Милун Стијовић

истраживач сарадник
e-mail: milun.stijovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1978) где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје завршио је 2004. на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. На Филозофском факултету у Београду уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Српски конзулат у Приштини.
У Историјском институту ради од 2005. године.

Област истраживања: историја српског народа у 19. и 20. веку (посебно у Старој Србији). 

Монографије:

Српски свештеник : лист српско-православног свештенства у Босни и Херцеговини. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2012. – 105 стр.

Српски глас. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2004. – 486 стр. – (Фототипско издање). – Предговор, 9–58.


Расправе, чланци и прилози:


Извештај о српским основним школама у Приштинском рејону 1911/1912. школске године // Мешовита грађа (Miscellanea) 42 (2021) 207–225. – Summary.

The Struggle of the Serbian People in Kosovo and Metohija for the Preservation of National Identity Under the Turkish Rule During the 19th and Early 20th Centuries // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 177–188. – Riassunto; Резиме: Борба српског народа на Косову и Метохији за очување националног идентитета под турском влашћу крајем 19. и почетком 20. века. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Прилог односима српских конзула у Приштини са османским властима на Косову и Метохији // Историјски часопис 68 (2019) 331–347.

Рашко-призренски митрополити и Српски конзулат у Приштини // Црквене студије 15 (Ниш 2018) 569-580.

Григорије Божовић као сарадник дневног листа Политика 1924. године // Поетика Григорија Божовића : (тематски зборник водећег националног значаја) / ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини ; Ниш : Филозофски факултет ; Зубин Поток : Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 493–504. – Summary.

Менталитет Срба на Косову и Метохији уочи ослобођења од турске владавине // Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја. 2 : Историја / гл. и одг. ур. Срђан Словић. – Приштина, Лепосавић : Институт за српску културу, 2016, 121–131. – Summary.

Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Јована Шаљић, М. Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / М. Стијовић, Јована Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary.

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Јована Шаљић, М. Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary.
Косово и Метохија уочи Балканског рата // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. Александар Растовић. – Ниш: Филозофски факултет, 2013, 235–246. – Summary.

О уређењу српских народних школа у Турској уочи Првог балканског рата // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 279–297. – Summary.

Ономастика девет дечанских села / М. Стијовић, Рада Стијовић // Косовско-метохијски зборник 5 (2013) 235–271. – Summary.

Скупљачи народног блага Ресаве / Рада Стијовић, М. Стијовић // Митолошки зборник 29 / ур. Миодраг Стојановић. – Рача : Центар за митолошке студије Србије : Народна библиотека „Радоје Домановић“ ; Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 265–277. – Резюме. – (Научни скуп „Професор доктор Гордана Јовановић“)

Српско школство на Косову и Метохији према извештајима Српског конзулата у Приштини // Косовско-метохијски зборник 4 (2012) 99–112. – Summary.

Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша / Рада Стијовић, М. Стијовић // Зборник радова са пројекта Истраживање српског језичког простора на Косову и Метохији. 1. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2008, 161–185. – Summary.

Српски глас // Српска слободaрска мисао 9, 3 (Београд 2008) 188–234.

Српски глас о Босни и Херцеговини // Зборник за историју БиХ 5 (2008) 273–281.


Прилози у енциклопедијама:


Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Одреднице: Настасијевић, Настас Ђ., 177; Николајевић, Светозар, 394–395; Николић, Спасоје Шалетин, 475; Павићевић, Јосиф, 720.

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Мијушковић, Сава Мркоје, 415; Мартиновић, Ђикан, 238–239.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Кусовац, Ђуро, 455; Кусовац, Јоко, 455; Кусовац, Филип Шкрњо, 455–456; Лукачевић, Јован, 651; Љешевић, Вук, 689.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Исаковић, Александар, 196; Ичко, Наум, 206; Јанковић, Крсто Кењо, 289; Јовановић, Пахомије, 601; Јовшић, Григорије, 693–694; Јуришић, Гедеон Јосиф (Георгије), 763; Калуђеровић, Андрија, 798.

Milun Stijović
Research Assistant
e-mail: milun.stijovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1978.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Priština in 2004 with the work Srpski glas.
Ph. D. thesis (in progress): Serbian Consulate in Priština.
Working in the Institute of History since 2005.
Field of Research: Serbian history of the 19th and the 20th centuries.
Languages: English, German.

Monographs:

Српски глас. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића), 2004. – 486 p. – Предговор (студија о Српском гласу), 9–58. Српски глас, фототипија, бр. 1–32, 61–483.
Српски свештеник : лист српско-православног свештенства у Босни и Херцеговини. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010. – 105 p.

Articles and essays:

Српски глас о Босни и Херцеговини // Зборник за историју БиХ (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 5 (2008) 273–281. – Summary: Bosnia and Herzegovina in the Voice of Serbia.
Српски глас // Српска слободaрска мисао 9, 3 (Београд 2008) 188–234.
Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша / Рада Стијовић, М. Стијовић // Зборник радова са пројекта Истраживање српског језичког простора на Косову и Метохији 1. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2008, 161–185.
Српско школство на Косову и Метохији према извештајима Српског конзулата у Приштини // Косовско-метохијски зборник (Recueil de Kosovo et Metohija) 4 (2012) 99–112. – Summary: Serbian educational system in Kosovo and Metohija according to the reports of the Serbian Consulate in Priština.
Косово и Метохија уочи Балканског рата // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I = International Thematic Collection The First Balkan War: Social and Cultural Meaning (on the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912). Book 1 / ed. Aleksandar Rastović. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 235–246. – Summary: Kosovo and Metohija on the Eve of the First Balkan War (According to Reports of the Serbian Consul in Pristina).
О уређењу српских народних школа у Турској уочи Првог балканског рата // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 279–297. – Summary: About Organization of Serbian Public Schools in Turkey Shortly Before the First Balkan War.
Ономастика девет дечанских села / М. Стијовић, Рада Стијовић // Косовско-метохијски зборник (Recueil de Kosovo et Metohija) 5 (2013) 235–271. – Summary: Serbian educational system in Kosovo and Metohija according to the reports of the Serbian Consulate in Priština.
Скупљачи народног блага Ресаве / М. Стијовић, Рада Стијовић // Митолошки зборник (Mythology cellection) 29. – Рача : Центар за митолошке студије Србије : Народна библиотека "Радоје Домановић" ; Деспотовац : Народна библиотека "Ресавска школа", 2013, 265–277. – ([Научни скуп] Професор доктор Гордана Јовановић). – Резюме: Собиратели народных благ Ресавы.
Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Јована Шаљић, М. Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary: Reports of School Supervisors Regarding the Work of Primary School for Albanian Children in Sijarina.
Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / М. Стијовић, Јована Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary: Committee for Spreading the Propaganda of the Serbian Nation (1899).
Григорије Божовић као сарадник дневног листа Политика 1924. године // Поетика Григорија Божовића : (тематски зборник водећег националног значаја) / ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини ; Ниш : Филозофски факултет ; Зубин Поток : Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 493–504. – Summary.
Менталитет Срба на Косову и Метохији уочи ослобођења од турске владавине // Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја. 2 : Историја / гл. и одг. ур. Срђан Словић. – Приштина, Лепосавић : Институт за српску културу, 2016, 121–131. – Summary.
Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Јована Шаљић, М. Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary: Conscription of the Albanians in the Serbian Army in 1915: Causes and Consequences.
Рашко-призренски митрополити и Српски конзулат у Приштини // Црквене студије 15 (Ниш 2018) 569–580.
Прилог односима српских конзула у Приштини са османским властима на Косову и Метохији // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 331–347. – Summary: A Contribution to the Relations Between Serbian Consuls in Priština with Ottoman Authorites in Kosovo and Metohija.
The Struggle of the Serbian People in Kosovo and Metohija for the Preservation of National Identity Under the Turkish Rule During the 19th and Early 20th Centuries // War, Peace and Nation-Building (1853–1918) / Ed. in chief Aleksandar Rastović, Andrea Carteny ; Ed. Biljana Vučetić, – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2020, 177–188. – Riassunto: La lotta popolo serbo in Kosovo e Metohija per salvare l'identità nazionale sotto il dominio turco alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo; Резиме. – (Collection of Works / The Institute of History ; 43)

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Исаковић, Александар, 196; Ичко, Наум, 206; Јанковић, Крсто Кењо, 289; Јовановић, Пахомије, 601; Јовшић, Григорије, 693–694; Јуришић, Гедеон Јосиф (Георгије), 763; Калуђеровић, Андрија, 798.
Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Кусовац, Ђуро, 455; Кусовац, Јоко, 455; Кусовац, Филип Шкрњо, 455–456; Лукачевић, Јован, 651; Љешевић, Вук, 689.
Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Мијушковић, Сава Мркоје, 415; Мартиновић, Ђикан, 238–239.
Српски биографски речник. 7. – Нови Сад : Матица српска, 2018. – Entries: Настасијевић, Настас Ђ., 177; Николајевић, Светозар, 394–395; Николић, Спасоје Шалетин, 475; Павићевић, Јосиф, 720.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Designed with ‌

Website Software