–52 (2018) 173–181. – Summary.

Битка на Легету (код Чеврнтије) као подстицај визуелног уобличавања једног места сећања у међуратном периоду / Игор Борозан, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис 66 (2017) 453–475. – Summary: Battle at the Leget Field (Čevrntija) as an Incentive for Visual Shaping of a Place of Remembrance in the Interwar Period.

Битка код Чокешине // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 50 (2016) 11–24. – Summary: The Battle of Čokešina.

Илустровани часописи као наративни извори о Балканским ратовима // Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства = The First Balkan War 1912–1913 : Historical Processes and Problems in the Light of the Centennial Experience / Ed. Mihailo Vojvodić. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 333–347. – Summary: Illustrated periodicals as narrative reports on the Balkans wars.

Старешински кадар Војске Србије у бици на Чеврнтији (Легету) септембра 1914. године // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 291–301. – Summary: Serbian Army Commanding Officers during the Čevrtnija (Leget) Battle in September 1914.

Почеци и прве акције ваздухопловства Краљевине Србије (до 1914) // Сто година српског ваздухопловства : зборник радова. Књ. 1, Историјски развој. – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2014, 13–26. – Summary.

Балкански ратови у српској илустрованој периодици / М. Милићевић, Божица Младеновић // Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења = The Balkan Wars 1812/913: New Views and Interpretations / Eds. Srđan Rudić, Miljan Milkić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 425–448. – Summary: The Balkans Wars in the Serbian Illustrated Periodicals.

Четничка акција непосредно пре објаве и током првих дана Српско-турског рата 1912. године // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I = International Thematic Collection The First Balkan War: Social and Cultural Meaning (on the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912). Book 1 / ed. Aleksandar Rastović. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 221–234. – Summary: Comitadji (Chetnik) Action on the Eve and During the First Days of War 1912.

"BEOGRADSKE NOVINE" – оглед о паралелним друштвима у Србији 1915–1918. / Божица Младеновић / М. Милићевић // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 541–554. – Summary: Belgrade Newspaper: an Essay about parallel Societies in Military-General Government of Serbia 1915–1918.

Казивања Радоша Николића о Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Милићевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 553–560. – Summary: Utterance of Rados Nikolic on Toplica Uprising.

О боравку српске војске на Крфу 1916. године / Божица Младеновић, М. Милићевић, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 543–552. – Summary: On serbian Army Sojourn in Corfu in the Year 1916.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / М. Милићевић, Јована Шаљић // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2011) 169–179. – Summary: Knowledge of Turkish and Albanian Language among Members of Serbian Armed Forces at the End of 19th Century.

Два документа о раду и питомцима Војне академије // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 209–214. – Summary: Two Documents on the Work and Cadets of Military Academy.

Историографија о Србима 19. века (1), Домети српске и европске историографије последње две деценије (1990–2009) : зборник радова. – Београд : Удружење настваника "Доситеј Обрадовић", 2010, 155–179.

Неверна Цаја или развод једног официрског брака // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 341–363. – Summary: Unfaithfulness or Divorce of an Officer's Marriage.

Oфицирска задруга у Краљевини Србији и СХС/Југославији и проблеми њене дистрибутивне мреже // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2010) 79–87. – Summary: Officer Cooperative in the Kingdom of Serbia and SHS/Yugoslavia and Problems of its Distributive Network.

Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године // Весник. Војни музеј (Military Museum) 55, 36 (Београд 2009) 39–51. – Summary: The Transport of the Coastal Corps Troops and the First Serbian Navy Battle in 1913.

Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године // Весник. Војни музеј (Military Museum) 55, 36 (Београд 2009) 39–51. – Summary: The Transport of the Coastal Corps Troops and the First Serbian Navy Battle in 1913.

Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године // Весник. Војни музеј (Military Museum) 55, 36 (Београд 2009) 39–51. – Summary: The Transport of the Coastal Corps Troops and the First Serbian Navy Battle in 1913.

"Летећи одред за Сан Ђовани ди Медуа" и битка код Љеша // Весник. Војни музеј (Military Museum) 54, 35 (Београд 2008) 53–63. – Summary: Flying Detachment for San Giovanni di Medua and the Battle near Leschi.

Војска Краљевине Србије у опсади Скадра // Баштина 22 (Приштина – Лепосавић 2007) 137–160.

Јеромонах Јосиф Цвијовић у ратовима 1912–1918. године // Мудри орач њиве господње : споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског. – Лепосавић : Центар за српску културу ; Цетиње : Светигора, 2007, 35–42.

Српска управа у северној Албанији и на приморју током Првог балканског рата // Баштина 23 (Приштина – Лепосавић 2007) 255–278. – Summary.

Војска Краљевине Србије у опсади Скадра // Баштина 22 (Приштина – Лепосавић 2007) 137–160.

Јеромонах Јосиф Цвијовић у ратовима 1912–1918. године // Мудри орач њиве господње : споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског. – Лепосавић : Центар за српску културу ; Цетиње : Светигора, 2007, 35–42.

Српска управа у северној Албанији и на приморју током Првог балканског рата // Баштина 23 (Приштина – Лепосавић 2007) 255–278. – Summary.

Знаменити Пожаревљани у војсци Кнежевине и Краљевине Србије // Браничево кроз војну и културну историју Србије. 1, 1. – Пожаревац : Историјски архив, 2006, 203–212.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – Chapter: Официри, 737–758.

"Sgm" радови Живојина Мишића // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 39 (2005) 106–131. – Summary: The "Sgm" works of Živojin Mišić.

История на автомобилизма в Србия в началото на 20. век // Балканистичен форум 12, 1–3 (2003) 22–40.

Подофицирске школе у Краљевини Србији // Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries / Eds.-in-chief Radoslav Petković, Petar V. Krestić, Tibor Živković. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 181–198. – Summary: Schools for Non-Commissioned Officers in the Kingdom of Serbia.

Официрска задруга Краљевине Србије // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1–2 (2003) 106–120.

Генерали војске Србије // Даница 9 (2002) 136–145.

Наоружавање војске Србије крајем 19. века // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 35 (2001) 57–71. – Summary: Arming of the Serbian army at the end of the 19 century.

Обука првих српских ваздухопловаца // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 3 (2001) 233–246.

Војна академија почетком 20. века // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 34 (2000) 103–115.

Имена српских пукова // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 33 (1999) 115–120. – Summary: Names of Serbian regiments.

Аутомобил у Србији почетком 20. века // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 2 (1999) 139–155. – Summary: Automobile in Serbia at the Beginning of the 20th Century.

Српски официри у мемоарским делима // Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 183–189. – Summary: Serbian Officers in Memoirs.

Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20. века // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 32 (1998) 99–109. – Summary: Marriage of the women in Valjevo to the officers at the end of the 19th and the beginning of the 20th century.

Генерација 1903–1918 // Српске политичке генерације : чланци са Округлог стола 28–29. мај 1997. = Serbian Political Generations (1788–1918) : Round Table May 28–29, 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 113–121. – Summary: Generation of Unifiers.

Бројно стање и губици српске и турске војске на Мишару // Даница 4 (1997) 400–405.

Делиградска линија – европско утврђење // Од Делиграда до Делиграда 1806–1876 : зборник радова у част великих годишњица. – Алексинац : Скупштина општине ; Београд : Завичајни клуб Алексинчана, 1997, 63–71.

Снабдевање и исплата оружја и војне опреме током Првог српског устанка // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 31 (1997) 61–77. – Summary: Supply and Payments for Arms and Military Equipment during the First Serbian Uprising.

Исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 3 (1996) 161–181. – Summary: Nutrition of the Serbian Army at the end of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Centuries.

Нови чинови у српској војсци 1897–1900 // Даница 3 (1996) 136–141.

Увођење нових чинова у време реформе српске војске 1897–1900 // Даница 3 (1996) 136–141.

Социјално порекло официрског кадра школованог у Србији 1850–1900. године // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 2 (1995) 194–202. – Summary: Social background of officer cadre educated in Serbia from 1850 to 1901.

Витални чиниоци развоја српске војске током 19. века // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1–2 (1993) 46–56.


Encyclopedic entries:

Лексикон Првог светског рата у Србији. – Београд : Институт за савремену историју : Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2015. – Entries: Битка код Чеврнтије (Легет), 61; Српско повлачење преко Албаније (Албанска Голгота), 193–195; Живојин Мишић, Радомир Путник, Степа Степановић, Петар Бојовић, 259–267; Министарство војно, 268–269; Врховна команда – историјат, 270.

Српска енциклопедија. II. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. – Entries: Ванлић, Јован, 90; Ванлић, Михаило, 91; Варваринска битка, 99; Варешанин, Маријан, 104; Варјачић, Јован, 107–108; Васиљевац, 124; Веља Глава, 246–247; Војиновић, Ђорђе, 246–247; Војиновић, Емил, 702; Војска Србије, 714–717; Врангел, 744–745; Вранешевић, Адам, 746; Врбица, Блажо, 763; Вујић, Димитрије, 831; Вулићевић, Ђуша, 934.

Српска енциклопедија. 1/2. – Нови Сад, : Матица српска , 2011. – Entries: Бинички, Стеван, 165; Бирчанин, Илија,185; Бирчанин, Маријан, 185; Божидаревић, Васа, 292; Бојиновић, Тодор, 314; Бошковић, Новак, 465.

Српска енциклопедија. 1/1. – Нови Сад, : Матица српска , 2010. – Entries: Аганлија, 45; Алексић, Анђелко, 156; Алимпић, Ранко, 168; Аничић, Гаврило, 241–241; Апостоловић, Узун-Мирко, 277–278; Aрсенијевић, Ђорђе Емануел, 319; Аџић, Вуле, 422–423; Бабић, Ђорђе, 434; Барјакраревић, Илија, 604–605; Белички споразум (1815), 690.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивановић, Атанасије, 50–51; Исајев, Иван Иванович, 192; Јанковић, Божидар М., 268–269; Јовановић, Антоније, капетан, устаник, 452; Јовановић, Станко, капетан I класе, 633–634; Капарис, Димитрије, 815; Катић, Сима Прекодринац, 902.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Гојковић, Илија М., 733–734; Грубановић, Тодор, 824; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852–853.

Атанасијев, Ат. // Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004, 295.


Other:

Карта Првог српског устанка : [map] // Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 3 (1994).

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

AI Website Generator