др Недељко В. Радосављевић

научни саветник
e-mail: nedeljko.radosavljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Ужицу (1965). Основну школу завршио је у Сечој Реци (1980), а средњу у Пожеги (1984). Студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду уписао је 1988. Дипломирао је 1993. године. На истом факултету је 1999. одбранио магистарску тезу Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804. Докторску дисертацију Црква у Београдском пашалуку под управом Васељенске патријаршије 1766–1831. одбранио је 2004. на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Као стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, у периоду јун–децембар 2006.био је на постдокторским студијама у Историјском институту Бугарске академије наука (Институт по история БАН). Радио је као професор историје у неколико основних и средњих школа и као архивиста у Историјском архиву Ваљева (1994–1999). Као виши асистент на Катедри за српску и балканску историју 15–18. века, на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву радио је од 1999. до 2001. године. Поред тога, радио је и у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну. На Филозофском факултету у Нишу школске 2001/02. године био је ангажован у настави на предмету Општа историја новог века 1. У Историјском институту ради од 2001. године. Био је одговорни уредник часописа Мешовита грађа – Мiscellanea (2011–2013). Члан је Редакције Посебних издања Историјског института, Уређивачког одбора Српског биографског речника Матице српске и Редакције Гласника Историјског архива Ваљева. Такође је члан Међународне редакције часописа Историческо бъдеще и Међународне редакције едиције Изследвания и документи Удружења историчара „Асоциация Клио 96“ из Софије, Република Бугарска. Члан је Бугарског друштва за проучавање 18. века (Българско общество за проучване на 18. в.) и Међународног друштва за проучавање 18. века. Сарадник је Црквено-научног центра Руске православне цркве). Био је члан Одбора САНУ за историју Срба у XIX веку. Члан је Управног одбора Историјског инстутута.

Област истраживања: историја Православне цркве (15–19. век; друштвена историја српског села и сељаштва у 18. и 19. веку; појава страха и његов утицај на историјске процесе; историја медицине. 

Монографије:

Дабробосанска митрополија у Васeљенској патријаршији (1766–1880). – Београд : Историјски институт, 2021. – 243 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 77)

Време страха : град, нахија и окружје – Ужице (1788–1862). – Београд : Еволута, 2017. – 162 стр. – Summary.

The Suffering of Old Serbia and Macedonia in the 19th Century : Testimonies of Dečani Monastery Abbot Fr. Seraphim Ristić (1864) and Bishop Sava Barać – Dečanac (1882) / Introduction N. Radosavljević. – Dečani : Visoki Dečani Monastery, 2016. – 120 str.

Ужице, град и нахија – окружје у времену страха (1788–1862). – Ужице : Историјски архив, 2013. – 196 стр. – Summary.

Српска православна митрополија карловачка : по подацима од 1905. године / Мата Косовац ; приређивач и аутор поговора Н. Радосављевић. – Загреб : СКД „Просвјета”, 2012. – 1234 стр.

Стара црква у Миличиници : Књига прихода и расхода (1846–1863). – Београд : Историјски институт, 2012. – 152 стр.

Стара црква у Субјелу. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 169 стр. – Summary.

Црква брвнара у Сечој Реци. – 2. допуњено издање. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 168 стр. – Summary.

Шест портрета православних митрополита 1766–1891. – Београд : Историјски институт, 2009. – 188 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 57)

Ваљевски магистрат 1824–1831 : документа. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2008. – 264 стр. – Summary.

Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 1836–1878. – Београд : Историјски институт, 2007. – 185 стр. – (Извори за српску историју ; 4. Историја XIX и XX века ; 2)

Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : (управа Васељенске патријаршије). – Београд : Историјски институт, 2007. – 509 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 53)

Књажеска канцеларија : Ужичка нахија, документи. Књ. 2, (1831–1839) / приредио Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив; Београд : Архив Србије, 2006. – 461 стр.

Књажеска канцеларија. Ужички суд (1825–1839) / приредио Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив ; Београд : Архив Србије, 2006. – 136 стр.

Књажеска канцеларија : Ужичка нахија. Књ. 1, (1816–1830) / приредио Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив; Београд : Архив Србије, 2005. – 344 стр.

Успомене (1900–1944) / Милан-Мито Ђуровић ; приредио Н. Радосављевић. – Београд : Историјски институт, 2005. – 152 стр. – (Мешовита грађа (Miscellanea) ; 25)

Црква брвнара у Сечој Реци, историја. – Београд : Музеј Српске православне цркве ; Сирогојно : Музеј Старо Село, 2002. – 154 стр. – Summary.

Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804. – Ваљево : Историјски архив, 2000. – 223 стр. – Summary.

Школа у Сечој Реци, сто педесет година трајања. – Косјерић : Основна школа „Мито Игумановић”, 2000. – 131 стр. – Summary.


Расправе, чланци и прилози:

Укидање Пећке патријаршије 1766. године – фискални оквир / Недељко В. Радосављевић, Татјана Катић // Црквене студије 20 (2023) 421–433. – Summary.

Православна црква у Херцеговини од османског освајања до 1766 // Историја Епархије Захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година постојања. – Београд ; Требиње : Видослов ; Мостар ; Требиње : Епархија Захумско-херцеговачка и приморска, 2022, 163–203.

Херцеговачко-захумска митрополија 1766–1880 // Историја Епархије Захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година постојања. – Београд ; Требиње : Видослов ; Мостар ; Требиње : Епархија Захумско-херцеговачка и приморска, 2022, 205–268.

Ананије, митрополит захумско-херцеговачки (1772–1802) // Осам вијекова Светосавља у Херцеговини / ур. Драга Мастиловић. – Гацко : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2020, 203–215. – Summary. – (Ћоровићеви сусрети 2020. године [и] Научни скуп историчара, Гацко, 2020)

Београдски мир (1739) и реорганизација Пећке патријаршије // Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219–2019) : историјско, богословско и културно наслеђе : зборник радова међународног научног скупа. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2020, 253–264. – Summary.

Жалба херцеговачко-захумског митрополита Ананија против босанског валије 1791. / Н. В. Радосављевић, Мирјана Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 87–105. – Summary.

Kyrillos, the Metropolitan of Belgrade (1825–1827) // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XLVIII, 1–2 (2019) 2020, 73–93.

Црногорски митрополит Сава Петровић и укидање Пећке патријаршије 1776. // Историјски часопис 69 (2020) 227–248. – Summary.

Gabriel of Zvornik // Историјски часопис 68 (2019) 175–194. – Резиме: Гаврило Зворнички.

Nićifor Perić, Metropilitan Raška-Prizren and Skenderija (1901–1911) / Н. Радосављевић, Александра Новаков // Истраживања. Филозофски факултет. Нови Сад 30 (2019) 171–186.

Синђелија, берат, печат : ступање на архијерејски трон у Османском царству 1766–1878. // Државно-црквено право кроз векове : зборник радова са међународне научне конференције / ур. Владимир Чоловић ... [и др.]. – Београд : Институт за упоредно право ; Цетиње ; Православна Митрополија Црногорско- приморска, 2019, 137–156. – Summary: Diploma, Berat (Decree), Seal: Accesion to the Archiepiscopal Throne in the Ottoman Empire 1766–1878.

Статус Црногорске митрополије по укидању Пећке патријаршије 1766 : канонска самосталност или самосталност услед државног разлога // Зетски господари Црнојевићи и везири Бушатлије (XIV вијек – 1830), 2019, 158–175.

Antimus, Bishop of Vratsa and Lovech and Metropolitan of Belgrade // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XLV, 1–2 (2018) 147–171.

Belgrade Metropolitanate 1825–1831 // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 297–313. – Özet. – Резиме: Београдска митрополија 1825–1831. – (Collection of Works ; 38)

Српска православна црквено-школска општина у Мостару // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука 18 (2018) 329–350. – Summary.

Aнтим, eпископ врачански, ловечки и митрополит београдски // Црквене студије 14 (Ниш 2017) 299–315. – Summary.

Иван Снегаров као писац (и) српске историје // Писци српске историје : научни скуп / ур. Драга Мастилововић. – Гацко : СКПД „Просвјета“, 2017, 172–189. – Summary. – (Ћоровићеви сусрети ; 19)

Рудничка љекаруша // Гора божурова (Биљни свет у традиционалној култури Словена) = Гора пионовая (Растения в традиционной культуре славян) = Peony Mountain (Plants and Herbs in the Traditional Slavic Culture), 2017, 183–198.

Сеча Река, пример одрживог развоја села : (правило или изузетак) // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Н. В. Радосављевић, Снежана Томић. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 387–407. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 34)

Годовичка љекаруша / Мedicinal recipe book from the monastery of Godovik // Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова / ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 173–183.

Мостарска црквеношколска општина и промене на херцеговачком митрополијском трону (1888–1889) // Историјски часопис 65 (2016) 307–330. – Summary.

Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром јануара 1828. // Гласник. Историјски архив Ваљево 50 (2016) 152–165. – Summary.

Српска револуција и црквено питање 1804–1825 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт Београд ; Чачак : Mеђуопштински историјски архив Чачак, 2016, 19–35. – Summary. – (Зборник радова / Историјски институт ; 31)

Данило, митрополит ужичко ваљевски и трновски // Српске студије 6 (2015) 145–162. – Summary.

Ниже дужности у обновљеној црквеношколској општини у Мостару (1888–1891) // Црквене студије 12 (Ниш 2015) 411–426. – Summary.

Попис муслиманског становништва исељеног из Ужица у Рогатици 1863. године // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 207–237. – Summary.

Aутономија православне цркве у Кнежевини Србији и арондација епископија 1831–1836. // Истраживања 25 (Нови Сад 2014) 233–248. – Summary.

Венедикт Краљевић, прилози за биографију // Црквене студије 11 (Ниш 2014) 353–383. – Summary.

Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији 1766–1804. // Братство : часопис Друштва „Св. Савa“ 18 (2014) 61–77. – Summary.

Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе // Балканите и Светътъ : modus concurrandi / ур. Лиляна Симеонова. – София : Институт по Балканистика със Център по тракология БАН, 2014, 285–306. – Summary.

Епископ Кирил Живковић о рукоположењу свештеника Јована Балтића и приликама у Босни 1804. // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 51–66. – Summary.

Кирил Живковић, епископ пакрачко-славонски : (прилози за биографију) // Историјски часопис 63 (2014) 59–76. – Summary.

Аксентије III Петров Чешмеџијев, херцеговачки митрополит // Истраживања 24 (Нови Сад 2013) 267–284. – Summary.

Викарни епископи Дабробосанске митрополије (1766–1878) // Историјски часопис 62 (2013) 161–192. – Summary.

Митрополити бугарског порекла у православним епархијама у Босни и Херцеговини (1766–1880) // Српске студије 4 (2013) 39–59. – Summary.

Неколико извора о пљеваљском крају и Херцеговачкој митрополији под духовном влашћу Васељенске патријаршије (1766–1878) // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 8–9 (2013) 145–154. – Summary.

Симо Соколов и српска емиграција у Бугарској 1883–1886. // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 233–267. – Summary.

Užice, the Varosh and the Nahiya in the Times of Fear (1804–1862) // Etudes Balkaniques 49, 3–4 (2013) 95–128. – Summary.

Црквене прилике у Старој Србији од укидања Пећке патријаршије до Велике источне кризе (1766–1878) // Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140 годишњице од оснивања) / прир. Славиша Недељковић. – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 9–29. – Summary. – (Библиотека Научни скупови)

Два прилога за историју православне цркве у Босни // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 279–291. – Summary.

Једна османска наредба о војном уништењу Србије из 1807. године // Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Истраживања 23 (Нови Сад 2012) 283–293. – Summary.

Јоаникије, митрополит рашко – призренски // Историјски часопис 61 (2012) 145–163. – Summary.

Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на сакупљање милостиње за манастир Хиландар / Н. В. Радосављевић, Душица М. Стојковић // Зборник за историју Босне и Херцеговине 7 (2012) 111–119. – Summary.

Препис царског берата о правима чувара барутане тврђаве Јајце из 1709. године / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Зборник за историју БиХ 7 (2012) 121–133. – Summary.

Путописна литература о почетку европеизације града у Србији (крај 18. – прва половина 19. века) // Многоликите югоизточно-европейски градове и съвременността на миналото : Сборник в чест на проф. Лилия Кирова / ур. Антоанета Балчева – София : Институт по балканистика със Център по тракология БАН, 2012, 121–138. – Summary.

Where Did Vlatko Vukovićʾs Army Take Communion? (Historical Roots of a Legend) // Belief Narrative Genres / eds. Zoja Karanović, Willem de Blécourt. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012, 173–178. – Резиме.

Антим Зепос, ужичковаљевски митрополит 1802–1814. // Историјски часопис 60 (2011) 271–288. – Summary.

Два писма о прикупљању помоћи за манастир Високи Дечани из 1868. // Братство : часопис Друштва „Св. Савa“ 15 (Београд 2011) 107–116. – Summary.

Дабробосанска (Сарајевска) митрополија у време Српске револуције (1804–1815) // Истраживања 22 (Нови Сад 2011) 205–219. – Summary.

Диплома митрополита Павла Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање милостиње из 1755. // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 281–288. – Summary.

Рашки, призренски и рашкопризренски митрополити 1766–1878. // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова / ур. Милан Радујко. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 665–671. – Summary.

Ужички немири због отмице и насилне исламизације српске девојчице 1819. // Зборник МС за историју 83 (2011) 85–95. – Summary.

Херцеговачка митрополија у време Српске револуције // Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба : зборник радова са научних скупова / ур. Раденко Пејовић. – Подгорица : Удружење Пивљана, 2011, 19–33. – Summary.

Архимандрит Хаџи Рувим Нешковић (1752–1804) : прилози за биографију // Историјски часопис 59 (2010) 297–320. – Summary.

The Mitropoly of Saraјevo (DabroBosnian Mitropoly) According to Census of 1887 // Etudes Balcaniques 45, 1–2 (2010) 127–147.

Partenius of Zograf, Metropolitan of Nishava (of Pirot) : (Supplement to a Biography) // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XXXIX, 3–4 (2010) 32–49.

Попис Београдске митрополије из 1826. // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 161–192. – Summary.

The Serbian Revolution and the Creation of the Modern State: The Beginning of Geopolitical Changes in the Balkan Peninsula in the 19th Century // Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699–1829 / ed. By Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva. – Berlin : Lit Verlag, 2010, 171–178.

Београдска митрополија по попису из 1826. // Историјски часопис 58 (2009) 231–247. – Summary.

Viktor Tcholakov. Taxidiote de Hilendar et métropolite de Nich // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XXXVII, 1–2 (2009) 127–142.

Пет непознатих докумената за историју Срба у Босни и Херцеговини у бугарским фондовима // Зборник за историју БиХ 6 (2009) 83–90. – Summary.

Сећања бугарског добровољца Неша Брајкова на догађаје у Херцеговини из 1876. // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 127–140. – Summary.

Српски документи из фонда „Симо Соколов” Бугарског историјског архива Софија // Споменик САНУ CXLII. Одељење историјских наука 15 (2009) 125–140. – Summary.

Bulgarian Metropolitans in the Orthodox Eparchies in Bosnia and Herzegovina (1766–1878) // Études balkaniques 44, 3 (2008) 121–142.

Синђелије ужичковаљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године // Историјска баштина 17 (Ужице 2008) 59–70. – Summary.

Три документа за историју хришћанских цркава у Босни и Херцеговини // Н. Радосављевић, Мирјана Маринковић // Зборник МС за историју 77–78 (2008) 93–100. – Summary.

Херцеговачки митрополити 1766–1878. // Историјски часопис 57 (2008) 175–196. – Summary.

Београдски митрополити 1739–1804. // Историјски часопис 55 (2007) 219–234. – Summary.

Герасим Домнин, ужичко-ваљевски митрополит 1816–1831. // Историјски часопис 54 (2007) 171–192. – Summary.

Два писма српског митрополита Михаила (Јовановића) Рилском манастиру // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 111–116. – Summary.

Митрополит Серафим Дабробосненски (допълнениа към биографията му) // Историята и книгите като приятелство : сборник в памет на Митко Лачев. – София : Гутенберг 2007, 218–228.

Пећка патријаршија од обнове аутокефалности до укидања (1557–1766) // Братство : часопис Друштва „Св. Сава” 11 (Београд 2007) 11–34. – Summary.

Писмо Видинске црквене општине српском митрополиту Михаилу (Јовановићу) из септембра 1872. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary.

Попис Тимочке епископије из 1836. // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary.

Српске династије у мемоарским списима проте Новака Милошевића // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа] / ур. Петар В. Крестић ; гл. и одг. ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт, 2007, 387–397. – Summary. – (Зборник радова ; 23)

From Self Taught Literacy to Systematic Education, Education in the Serbian Regions under Ottoman Rule // Etudes balkaniques 43, 2 (2007) 67–82.

Вести о православној цркви у Босанском пашалуку у извештајима кнезу Милошу из Ужичке нахије и Ужичког окружја (1816–1839) // Зборник МС за историју 74 (2006) 105–116. – Summary.

Владичански конак : (прилог проучавању свакодневног живота епископа под османском влашћу крајем 18. и у првој половини 19. века) // Настава и историја 4 5 (2006) 7–18. – Summary.

Епархије Бање (Ћустендила) и Самокова у Пећкој патријаршији 1557–1766. // Пауталия – Велбъужд – Кюстендил през векове / ур. Валентин Дебочички. – Кюстендил 2006, 335–343.

Жалба Крсмана Обрадовића против кнеза Јована Митровића-Демира : (прилог проучавању почетака правосуђа у другој деценији 19. века) // Зборник МС за историју 74 (2006) 95–104. – Summary.

Кретање православног свештенства између Османског царства и Хабзбуршке монархије (крај XVII – трећа деценија XIX века) // Проблемът ИзтокЗапад : България и Балканите : статии, документални материали и дискусия. / ур. Тамара Стоилова. – София : Асоциация Клио96, 2006, 113–121.

Исто // Zbornik radova Balkan i Panonija kroz istoriju : međunarodni naučni skup. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2006, 205–213.

Епископ, мирски свештеник, монах – обележја свакодневног живота // Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата / прир. Ана Столић, Ненад Макуљевић. – Београд : Clio, 2006, 711–736.

Српско-бугарске црквене везе у време Пајсија Хиландарца и његових наследника // Научни трудове – филология 41, 1 (Пловдив 2006) 525–537.

Тимочка епископија по попису из 1836. // Историјски часопис 52 (2006) 257–272. – Summary.

Добробосански (сарајевски) митрополит Серафим // Споменица Милана Васића / прир. Раде Михаљчић ; гл. ур. Рајко Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 271–285. – Summary. – (Споменица ; 2. Одјељење друштвених наука ; 14)

Критичко приређивање извора из фонда Архива Србије Књажеска канцеларија // Наука и образовање : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. ур. Ранко Поповић. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2005, 281–290. – Summary. – (Научни скупови ; 6/1)

Пресуда о једној породичној деоби 1835. // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 35–44. – Summary.

Вера и црква у свакодневном животу у 18. веку // Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба / прир. Александар Фотић. – Београд : Clio, 2005, 377–399.

Ратне белешке потпоручника Иванка Обреновића (1915–1919) / прир. Божица Младеновић, Н. Радосављевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 277–286. – Summary.

Алекса Поповић, устанички војвода Ужичке нахије // Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина / гл. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2004, 381–393. – Summary. – (Научни скупови ; 6. Одељење друштвених наука ; 8)

Башча, авлија, врт : (прилог истраживању културе живљења у Србији крајем XVIII и почетком XIX века) // XVIII столеће. 5 : радови са научног скупа / ур. Никола Грдинић. – Нови Сад : Друштво за проучавање XVIII века : Завод за културу Војводине, 2004, 77–83. – Résumé.

Босанска Градишка и Мостар у два извештаја с почетка двадесетог века // Зборник за историју Босне и Херцеговине 4 (2004) 297–316. – Summary.

Видин – българско и сръбско духовно средище // Черно море между изтока и запада : Река Дунав мост между народи и култури : IX Понтийски четения / ур. Снежка Панова, Вълкан Вълканов, Ваня Лозанова. – Варна : Университет Чърноризац Храбар, 2004, 204–221.

Изследване на историята на православната църква при Българи и Сърби, отношение между двете историографии // Българистични студии. 2 / ур. Василка Радева. – София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004, 171–185.

Православна црква и српска устаничка држава : (међусобни однос) // Традиција и савременост. [1] : зборник радова са научног скупа / одг. ур. Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2004, 421–434. – Summary. – (Научни скупови ; 5/2)

Прилози за историју Првог српског устанка из породичне збирке Поповића // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 89–113. – Summary.

Религиозност српског друштва крајем XVIII и почетком XIX века // Братство : часопис Друштва „Св. Сава” 8 (Београд 2004) 113–127. – Summary.

Три писма сарајевског митрополита Игњатија из 1851. године // Зборник МС за историју 69–70 (2004) 275–284. – Summary.

Кретање становништва између источне Босне и Херцеговине и западне Србије од XVI до почетка XIX века у светлу црквених извора // Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Милан Васић ; одг. ур. Рајко Кузмановић. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске : Универзитет Српско Сарајево, 2003, 379–394. – Summary. – (Научни скупови ; 5. Одјељење друштвених наука ; 7)

Породична историја проте Лазара Поповића из Субјела // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 9–20. – Summary.

Православна црква на Балкану у списима путописаца са истока и запада Европе (од краја XVII до средине XIX века) // Проблемът изток – запад, историческа перспектива / ур. Тамара Стоилова. – София : Институт по история БАН, 2003, 211–228.

Прилози за историју Херцеговачке митрополије // Радови Филозофског факултета. Бања Лука 6 (2003) 159–166. – Summary.

Српско село у историографији : (пример ужичког села) // Српско село : могућности и даљи правци истраживања. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село”, 2003, 89–102. – Summary. – (Зборник радова ; 22)

Улога помоћних историјских наука у истраживању историје православне цркве : (друга половина XVIII – прва половина XIX века) // Јединство наука данас : (интердисциплинарни приступ сазнању) : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. ур. Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 381–386. – (Научни скупови ; 4/1)

Школовање свештенства у Карловачкој богословији 1794–1820. // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 41–62. – Summary. – (Зборник радова ; 21)

Видинска митрополија 1739–1834. // Историјски часопис 49 (2002) 163–182. – Summary.

Корпуси историјских извора Љубомира Стојановића и њихов значај за историјску науку // Љубомир Стојановић : живот и дело : научни скуп. – Ужице : Учитељски факултет, 2002, 411–424. – Резюме.

Поповићи из Субјела, једна војводска и свештеничка породица // Зборник МС за историју 65–66 (2002) 195–209. – Summary.

Проблеми истраживања локалне историје : (пример западне Србије) // Гласник. Историјски архив Ваљево 36 (2002) 113–127. – Summary.

Утицај савременог тренутка на избор тема истраживања у српској историографији // Наука и наша друштвена стварност : зборник радова са научног скупа / ур. Драго Бранковић, Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2002, 289–302. – (Научни скупови ; 3/2)

Реорганизација црквене управе у западној Србији и источној Босни по склапању Београдског мира 1739. // Зборник друштвено-хуманистичких наука 1 (Бања Лука 2001) 253–262. – Summary.

Два писма херцеговачког митрополита Аксентија II Паликуће (1751–1760) // Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 255–261. – Summary.

Локалне историје и историје села – проблеми и перспективе (пример западне Србије) // Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека : проблеми и правци развоја : зборник радова са научног скупа / ур. Драго Бранковић, Младен Шукало. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 313–328. – Summary. – (Научни скупови ; 2)

Село и сељаштво у упитним листовима Матице српске // Историјски часопис 48 (2001) 203–217. – Summary.

Ужичко-ваљевска митрополија у време укидања Пећке патријаршије // Пожешки годишњак 1 (2001) 182–192. – Summary.

Школовање свештенства у Србији од Београдског мира до Првог српског устанка 1739–1804. // Наука и образовање : битни чиниоци српске духовности : зборник радова са научног скупа / гл. ур. Драго Бранковић ; одг. уред. Перко Војиновић. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 246–260. – (Научни скупови ; 1)

Selo zapadne Srbije u srpskoj istoriografiji // Principi i praksa održivosti u razvoju naselja u Srbiji. 2, Simpozijum Naselja u Srbiji u 21. veku / ur. Ružica Bogdanović, Borislav Stojkov. – Beograd : Udruženje urbanista Srbije, 2000, 439–448. – Summary.

Ученици Богословије у Сремским Карловцима 1794–1805 // Радови Филозофског факултета у Српском Сарајеву 2 (2000) 227–234. – Summary.

Шабачка епископија по попису из 1836. // Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 53–82. – Summary.

Свештенство Ужичко-ваљевске митрополије // Гласник. Историјски архив Ваљево 33 (1999) 51–74. – Summary.

Ваљевска епископија 1718–1739 // Гласник. Историјски архив Ваљево 32 (1998) 9–33. – Summary.

Летопис породице Милошевић / Прота Новак Милошевић ; прир. Н. Радосављевић // Ужички зборник 27 (1998) 287–312. – Summary.

Усмена хроника Сече Реке и историјска реалност – прилог проучавању насељавања Ужичке Црне Горе // Годишњак за друштвену историју IV, 1 (1998) 75–85. – Summary.

Ваљевска епископија по Извештенију из 1735. // Гласник. Историјски архив Ваљево 31 (1997) 9–37. – Summary.

Летописне белешке проте Новака Милошевића // Ужички зборник 25–26 (1997) 261–278. – Summary.

Сеча Река у народним предањима и историјским изворима XV–XVIII века // Гласник. Историјски архив Ваљево 30 (1996) 66–73. – Summary.

Споменици крајпуташи у Сечој Реци // Ужички зборник 24 (1995) 211–232. – Summary.

Прилози за историју цркве у Сечој Реци // Ужички зборник 23 (1994) 65–78. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Одреднице: Методије, митрополит београдски, 384–385; Милошевић, Богољуб Н., 650; Милошевић, Михаило Б., 668–669; Милошевић, Новак, 670–671.

Карловацкая митрополия // Православная Энциклопедия. Т. 31 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012 [2013] 170–175.

Каона, мон-рь // Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 30. – Москва 2012, 528.

Православная Энциклопедия. Том 29 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012. – Одреднице: Каллиник I, патриарх Печский, 512–513; Каллиник II, патриарх Печский, 513; Каллиник II, митр. Нишкий, 513.

Православная Энциклопедия. Том 25 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2011. – Одреднице: Йоанникий (Нешкович), еп. Ужицко-Крушевацкий, 108; Йоанникий III (Караджа), патриарх Печский, 118–119; Йосиф, митр. Герцеговинский, 607–608.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Одреднице: Којадиновић Радован, 159; Кирил II, патријарх пећки, 58; Кирил, митрополит дабробосански, 57; Кирил, митрополит београдски, 57–58; Константин II, васељенски патријарх, 198; Константин, митрополит скопски, 198; Краљевић, Венедикт, далматински епископ, 327–328; Крстић Теофил (Теоктист), дечански игуман, 394; Ламбровић Леонтије, митрополит београдски, 546–547; Лазаревић Алекса, протопрезвитер, 475; Лазаревић, Пајсије, митрополит дабробосански, 507–508.

Йоаким, митр. Ужицко-Валевскй // Православная Энциклопедия. Том 23 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2010, 152.

Православная Энциклопедия. Том 21 / под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2009. – Одреднице: Игнатий II, митр. Дабро-Босанский, 137; Иеремия, митр. Герцеговинский, 289; Иеремия (Папазоглу), митр. Белградский, 290.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Игњатије, митрополит рашко-призренски, 98; Игњатије, митрополит дабро-босански, 98–99; Игњатије, митрополит дабро-босански, 99; Илијевић, Дионисије, 115; Илић, Милутин Гучанин, 149; Исаија, јеромонах, 189; Јаковљевић, Самуило, 225; Јевстатије, митрополит рашки, 334–335; Јеремија, митрополит херцеговачки, 385–386; Јоаким, митрополит ужичко-ваљевски, 411; Јоаникије III Караџа, 417–418; Јосиф Троношац, 439; Калиник, митрополит дабро-босански, 792; Калиник, митрополит нишки, 792–793; Калиник I Скопљанац, патријарх пећки, 793; Калиник II, патријарх пећки, 793–794.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Одреднице: Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 96; Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 98; Дедејић, Ђорђе, 132; Дионисије, 299; Домнин, Герасим, 348–349; Ђуровић, Милан Мито / Н. Радосављевић, Б. Ђуровић, 690; Зепос/Зеповић, Антим, 872–873; Зосим, архиепископ охридски, 915-916.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006. – Одреднице: Венијамин, митрополит дабробосански, 145–146; Гаврило, митрополит рашки, 566–567; Гаврило, протосинђел, 567; Георгијевић, Лазар, свештеник, 659; Герасим, митрополит рашки, 666; Герасим, митрополит зворнички / С. Вуковић, Н. Радосављвић, 666.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Одреднице: Агатангел, митрополит београдски, 59–60; Антим, митрополит београдски, 207–208; Антим, митрополит дабро-босански / Сава епископ Вуковић, Н. Радосављевић, 208; Атанасије, неимар, 294; Бркић, Симеон, игуман, 822. 

Nedeljko V. Radosavljević, Ph. D.
Principal Research Fellow
e-mail: nedeljko.radosavljevic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1965.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Foreign policy of Serbia during the reign of Milan Obrenović in 1993.
M. A. thesis: Archbishopric of Užice and Valjevo 1739-1804, 1999.
Ph. D. thesis: Church in the Pashaluk of Belgrade under the authority of the Ecumenical Patriarchate between the years of 1766 to 1831 at the Faculty of Philosophy in Banja Luka, 2004.
Worked as an archivist in Historical Archives of Valjevo, at the Faculty of Philosophy in Srpsko Sarajevo, Museum "Sirogojno", Faculty of Philosophy in Niš.
Working in the Institute of History since 2001.
As a scholarship-holder of the Ministery of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia he was pursuing his postdoctoral studies at the Institute of History of the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia from June to December 2006. He is an associate member of the Matica srpska in Novi Sad, associate on the compilation of the Serbian biographical dictionary of Matica srpska as well as of the Biographical lexicon of the Valjevo region.
Field of Research: History of the Serbian Orthodox Church from the 15th to the 19thcenturies; social history of Serbian village and rural population in the 18th and the 19th centuries.
Languages: Russian, German, Bulgarian, Italian.


Monographs:

Дабробосанска митрополија у Васeљенској патријаршији (1766–1880) = Metropolitanate of Dabar-Bosnia in the Ecumenical Patriarchate in 1766–1880. – Београд : Историјски институт, 2021. – 243 p. – Summary. – (Monographs ; 77)

Време страха : град, нахија и окружје-Ужице (1788–1862). – Београд : Еволута, 2017. – 162 p. – Summary: Užice: The Town and the Nahija – Okružje in a Time of Fear.

The Suffering of Old Serbia and Macedonia in the 19th Century : Testimonies of Dečani Monastery Abbot Fr. Seraphim Ristić (1864) and Bishop Sava Barać – Dečanac (1882) / introduction N. Radosavljević. – Dečani : Visoki Dečani Monastery, 2016. – 120 p.

Ужице, град и нахија – окружје у времену страха (1788–1862) = Užice: The Town and the Nahija – Okružje in a Time of Fear (1788–1862). – Ужице : Историјски архив, 2013. – 196 p. – Summary.

Стара црква у Миличиници : Књига прихода и расхода (1846–1863) = Church in Milicinica : Book of Incomes and Expenses (1846–1863). – Београд : Историјски институт, 2012. – 152 p. – Summary.

Црква брвнара у Сечој Реци = The Log Cabin Church in Seča Reka: History. – 2. допуњено изд. – Ужице : Историјски архив, 2012. – 168 p. – Summary.

Шест портрета православних митрополита 1766–1891 = Portraits of Six Orthodox Mitropolitans. – Београд : Историјски институт, 2009. – 188 p. – Summary.

Ваљевски магистрат 1824–1831 : документа = Magistracy of Valjevo 1824–1831. – Ваљево : Међуопштински историјски архив, 2008. – 264 p. – Summary.

Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 1836–1878. = Sources for the History of the Sarajevo (Dabrobosanska) Archdiocese. – Београд : Историјски институт, 2007. – 185 p.

Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831 : (управа Васељенске патријаршије) = The Orthodox Church in the Belgrade Pashaluk, 1766–1831 : (The Administration of the Universal Patriarchy). – Београд : Историјски институт, 2007. – 509 p. – Summary.

Књажеска канцеларија. Ужички суд (1825–1839) / приредио Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив ; Београд : Архив Србије, 2006. – 136 p.

Књажеска канцеларија. Ужичка нахија. Књ. 1, (1816–1830) / приредио Н. Радосављевић. – Ужице : Историјски архив ; Београд : Архив Србије, 2005. – 344 pp.; књ. 2, (1831–1839). – 2006. – 461 p.

Успомене (1900–1944) / Милан-Мито Ђуровић ; приредио Недељко Радосављевић. – Београд : Историјски институт, 2005. – 152 p. – (Мешовита грађа (Miscellanea) / Историјски институт, Београд ; 25)

Црква брвнара у Сечој Реци, историја = The Log Cabin Church in Seča Reka: History. – Београд : Музеј Српске православне цркве ; Сирогојно : Музеј Старо Село, 2002. – 154 p. – Summary.

Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804. = Užice-Valjevo Metropolitan Residence from 1739 to 1804. – Ваљево : Историјски архив, 2000. – 223 p. – Summary.

Школа у Сечој Реци, сто педесет година трајања. – Косјерић : Основна школа „Мито Игумановић”, 2000. – 131 p. – Summary.


Articles and essays:

Укидање Пећке патријаршије 1766. године – фискални оквир / Н. В. Радосављевић, Татјана Катић // Црквене студије (Church Studies) 20 (2023) 421–433. – Summary: The Abolition of the Patriarchate of Peć in 1766 – the Fiscal Frame.

Православна црква у Херцеговини од османског освајања до 1766 // Историја Епархије Захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година постојања. – Београд ; Требиње : Видослов ; Мостар ; Требиње : Епархија Захумско-херцеговачка и приморска, 2022, 163–203.

Херцеговачко-захумска митрополија 1766–1880 // Историја Епархије Захумско-херцеговачке и приморске : поводом 800 година постојања. – Београд ; Требиње : Видослов ; Мостар ; Требиње : Епархија Захумско-херцеговачка и приморска, 2022, 205–268.

Ананије, митрополит захумско-херцеговачки (1772–1802) // Осам вијекова Светосавља у Херцеговини / ур. Драга Мастиловић. – Гацко : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2020, 203–215. – Summary. – (Ћоровићеви сусрети 2020. године [и] Научни скуп историчара, Гацко, 2020)

Београдски мир (1739) и реорганизација Пећке патријаршије // Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219–2019) : историјско, богословско и културно наслеђе : зборник радова међународног научног скупа. – Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2020, 253–264. – Summary.

Жалба херцеговачко-захумског митрополита Ананија против босанског валије 1791. / Н. В. Радосављевић, Мирјана Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 41 (2020) 87–105. – Summary: The Complaint of Herzegovian-Zahumlje Metropolitan Ananias Against the Bosnian Vali in 1791.

Kyrillos, the Metropolitan of Belgrade (1825–1827) // Bulgarian Historical Review /Revue bulgare d’Histoire XLVIII, 1–2 (2019) 2020, 73–93.

Црногорски митрополит Сава Петровић и укидање Пећке патријаршије 1776. // Историјски часопис (Historical Review) 69 (2020) 227–248. – Summary: Montenegrin Metropolitan Sava Petrović and Abolition of the Patriarchate of Peć in 1766.

Gabriel of Zvornik // Историјски часопис (Historical Review) 68 (2019) 175–194. – Резиме.

Nićifor Perić, Metropilitan Raška-Prizren and Skenderija (1901–1911) / Н. Радосављевић, Александра Новаков // Истраживања. Филозофски факултет. Нови Сад 30 (2019) 171–186.

Синђелија, берат, печат : ступање на архијерејски трон у Османском царству 1766–1878. // Државно-црквено право кроз векове : зборник радова са међународне научне конференције / ур. Владимир Чоловић ... [и др.]. – Београд : Институт за упоредно право ; Цетиње ; Православна Митрополија Црногорско- приморска, 2019, 137–156. – Summary.

Статус Црногорске митрополије по укидању Пећке патријаршије 1766 : канонска самосталност или самосталност услед државног разлога // Зетски господари Црнојевићи и везири Бушатлије ( XIV вијек – 1830), 2019, 158–175.

Antimus, Bishop of Vratsa and Lovech and Metropolitan of Belgrade // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XLV, 1–2 (2018) 147–171.

Belgrade Metropolitanate 1825–1831 // Belgrade 1521–1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 297–313. – Özet: 1825–1831 yılları arasinda Belgrad metropolitanlığı. – (Collection of Works ; 38)

Српска православна црквено-школска општина у Мостару // Глас САНУ 428. Одељење историјских наука (Glas. Classe des sciences historiques) 18 (2018) 329–350. – Summary: Serbian Orthodox Church-Educational Municipality in Mostar.

Aнтим, eпископ врачански, ловечки и митрополит београдски // Црквене студије (Church Studies) 14 (Ниш 2017) 299–315. – Summary: Anthimos the Bishop of Vratsa and Lovech and Metropolitan of Belgrade.

Иван Снегаров као писац (и) српске историје // Писци српске историје / ур. Драга Мастилововић. – Гацко : СКПД „Просвјета“, 2017, 172–189. – Summary: Ivan Snegarov as a Writer of Serbian History. – (Ћоровићеви сусрети ; 19)

Рудничка љекаруша // Гора божурова (Биљни свет у традиционалној култури Словена) = Гора пионовая (Растения в традиционной культуре славян) = Peony Mountain (Plants and Herbs in the Traditional Slavic Culture), 2017, 183–198.

Сеча Река, пример одрживог развоја села : (правило или изузетак) // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју = The Balkan Village. Contunuities and Changes through History / Ed. in Chief Srđan Rudić, Svetlana Ćaldović-Šijaković ; Ed. Nedeljko V. Radosavljević, Snežana Tomić. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 387–407. – Summary: Seča Reka, an Example of Sustainable Development of a Village : (a rule or an exception).

Годовичка љекаруша / Мedicinal recipe book from the monastery of Godovi // Гора љиљанова : (биљни свет у традиционалној култури Срба) : зборник радова / ур. Зоја Карановић, Јасмина Дражић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 173–183.

Мостарска црквеношколска општина и промене на херцеговачком митрополијском трону (1888–1889) // Историјски часопис (Historical Review) 65 (2016) 307–330. – Summary: Church-School Municipality in Mostar and Changes on the Herzegovina Metropolitan Throne (1888–1889).

Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром јануара 1828. // Гласник. Историјски архив Ваљево 50 (2016) 152–165. – Summary: Letter Jevrem Obrenović wrote to Prince Miloš Obrenović Regarding Conversation with Belgrade Vizier in January 1828.

Српска револуција и црквено питање 1804–1825 // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка = Serbian Revolution and Renewal of Serbian Statehood : Two Hundred Years since the Second Serbian Uprising / Ed. in Chief Srđan Rudić, Lela Pavlović ; Ed. Radomir J. Popović. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 19–35. – Summary: Serbian Revolution and Church Issue 1804–1825. – (Collection of Works ; 31)

Данило, митрополит ужичко ваљевски и трновски // Српске студије (Serbian Studies) 6 (2015) 145–162. – Summary: Danilo, the Metropolitan of Užice, Valjevo and Trnovo.

Ниже дужности у обновљеној црквеношколској општини у Мостару (1888–1891) // Црквене студије (Church Studies) 12 (Ниш 2015) 411–426. – Summary: Lower offices in the re-established church-and-school community of Mostar.

Попис муслиманског становништва исељеног из Ужица у Рогатици 1863. године / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 207–237. – Summary: Census of the Muslim Population Resettled from Užice to Rogatica in 1863.

Aутономија православне цркве у Кнежевини Србији и арондација епископија 1831–1836. // Истраживања 25 (Нови Сад 2014) 233–248. – Summary: Autonomy of the Orthodox Church in the Principality of Serbia and the Arondation of the Episcopacies (1831–1836).

Венедикт Краљевић, прилози за биографију // Црквене студије (Church Studies) 11 (Ниш 2014) 353–383. – Summary: Venedikt Kraljević, enclosures for biography.

Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији 1766–1804 // Братство 18 (Београд 2014) 61–77.

Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе // Балканите и Светъеъ, modus concurrandi. – София 2014, 285–306.

Епископ Кирил Живковић о рукоположењу свештеника Јована Балтића и приликама у Босни 1804. // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 51–66. – Summary: Bishop Kiril Živković on the Ordination of Priest Jovan Baltić and Situation in Bosnia in 1804.

Кирил Живковић, епископ пакрачко-славонски (прилози за биографију) // Историјски часопис (Historical Review) 63 (2014) 59–76. – Summary: Kiril Živković, Bishop of Pakrac-Slavonia Diocese – enclosures for biography.

Аксентије III Петров Чешмеџијев, херцеговачки митрополит // Истраживања 24 (Нови Сад 2013) 267–284. – Summary: Aksentije III Petrov Češmedžijev, Metropolitan of Herzegovina.

Викарни епископи Дабробосанске митрополије (1766–1878) // Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 161–192. – Summary: Vicary Bishops of the Metropolis of Dabro-Bosnia (1766–1878).

Митрополити бугарског порекла у православним епархијама у Босни и Херцеговини (1766–1880) // Српске студије (Serbian Studies) 4 (2013) 39–59. – Summary: The Bulgarian Origin Metropolitans in the Bosnia and Herzegovina Orthodox Eparchies (1766–1880).

Неколико извора о пљеваљском крају и Херцеговачкој митрополији под духовном влашћу Васељенске патријаршије (1766–1878) // Гласник Завичајног музеја (Review of Regional Museum) 8–9 (Пљевља 2013) 145–154. – Summary: Several Documents on Pljevlja Region and Metropolis of Herzegovina under Spiritual Rule of Ecumenical Patriarchate (1766–1878).

Симо Соколов и српска емиграција у Бугарској 1883–1886 // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 233–267. – Summary: Simo Sokolov and Serbian Emigration in Bulgaria 1883–1886. Documents.

Užice, the Varosh and the Nahiya in the Times of Fear (1804–1862) // Etudes Balkaniques 49, 3–4 (2013) 95–128.

Црквене прилике у Старој Србији од укидања Пећке патријаршије до Велике источне кризе (1766–1878) // Историја и значај Призренске богословије : (поводом 140 годишњице од оснивања). – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 9–29. – [Summary:] Ecclesial Conditions in Old Serbia from the Abolition of the Peć Patriarchate Till the Great Eastern Crisis (1766–1878).

Два прилога за историју православне цркве у Босни / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 279–291. – Summary: Two Supplements to the History of the Orthodox Church in Bosnia.

Једна османска наредба о војном уништењу Србије из 1807. године / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Истраживања 23 (Нови Сад 2012) 283–293. – Summary: An Ottoman Order on the Military Destruction of Serbia from 1807.

Јоаникије, митрополит рашко – призренски // Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 1451–163. – Summary: Joanikije, Metropolitan of the Raško-Prizrenska Metropolis.

Повеља сарајевског (дабробосанског) митрополита Пајсија о праву на сакупљање милостиње за манастир Хиландар / Н. В. Радосављевић, Душица М. Стојковић // Зборник за историју Босне и Херцеговине (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 7 (2012) 111–119. – Summary: The Charter of the Metropolitan of Sarajevo (Dabrobosanski) Pajsije on the Right to Gather Charity for the Monastery Hilandar.

Препис царског берата о правима чувара барутане тврђаве Јајце из 1709. године / Н. В. Радосављевић, Мирјана О. Маринковић // Зборник за историју Босне и Херцеговине (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 7 (2012) 121–133. – Summary: Transcription of the Imperial Berat on the Rights of the Keepers of the Powder-Magazine in Jajce from 1709.

Путописна литература о почетку европеизације града у Србији (крај 18. – прва половина 19. века) // Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременноста на миналото, Сборник в чест на проф. Лилия Кирова. – София 2012, 121–138.

Where Did Vlatko Vuković's Army Take Communion? (Historical Roots of a Legend) // Belief narrative genres = Жанрови предања = Жанры преданий, ed. Зоја Карановић. – Нови Сад : Филозофски факултет, 2012, 173–178.

Антим Зепос, ужичко-ваљевски митрополит 1802–1814 // Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 271–288. – Summary: Antim Zepos, Metropolitan of Užice and Valjevo, 1802–1814.

Два писма о прикупљању помоћи за манастир Високи Дечани из 1868 // Братство : часопис Друштва Светог Саве 15 (2011) 107–116.

Диплома митрополита Павла Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање милостиње из 1755 // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 281–288. – Summary: The Diploma on Privilege on Collecting Offerings issued by Metropolitan Pavle Nenadović to the Monks of the Dečani Monastery in 1755.

Дабробосанска (Сарајевска) митрополија у време Српске револуције (1804–1815) // Истраживања 22 (Нови Сад 2011) 205–219. – Summary: Dabar-Bosnia (Sarajevo) Metropolis in the War Period of Serbian Revolution (1804–1815).

Рашки, призренски и рашко – призренски митрополити 1766–1878 // Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија : зборник радова = Djurdjevi Stupovi and the Eparchy of Budimlja : Collection of Papers. – Беране : Епископија Будимљанско-никшићка : Манастир Ђурђеви Ступови ; Београд : Филозофски факултет : [и др.], 2011, 665–671. – [Summary:] The Metropolitans of Raška, Prizren and Raška-Prizren in 1766-1878.

Ужички немири због отмице и насилне исламизације српске девојчице 1819 // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 83 (2011) 85–95. – Summary: Unrest in Užice due to the Abduction and Forceful Islamizytion of a Serbian little Girl in 1819.

Херцеговачка митрополија у време Српске револуције // Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба, : зборник радова са научних скупова одржаних у Пивском манастиру. – Подгорица : Удружење Повљана, 2011, 19–33. – Resume: Hercegovina Metropolitanate During Serbian Revolution.

Архимандрит Хаџи Рувим Нешковић (1752–1804) : прилози за биографију // Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010) 297–320. – Summary: Arcimandrite Hadži Ruvim Nešković (1752–1804) : supplements for a biography.

The Mitropoly of Saraevo (Dabro-Bosnian Mitropoly) According to Census of 1887. // Etudes Balcaniques XLV, 1–2 (Sofia 2010) 127–147.

Partenius of Zograf, Metropolitan of Nishava (of Pirot), (Supplement to a Biography) // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XXXIX, 3–4 (2010) 32–49.

Попис Београдске митрополије из 1826 // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 161–192. – Summary: Census of the Mitropoly of Belgrade dating from 1826.

The Serbian Revolution and the Creation of the Modern State: The Beginning of Geopolitical Changes in the Balvcan Peninsula in the 19th Century // Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699–1829. – Berlin : Lit Verlag, 2010, 171–178.

Београдска митрополија по попису из 1826. // Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 231–247. – Summary: Belgrade Bishopric according to the Register dating from 1826.

Viktor Tcholakov. Taxidiote de Hilendar et métropolite de Nich // Bulgarian Historical Review/Revue bulgare d’Histoire XXXVII, 1–2 (2009) 127–142.

Пет непознатих докумената за историју Срба у Босни и Херцеговини у бугарским фондовима // Зборник за историју БиХ (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 6 (2009) 83–90. – Summary: Five Unknown Documents on the History of Serbs in Bosnia-Herzegovina from Bulgarian Archives.

Сећања бугарског добровољца Неша Брајкова на догађаје у Херцеговини из 1876. // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 127–140. – Summary: Recollections of Bulgarian Volunteer Nešo Brajkov of the Events in Herzegovina in 1876.

Српски документи из фонда "Симо Соколов" Бугарског историјског архива Софија // Споменик. САНУ 142. Одељење историјских наука (Department of Historical Sciences) 15 (2009) 125–140. – Summary: Serbian Documents in the "Simo Sokolov" Fund of the Bulgarian Historical Archives in Sofia.

Bulgarian Metropolitans in the Orthodox Eparchies in Bosnia and Herzegovina (1766–1878) // Études balkaniques 44, 3 (2008) 121–142.

Синђелије ужичко-ваљевског митрополита Јоакима из 1785. и 1792. године // Историјска баштина (Historical Heritage) 17 (Ужице 2008) 59–70. – Summary: Certificates of Uzice – Valjevo's Archbishop Joakim from 1785 to 1792.

Три документа за историју хришћанских цркава у Босни и Херцеговини / Н. Радосављевић, Мирјана Маринковић // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 77–78 (2008) 93–100. – Summary: Three Documents for the History of the Christian Churches in Bosnia and Hezegovina.

Херцеговачки митрополити 1766–1878. // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 175–196. – Summary: Herzegovina Metropolitans, 1766–1878.

Београдски митрополити 1739-1804 // Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 219–234. – Summary: Belgrade Metropolitans between 1739 and 1804.

Герасим Домнин, ужичко-ваљевски митрополит 1816–1831 // Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 171–192. – Summary: Gerasim Domnin, the Metropolitan of Užice-Valjevo (1816–1831).

Вести о православној цркви у Босанском пашалуку у извештајима кнезу Милошу из Ужичке нахије и Ужичког окружја (1816–1839) // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 74 (2006) 2007, 105–116. – Summary: Information about the Orthodox Church in the Bosnian Pashalik in the Reports to Prince Miloš from the Užice District and the Užice Area (1816–1839).

Два писма српског митрополита Михаила (Јовановића) Рилском манастиру // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 111–116. – Summary: Two Letters of the Serb Metropolitan Mihailo (Jovanović) to the Rila Monastery.

Жалба Крсмана Обрадовића против кнеза Јована Митровића-Демира : (прилог проучавању почетака правосуђа у другој деценији 19. века) // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 74 (2006) 2007, 195–209. – Summary: An Appeal of Krsman Obradović against Prince Jovan Mitrović-Demir : (A Contribution to the Study of the Beginning of Judicature in the Seconf Decade of the 19th Century).

Митрополит Серафим Дабробосненски (допълнениа към биографията му) // Историята и книгите като приятелство : сборник в памет на Митко Лачев. – София : Гутенберг 2007, 218–228.

Пећка патријаршија од обнове аутокефалности до укидања (1557–1766) // Братство : часопис Друштва "Св. Саве" 11 (2007) 11–34.

Писмо Видинске црквене општине српском митрополиту Михаилу (Јовановићу) из септембра 1872. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary: September 1872 Letter of the Vidin Church Municipality to the Serb Metropolitan Mihailo (Jovanović).

Попис Тимочке епископије из 1836 // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 31–62. – Summary: Timok Bishopric Census of 1836.

Српске династије у мемоарским списима проте Новака Милошевића // Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа] = New Age Serbian Dynasties in Memoirm Writting / Ed. Petar V. Krestić ; Ed.-in-chief Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2007, 387–397. – Summary: Serb Dynasties in the Memoirs of Father Novak Milošević.

From Self-Taught Literacy to Systematic Education, Education in the Serbian Regions under Ottoman Rule : (Late Eighteen-Nineteenth Centuries) // Etudes balkaniques 2 (Sofia 2007) 67–82.

Алекса Поповић, устанички војвода Ужичке нахије // Ужички зборник (Proceeding of Užice) 30 (2006) 13–24. – Summary: Aleksa Popović, the Voivode of thr Uprising from the Discrict of Užice.

Владичански конак : (прилог проучавању свакодневног живота епископа под османском влашћу крајем 18. и у првој половини 19. века) // Настава и историја 4, 5 (2006) 7–18.

Епархије Бање (Ћустендила) и Самокова у Пећкој патријаршији 1557–1766 // Зборник радова са међународног научног скупа Пауталия-Велбужд- Кјустендил, 2006, 335–343.

Кретање православног свештенства између Османског царства и Хабзбуршке монархије (крај XVII – трећа деценија XIX века) // Проблемът Изток-Запад : България и Балканите : статии, документални материали и дискусия = East-West Issues: Bulgaria and the Balkans : Articles, Documents and Discussions. – София : Асоциация Клио-96, 2006, 113–121. – [Summary:] The Movements of the Orthodox Priests Between the Ottoman Empire and the Habsburg Monarchy (end of the 17th Century to the 30s of the 19th Century). Ibidem, Zbornik radova Balkan i Panonija kroz istoriju : međunarodni naučni skup , Novi Sad – Sremska Mitrovica, 9–10. jun 2005. godine. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2006, 205–213. – Summary: The Movements of the Orthodox Clergy Between Turkish Empire and the Habsburg Monarchy (the end of XVII – and the Third Decade of XIX Century).

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – 1030 р. – Chapter: Епископ, мирски свештеник, монах – обележја свакодневног живота, 711–736.

Српско-бугарске црквене везе у време Пајсија Хиландарца и његових наследника // Научни трудове – филология = Scientific Papers – Phylology. – Пловдив : Пловдивски универзитет Пайсей Хилендарски 41, 1 (2006) 525–537.

Тимочка епископија по попису из 1836 // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2006) 257–272. – Summary: The Timok Diocese according to a Census from 1836.

Добробосански (сарајевски) митрополит Серафим // Споменица Милана Васића = Hommage to Milan Vasić / приредио Раде Михаљчић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 271–285. – Resume: Serafim, Archbishop Dabrobosanski (of Sarajevo).

Критичко приређивање извора из фонда Архива Србије Књажеска канцеларија // Наука и образовање : зборник радова са научног скупа = Science and Education : Collection of Papers at the Scientific Session. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2005, 281–290. – Summary: Critical Prepation of Sources from the Fund "Princley Office" of the Serbian Archives.

Пресуда о једној породичној деоби 1835. // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 35–44.

Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба. – Београд : Clio, 2005. – 939 р. – Chapter: Вера и црква у свакодневном животу у 18. веку, 377–399.

Ратне белешке потпоручника Иванка Обреновића (1915–1919) / Божица Младеновић, Н. Радосављевић // Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 277–286.

Алекса Поповић, устанички војвода Ужичке нахије // Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина = The Serbian Revolution 1804–1815 and Bosnia and Herzegovina. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2004, 381–393. – Summary: Aleksa Popović, the Uprising Duke of Užice Nahia.

Башча, авлија, врт (прилог истраживању културе живљења у Србији крајем XVIII и почетком XIX века) // XVIII столеће (XVIIIèm siècle) 5 : Радови са научног скупа = Recueil des travaux présetés lors de la conférence. – Нови Сад : Друштво за проучавање XVIII века : Завод за културу Војводине, 2004, 77–83. – Résumé: Potager, cour, jardin... (un apport à la recherche de la culture de vivre en Serbie à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle.

Босанска Градишка и Мостар у два извештаја с почетка двадесетог века // Зборник за историју Босне и Херцеговине (Recuel de l'histoire de Bosnie et Herzegovine) 4 (2004) 297–316. – Summary: Bosanska Gradiška i Mostar in two reports from the beginning of the 20th Century.

Видин – българско и сръбско духовно средище // Черно море между изтока и запада : Река Дунав мост между народи и култури : IX Понтийски четения. – Варна : Университет Чърноризац Храбар, 2004, 204–221.

Изследване на историята на православната църква при Българи и Сърби, отношение между двете историографии // Българистични студии, 2 – София : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2004, 171–185.

Православна црква и српска устаничка држава : (међусобни однос), Традиција и савременост [1] : зборник радова са научног скупа = Tradition and Contemporaneity : Collection of Papers at the Scientific Session. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2004, 421–434. – Summary: The Orthodox Church and the Serbian State During Upheaval.

Прилози за историју Првог српског устанка из породичне збирке Поповића // Мешовита грађа (Miscellanea) 23 (2004) 89–113.

Религиозност српског друштва крајем XVIII и почетком XIX века // Братство : часопис Друштва "Св. Сава" 8 (2004) 113–127.

Три писма сарајевског митрополита Игњатија из 1851. године // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 69–70 (2004) 275–284. – Summary: Three Letters of the Sarajevo Metropolitan Ignatius from 1851.

Видинска митрополија 1739 – 1834. // Историјски часопис (Historical Review) 49 (2002) 2003, 163–182. – Summary: The Archibishopry of Vidin (1739–1834).

Породична историја проте Лазара Поповића из Субјела // Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 9–20.

Православна црква на Балкану у списима путописаца са истока и запада Европе (од краја XVII до средине XIX века) // Проблемът изток – запад, историческа перспектива = The East-West Problem: a Historical Perspective. – София : Институт по история БАН, 2003, 211–228. – [Summary:] The Orthodox Church in the Balkans in the Writings of Travellers from East and West (from the end of the 17th to the mid-19th Century).

Прилози за историју Херцеговачке митрополије // Радови Филозофског факултета 6 (Бања Лука 2003) 159–166.

Српско село у историографији : (пример ужичког села) // Српско село : могућности и даљи правци истраживања = The Serbian Village : Possibilities and Further Research Directions / Eds.-in-chief Tibor Živković, Snežana Đenić. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 89–102. Summary: Serbian Village in Historiography (Example of Villages of the Uzice Area).

Улога помоћних историјских наука у истраживању историје православне цркве (друга половина XVIII – прва половина XIX века) // Јединство наука данас : (интердисциплинарни приступ сазнању) : зборник радова са научног скупа = The Unity of Sciences Today : (an Interdisciplinary Approach to Knowledge) : Collection of Papaers at the Scientific Session. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 381–386.

Утицај савременог тренутка на избор тема истраживања у српској историографији // Наука и наша друштвена стварност : зборник радова са научног скупа = Science and Our Social Reality : Collection of Papers at the Scientific Session. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2003, 289–302.

Школовање свештенства у Карловачкој богословији 1794–1820 // Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries / Eds.-in-chief Radoslav Petković, Petar V. Krestić, Tibor Živković. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 41–62. – Summary: The Education of the Clergy in the Theological School in Karlovci (1794–1820).

Корпуси историјских извора Љубомира Стојановића и њихов значај за историјску науку // Љубомир Стојановић : живот и дело : научни скуп "Љубомир Стојановић – живот и дело" = Ljubomir Stojanović : Life and Works : Scientific Meeting "Ljubomir Stojanović – Life and Works". – Ужице : Учитељски факултет, 2002, 411–424. – Резюме: Материал исторических источников Любомира Стояновича и их значение для исторической науки ез.

Село и сељаштво у упитним листовима Матице српске // Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 203–217. – Summary: The Village and its Population in 1903 Questionnaires of Matica Srpska.

Проблеми истраживања локалне историје : (пример западне Србије) // Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 36 (2002) 113–127. – Summary: Problems in research of local history (the example of western Serbia).

Кретање становништва између источне Босне и Херцеговине и западне Србије од XVI до почетка XIX века у светлу црквених извора // Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа = The Land of the Family Pavlović : Middle Ages and Period of the Ottoman Rule : Collection of Works from the Scientific Conference / Ed. in chief Milan Vasić ; Ed. Rajko Kuzmanović. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске : Универзитет Српско Сарајево, 2002, 379–394.

Поповићи из Субјела, једна војводска и свештеничка породица // Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 65–66 (2002) 195–209. – Summary: The Popović Family from Subjela, a Commander and Clergymen Family.

Реорганизација црквене управе у западној Србији и источној Босни по склапању Београдског мира 1739 // Зборник друштвено-хуманистичких наука МС Републике Српске 1 (Бања Лука 2001) 253–262.

Ужичко-ваљевска митрополија у време укидања Пећке патријаршије // Пожешки годишњак 1 (2001) 182–192.

Два писма херцеговачког митрополита Аксентија II Паликуће (1751–1760) // Гласник Завичајног музеја (Review of Regional Museum) 2 (Пљевља 2001) 255–261. – Summary: Two Letters of Archbishop of Hercegovina Aksenitije II Palikuca.

Локалне историје и историје села – проблеми и перспективе (пример западне Србије) // Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека : проблеми и правци развоја : зборник радова са научног скупа = Philosophic and Philological Sciences at the Beginning of the 21st Century : Problems and Directions of Development : Collection of Papers at the Scientific Session. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2001, 313–328.

Ученици богословије у Сремским Карловцима 1794–1805 // Радови Филозофског факултета (The Writings of the Faculty of Philosophy) 2 (Српско Сарајево 2000) 227–234. – Summary.

Шабачка епископија по попису из 1836 // Гласник Историјског архива. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 34 (2000) 53–82. – Summary: Šabac bishopric according to the census in 1836.

Школовање свештенства у Србији од Београдског мира до Првог српског устанка 1739–1804 // Наука и образовање, битни чиниоци српске духовности : зборник радова са научног скупа = Science and Education, Significant Factors of Serbian Spirituality : Collection of Papaers at the Scientific Session. – Бања Лука : Филозофски факултет, 2000, 249–260.

Село западне Србије у српској историографији // Зборник радова са научног скупа Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у Србији II. – Београд : Удружење урбаниста Србије, 2000, 439–448.

Свештенство Ужичко-ваљевске митрополије // Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 33 (1999) 51–74. – Summary: The clergy of Užice-Valjevo diocese.

Усмена хроника Сече Реке и историјска реалност, прилог проучавању насељавања Ужичке Црне Горе // Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 1 (1998) 75–85. – Summary: The Oral Chronicle of Seca Reka and Historical Reality.

Ваљевска епископија 1718–1739 // Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 32 (1998) 9–33. – Summary: Valjevo bishopric 1718–1739.

Летопис породице Милошевић / Прота Новак Милошевић / приредио Н. Радосављевић // Ужички зборник 27 (1998) 287–312. – [Summary:] The Milošević Family Chronicle.

Летописне белешке проте Новака Милошевића // Ужички зборник 25–26 (1997) 261–278. – Résumé: Les notes de l'archiprêtre Novak Milošević.

Ваљевска епископија по Извештенију из 1735 // Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 31(1997) 9–37. – Summary: Valjevo bishopric in "Izveštenije" in 1735.

Сеча Река у народним предањима и историјским изворима XV–XVIII века // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 30 (1996) 66–73. – Summary: Seče Reka in folk tradition and historical sources.

Споменици крајпуташи у Сечој Реци // Ужички зборник 24 (1995) 211–232. – Résumé: Les stèles funeraires de Seča Reka.

Прилози за историју цркве у Сечој Реци // Ужички зборник 23 (1994) 65–78. – Résumé: Contibutions a la connaissance de l'eglise a Seča Reka.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 6. – Нови Сад : Матица српска, 2014. – Entries: Методије, митрополит београдски, 384–385; Милошевић, Богољуб Н., 650; Милошевић, Михаило Б., 668–669; Милошевић, Новак, 670–671.

Карловацкая митрополия // Православная Энциклопедия. Т. 31 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012 [2013] 170–175.

Каона, мон-рь // Православная Энциклопедия, под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. Том 30. – Москва 2012, 528.

Православная Энциклопедия. Том 29 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2012. – Entries: Каллиник I, патриарх Печский, 512–513; Каллиник II, патриарх Печский, 513; Каллиник II, митр. Нишкий, 513.

Православная Энциклопедия. Том 25 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2011. – Entries: Йоанникий (Нешкович), еп. Ужицко-Крушевацкий, 108; Йоанникий III (Караджа), патриарх Печский, 118–119; Йосиф, митр. Герцеговинский, 607–608.

Српски биографски речник. 5. – Нови Сад : Матица српска, 2011. – Entries: Којадиновић Радован, 159; Кирил II, патријарх пећки, 58; Кирил, митрополит дабробосански, 57; Кирил, митрополит београдски, 57–58; Константин II, васељенски патријарх, 198; Константин, митрополит скопски, 198; Краљевић, Венедикт, далматински епископ, 327–328; Крстић Теофил (Теоктист), дечански игуман, 394; Ламбровић Леонтије, митрополит београдски, 546–547; Лазаревић Алекса, протопрезвитер, 475; Лазаревић, Пајсије, митрополит дабробосански, 507–508.

Йоаким, митр. Ужицко-Валевскй // Православная Энциклопедия. Том 23 // под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2010, 152.

Православная Энциклопедия. Том 21 / под редакцией Патриарха Московского и всея Руди Кирилла. – Москва 2009. – Entries: Игнатий II, митр. Дабро-Босанский, 137; Иеремия, митр. Герцеговинский, 289; Иеремия (Папазоглу), митр. Белградский, 290.

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Игњатије, митрополит рашко-призренски, 98; Игњатије, митрополит дабро-босански, 98–99; Игњатије, митрополит дабро-босански, 99; Илијевић, Дионисије, 115; Илић, Милутин Гучанин, 149; Исаија, јеромонах, 189; Јаковљевић, Самуило, 225; Јевстатије, митрополит рашки, 334–335; Јеремија, митрополит херцеговачки, 385–386; Јоаким, митрополит ужичко-ваљевски, 411; Јоаникије III Караџа, 417–418; Јосиф Троношац, 439; Калиник, митрополит дабро-босански, 792; Калиник, митрополит нишки, 792–793; Калиник I Скопљанац, патријарх пећки, 793; Калиник II, патријарх пећки, 793–794.

Српски биографски речник. 3. – Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 96; Данило, митрополит ужичко-ваљевски, 98; Дедејић, Ђорђе, 132; Дионисије, 299; Домнин, Герасим, 348–349; Ђуровић, Милан Мито / Н. Радосављевић, Б. Ђуровић, 690; Зепос/Зеповић, Антим, 872–873; Зосим, архиепископ охридски, 915–916.

Српски биографски речник. 2. – Нови Сад : Матица српска, 2006.– Entries: Венијамин, митрополит дабробосански, 145–146; Венијамин, митрополит дабробосански, 145–146; Гаврило, митрополит рашки, 566–567; Гаврило, протосинђел, 567; Георгијевић, Лазар, свештеник, 659; Герасим, митрополит рашки, 666; Герасим, митрополит зворнички / С. Вуковић, Н. Радосављвић, 666.

Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004. – Entries: Агатангел, митрополит београдски, 59–60; Антим, митрополит београдски, 207–208; Антим, митрополит дабро-босански / Сава епископ Вуковић, Н. Радосављевић, 208; Атанасије, неимар, 294; Бркић, Симеон, игуман, 822.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Maker