Огњен Тутић

истраживач сарадник
e-mail: ognjen.tutic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Новом Саду (1998). Средње образовање стекао у гимназији у Сремској Митровици. Основне академске студије на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду завршио је 2021. године. Мастер академске студије завршио је 2022. године одбраном рада на тему ,,Од Гргура I Великог до Лава III: Ктиторска и приложничка делатност папа у Риму од краја VI до почетка IX века“. Докоторске академске студије је уписао 2022. године.

Област истраживања: Бави се уметношћу и визуелном културом касне антике и раног средњег века у Византији и Западној Европи. 

Расправе, чланци и прилози:

Касноантички капител са сценом лова из Епископске базилике у Стобију // Ниш и Византија : зборник радова. 21. – Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2023, 77–94. – Summary.

Арханђели са крилима пауна : прилог проучавању представе арханђела Михаила и Гаврила у апсиди цркве Богородице Ангелоктисти на Кипру // Зборник за ликовне уметности МС 50 (2022) 71–89. – Summary.

Beračice u delu Save Šumanovića // Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 18 (2022) 65–80. – Summary.

Прилог проучавању иконографије и симболичног значења декорације капитела из Стобија из колекције Народног музеја Србије // Зборник Народног музеја Србије XXV-2 (Историја уметности) (2022) 11–27. – Summary. 

Ognjen Tutić Ph.D. 
Research Assistant
e-mail: zarko.vujosevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1998.
Graduated from the Department of History of Art at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2021.
Master thesis: ,,Од Гргура I Великог до Лава III: Ктиторска и приложничка делатност папа у Риму од краја VI до почетка IX века“, 2022.
Working in the Institute of History since 2023.  
Field of Research: Art and Visual Culture of Late Antique and Early Middle Ages in Byzantine and Western Europe.


Articles and essays: 

Касноантички капител са сценом лова из Епископске базилике у Стобију // Ниш и Византија : зборник радова. 21. – Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2023, 77–94. – Summary: Late Antique Column Capital with a Hunting Scene from the Episcopal Basilica in Stobi.

Арханђели са крилима пауна : прилог проучавању представе арханђела Михаила и Гаврила у апсиди цркве Богородице Ангелоктисти на Кипру // Зборник за ликовне уметности МС 50 (2022) 71–89. – Summary: Archangels with Peacock Wings: A Contribution to the Study of the Representation of the Archangels Michael and Gabriel in the Apse of the Church of the Virgin Angeloktisti in Cyprus.

Beračice u delu Save Šumanovića // Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 18 (2022) 65–80. – Summary.

Прилог проучавању иконографије и симболичног значења декорације капитела из Стобија из колекције Народног музеја Србије // Зборник Народног музеја Србије XXV-2 (Историја уметности) (2022) 11–27. – Summary: A Contribution to the Study of the Iconography Symbolic Meaning of the Decoration of a Capital from Stobi Preserved in the Collectio of the National Museum of Serbia. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise

Offline Website Maker