Ненад Миленовић

истраживач сарадник
e-mail: nenad.milenovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1978) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2003. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду где је уписао и докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Царска Немачка (1871–1918) у светлости Sonderweg дебате.
У Историјском институту ради од 2003. године.

Област истраживања: општа историја новог века. 

Монографије:

Serbia and Germany : from Suspicion to Trust / N. Milenović, Goran Nikolić, Predrag Aranđelović, Nikola Jovanović. – Beograd : Fondacija Friedrih Elbert, 2016. – 74 str.

Srbija i Nemačka : od podozrenja do poverenja / N. Milenović, Goran Nikolić, Predrag Aranđelović, Nikola Jovanović. – Beograd : Fondacija Friedrih Elbert, 2016. – 68 str.

Расправе, чланци и прилози:

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / Александра Фостиков, Н. Миленовић // Историјски часопис 51 (2004) 187–203.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / Aleksandra Fostikov, N. Milenović // Преглед Националног центра за дигитализацију 5 (2004) 67–73.

Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / Ана Столић, Н. Миленовић // Историјски часопис 52 (2005) 347–376.

Чекић или наковањ : Немачка после прве мароканске кризе 1905/06. // Историјски часопис 53 (2006) 263–300.

Србија и Друга конференција мира у Хагу 1907. године // Историјски часопис 57 (2008) 375–411.

Миленко Веснић на конференцији о болничким бродовима у Хагу 1904. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 119–134.

Делегација Србије на Првој конференцији мира 1899. године – упутства и извештаји // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 289–307.

Извештаји делегације Србије са Друге конференције мира у Хагу 1907. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 507–528.

Србија, мировни покрет и идеје мира пре Првог светског рата: ограничења и домети // Токови историје 1 (2011) 7–31.

Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Одреднице: Ивковић, Матија / В. Клеут, 89–90; Јелисавчић, Павле, 374; Јелисавчић, Радован, 374; Јовановић, Димитрије, 482; Јовановић, Константин Батут / Г. Петковић, Н. М., 537–538; Јовановић, Милан А. Баба, 558–560; Карађорђевић, Персида, 839.

Nenad Milenović
Research Assistant
e-mail: nenad.milenovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1978.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the work German Influence on the Austro-Hungarian policy towards Serbia 1906-1908 in 2003.
Ph. D. thesis (in progress): Imperial Germany in the Light of the SonderwegDebate.
Working in the Institute of History since 2003.
Field of Research: General History of the 19th and the 20th centuries.
Languages: English, German.


Monographs:

Serbia and Germany : from Suspicion to Trust / N. Milenović, Predrag Aranđelović, Nikola Jovanović. – Beograd : Fondacija Friedrih Elbert, 2016. – 74 p.
Srbija i Nemačka : od podozrenja do poverenja / N. Milenović, Goran Nikolić, Predrag Aranđelović, Nikola Jovanović. – Beograd : Fondacija Friedrih Elbert, 2016. – 68 p.

Articles and essays:

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / Александра Фостиков, Н. Миленовић // Историјски часопис (Historical Review) 51 (2004) 187–203. – Summary: Internet and Digitalization in the Historical Research.
Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / Aleksandra Fostikov, N. Milenović // Преглед Националног центра за дигитализацију (Review of the National Center for Digitization) 5 (2004) 67–73.
Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / Ана Столић, Н. Миленовић // Историјски часопис (Historical Review) 52 (2005) 347–376. – Summary: The Refusal and Defense of History: Postmodernism, Poststructuralism and Historical Scholarship.
Чекић или наковањ : Немачка после прве мароканске кризе 1905/06 // Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 263–300. – Summary: The Hammer or the Anvil? Germany after the First Maroccan Crisis (1905–1906).
Србија и Друга конференција мира у Хагу 1907. године // Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 375–411. – Summary: Serbia and the Second Hague Peace Conference, 1907.
Миленко Веснић на конференцији о болничким бродовима у Хагу 1904. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 119–134. – Summary: Milenko Vesnić at the Conference on Hospital Ships in the Hague, 1904.
Делегација Србије на Првој конференцији мира 1899. године – упутства и извештаји // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 289–307. – Summary: Serbian Delegation at the First Peace Conference, 1899 – Instructions and Reports.
Извештаји делегације Србије са Друге конференције мира у Хагу 1907. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 507–528. – Summary: Reports from the Serbian Delegates to the Second Hague Peace Conference, 1907.
Србија, мировни покрет и идеје мира пре Првог светског рата: ограничења и домети // Токови историје (Currents of History) 1 (2011) 7–31. – Summary: Serbia, the Peace Movement and Peace Ideas Before WWII: Limitations and Achievements.

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 4. – Нови Сад : Матица српска, 2009. – Entries: Ивковић, Матија / В. Клеут, 89–90; Јелисавчић, Павле, 374; Јелисавчић, Радован, 374; Јовановић, Димитрије, 482; Јовановић, Константин Батут / Г. Петковић, Н. М., 537–538; Јовановић, Милан А. Баба, 558–560; Карађорђевић, Персида, 839.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Best AI Website Creator